Pamięć zwana imperium

Prywatny ranking

Komputerowe
Gothic
10
8. Gothic


Fallout 3
9.5
10. Fallout 324. Gothic II [9]
29. Demigod [8.5]
37. Saga Fallout [8]
38. Mass Effect 2 [8]
42. Far Cry [7.5]
46. Mount & Blade [7.5]
53. Blood Bowl [6]
59. Gothic 3 [5]
65. Stranglehold [3.5]
66. NecroVision [3.5]