Modlitewnik Starego Świata

Autor: Krystian 'Krishakh' Pruchnicki

Modlitewnik Starego Świata
Niniejsze zestawienie jest owocem mych podróży, podczas których wsłuchiwałem się w głos ludu. Frapowało mnie zawsze, jak ci najpośledniejsi spośród ludzi modlą się do bogów naszych, bowiem znakomita większość ani w pismach nie jest obyta, ani klasycznego języka mędrców i mszy nie zna ni nie rozumie. Badając ów temat, odkryłem niebywałą różnorodność, zależną od regionu i afektu, jakim darzą dane bóstwo jego wyznawcy. Pośród różnic dostrzegłem jednak też i pewne stałe tendencje, powtarzające się frazy, urobione przez wieki ludowe przyśpiewki. Poniżej zamieszczam najciekawsze i najpopularniejsze pośród tych modlitw, by obraz dać prostej religijności ludzi stanu pośledniego oraz świadectwo, iż i oni mają kulturę własną, której znajomości nawet i poważny religioznawca wstydzić się nie winien.

Edgar Frater, wędrowny kapłan Sigmara


Modlitewnik w formacie pdf jest dostępny TUTAJ.