Blog

Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.

Elkadowie - magowie ziemi

12-01-2015 08:34
1
Komentarze: 5
W działach: elkadowie, salam, rasariusz
Elkadowie - magowie ziemi
Przedstawiam wam dowód na to, że za pomocą Rasariusza można również stworzyć nacje. Elkadowie to stuprocentowi ludzie, różnicę zaś są tylko socjologiczne oraz technologiczne. Gdyby iść tą drogą, można za wzór wziąć każdą znaną wam rasę np. elfy, krasnoludy, i tylko losować dla nich zmiany socjologiczne. Zapraszam do poznania władców Szarego Miasta. POCHODZENIE: Ludzie ROZMIARY: Wzrost min: 150, wzrost max: 200, waga min: 40, waga max: 160. Dzieci po narodzeniu: 5kg, 50cm. BUDOWA: smukła DŁUGOŚĆ ŻYCIA: max: 100, starczy: 50, dorosły: 18 lat. PŁEĆ - Dwie płcie  NATURALNY TEREN - Równina &...

Nowa rasa - Olfanci

08-01-2015 08:33
0
Komentarze: 6
W działach: rasariusz, rasa, bestiatiusz, olfanci
Nowa rasa - Olfanci
Przed wami Olfanci, druga rasa stworzona przez Elkadów magów z Szarego Miasta. Są wielcy, silni i zazwyczaj w stanie wskazującym. Jeśli kto polubi, może śmiało adoptować ich do swoich systemów. Uczę się rysować, zatem proszę o wyrozumiałość co do grafiki.   POCHODZENIE: Nienaturalne (stworzeni przy udziale magów) ROZMIARY: Wzrost min: 170, wzrost max: 220, waga min: 170, waga max: 290. Dzieci po narodzeniu: 11kg, 55cm. BUDOWA: masywna DŁUGOŚĆ ŻYCIA: max: 120, starczy: 60, dorosły: 20 lat. PŁEĆ - Dwie płcie NATURALNY TEREN - Równina – budują na otwartych przestrzeniach, często...

Nowa rasa - Gnolpowie

05-01-2015 11:01
3
Komentarze: 8
W działach: rasariusz, rasa, bestiatiusz, gnolpowie
Nowa rasa - Gnolpowie
Cześć, jestem Salam, na koncie mam stworzenie gry Królestwa oraz Generatora królestwa, za pomocą którego można, co nie jest zaskoczeniem stworzyć królestwo ;) Tym jednak razem zabrałem się za stworzenie narzędzia do generowania ras, które nazwałem Rasariusz. Tworzę również autorską mechanikę Poszukiwacze przygód, stąd nawiązania do PP. Oto przykładowy efekt wraz z małym opisem, przedstawiam wam gnolpów. Gnolpowie POCHODZENIE: Magiczne (stworzeni przy udziale magów) ROZMIARY: Wzrost min: 110, wzrost max: 160, waga min: 100, waga max: 300. Dzieci po narodzeniu: 8kg, 40cm. BUDOWA: smukła DŁU...

Generator Królestwa

21-06-2014 21:29
2
Komentarze: 1
W działach: rpg, tworzenie settingów, strategia fabularna
Generator Królestwa
Z oka­zji Dnia Dar­mo­wych Gier Fabu­lar­nych, któ­rego uży­łem jako mobi­li­za­tora i przy­sło­wio­wego “kopa w zadek”, mam przy­jem­ność opu­bli­ko­wać grę Kró­le­stwa wzbo­ga­coną o doda­tek pt. “Gene­ra­tor Kró­le­stwa”. O ile w pod­stawce mogli­ście zbu­do­wać wie­lo­barwną i powią­zaną rela­cjami histo­rię mię­dzy graczami-królestwami, zarysować sytu­ację poli­tyczną, eko­no­miczną, spo­łeczną i mil...

Królestwa — zapowiedź oraz uzupełnienie

13-06-2014 05:23
5
Komentarze: 0
W działach: rpg, tworzenie settingów, strategia fabularna
Królestwa — zapowiedź oraz uzupełnienie
Cześć, nazy­wam się Tomasz Widziń­ski, znany także jako Salam. Mie­siąc temu opu­bli­ko­wa­łem grę “Kró­le­stwa”, która wzięła udział w kon­kur­sie RNI3. Choć zaszczyt­nego miej­sca nie zajęła, prace nad pro­jek­tem kon­ty­nu­owa­łem, efek­tem czego powstaje doda­tek do pro­jektu o nazwie „Gene­ra­tor kró­le­stwa”. Za jego pomocą będziemy w sta­nie ubrać w tzw. mię­sko fabu­larne dość surowo obec­nie wyglą­da­jące obrazy kró­lestw.&nbs...