string(15) ""
» Blog » Namuzowywania - notka pilotażowa
01-12-2010 17:27

Namuzowywania - notka pilotażowa

W działach: Notki pilotażowe | Odsłony: 41

Niektóre neologizmy są po prostu zbyt dobre, by miały się marnować po jednokrotnym wykorzystaniu – nawet jeśli nie mają większych szans na wejście do języka, tak jak zapożyczone od Mirona Białoszewskiego Namuzowywanie. O ile w oryginalnym kontekście chodziło o prośbę do muzy o natchnienie, o tyle celem tekstów opatrzonych tym tytułem jest raczej przekazanie pewnych przemyśleń czy wręcz prze-myśleń, reinterpretacji. Tematem Namuzowywań może się stać cokolwiek; z racji na specyfikę działu, zawsze będzie to jednak jakiś element gry Dungeons & Dragons – czy to w jej dzisiejszej, czy też w którejś z wcześniejszych inkarnacji. Poszczególne artykuły opatrzone tym tytułem łączy jedynie źródło inspiracji i ogólna struktura. Nie będą ukazywały się w żaden planowy sposób; nie należy także spodziewać się, by były numerowane albo wyczerpujące w jakimkolwiek zakresie. Ich celem jest przede wszystkim namuzowanie – zarażenie pomysłami i zmotywowanie Czytelników do podjęcia podobnego wysiłku na własną rękę. Co to za "gra wyobraźni", w której za całe wyobrażanie odpowiada ktoś inny? Nie chodzi o to, by daremnie próbować stworzyć coś z niczego – sztuka polega nie tyle na stworzeniu czegoś nowego, co raczej na łączeniu dostępnych, znajomych kawałków tak, by zaskoczyć odbiorcę. Być może niekiedy będzie możliwe powiązanie kilku zbliżonych tematycznie tekstów w swego rodzaju cykl; częściej wszakże Namuzowywania będą jednorazowymi wypadami w stronę danego zagadnienia. Tym razem artykuł dotyczy eladrinów, jednej z ras postaci dostępnych grającym w 4. edycję Dungeons & Dragons, będącej wyjątkowo radykalnym przejawem przemyśleń twórców systemu: to nie tyle nowa rasa, co reinterpretacja kilku koncepcji obecnych w grze od dawna. Inspirującej lektury!
Inspiracje i przykładyW Sieci bez trudu można znaleźć liczne podobne teksty – szczególnie na blogach o D&D i fantastyce. Warte uwagi są zwłaszcza wspomnienia i opisy własnego warsztatu prezentowane niekiedy przez ilustratorów i autorów podręczników. Tu podaję jedynie kilka przykładów (wszystkie w języku angielskim):
  • The Dungeon as a Mythic Underworld – popisowa interpretacja zasad dotyczących podziemi w oryginalnej edycji D&D ze strony Philotomy's OD&D Musings. Przykład na to, jak wychodząc od suchego opisu podręcznikowego – nawet elementu mechaniki – można zbudować ciekawą wizję świata. To nie jedyny tego typu tekst na podanej stronie.
  • A Partial Pictorial History of Elves in D&D – krótkie rozważania Jamesa Maliszewskiego z Grognardii nad elfami w odniesieniu do ich obrazowania w najstarszych produktach opatrzonych logo D&D – wartościowe nie tylko z uwagi na ich konkluzję, lecz także samo zestawienie różnych dawnych wyobrażeń (uderzająco odmiennych od dzisiejszej normy).
  • Evolution of a GOBLIN – pierwsza część szalenie inspirujących przemyśleń Tony'ego DiTerlizziego, ilustratora odpowiedzialnego m.in. za oprawę oryginalnych podręczników opisujących setting Planescape oraz za książeczki z serii Spiderwick i niektóre karty do gry Magic: The Gathering, a także liczne podręczniki do 2. edycji AD&D.
  • Planar Renovation Project – nie wszystkie plany w kosmologii D&D są równie ciekawe; niektóre są wręcz śmiertelnie nudne. Rozważania założyciela tego tematu zapoczątkowały na forum Planewalker.com wielki projekt przerobienia oficjalnych wyobrażeń w taki sposób, by nabrały barw nie tylko jako składowe abstrakcyjnego systemu, ale i element gry fabularnej.

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.