Blog - Traktat Lizboński

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.

Traktat Lizboński #2

25-01-2010 20:59
9
Komentarze: 10
W działach: Polityka, Traktat Lizboński
Traktat Lizboński #2
Czołem, eurofile i eurofoby! Przepraszam i kajam się za milczenie, mam nadzieję iż uda się nadrobić obsuwę. Na dziś mamy dwa krótkie artykuliki. Zatem bez zbędnego trululu jedźmy dalej z lekturą: Artykuł 4 naszego ulubionego Traktatu stwierdza że: 1) kompetencje nie przyznane Unii należą do państw członkowskich (informacja o tyle nieistotna, że autorzy Traktatu z pewnością zainteresowali się hierarchią kompetencji – innymi słowy, co ważne, na pewno w Traktacie jest zawarte) 2) bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa (co jest dość cieka...

Traktat Lizboński #1

07-12-2009 00:42
17
Komentarze: 12
W działach: Polityka, Traktat Lizboński
Traktat Lizboński #1
Mówiąc „Traktat Lizboński”, tak naprawdę mamy na myśli i powinniśmy omówić trzy traktaty: - Traktat o Unii Europejskiej – zwany Traktatem z Maastricht - Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – zwany Traktatem Lizbońskim - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dwa pierwsze należy czytać łącznie (i od tego zaczniemy), gdyż Traktat Lizboński ma charakter ustawy zmieniającej (na zasadzie: „Artykuł 4 zmienia brzmienie z … na ….”). Istnieje również „Karta Praw Podstawowych̶...