string(37) "(t.typ=:typ) AND (nota.typ=:nota_typ)" Erpegis - Kolekcja - POLTERGEIST