» » Ekwinokcjum - Jesień 2008

Ekwinokcjum - Jesień 2008


wersja do druku

Druga edycja konkusu


Ekwinokcjum - Jesień 2008
W związku z sukcesem poprzedniej edycji konkursu, 22 września 2008 dział Świata Mroku serwisu Poltergeist ma przyjemność ogłosić drugą odsłonę Ekwinokcjum. Zgodnie z ustanowioną pół roku temu tradycją, konkurs rozpoczyna się w równonoc i trwa 3 miesiące, czyli do następującego po równonocy przesilenia.

Wyciągnęliśmy sporo wniosków z poprzedniej edycji Ekwinokcjum, co zaowocowało zmianą regulaminu. Podzieliliśmy go na dwie części. Pierwsza, Informacje praktyczne, zawiera wskazówki, które pozwolą wam stworzyć zwycięską pracę. Druga, Informacje formalne zawiera szczegółowe zasady startowania w konkursie.

Zapraszamy więc do udziału w konkursie, życzymy pomysłowości i połamania piór.

REGULAMIN

1. Informacje praktyczne

1.1 Przedmiot konkursu
1.1.1 Przedmiotem konkursu jest artykuł do Świata Mroku.
1.1.2 Opowiadania i inne formy nie posiadające warstwy merytorycznej są automatycznie dyskwalifikowane.
1.1.3 Felietony i inne artykuły przekrojowe są dopuszczone do konkursu, o ile spełniają poniższe kryteria.

1.2 Wyjaśnienie wykorzystanych terminów
Świat Mroku (ŚM) - uniwersum gry; gdy jest mowa o podręczniku podstawowym ŚM, jest to wyraźnie zaznaczone w tekście
Podręczniki główne ŚM - podręcznik podstawowy do ŚM oraz podręczniki do głównych linii nadnaturalnych (Vampire: the Requiem, Werewolf: the Forsaken, itd.)

1.3 Kryteria oceny
1.3.1 Podstawowe kryteria oceny, jakie przyjęła Kapituła, to:
 • Czytelność - tekst musi być przejrzysty i napisany zrozumiałym językiem, zgodnie z zasadami języka polskiego; dopuszczone są fragmenty oraz cytaty w językach obcych, o ile niezrozumienie nie będzie uniemożliwiać poprawnego odbioru tekstu
 • Przydatność - tekst powinno łatwo dać się wykorzystać na sesjach ŚM
 • Oryginalność - tekst powinien wnosić nowe pomysły i rozwiązania do ŚM
 • Zrozumiałość - tekst nie powinien wymagać specjalistycznej wiedzy od czytelnika
 • Zgodność - tekst powinien być zgodny z realiami fabularnymi i mechaniką ŚM
 • Wygoda - tekst nie powinien wymagać od czytelnika dodatkowego przygotowania (poza znajomością podręczników głównych ŚM)


1.3.2 Teksty, które:
 • nie są pisane zgodnie z szablonami z podręczników ŚM
 • posiadają przerost elementów fabularnych nad treścią merytoryczną
 • są za krótkie, jak na realizowany temat artykułu
 • uniemożliwiają odbiorcy ich wykorzystanie, jeśli nie posiada on stosownych dodatków (poza podręcznikami głównymi)
 • są niezgodne w warstwie fabularnej i/lub mechanicznej z podręcznikami ŚM bez uzasadnionej przyczyny
 • narzucają konkretny, wąski styl grania i nie przewidują możliwości grania w innym stylu
 • nie posiadają warstwy fabularnej/mechanicznej lub znacznie ją spłycają
 • zawierają autorskie tłumaczenie terminów z języka angielskiego, bez podania oryginalnego terminu, tym samym uniemożliwiając zrozumienie tekstu


Będą gorzej oceniane przez Kapitułę Ekwinokcjum, lub w skrajnych przypadkach - dyskwalifikowane z konkursu jednomyślną decyzją Kapituły.

1.4 Nadsyłanie prac
1.4.1 Prace należy przesyłać do sekretarza konkursu Kamili 'Favieli' Zalewskiej na adres ekwinokcjum.wod _małpa_ gmail.com. Tytuł wiadomości powinien brzmieć Ekwinokcjum Jesień 2008.
1.4.2 Prace są przyjmowane do 22 grudnia 2008 4 stycznia 2009 roku.

1.5 Format pracy
1.5.1 Wymaganym formatem przesyłanego tekstu jest *.rtf. Autor może nadesłać dodatkowo swoją pracę w formacie *.pdf, jeśli istotnym elementem pracy jest jej forma wizualna. Autor ma również prawo dołączyć pliki graficzne w formacie *.jpg, *.png lub *.gif.

1.6 Autor
1.6.1 Praca nie może zawierać żadnych danych osobowych autora. Dane osobowe autor powinien umieścić w treści e-maila.
1.6.2 Praca powinna zawierać następującą klauzulę: Zaprezentowana praca jest mojego wyłącznego autorstwa i nie była nigdzie wcześniej publikowana. Zgłaszając ją do konkursu akceptuję jego regulamin i zgadzam się na opublikowanie pracy na łamach serwisu polter.pl
1.6.3 Jeden autor może nadesłać maksymalnie trzy prace.


2. Informacja formalne

2.1 Organizatorzy
2.1.1 Konkurs jest organizowany przez dział Świata Mroku serwisu Poltergeist.
2.1.2 W skład kapituły konkursu wchodzą:
 • Arkadiusz 'arro' Firus
 • Artur 'Garnek' Ganszyniec
 • Filip 'Gruszczy' Gruszczyński
 • Krzysztof 'Szczur' Hryniów
 • Paweł 'Gerard Heime' Jasiński

2.1.3 Sekretarzem konkursu jest Kamila 'Faviela' Zalewska
2.1.4 Sekretarz, członkowie kapituły ani osoby blisko z nimi związane (krewni, partnerzy) nie mogą brać udziału w konkursie.

2.2 Publikacja prac
2.2.1 Wybrane nadesłane prace zostaną opublikowane w dziale Świata Mroku.
2.2.2 Autor zobowiązuje się do udzielenia działowi Świata Mroku 30 dniowej wyłączności od dnia publikacji tekstu. Dział Świata Mroku zobowiązuje się do publikacji nagrodzonych prac nie później, niż 30 dni po ogłoszeniu wyników.
2.2.3 Dział Świata Mroku zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w nadesłanych tekstach przed publikacją.

2.3 Dyskwalifikacja pracy
2.3.1 Kapituła zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej przed przystąpieniem do jej oceniania, jeśli jednogłośnie uzna, że praca w znaczący sposób odbiega od kryteriów oceny, przedstawionych w punkcie 1.3.
2.3.2 Sekretarz ma prawo odrzucić pracę konkursową, jeśli ta nie spełnia wymogów formalnych. Zawiadamia o tym jej autora w ciągu 72 godzin od momentu wysłania pracy, podając formalną przyczynę odrzucenia pracy.

2.4 Przyznawanie nagród
2.4.1 Autorzy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca, mają prawo wybrać jeden z pakietów nagród. O kolejności wyboru pakietów nagród decyduje zajęte miejsce w konkursie.
2.4.2 Kapituła zastrzega sobie prawo do wyróżnienia innych prac i nagrodzenia ich upominkiem.
2.4.3 Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody, jeśli uzna, że żadna z prac nie spełnia minimalnych wymagań zawartych w kryteriach oceny (punkt 1.3).
2.4.4 Jeden autor może otrzymać co najwyżej jeden pakiet nagród. Powyższy zapis nie dotyczy wyróżnień, przewidzianych w punkcie 2.4.2.

2.5 Zmiany regulaminu
2.5.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2.5.2 O wszystkich zmianach regulaminu organizatorzy będą informować na stronie wod.polter.pl.


Nagrody:

Pula podręczników podstawowych: 1 x Wampir: Requiem, 1 x Wilkołak Odrzuceni, 2 x Mag: Przebudzenie
Pula dodatków do wampira: Blood, VII, Lancea Sanctum, Nomads, Requiem for Rome, Fall of Camarilla

Aktualna, całkowita pula nagród tutaj.Czytaj również

Pierwsze miejsce w konkursie Ekwinocjum Wiosna 2009
Drugie miejsce w konkursie Ekwinocjum Wiosna 2009, cz.2

Komentarze


rincewind bpm
   
Ocena:
0
Super, może tym razem uda mi się wystartować :)
22-09-2008 20:05
markós
   
Ocena:
0
Ale czemu podręczniki tylko wampirze? :(
22-09-2008 20:11
Faviela
   
Ocena:
0
W trakcie trwania konkursu zostaną dodane do puli jeszcze inne nagrody;)
22-09-2008 20:41
~Raziel

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
A ja mam pytanko, artykuł ma być do "czystego" WoDa czy może być do któregoś z jego systemów, np. Huntera?
22-09-2008 20:43
Faviela
   
Ocena:
0
@Raziel
1.2 Wyjaśnienie wykorzystanych terminów
Świat Mroku (ŚM) - uniwersum gry; gdy jest mowa o podręczniku podstawowym ŚM, jest to wyraźnie zaznaczone w tekście
Podręczniki główne ŚM - podręcznik podstawowy do ŚM oraz podręczniki do głównych linii nadnaturalnych (Vampire: the Requiem, Werewolf: the Forsaken, itd.)

Czyli można wypłynąć poza "czysty" WoD ;)
22-09-2008 21:11
Odol
   
Ocena:
0
Rozumiem, że status stałego współpracownika działu nie odbiera mi prawa do udziału w konkursie z racji punktu 2.1.4? ;)
22-09-2008 21:45
Faviela
   
Ocena:
0
Owszem, jak najbardziej możesz ;)
22-09-2008 22:00
Kwato
   
Ocena:
0
Czy można zamieszczać TYLKO angielskie nazwy bez tłumaczenia ich?

Czy ta fraza musi być koniecznie w pracy czy można ją umieścić w mailu?
23-09-2008 14:36
arro
    @Kwato
Ocena:
0
Czy można zamieszczać TYLKO angielskie nazwy bez tłumaczenia ich?
Można. Choć moim zdaniem lepiej się czyta tekst w którym terminy są przetłumaczone na język polski, a w nawiasach podane angielskie odpowiedniki. Ale to kwestia gustu - praca nie będzie przez to gorzej oceniona.

Czy ta fraza musi być koniecznie w pracy czy można ją umieścić w mailu?
Można ją umieścić w mailu po wcześniejszej zmianie słów "Zaprezentowana praca" na "Załączona praca". Tekst oświadczenia musi wyraźnie wskazywać o jaką pracę chodzi. Jeśli oświadczenie jest częścią pracy to nie ma problemu ze stwierdzeniem czego to oświadczenie dotyczy. Jeśli nie jest to musi być to wyraźnie napisane. Jeśli to nie będzie spełnione praca zostanie odrzucona, a autor poproszony o uzupełnienie oświadczenia (jeśli będzie jeszcze na to jeszcze czas).
Muszę przyznać, że nie bardzo wiem jaki może być problem z wklejeniem oświadczenia z regulaminu na początku pracy. ;-)
24-09-2008 11:22
Gerard Heime
   
Ocena:
0
Z chęcią poznamy też argumenty przemawiające za umieszczeniem wspomnianej frazy w mailu, a nie w treści artykułu.
24-09-2008 22:13
Kwato
   
Ocena:
0
Nic wielkiego, chciałem mieć tylko pewność. Bardziej chodziło mi o 1 pytanie ;)
25-09-2008 00:39
neishin
    heh
Ocena:
0
Wydaje mi się czy zmieniono zasady ilości znaków?:D
16-10-2008 21:58
Odol
   
Ocena:
0
No i znowu kończę na ostatnią chwilę... Wstyd :P
04-01-2009 22:35

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.