» Teksty » Inne » Eclipse Phase Podręcznik Główny - Umiejętności

Eclipse Phase Podręcznik Główny - Umiejętności

Eclipse Phase Podręcznik Główny - Umiejętności
Tłumaczenie oryginalnego tekstu autorstwa Larsa Blumensteina, Roba Boyle, Briana Crossa, Jacka Grahama oraz Johna Sneada

Umiejętności
W świecie, gdzie wygląd może zostać łatwo zmieniony razem z ciałem, to, kim jesteś i co wiesz, jest znacznie ważniejsze od Twoich wrodzonych zdolności. Umiejętności reprezentują wiedzę postaci, zdobyte doświadczenie, odbytą edukację i tzw. know-how posiadane przez każdego w Eclipse Phase. Umiejętności są Ci potrzebne, by zakraść się do stacji hiperkorporacji, złamać systemy zabezpieczeń, zhakować Mesh, a następnie podać się za służbę bezpieczeństwa w celu ucieczki. Reprezentują to, co przynależne postaci, niezależnie od tego jak ona wygląda i w jakiej sytuacji się znajduje. Gdy postać stara się coś zrobić, umiejętności (lub ich brak) często określają różnicę między sukcesem a porażką.

Posiadanie odpowiedniego zestawu umiejętności jest niezbędne do przeżycia i sukcesu w Eclipse Phase. Umiejętności wymienione poniżej zawierają szerokie spektrum talentów, by każda postać była unikatowa. 

Przegląd umiejętności

Umiejętności dzielą się na uzdolnienia i umiejętności wyuczone. Umiejętności wyuczone bazują na jednym z uzdolnień. Jeśli postać nie posiada danej umiejętności, może zazwyczaj (lecz nie zawsze), dostosować się do uzdolnienia bazowego. Może także specjalizować się w danej umiejętności, co odzwierciedla zwiększoną wiedzę w zakresie danego subpola umiejętności.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Umiejętności główne: uzdolnienia

Uzdolnienia reprezentują wrodzone umiejętności i zdolności zdobyte podczas narodzin lub w okresie dorastania. Są one czasami używane do testów, lecz ich główne zadanie polega na wyznaczeniu poziomu, od którego umiejętności wyuczone są zdobywane. Dla przykładu, postać z Somatyką 10, która pragnie nabyć umiejętność Freerunning (która bazuje na Somatyce), powinna zacząć z Freerunning na poziomie 10 i od tego miejsca ją rozwijać. 

Uzdolnienia są także używane, gdy postać nie posiada odpowiedniej wiedzy lub potrzebnej umiejętności. Reprezentują bazową wiedzę, którą postać zdobyła w zakresie podstawowych zastosowań danej umiejętności. Postać mogła nie otrzymać żadnego formalnego treningu, ale dalej może próbować wykorzystać daną umiejętność. 

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Uzdolnienia zawierają się w wartościach od 1 do 30, gdzie 10 reprezentuje średnią dla normalnych ludzi, a 15 średnią dla większości genetycznie usprawnionych transludzi. Ponieważ uzdolnienia reprezentują niewytrenowane umiejętności, nie powinny przekroczyć wartości 30. 

Istnieje 7 różnych uzdolnień, które posiadają wszystkie postacie. Te uzdolnienia są nabywane podczas kreacji postaci, lecz w zależności od ciała, w które załadowana jest dana postać, mogą być zwiększone lub zmniejszone. 

Umiejętności wyuczone

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Umiejętności wyuczone postaci reprezentują zdobytą wiedzę, którą postać przenosi z sobą od ciała do ciała. Wiedza ta odgrywa fundamentalną rolę w zdefiniowaniu ego postaci. Rozciągają się one na niemal każdą umiejętność, którą postać mogłaby wykorzystać w Eclipse Phase. Umiejętności wyuczone zawierają się w zakresie od 0 do 99. 

Każda umiejętność wyuczona ma bazowe uzdolnienie, do którego jest „podłączona”. Uzdolnienie to jest wykorzystywane do wyliczenia wartości podstawowej danej umiejętności i do niego dostosowuje się, jeśli postać nie posiada danej umiejętności. 

Kategorie umiejętności

Każda umiejętność jest zaklasyfikowana jako Umiejętność Aktywna lub Umiejętność Typu Wiedza. Umiejętności Aktywne zazwyczaj wymagają akcji fizycznych i są używane w scenach akcji podczas rozgrywki. Umiejętności Typu Wiedza wiążą się z wiedzą i intelektem, reprezentując idee i znane fakty. Są one mniej dramatyczne niż Umiejętności Aktywne, lecz służą do stworzenia tła postaci i jej zainteresowań oraz są niezwykle ważne w odgrywaniu postaci. Umiejętności Aktywne i Typu Wiedza są nabywane osobno podczas kreacji postaci.

Umiejętności Aktywne dzielą się na podkategorie: Walkę, Mentalne, Psychiczne, Psi, Społeczne, Techniczne i Pojazdy. Pewne cechy i zdolności mogą dotyczyć specyficznej podkategorii. 

Umiejętności z określnikiem pole

Niektóre z umiejętności wyuczonych to umiejętności z określnikiem pole, co oznacza, że podczas zakupu takiej umiejętności należy wybrać specyficzne „pole specjalizacji”. Dla przykładu, umiejętność Nauka wymaga określenia przez gracza, w jakiej nauce specjalizuje się postać, np.: Biologii, Chemii lub Xenosocjologii. Są one notowane w następujący sposób: [umiejętność]: [pole specjalizacji], np.: Sztuka: Malarstwo. Umiejętności z określnikiem pole mogą być wybrane wiele razy, za każdym razem z innym polem specjalizacji, co odzwierciedla różne dziedziny wiedzy. Każda umiejętność z określnikiem pole jest osobną umiejętnością. Każda z nich posiada listę proponowanych pól specjalizacji, lecz gracze i Mistrzowie Gry mogą współpracować w celu stworzenia nowych. 

Umiejętności z określnikiem pole mogą także zawierać specjalizacje, np.: Profesja: Rachunkowość (pranie brudnych pieniędzy). 

Umiejętności psi

Słowo psi odnosi się do zdolności postrzegania i oddziaływania na biologiczne umysły przy pomocy fal psi i/lub innych niewytłumaczalnych fenomenów. Z powodu wyjątkowości tych umiejętności postać, która życzy sobie używać psi, powinna kupić cechę Psi. Korzystanie z psi wymaga także zastosowania paru wyspecjalizowanych umiejętności (Kontrola, Atak psi, Zmysły psi), które odzwierciedlają specjalny trening danej postaci. Jedyną możliwością użycia tej umiejętności jest posiadanie odpowiedniej cechy i wyszkolenia w umiejętnościach psi. 

Specjalizacje

Każda postać może specjalizować się w danej umiejętności. Ta specjalizacja odzwierciedla zwiększoną wiedzę w poszczególnym aspekcie umiejętności. Wiele z umiejętności poniżej zawiera przykładowe specjalizacje, natomiast Mistrzowie Gry i gracze są zachęcani do wymyślania nowych specjalizacji do ich kampanii. 

Specjalizacja zapewnia modyfikator + 10, gdy używa się umiejętności zgodnie ze specjalizacją. 

Używanie umiejętności

Za każdym razem, gdy postać zechce użyć umiejętności, musi osiągnąć sukces w teście umiejętności. Trudność akcji jest stosowana jako modyfikator testu, podobnie jak wszelkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na test. Wszystkie testy umiejętności są udane, gdy postać rzuci mniej lub równo ze stopniem trudności (po zastosowaniu wszystkich modyfikatorów). W przypadku testów umiejętności stopniem trudności jest wartość posiadanej umiejętności. Modyfikatory reprezentujące trudność i inne czynniki są stosowane bezpośrednio do stopnia trudności. Rzut 00 jest zawsze sukcesem, niezależnie od modyfikatorów. Wynik 99 jest zawsze porażką, nawet jeśli modyfikatory zwiększają stopień trudności powyżej 100. Standardowe zasady rzutów krytycznych ciągle mają znaczenie w testach umiejętności. Za każdym razem, gdy postać wylosuje podwójną liczbę (11, 22, 33 itd.), uzyskuje krytyczny sukces lub porażkę. 

Dostosowywanie

Czasami postaci brakuje umiejętności potrzebnej w danej sytuacji. W takim wypadku może ona dostosować rzut umiejętności do bazowego uzdolnienia. Odzwierciedla to fakt, iż większość wyuczonych umiejętności rozwija się na bazie jakiegoś wrodzonego, fizycznego atrybutu. Nawet jeśli nie wiesz, jak coś zrobić, to najpewniej widziałeś, jak to zrobić w pewnym momencie swojego życia lub masz jakieś pojęcie, jak to zrobić. Naturalnie, nie jesteś tak dobry jak ktoś, kto odbył trening w tej umiejętności, lecz ciągle możesz spróbować. 

Nie wszystkie umiejętności mogą zostać dostosowane. Niektóre są najzwyczajniej w świecie zbyt skomplikowane lub wymagają specjalnej wiedzy. Dla przykładu, operacje mózgu lub większość umiejętności psi są zbyt trudne i niemożliwe do wykonania dla kogoś bez wiedzy na temat tego, co chce zrobić. 

Dostosowanie do umiejętności z określnikiem pole

W pewnych wypadkach postać może nie posiadać odpowiedniej umiejętności z określnikiem pole, lecz może posiadać rangi w zbliżonej umiejętności. Dla przykładu, test w celu wykonania autopsji obcego może wymagać umiejętności Nauka: Astrobiologia, lecz postać, która jej nie posiada, może zamiast tego wykonać rzut na Naukę: Biologię. MG decyduje, kiedy i jak na to zezwolić, najpewniej przyznając modyfikator do rzutu na inną umiejętność. 

Dostosowywanie do zbliżonych umiejętności

Jeśli MG na to zezwoli, postać może dostosować się do zbliżonej umiejętności, która ma jakiś związek z danym testem. Dla przykładu, postać wyszkolona w Broniach Kinetycznych może nie być najlepiej przygotowana do obsługi broni laserowej, lecz może znać jej podstawy – wycelować i pociągnąć za spust. Może również nie posiadać żadnych rang w Dochodzeniu, lecz MG może zezwolić na użycie Percepcji, by zdała sobie sprawę z tego, że zwłoki zostały przemieszczone z miejsca, w którym dana osoba została zabita. W takich sytuacjach, gdy MG zezwala na dostosowanie do zbliżonej umiejętności, powinien zostać zastosowany modyfikator – 30.

Przykład

Srit znajduje się na czarnorynkowym targowisku na Marsie, próbując odnaleźć szczególny fragment ekwipunku sensorycznego. MG pragnie, by wykonał test na Przeszukiwanie, ale Srit nie posiada tej umiejętności. Mogłaby ona dostosować do INT (22), lecz zamiast tego pyta prowadzącego, czy mogłaby dostosować do Percepcji, w której posiada 82 rangi. MG zgadza się, więc Srit rzuca przeciwko ST 52 (82-30).


Umiejętności uzupełniające się

Czasami więcej niż jedna umiejętność znajduje zastosowanie w danym teście lub wiedza w jednej dziedzinie wspiera inną. W takim wypadku MG może zastosować modyfikator do jednej umiejętności, bazując na „sile” umiejętności uzupełniającej. Jak zanotowano w Tabeli Bonusu  z Uzupełnień.

Przykład

Dav stara się przekonać pilota-brinkera, by zabrał go do odizolowanego habitatu, który jest nieprzyjazny wizytującym. By wypaść na takiego, który jest przyjacielem mieszkańców owego habitatu, korzysta ze swojej wiedzy na temat ich praktyk (Zainteresowanie: Kulty Religijne o wartości 45). MG zezwala na to i stosuje modyfikator +20 do testu Perswazji.

Tabela Bonusu z Uzupełnień

Wartość umiejętności Modyfikator
01-30 +10
31-60 +20
61+ +30

 

Tabela wartości uzdolnień

Wartość Opis
1-5 Przeciętne dziecko
6-10 Przeciętny dorosły
11-15 Przeciętny transczłowiek
16-20 Usprawniony
21-25 Superludzki
26-30 Postludzki

 

Wartości umiejętności

Jaka jest różnica między byciem niezdarnym początkującym, wijącym się w zerowej grawitacji a weteranem poruszającym się w niej bezproblemowo, jakby tańcząc? Odpowiedź: trening i umiejętności. Im większe są Twoje umiejętności, tym większa szansa na odniesienie sukcesu.

Uzdolnienia w Eclipse Phase zawierają się w zakresie od 1 do 30, podczas gdy umiejętności wyuczone zawierają się w zakresie od 0 do 99. Tabela wartości uzdolnień zapewnia porównanie różnych wartości uzdolnień, natomiast tabela zakresu umiejętności wyuczonych zawiera interpretacje różnych poziomów umiejętności. 


Tabela zakresu umiejętności wyuczonych

Umiejętność Znaczenie
00 Brak znajomości
10 Bardzo podstawowa wiedza
20 Podstawowa znajomość (prawo jazdy, pozwolenie na broń, dyplom ukończenia liceum)
30 Pewne doświadczenie, pewien profesjonalny trening
40 Podstawowe doświadczenie profesjonalisty (policyjny kierowca, certyfikat wojskowy, dyplom uniwersytecki)
50 Doświadczenie z profesjonalnej pracy, zaawansowany trening
60 Ekspercka znajomość umiejętności (dobry kierowca, strzelec, doktor)
70 Doświadczenie z eksperckiej pracy, unikalne innowacje i wejrzenia
80 Autorytet całego systemu słonecznego
90 Nagroda Nobla / Olimpijskie Złoto / Mistrzostwo
99 Szczyt ówczesnego zrozumienia i innowacji

Uzdolnienia

W Eclipse Phase istnieje 7 uzdolnień, opisanych wcześniej. Każda postać posiada te uzdolnienia na poziomie co najmniej 1. 

Testy uzdolnień
W rzadkich wypadkach test może wymagać tylko rzutu na uzdolnienie zamiast rzutu na umiejętność wyuczoną. Powinno to wystąpić tylko wtedy, gdy umiejętności wyuczone nie są stosowne do testu. Takie testy są zazwyczaj wyraźnie zanotowane w zasadach gry. 

Testy uzdolnień muszą być rozpatrzone przez MG, gdyż uzdolnienia (w zakresie 1-30) są zazwyczaj znacznie mniejsze niż umiejętności wyuczone (0-99). Z tego powodu większość testów uzdolnień powinno wykorzystywać stopień trudności równy uzdolnieniu x3. W rzadkich wypadkach, gdy test jest trudniejszy, MG może zastosować test uzdolnienie x 2 lub nawet uzdolnienie x1. W niektórych przypadkach więcej niż jedno uzdolnienie może mieć znaczenie w nawiązaniu do testu, więc mogą one zostać dodane do siebie. 

Pod spodem znajduje się kilka przykładów testów uzdolnień. Mistrzowie Gry mogą poprosić o podobne testy w innych sytuacjach, lecz umiejętności wyuczone powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. 

Porównanie uzdolnień: Normale, Splicerzy, Exalty

W porównaniu do ludzi z wczesnego XXI wieku, przeciętny transczłowiek w Eclipse Phase jest szybszy, bystrzejszy, silniejszy i zdrowszy niż którykolwiek z jego nieunowocześnionych przodków. Normalni, niezmodyfikowani ludzie, zwani Normalami, najbardziej przypominają osobę urodzoną w naszych czasach. Większość ludzi załadowana jest jednak w ciała znane jako Splicerzy lub Exalty (w każdym razie ci, którzy mają biologiczne ciała). Splicerzy zostali genetycznie zmodyfikowani w celu usunięcia genetycznych defektów i lekko zoptymalizowani, Exalty natomiast zostali zmodyfikowani, by być lepszymi zawsze i wszędzie: są atrakcyjniejsi, silniejsi, mądrzejsi i lepiej dostosowani do świata wokół nich niż ich nieunowocześnieni bracia. 

Siła fizyczna

Każdy test, który dotyczy czystej siły fizycznej, może być wykonany przez rzut na SOM x 3. Przykłady: wyważanie drzwi, łamanie przedmiotu, przeciąganie liny, podnoszenie i noszenie ciężkiego przedmiotu.

Chwytanie rzuconych obiektów

Użyj REF + (KRD x 2) za każdym razem, gdy chcesz złapać rzucony lub upuszczony obiekt. Przykłady: chwytanie piłki baseballowej, ocalenie bezcennej wazy od rozbicia się, odrzucanie granatu.

Odwaga

Różnorodne sytuacje w grze mogą przerazić postać lub wstrząsnąć nią do głębi. Użyj WOL x 3 by określić, czy Twoja postać została przerażona. 

Eskapologia

Jeśli postać pragnie się wyzwolić z więzów (np.: lin lub kajdanek) lub w inny sposób się „wygiąć” (np.: wyciągając się spod zawalonej ściany lub przewróconego pojazdu), należy wykonać rzut na Eskapologię KRD + SOM. Zastosuj modyfikatory, bazując na trudności danej sytuacji. Za zgodą MG eskapologia może być Akcją Długą.

Wpadnięcie na pomysł

Czasami gracz pomija oczywiste zdarzenia lub źle je interpretuje, w sposób zupełnie inny od postaci, którą odgrywa. W takich sytuacjach MG może zarządzić rzut INT x 3 lub KOG x3 (w zależności od tego, co jest w danej sytuacji właściwsze) by określić, czy postać wpadła na pomysł. Ten test powinien być używany tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko do określenia, czy postać dobrze rozumie oczywiste i znane fakty oraz detale. 

Zapamiętywanie

Wspomnienia są tym, czego używają ludzie do podtrzymanie ciągłości swoich ego, gdy przeskakują z morpha do morpha. Jednakże ludzie są znani z tego, że zapamiętują rzeczy niewłaściwie. Jeśli postać próbuje przywołać wspomnienie lub zapamiętać daną informację, rzuć KOG x3 by określić, jak dobrze jej się udało. Zauważ, że postaci z pamięcią fotograficzną (cecha Pamięć Fotograficzna lub udoskonalenie Pamięć Fotograficzna) lub udoskonaleniem pamięci mają perfekcyjną pamięć, więc test zapamiętywania nie jest wymagany.

 Tabela: lista umiejętności

Umiejętność Uzdolnienie bazowe Kategoria
Nauka: [pole] KOG Wiedza
Opieka nad zwierzętami KOM Stosowana, Społeczna
Sztuka: [pole] INT Wiedza
Bronie energetyczne KRD Stosowana, Walka
Ostrza SOM Stosowana, Walka
Wspinaczka SOM Stosowana, Fizyczna
Pałki SOM Stosowana, Walka
Kontrola WOL (tylko wyszkolona) Stosowana, Umysłowa, Psi
Oszustwo KOM Stosowana, Społeczna
Materiały wybuchowe KOG (tylko wyszkolona) Stosowana, Techniczna
Przebieranie INT Stosowana, Fizyczna
Egzotyczna broń ręczna: [pole] SOM Stosowana, Walka
Egzotyczna broń dystansowa: [pole] KRD Stosowana, Walka
Latanie SOM Stosowana, Fizyczna
Uniki REF Stosowana, Walka
Nieważkość REF Stosowana, Fizyczna
Freerunning SOM Stosowana, Fizyczna
Artyleria INT Stosowana, Walka
Inżynieria Stosowana: [pole] KOG Stosowana, Techniczna
Podszywanie się KOM Stosowana, Społeczna
Infiltracja KRD Stosowana, Fizyczna
Infosec KOG (tylko wyszkolona) Stosowana, techniczna
Zainteresowanie: [pole] KOG Wiedza
Obsługa technologii KOG Stosowana, Techniczna
Zastraszanie KOM Stosowana, Społeczna
Dochodzenie INT Stosowana, Umysłowa
Kinezyka KOM Stosowana, Społeczna
Bronie kinetyczne KRD Stosowana, Walka
Język: [pole] INT Wiedza
Medycyna: [pole] KOG Stosowana, Techniczna
Nawigacja INT Stosowana, Umysłowa
Sieci społeczne: [pole] KOM Stosowana, Społeczna
Zwinne dłonie KRD Stosowana, Fizyczna
Percepcja INT Stosowana, Umysłowa
Perswazja KOM Stosowana, Społeczna
Pilotaż: [pole] REF Stosowana, Pojazd
Profesja: [pole] KOG Wiedza
Programowanie KOG (tylko wyszkolona) Stosowana, Techniczna
Obycie KOM Stosowana, Społeczna
Atak psi WOL (tylko wyszkolona) Stosowana, Umysłowa, Psi
Psychochirurgia INT Stosowana, Techniczna
Wyszukiwanie informacji KOG Stosowana, Techniczna
Przeszukiwanie INT Stosowana, Umysłowa
Bronie samonaprowadzające KRD Stosowana, Walka
Zmysły psi INT (tylko wyszkolona) Stosowana, Umysłowa, Psi
Bronie w spreju KRD Stosowana, Walka
Pływanie SOM Stosowana, Fizyczna
Bronie rzucane KRD Stosowana, Walka
Walka bez broni SOM Stosowana, Walka

Pełna lista umiejętności

Ta sekcja zawiera wszystkie umiejętności wyuczone dostępne w świecie Eclipse Phase. Mistrzowie Gry i gracze mogą, oczywiście, dodać do niej dodatkowe umiejętności.

Nauka: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Wiedza
Bazowe uzdolnienie: KOG 
Co to jest? Nauka dotyczy każdego rodzaju wyspecjalizowanej wiedzy, którą można uzyskać tylko poprzez edukację. Większość teoretycznych i stosowanych nauk, nauk społecznych, transhumanistycznych itp. zawiera się w tej umiejętności. Większość z umiejętności opisanych poniżej mogłoby także zostać zawarta w Nauce, co odzwierciedliłoby teoretyczną wiedzę w danej umiejętności. Dla przykładu, mogłyby istnieć umiejętności Nauka: Zbrojmistrz lub Nauka: Zastraszanie. 
Kiedy tego używasz? Nauka jest stosowana, gdy postać pragnie zaczerpnąć danej wiedzy naukowej. Dla przykładu, Nauka: Chemia mogłaby zostać użyta, by zidentyfikować daną substancję, zrozumieć niecodzienną reakcję chemiczną lub określić, jakie pierwiastki są potrzebne by znanofabrykować coś, do czego potrzeba egzotycznych materiałów. Za zgodą MG pewne rzuty na Naukę mogą nie być możliwe do dostosowania, co oznacza, że tylko postać posiadająca akademickie przygotowanie naukowe może odpowiedzieć na dane pytania.
Przykładowe pola specjalizacji: Archeologia, Astrobiologia, Astronomia, Astrofizyka, Astrosocjologia, Biochemia, Biologia, Botanika, Informatyka, Kryptografia, Ekonomia, Inżynieria, Genetyka, Geologia, Lingwistyka, Matematyka, Memetyka, Nanotechnologia, Historia Ziemii, Fizyka, Politologia, Psychologia, Socjologia, Xenoarcheologia, Xenolingwistyka, Zoologia
Specjalizacje: Zgodnie z polem specjalizacji.

Od tłumacza – wykupywanie zbliżonych umiejętności 

MG może pozwolić graczom, by wykupili zbliżone umiejętności ze zniżką. Przykładem może być para umiejętności Biologia i Astrobiologia. Jeśli postać posiada Biologię na 80, MG mógłby pozwolić jej na wykupienie rang w Astrobiologii nie od COG, lecz od Biologii -30. W ten sposób można bardzo ładnie odzwierciedlić pokrewieństwo danych nauk (po co uczyć się astrobiologii od podstaw, skoro ma się już doktorat w biologii?)

Jak każda zasada domowa prezentowana przez tłumacza, także i ta podlega uzgodnieniu MG

Niezbędne umiejętności

Postaci w Eclipse Phase potrzebują różnorodnej mieszanki umiejętności, by odnieść sukces, ale niektóre z poniższych umiejętności są kluczowe dla przetrwania postaci. Jeśli dana postać ich nie posiada, będzie miała trudności w poradzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi podczas sesji. Zarówno gracze, jak i Mistrzowie Gry powinni zwrócić szczególną uwagę na poniższe umiejętności.

Uniki: Uniki są główną umiejętnością używaną do uniknięcia ataku. Nawet jeśli planujesz unikać walki, zawsze warto rozważyć posiadanie paru punktów tej umiejętności w celu posiadania podstawowych umiejętności przetrwania.

Sieci społeczne: Dopóki nie żyjesz w totalnej izolacji, potrzebujesz Sieci społecznych – najlepiej kilku. Określają one, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z ludźmi, pozyskując informacje, rozsiewając plotki, szukając przysług itd. 

Percepcja: Testy Percepcji są wykonywane bardzo często, więc jeśli chcesz, by Twoja postać wiedziała, co się wokół niej dzieje, zainwestuj w tę umiejętność. Dochodzenie i Przeszukiwanie także są przydatne, ale to Percepcja wiedzie prym.

Opieka nad zwierzętami
Typ: Stosowana, Społeczna
Uzdolnienie bazowe: KOM
Co to jest? Uzdolnieni opiekunowie zwierząt mogą trenować i kontrolować szeroki zakres naturalnych i transgenicznych zwierząt, wliczając częściowe uplifty. Choć wiele zwierzęcych gatunków wymarło podczas Upadku, parę zwierzęcych ark i habitatów-zoo przetrwało, a wiele innych może zostać wskrzeszonych dzięki technologiom genetycznym. Egzotyczne zwierzęta są uznawane za znak bogactwa i prestiżu pośród elit hiperkorporacyjnych, a zwierzęta strażnice są czasami używane w obronie instalacji wysokiego bezpieczeństwa. Podobnie wiele habitatów zawiera w sobie małe armie częściowo wyniesionych, genetycznie zmodyfikowanych i behawioralnie kontrolowanych istot, wykorzystywanych w celach sanitarnych lub innych. Wiele nowych i dziwnych gatunków zwierząt powstaje każdego dnia, by służyć różnorodnym celom.
Kiedy tego używasz? Opieka nad zwierzętami jest stosowana wtedy, kiedy próbujesz manipulować zwierzęciem, niezależnie od tego, czy chcesz je uspokoić, powstrzymać od atakowania, zastraszyć, zdobyć zaufanie czy zmusić do ataku. Twój Margines Sukcesu określa, jak efektywny jesteś w manipulowaniu zwierzęciem. Jeśli MG uzna to za stosowne, test należy poddać modyfikatorom. Przekonanie do siebie zwierzęcia może wymagać czasu i powinno być wykonane jako Akcja Długa o czasie trwania 5 minut lub więcej. 
Specjalizacje: Gatunki zwierząt (psy, konie, smart szczury itp.)

Trenowanie zwierząt
Trenowanie zwierząt zajmuje dużo czasu, wymaga wielu powtórzeń i nagród w celu utrzymania tresowanego zachowania. Traktuj to jako Akcję Długą o czasie wykonywania od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od stopnia złożoności danej akcji. Zastosuj modyfikatory w zależności od inteligencji tresowanego zwierzęcia, jego udomowienia i skomplikowania treningu. 

Kiedy zwierzę zostanie już wytrenowane, rozkazywanie mu traktowane jest jako Prosty Test Sukcesu z wyjątkiem niezwykłych lub stresujących sytuacji, w których to wypadkach trener otrzymuje modyfikator +30 do Opieki nad zwierzętami.

Sztuka: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Wiedza
Bazowe uzdolnienie: INT
Co to jest? Sztuka to zdolność tworzenia i oceniania dzieł sztuki. Jest to bardzo użyteczna zdolność w świecie Eclipse Phase, szczególnie w gospodarkach posiadających niedobory, gdzie kreatywność i wizja mogą być kluczem do reputacji postaci. 
Kiedy tego używasz? Umiejętność Sztuka może być wykorzystana do stworzenia nowego dzieła sztuki lub do skopiowania już istniejącego w nadziei na przedstawienie go jako własnego. Ta umiejętność może także określić przybliżoną wartość dzieła sztuki w otwartych rynkach, w kredytach lub jako wzrost reputacji artysty.
Przykładowe pola specjalizacji: Architektura, Krytyka artystyczna, Taniec, Aktorstwo, Rysowanie, Malowanie, Występy, Rzeźbiarstwo, Projektowanie Simulprzestrzeni, Śpiew, Przemowy, Pisarstwo.

Specjalizacje: Zgodnie z polem specjalizacji.

Bronie Energetyczne
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: KRD
Co to jest? Bronie Energetyczne to umiejętność w zakresie obsługi i utrzymania standardowych broni energetycznych, takich jak lasery, karabiny plazmowe i bronie mikrofalowe.
Kiedy tego używasz? Gracz korzysta z Broni energetycznych za każdym razem, gdy wykonuje atak jedną z nich. Bronie Energetyczne mogą być także użyte dla testów konserwacji broni energetycznej, lecz nie dla naprawy lub modyfikowania takiej broni (tu przydałaby się umiejętność Inżynieria Stosowana: Zbrojmistrz).
Specjalizacje: Lasery, Bronie Mikrofalowe, Bronie Cząsteczkowe, Karabiny Plazmowe

Ostrza
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Ostrza to umiejętność stosowana podczas użytkowania i konserwacji standardowych broni z ostrzami.
Kiedy tego używasz? Gracz używa Ostrzy za każdym razem, gdy atakuje bronią z ostrzem w walce wręcz. Ostrza są także używane do testów konserwacji takich broni, lecz nie do naprawiania lub modyfikowania ich (w takim wypadku należy wykonać test umiejętności Inżynieria Stosowana: Zbrojmistrz). Ta umiejętność jest używana dla ostrzy na końcu kończyn (dłonie, przedramiona, stopy, macki octomorpha itd.), natomiast dla ostrzy umieszczonych w innych częściach ciała odpowiada Egzotyczna Broń Ręczna.
Specjalizacje: Topory, Zaimplantowane Ostrza, Noże, Miecze.

Wspinaczka
Typ: Stosowana, Fizyczna
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Wspinaczka to umiejętność wchodzenia lub schodzenia po pionowych powierzchniach z użyciem lub bez użycia wyspecjalizowanego ekwipunku. 
Kiedy tego używasz? Ta umiejętność jest używana zawsze wtedy, gdy postać chce się wspiąć. Dla wchodzenia wspinaczka to Akcja Długa o czasie 1 Tura Walki na metr. Dla schodzenia czas to 1 Tura Akcji na 50 metrów. Ekwipunek do wspinaczki zapewnia odpowiednie modyfikatory. 
Specjalizacje: Wspomagana, Wolna, Schodzenie

Pałki
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Pałki to umiejętność stosowana w zakresie użytkowania i konserwacji standardowych broni o tępych krawędziach, takich jak pałki. 
Kiedy tego używasz? Korzystasz z Pałek za każdym razem, gdy chcesz zaatakować bronią o tępych krawędziach. Pałki mogą także zostać wykorzystane podczas testów związanych z konserwacją takich broni, lecz nie ich naprawą lub modyfikowaniem (to wymagałoby umiejętności Inżynieria Stosowana: Zbrojmistrz). 
Specjalizacje: Młotki, Kije

Kontrola
Typ: Stosowana, Umysłowa, Psi
Uzdolnienie bazowe: WIL (tylko wyszkolona)
Co to jest? Kontrola to umiejętność wykorzystująca moce psi w celu manipulowania innymi ludźmi lub do aktywnej penetracji ich procesów mentalnych. Jest ona dostępna tylko dla postaci z cechą Psi.
Kiedy tego używasz? Użyj Kontroli, kiedy wykonujesz „psioniczne tournée” przez ego innej postaci. 
Specjalizacje: Moce psi

Oszustwo
Typ: Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM 
Co to jest? Oszustwo to sztuka udawania, aktorstwa, oszustwa i kłamstwa. Postacie z dużą wartością Oszustwa są w stanie przekonać każdego do niemal wszystkiego. Nie wykorzystuje się tej umiejętności do fizycznego przebierania się lub udawania innej osoby (do tego służą Przebieranie i Podszywanie się). 
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności za każdym razem, gdy chcesz oszukać kogoś przy pomocy słów lub gestów. Udany rzut oznacza, że udało Ci się oszukać inną osobę. Za uznaniem MG – ktoś, kto aktywnie szuka oznak oszustwa, może wykonać Test Przeciwstawny Kinezyki.
Specjalizacje: Aktorstwo

Materiały Wybuchowe
Typ: Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG (tylko wyszkolona)
Co to jest? Materiały Wybuchowe to umiejętność stosowana przy używaniu materiałów wybuchowych.
Kiedy tego używasz? Używasz Materiałów Wybuchowych, kiedy tworzysz, umieszczasz i rozbrajasz materiały wybuchowe.
Specjalizacje: Komercyjne Materiały Wybuchowe, Rozbrajanie, Improwizowane Materiały Wybuchowe

Przebieranie
Typ: Stosowana, Fizyczna
Uzdolnienie bazowe: INT 
Co to jest? Przebieranie to sztuka fizycznego zmieniania własnego wyglądu tak, by wyglądać jak ktoś inny. Wlicza się w to zarówno użycie rekwizytów (szkła kontaktowe i sztuczne pigmenty skóry), jak i modyfikowanie subtelnych charakterystyk fizycznych (postura, poza, gestykulacja). 
Kiedy tego używasz? Użyj Przebierania, by przekonać kogoś, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Może być ono wykorzystane by ukryć prawdziwą tożsamość lub by udać konkretną osobę. Kiedy używasz tej umiejętności, by przekonać kogoś, kto dobrze zna Twój wygląd lub osobę, którą imitujesz, wykonaj Test Przeciwstawny Percepcji lub Dochodzenia. 
Specjalizacje: Kosmetyczne zmiany, Teatr

Egzotyczna Broń Ręczna: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Egzotyczna Broń Ręczna to umiejętność wykorzystywana do użytkowania i konserwacji wszystkich broni, które nie są pałkami lub ostrzami. 
Kiedy tego używasz? Użyj Egzotycznej Broni Ręcznej w momencie, kiedy atakujesz kogoś egzotyczną bronią w walce wręcz. 
Przykładowe pola specjalizacji: Buzdygan, Włócznia, Bicz
Specjalizacje: Brak 

Egzotyczna Broń Dystansowa: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: KRD
Co to jest? Egzotyczna Broń Dystansowa wykorzystywana jest w użytkowaniu i konserwacji wszystkich broni dystansowych, które nie korzystają z Broni Energetycznych, Kinetycznych, Samonaprowadzających, W Spreju lub Rzucanych.
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności, kiedy atakujesz egzotyczną bronią dystansową w walce.
Przykładowe pola specjalizacji: Dmuchawka, Kusza, Proca
Specjalizacje: Brak

Latanie
Typ: Stosowana, Fizyczna
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Latanie to umiejętność wykorzystywania własnego ciała do latania. Ta umiejętność jest używana, kiedy postać jest załadowana w morpha zdolnego latać o własnych siłach (sterowanie pojazdem latającym to umiejętność Pilotażu!).
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności za każdym razem, kiedy chcesz wykonać manewr powietrzny, wylądować pomimo niesprzyjających warunków, utrzymać kurs pod wiatr lub w inny sposób zapobiec wypadkowi powietrznemu. 
Specjalizacje: Lądowanie, „nurkowanie”, specyficzne manewry

Uniki
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: REF
Co to jest? Uniki to zdolność do unikania nadchodzących ataków i innych nieprzyjemności. Postaci o wysokiej wartości uników są zdolne do szybszej reakcji na nadchodzące zagrożenia. 
Kiedy tego używasz? Jeżeli postać jest fizycznie atakowana przez przeciwnika w walce fizycznej, rzuć na Uniki w celu uniknięcia ciosu. Uniki mogą także być użyte w celu uniknięcia innych zdarzeń, jak np. uniknięcie nadciągającego pojazdu.
Specjalizacje: Ostrza, Pałki, Pełna Obrona

Nieważkość
Typ: Stosowana, Fizyczna
Bazowe uzdolnienie: REF
Co to jest? Nieważkość to umiejętność poruszania się w warunkach grawitacji zerowej i mikrograwitacji. 
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności, kiedy potrzebujesz wykonać manewr w środowisku zero-g. Przykładem może być przemieszczanie się po dużej przestrzeni lub upewnienie się, że nie wystrzelisz siebie w kosmos. Nieważkość jest także wykorzystywana, kiedy postać przemieszcza się w kombinezonie kosmicznym.
Specjalizacje: Mikrograwitacja, kombinezony kosmiczne

Freerunning
Typ: Stosowana, Fizyczna
Co to jest? Freerunning to po części biegnięcie, po części akrobatyka. Chodzi w nim o szybkie biegnięcie, manewrowanie nad/pod/naokoło/przez przeszkody i umieszczenie własnego ciała tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Freerunning/parkour jest popularną rozrywką w habitatach, gdzie otwarta przestrzeń jest ograniczona. 
Kiedy tego używasz? Użyj Freerunning, jeśli musisz pokonać jakąś przeszkodę przy pomocy ruchu, np. przetaczając się przez maskę samochodu, przeskakując przez dziurę lub chwytając się słupa i obracając wokół jego osi. Freerunning jest także używany w biegu i pełnej obronie przeciwko atakom.
Specjalizacje: Równowaga, Gimnastyka, Skakanie, Biegnięcie

Artyleria
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: INT
Co to jest? Artyleria to umiejętność obejmująca używanie i konserwację wielkich, mobilnych (umieszczonych na pojazdach) lub stacjonarnych systemów zbrojnych. Korzystanie z tych dział jest bardziej podobne do grania w grę komputerową niż do oddania wystrzału z pistoletu
Kiedy tego używasz? Użyj Artylerii, kiedy atakujesz przy użyciu broni zamontowanej na pojeździe lub innej dużej „strzelby". 
Specjalizacje: Artyleria, Pociski Rakietowe

Inżynieria Stosowana: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG
Co to jest? Ta umiejętność pozwala na budowę, naprawę, hakowanie i modyfikowanie ekwipunku określonego typu. 
Kiedy tego używasz? Inżynieria Stosowana jest przede wszystkim używane do naprawy urządzeń, wehikułów, habitatów i syntetycznych morphów. Patrz Budowanie, Naprawa i Modyfikowanie poniżej.
Przykładowe pola specjalizacji: Przestrzeń kosmiczna (wszystkie powietrzne i kosmiczne pojazdy), Zbrojmistrz (zbroje i bronie), Elektronika (wszelkie urządzenia komputerowe), Pojazdy Naziemne, Implanty, Industrializm (habitaty, fabryki i systemy podtrzymywania życia), Inżynieria Wodna (pojazdy wodne i podwodne), Robotyka (syntetyczne morphy).
Specjalizacje: Stosownie do pola specjalizacji

Budowanie
Budowanie przedmiotu od podstaw jest Akcją Długą z czasem wykonania określonym przez MG. Czas wykonania powinien być określony zgodnie z poziomem skomplikowania obiektu i powinien trwać godziny (konstruowanie prostej półki), dni (tworzenie robota z części zapasowych) a nawet miesiące (budowanie domu). Różnorodne czynniki skutkują modyfikatorami do testu, jak np. dostęp do entoptycznych schematów/podręczników (+20) lub kiepskie warunki na budowie (-10 do -30). Narzędzia są bardzo ważne, mogą ułatwiać (lepsze narzędzia +10 do +30), utrudniać (kiepskie narzędzia -10 do -30) lub nawet uniemożliwić wykonanie zadania (brak wymaganych narzędzi). 

Naprawianie
Uszkodzone przedmioty mogą być naprawione w podobny sposób. 

Modyfikowanie
Zmiana wyglądu i działania przedmiotu korzysta z tych samych zasad bazowych co budowanie i naprawianie opisane powyżej. Czas wykonywania jest określony przez MG. 

Podszywanie się
Typ: Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM 
Co to jest? Podszywanie się to umiejętność podawania się za kogoś innego podczas interakcji społecznych oraz wirtualnych. Wlicza się w to kopiowanie manieryzmów i typów wypowiedzi a także używanie zebranych informacji, by przekonać innych, że jest się udawaną osobą. W świecie, gdzie wygląd postaci może ulec drastycznym zmianom, kwestia identyfikacji polega na zaufaniu i behawioralnych cechach szczególnych oraz werbalnych wskazówkach.
Kiedy tego używasz? Czasem udawanie, że jest się kimś innym, bywa zabawne, jednak czasem może ocalić życie. Użyj tej umiejętności za każdym razem, gdy chcesz przekonać kogoś, że jesteś kimś innym (w interakcji społecznej lub online). Forki używają tej umiejętności, gdy udają swoje alpha ego. Podszywanie się jest traktowane jako Test Przeciwstawny przeciwko umiejętności Kinezyka.
Specjalizacje: Avatar, Twarzą-w-twarz, Ustne

Infiltracja
Typ: Stosowana, Fizyczna
Bazowe uzdolnienie: KRD
Co to jest? Sztuka unikania wykrycia.
Kiedy tego używasz? Użyj Infiltracji za każdym razem, gdy musisz się fizycznie ukryć lub poruszyć cicho i niespostrzeżenie tak, by inne osoby Cię nie zobaczyły. Przykładowe użycia to schowanie się za ścianą, skradanie się za strażnikiem lub wmieszanie się w tłum. Infiltracja może także być użyta do podążania za ludźmi bez ich świadomości bycia śledzonymi. Infiltracja wymaga Testu Przeciwstawnego przeciwko Percepcji osoby, przed którą postać się ukrywa. MG może wykonywać test w ukryciu, tak więc gracz nigdy nie jest pewien, czy inna osoba jest świadoma tego, że jest śledzona. 
Specjalizacje: Ukrywanie Się, Podążanie Za Ludźmi, Skradanie Się

Infosec
Typ: Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG (tylko wyszkolona)
Co to jest? Infosec to skrót od information security (bezpieczeństwo informacji). Jest umiejętnością elektronicznej penetracji i przeciwstawiania się jej, a także kryptografii i dekryptażu. 
Kiedy tego używasz? Infosec jest używany zarówno do zhakowania elektronicznych przedmiotów i sieci Mesh, jak i do ich ochrony. Patrz rozdział Mesh, po więcej detali.
Specjalizacje: Hacking Siłowy, Dekryptaż, Skanowanie, Bezpieczeństwo, Sniffing, Podszywanie się.

Zainteresowanie: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Wiedza
Bazowe uzdolnienie: KOG
Co to jest? Zainteresowanie zawiera w sobie każdy temat, który jest zainteresowaniem postaci i nie wiąże się z innymi umiejętnościami. Wliczają się tu hobby, obsesje i tym podobne rzeczy.
Kiedy tego używasz? Użyj Zainteresowania, jeśli potrzebujesz lub chcesz skorzystać z wiedzy związanej z danym zainteresowaniem.
Przykładowe pola specjalizacji: Antyczne Sporty, Plotki O Celebrytach, Konspiracje, Trywializmy Factorów, Hazard, Polityka Hiperkorporacji, Lunarne Habitaty, Marsjańskie Piwa, Nacje Starej Ziemi, Blogi Reklaimerów, Sci-fi, Męty Handlujące Narkotykami, Modele Pojazdów Gwiezdnych, Ekonomia Triad, Podziemie XP.
Specjalizacje: W zależności od pola specjalizacji

Obsługa Technologii
Typ: Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG
Co to jest? Obsługa technologii to umiejętność korzystania z nowoczesnych urządzeń i oprogramowania.
Kiedy tego używasz? Użyj Obsługi Technologii, kiedy próbujesz zrozumieć elektroniczne urządzenie, którego nie znasz, uruchomić program komputerowy, manipulować komputerowymi plikami (wliczając zdjęcia, filmy, pliki XP i audio), przeskanować urządzenie lub w inny sposób wchodzić w interakcję z technologią. Pewne akcje Obsługi Technologii mogą być Akcjami Długimi z czasem trwania określonym przez MG. Po więcej detali patrz Mesh.
Specjalizacje: Skanowanie, Wykradanie oprogramowania, Specyficzny program

Zastraszanie
Typ: Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM
Co to jest? Zastraszanie to przekonywanie kogoś do zrobienia tego, czego chcesz przy pomocy bezpośrednich gróźb i czystej siły osobowości.
Kiedy tego używasz? Użyj Zastraszania, by przestraszyć kogoś, zmusić do posłuszeństwa, zmusić do podążania za Tobą lub do tego, by wydał Ci poszukiwaną informację. Traktuj to jako Test Przeciwstawny przeciwko WOL + WOL + KOM zastraszanej postaci. 
Specjalizacje: Przesłuchiwania, Fizyczne, Słowne

Dochodzenie
Typ: Stosowana, Umysłowa
Bazowe uzdolnienie: INT
Co to jest? Dochodzenie to sztuka analizowania dowodów, zbierania wskazówek, rozwiązywania tajemnic i wykonywania logicznych dedukcji. Różni się od Percepcji i jest świadomym wyszukiwaniem wskazówek lub „kawałków puzzli”. 
Kiedy tego używasz? Użyj Dochodzenia, by uzyskać konkluzję z zebranych faktów. Dla przykładu, Dochodzenie może być użyte, by odtworzyć możliwy przebieg zdarzeń na miejscu zbrodni, określić możliwe relacje społeczne między dwiema osobami lub wydedukować, jak przeciwnik uciekł. Jest świetnym sposobem na danie wskazówek graczom, zwłaszcza kiedy jest to coś, o czym postać na pewno by wiedziała, lecz gracz nie jest tego świadomy.
Specjalizacje: Analiza Dowodów, Logiczna Dedukcja, Fizyczne Dochodzenie, Fizyczne Tropienie

Kinezyka
Typ: Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM
Co to jest? Kinezyka to sztuka empatii i niewerbalnej komunikacji.
Kiedy tego używasz? Użyj Kinezyki, by odczytać język ciała, społeczne wskazówki i inne nieświadome indykatory zachowania. Kinezyka może także być wykorzystana do efektywniejszego okazywania emocji. Jest używana obronnie za każdym razem, gdy ktoś próbuje Cię oszukać. Wykonaj wtedy Test Przeciwstawny przeciwko Oszustwu lub Podszywaniu się. 

Choć syntetyczny morphy także zostały zaprojektowane tak, by możliwe było odczytanie ich emocji, to jednak nie jest to łatwe. Zastosuj modyfikator -30, kiedy oceniasz emocje postaci załadowanej w synthmorpha („prawdziwej” lub OSI). Standardowe SI są także trudne do odczytania: zastosuj modyfikator -60, kiedy oceniasz syntetycznego morpha lub poda operowanego przez SI.
Specjalizacje: Wyczucie Intencji, Komunikacja Niewerbalna

Ocenianie emocji i intencji.

Transludzie to empatyczne istoty, tak więc możesz spróbować ocenić intencje innej osoby, rzucając na Kinezykę. Jednakże próba oceny innej osoby jest daleka od doskonałości i bardzo łatwo się pomylić. MG powinien wykonać test w sekrecie i zezwolić na wskazówkę tylko wtedy, gdy jest udany – nie jest możliwe przejrzenie kogoś z absolutną pewnością. Jeśli oceniana osoba stara się aktywnie coś ukryć, należy wykonać Test Przeciwstawny przeciwko Oszustwu. 

Komunikacja niewerbalna

Eksperci Kinezyki mogą skutecznie się komunikować między sobą za pomocą postury, gestów i wyglądu. Taki rodzaj komunikacji jest oczywiście ograniczony, ale uczucia, afirmacja/negacja i proste pomysły mogą być łatwo przekazane. Aby efektywnie komunikować proste koncepty, MG może zarządzać testy sukcesu na teście Kinezyki dla obu postaci, stosując odpowiednie modyfikatory. 

Bronie Kinetyczne
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: KRD
Co to jest? Bronie Kinetyczne to umiejętność używania i konserwacji standardowych broni kinetycznych.
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności, kiedy atakujesz kogoś w walce dystansowej bronią kinetyczną.
Specjalizacje: Strzelby, Bronie Maszynowe, Pistolety, Snajperki, Bronie Półautomatyczne

Język: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Wiedza
Bazowe uzdolnienie: INT 
Co to jest? Język to umiejętność rozmawiania i czytania w języku innym niż język ojczysty postaci. Postać jest uznawana za płynnie mówiącą w danym języku na poziomie umiejętności 50. Poziom umiejętności powyżej 50 sygnalizuje pogłębioną wiedzę w zakresie technicznego słownictwa, akcentów i dialektów. 
Kiedy tego używasz? Użyj Języka, kiedy chcesz mówić, rozumieć lub czytać coś napisanego w danym języku. Większość testów mówienia i czytania może być rozważanych jako Test Prosty, jeśli Język jest powyżej 50, dopóki MG nie zadecyduje, że informacja jest na tyle złożona, iż obcojęzyczny rozmówca mógłby mieć problem z rozumieniem tego. 
Przykładowe pola specjalizacji: Arabski, Kantoński, Angielski, Francuski, Hindi, Japoński, Mandaryński, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański
Specjalizacje: Zgodnie z polem specjalizacji, reprezentując dialekty, techniczny żargon i slang subkultur. 

Języki w Eclipse Phase

Po Upadku języki, które są najczęściej używane w systemie słonecznym, to te, które zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną przez ich użytkowników – kraje i hiperkorporacje z programami kosmicznymi lub wielkie populacje ubogich pracowników i infodźców. Żaden konkretny język nie zdominował kosmicznej eksploracji i wielojęzyczność jest powszechna. Wiele habitatów i grup (sub)kulturowych przywiązuje się do konkretnego języka jako sposobu na utrzymanie kulturowej tożsamości. Pomimo powszechnej dostępności Meshowych translatorów, wielu ludzi potrafi porozumiewać się w dwóch lub więcej językach. 

Dziesięć języków z największa populacją mówiących to: Arabski, Kantoński, Angielski, Francuski, Hindi, Japoński, Mandaryński, Portugalski, Rosyjski i Hiszpański. Inne obecne języki to Bengali, Holenderski, Farsi, Niemiecki, Włoski, Jawajski, Koreański, Polski, Punjabi, Szwedzki, Tamil, Turecki, Urdu, Wietnamski i Wu. Niektóre języki zostały utracone podczas Upadku, szczególnie te w nierozwiniętych regionach, których populacja nie wyemigrowała w kosmos i nie była uprzywilejowana, by uciec jako infodźcy. 

W Rimwardzie został opisany dodatkowy język znany jako Skandinawiska. Skandinawiska to język Wspólnoty Titańskiej, stworzony na bazie duńskiego i zaprojektowany tak, by każda osoba znająca jakiś język skandynawski (norweski, szwedzki, duński) była w stanie go zrozumieć. 

Od tłumacza – języki obce... po co to komu?

Niektórzy gracze grający w Eclipse Phase nie rozumieją, czemu powinni wykupywać umiejętność Język – przecież translatory Meshowe są dostępne powszechnie i za darmo, prawda?

Twórcy systemu wyszli z założenia, że gracze będą tworzyć postaci realistycznie. W świecie Eclipse Phase panuje wielokulturowość i realistyczne jest, by postaci znały języki obce. Proste, prawda?

Niestety, niektórzy gracze (dla uproszczenia nazwijmy ich gamerami) uważają, że nie potrzebują żadnych języków obcych. Istnieją dwa sposoby, za pomocą których MG może im pokazać, iż się mylą. 

Sposób nr 1 – MG może przyznać postaci karę do testów społecznych, jeśli nie posługuje się ona językiem swojego dyskutanta. To samo będzie działało także w drugą stronę, tak więc tak długo, jak postać nie zna języków obcych, przekonanie innych postaci do zrobienia czegoś dla niej może być trudne. 

Sposób nr 2 jest znacznie mniej inwazyjny i zakłada po prostu przyznanie postaciom pewnej puli punktów (50-100) do użytku wyłącznie na naukę języków obcych.

Jak wszystkie zasady domowe „od tłumacza”, także i ta podlega gestii MG.

Medycyna: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG
Co to jest? Medycyna to stosowana opieka i konserwacja biologicznych istot i życia.
Kiedy tego używasz? Użyj Medycyny za każdym razem, gdy chcesz zastosować medyczną opiekę. Wlicza się w to przeprowadzanie fizycznych testów, diagnozowanie chorób, znajdywanie lekarstw, przeprowadzanie operacji, używanie zarówno biotechnologii, jak i nanotechnologii i opieka długoterminowa. Patrz Leczenie i naprawa.
Przykładowe pola specjalizacji: Biorzeźbienie, Egzotyczne Biomorphy, Terapia Genowa, Medycyna Ogólna, Chirurgia Implantowa, Nanomedycyna, Pielęgniarstwo, Pody, Psychiatria, Zdalna chirurgia, Chirurgia Traum, Uplifty (dany rodzaj), Weterynaria
Specjalizacje: Zgodnie z polem specjalizacji

Nawigacja
Typ: Stosowana, Umysłowa
Bazowe uzdolnienie: INT
Co to jest? Nawigacja to sztuka znajdywania drogi, przy użyciu map R^2, kompasu, gwiazd lub SI astrogacyjnego.
Kiedy tego używasz? Użyj Nawigacji, kiedy musisz wyznaczyć kurs, określić kierunek lub w inny sposób uchronić się przed zgubieniem.
Specjalizacje: Astrogacja, Robienie Map, Czytanie Map

Sieci Społeczne: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM
Co to jest? Sieci Społeczne to umiejętność nawiązywania kontaktów, wymieniania przysług i zapoznania z określoną frakcją lub grupą kulturową. 
Kiedy tego używasz? Użyj Sieci Społecznych by pozyskać określoną informację lub przysługę, bazując na swojej Reputacji (patrz. Reputacja i Sieci Społeczne)
Przykładowe pola specjalizacji: Autonomiści (@-rep), Kryminaliści (g-rep), Ekolodzy (e-rep), Firewall (i-rep), Hiperkorpy (c-rep), Media (f-rep), Naukowcy (r-rep). Za uzgodnieniem MG w grze mogą wystąpić inne sieci społeczne.
Specjalizacje: Zależnie od pola specjalizacji

Zwinne Dłonie
Typ: Stosowana, Fizyczna
Bazowe uzdolnienie: KRD 
Co to jest? Zwinne Dłonie to umiejętność manipulowania przedmiotami zwinnie i szybko. To nie tylko zręczna manipulacja przedmiotami, ale także kwestia wyczucia czasu i zmylenia innych ludzi.
Kiedy tego używasz? Użyj Zwinnych Dłoni za każdym razem, gdy chcesz ukryć jakiś przedmiot, wykraść coś lub wykonać magiczny trik. Zwinne Dłonie to Test Przeciwstawny przeciwko Percepcji. MG może wykonać test w ukryciu. 
Specjalizacje: Kradzież, Triki

Percepcja
Typ: Stosowana, Umysłowa
Bazowe uzdolnienie: INT 
Co to jest? Percepcja to użycie fizycznych zmysłów (wliczając cybernetykę) w celu uzyskania świadomości świata wokół Ciebie. Percepcja różni się od Dochodzenia tym, że dostrzega się rzeczy „przypadkowo” w przeciwieństwie do ich aktywnego szukania. 
Kiedy tego używasz? Użyj Percepcji, kiedy chcesz zauważyć rzeczy wokół siebie (patrz. Szczegołowa Percepcja). Percepcja może także być rozważana jako Akcja Automatyczna (patrz. Bazowa Percepcja). MG może wymagać Testu Percepcji, by określić czy coś zauważyłeś; jest wskazane, by takie testy MG przeprowadzał w sekrecie. Percepcja jest także używana jako Test Przeciwstawny wówczas kiedy ktoś wokół Ciebie próbuje zakraść się przy użyciu Infiltracji lub Zwinnych Dłoni.
Specjalizacje: Słuch, Węch, Dotyk, Smak, Wzrok

Perswazja
Typ: Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM
Co to jest? Perswazja to sztuka przekonywania innych przy pomocy słów i gestów. Nie jest ona przekonywaniem innych przy pomocy zagrożeń lub siły (tu należy zastosować Zastraszanie) lub przy pomocy kłamstwa (Oszustwo). 
Kiedy tego używasz? Użyj Perswazji za każdym razem, gdy chcesz przekonać lub zmanipulować kogoś. Wlicza się w to motywowanie Twoich kolegów, by odpowiednio zadziałali, uwodzenie, zwycięstwo w politycznej debacie lub negocjowanie kontraktu. Perswazja jest wykonywana jako Test Przeciwstawny przeciwko WOL + WOL + KOM. Jeśli obydwie strony chcą przekonać siebie nawzajem, użyj Przeciwstawnych Testów Perswazji.
Specjalizacje: Dyplomacja, Utrzymywanie Morale, Negocjacje, Uwodzenie

Pilotaż: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Stosowana, Pojazd
Bazowe uzdolnienie: REF
Co to jest? Pilotaż to umiejętność sterowania pojazdami określonego typu. 
Kiedy tego używasz? Użyj Pilotażu, kiedy chcesz manewrować, kontrolować lub uniknąć wykolejenia pojazdu, niezależnie od tego, czy jesteś w fotelu pilota, kontrolujesz pojazd zdalnie lub kierujesz pojazdem przy pomocy rzeczywistości wirtualnej. Każdy pojazd ma Modyfikator Kontrolowania, który stosuje się do testu razem z innymi modyfikatorami sytuacyjnymi (patrz. Boty, Synthmorphy i Pojazdy).
Przykładowe pola specjalizacji: Pojazdy Powietrzne, Anthroformy (pojazdy kroczące), Egzotyczne Wehikuły, Pojazdy Naziemne, Pojazdy Kosmiczne, Pojazdy Wodne

Profesja: [pole]
Typ: Pole specjalizacji, Wiedza
Bazowe uzdolnienie: KOG 
Co to jest? Profesja to trening w polu zawodowym w świecie Eclipse Phase. Może oznaczać trening formalny lub nieformalny, wlicza się w to także zarówno legalne, jak i nielegalne zawody. 
Kiedy tego używasz? Użyj Profesji za każdym razem, gdy wykonujesz pracę lub zadanie związane z handlem (górnictwo, zarządzanie kontami bankowymi, projektowanie systemu bezpieczeństwa), lub gdy powołujesz się na wyspecjalizowaną wiedzę, którą ktoś wytrenowany w danej profesji powinien mieć. 
Przykładowe pola specjalizacji: Rachunkowość, Poszukiwania Asteroid, Bankowość, Schematy Przestępcze, Dystrybucja, Sądownictwo, Technik Laboratoryjny, Górnictwo, Procedury Policyjne, Psychoterapia, Bezpieczeństwo, Triki Szmuglera, Inżynieria Społeczna, Marketing, Produkcja klipów XP. 
Specjalizacje: Zgodnie z polem specjalizacji

Programowanie
Typ: Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG (tylko wyszkolona)
Co to jest? Programowanie to talent pisania i modyfikowania kodu źródłowego. 
Kiedy tego używasz? Użyj Programowania, by napisać nowy program, zmodyfikować istniejące oprogramowanie, przełamać „ochronę kodu”, znaleźć lub wprowadzić wady do późniejszego wykorzystania, napisać wirusy komputerowe, zaprojektować wirtualne światy itd. (patrz. Mesh). Programowanie ma też swoje zastosowanie podczas korzystania z nanofabrykatorów. 
Specjalizacje: SI, Malware, Nanofabrykacja, Piractwo, Simulprzestrzenie.

Nanofabrykacja

Nanofabrykacja korzysta z umiejętności Programowanie by stworzyć przedmioty przy pomocy maszyny obfitości i innych nanofabrykatorów (patrz. Nanofabrykatory). Jeśli posiadasz odpowiednie plany i materiały, większość zastosowań nanofabrykacji można potraktować jako Test Prosty. Jeśli chcesz stworzyć przedmiot, co do którego nie masz planów albo odpowiednich materiałów lub chcesz zmienić wygląd przedmiotu, użyj testu Nanofabrykacji (patrz. Nanofabrykacja). 
Specjalizacje: Sztuka, Ubrania, Elektronika, Jedzenie, Fałszerstwo, Bronie

Obycie
Typ: Stosowana, Społeczna
Bazowe uzdolnienie: KOM 
Co to jest? Obycie to sztuka wywierania dobrego wrażenia w sytuacjach społecznych. Wlicza się w to świadomość najnowszych memów, trendów, plotek, zainteresowań, i nawyków różnych (sub)kultur.
Kiedy tego używasz? Użyj Obycia, kiedy potrzebujesz ostrożnie dobrać słowa, określić, do kogo i jak się zwrócić, zaskoczyć kogoś swoją znajomością etykiety lub w inny sposób wpasować się w specyficzną grupę socjokulturową. Po części jest to etykieta, po części „zmysł ulicy”, Obycie pozwala na nawigowanie wśród niebezpiecznych prądów społecznych i zjednywanie sobie ludzi. Jeśli postać musi sobie poradzić z niechętnym lub wrogim przyjęciem, wykonaj Test Przeciwstawny przeciwko WOL + WOL + KOM. 
Specjalizacje: Anarchiści, Brinkerzy, Kryminaliści, Faktorzy, Hiperkorporacje, Infomorphy, Mercurianie, Reklaimerzy, Preserwacjoniści, Męty, Ostateczni

Unikanie gaf
Czasami gracz wykona pomyłkę, której jego postać nigdy by nie wykonała, np.: nie wstanie w obecności „arystokracji” hiperkorpu, pomyli lidera gangu z posłańcem lub przypadkowo obrazi czyjeś dziedzictwo. W takich sytuacjach gracz może wykonać Test Obycia w celu uniknięcia gafy. Jeśli jest on udany, postać nigdy nie wypowiedziała niewłaściwej kwestii. 

Atak Psi
Typ: Stosowana, Umysłowa, Psi
Bazowe uzdolnienie: WOL (tylko wyszkolona)
Co to jest? Atak Psi to umiejętność uszkadzania umysłu innego ego. Może zostać nabyta tylko przez postacie z cechą psi. 
Kiedy tego używasz?: Użyj Ataku Psi, kiedy atakujesz inny umysł w walce psi.
Specjalizacje: Konkretne moce psi

Psychochirurgia
Typ; Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: INT 
Co to jest? Psychochirurgia to użycie wspomaganych maszynowo technik psychologicznych w celu naprawy, uszkodzenia lub manipulacji psyche. 
Kiedy tego używasz? Użyj Psychochirurgii, kiedy próbujesz zedytować czyjś umysł (patrz. Psychochirurgia). Psychochirurgia może być użyta w celu pomocy pacjentom, którzy pamiętają własne śmierci, czują się „rozłączeni” po załadowaniu w nowe ciało lub doświadczyli jakiejś mentalnej traumy. Ta umiejętność może także zostać użyta w celu zastraszania, przesłuchiwania, torturowania lub uszkadzania w inny sposób schwytanych umysłów w środowiskach wirtualnych. 
Specjalizacje: Manipulacja Wspomnieniami, Edytowanie Osobowości, Psychoterapia

Wyszukiwanie Informacji
Typ: Stosowana, Techniczna
Bazowe uzdolnienie: KOG 
Co to jest? Wyszukiwanie Informacji to sztuka wyszukiwania informacji w Meshu, jak i ich interpretowania. Wlicza się w to wiedza, gdzie szukać, które linki klikać i jak zoptymalizować wyszukiwanie. 
Kiedy tego używasz? Użyj Wyszukiwania Informacji, kiedy szukasz odpowiedzi na pytanie, przeszukujesz bazy danych lub archiwa itp. Wyszukiwanie Informacji to zazwyczaj Akcja Długa z czasem wykonywania i trudnością określoną przez MG. Patr Wyszukiwanie Internetowe.
Specjalizacje: Tracking, określony typ informacji.

Przeszukiwanie
Typ: Stosowana, Umysłowa
Bazowe uzdolnienie: INT 
Co to jest? Przeszukiwanie to zdolność znajdowania rzeczy, zwłaszcza cennych i przydatnych, które są ukryte. Wlicza się w to wiedza gdzie patrzeć i czego szukać. Przeszukiwanie różni się od Percepcji i Dochodzenia tym, że zazwyczaj jest to zdolność wyszukiwania przedmiotów ukrytych pośród innych.
Kiedy tego używasz? Użyj Przeszukiwania, by przeszukać ruiny w celu odnalezienia reliktów, znaleźć odpowiednią rzecz na bazarze, pozbierać poziomki w lesie, znaleźć kombinezon kosmiczny w opuszczonym statku kosmicznym itp. Przeszukiwanie jest zazwyczaj Akcją Długą z czasem trwania i trudnością określoną przez MG.
Specjalizacje: Bazary, Lasy, Habitaty, Ruiny

Bronie Samonaprowadzające
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: KRD 
Co to jest? Bronie Samonaprowadzające to umiejętność obsługi i konserwacji broni samonaprowadzających. 
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności, kiedy atakujesz kogoś bronią samonaprowadzającą w walce dystansowej. 
Specjalizacje: Pistolet, Strzelba

Zmysły Psi
Typ: Stosowana, Umysłowa, Psi
Bazowe uzdolnienie: INT (tylko wyszkolona)
Co to jest? Zmysły Psi to użycie Psi do skanowania ego. Tylko postać z cechą Psi może nabyć tą umiejętność.

Kiedy tego używasz? Patrz Psi.
Specjalizacje: Konkretne moce psi.

Bronie W Spreju
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: KRD
Co to jest? Bronie w Spreju to umiejętność używania i konserwacji broni w spreju (patrz. Bronie w Spreju). 
Kiedy tego używasz? Gracz używa Broni w Spreju, kiedy atakuje bronią w spreju w walce dystansowej. 
Specjalizacje: Konkretne bronie w spreju. 

Pływanie
Typ: Stosowana, Fizyczna
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Pływanie to sztuka poruszania się i nie tonięcia w płynach. 
Kiedy tego używasz? Użyj Pływania, kiedy musisz poruszać się i przetrwać w wodzie lub innym środowisku płynnym. Pływanie w bezpiecznym środowisku może być potraktowane jako Test Prosty. Pływanie na długi dystans może być potraktowane jako Akcja Długa. Upewnienie się, że rwąca rzeka nie zniesie Cię z kursu lub upewnienie się, że masz odpowiedni zasób gazów w swoim kombinezonie nurkowym, wymaga udanego testu. 
Specjalizacje: Nurkowanie, Freestyle, Głębokie Nurkowanie

Bronie Rzucane
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: KRD
Co to jest? Bronie Rzucane to umiejętność użycia i konserwacji standardowych broni rzucanych, takich jak granaty.
Kiedy tego używasz? Użyj tej umiejętności, kiedy atakujesz kogoś bronią rzucaną w walce dystansowej. 
Specjalizacje: Granaty, Noże, Skały

Używanie umiejętności typu wiedza

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że umiejętności typu wiedza mają mniej zastosowań w grze niż umiejętności stosowane. W pewnym sensie jest to prawda. Znaczenie umiejętności typu wiedza nie powinno jednak być przekreślane. Choć mają one swoje znaczenie w analizowaniu poszlak i rozwiązywaniu tajemnic, prawdziwa ich wartość to wyjaśnianie postaciom – i graczom – świata Eclipse Phase. W szczególności mogą być one używane do robienia planów, oceniania sytuacji, identyfikowania słabych i silnych punktów, oceniania wartości, robienia porównań, przewidywania przebiegu zdarzeń lub rozumienia czynników socjoekonomicznych, kulturowych lub historycznych
Dla przykładu, grupa postaci planujących włamać się na strzeżony teren mogłaby użyć Profesji: Procedury Bezpieczeństwa, by zrozumieć, gdzie znajdują się strażnicy, Nauki: Architektura by zidentyfikować ukryte wejścia, Zainteresowania: Sport by zaplanować ich infiltrację kiedy strażnicy będą rozproszeni lub Zainteresowania: Triady by zidentyfikować lokalną grupę, która może ich wyposażyć w odpowiedni sprzęt, i Sztuki: Rzeźbiarstwo, by stworzyć dzieło sztuki, w którym przeszmuglują jakąś osobę do środka. Użyte właściwie umiejętności typu wiedza mogą być tak samo przydatne, jak umiejętności aktywne, jeśli nie bardziej, ponieważ plan ma większą szansę powodzenia ze względu na tak dobre przygotowanie. 


Od MG zależy, jak bardzo umiejętności typu wiedza mogą być użyteczne w grze. Najprostszym sposobem na podkreślenie ich znaczenia może być ukaranie postaci, które z nich nie korzystają. Dla przykładu, postaci, które nie użyły Profesji: Procedury Bezpieczeństwa w powyższym przykładzie, mogłyby skończyć, natrafiając na system bezpieczeństwa na który nie byłyby przygotowane, zmuszone do improwizowania lub nawet wycofania się.

Walka Bez Broni
Typ: Stosowana, Walka
Bazowe uzdolnienie: SOM
Co to jest? Walka Bez Broni to Twoja umiejętność atakowania i bronienia się bez broni. 
Kiedy tego używasz? Użyj Walki Bez Broni, kiedy chcesz zaatakować kogoś pięścią, stopą, kolanem lub inną częścią ciała w walce wręcz. 
Specjalizacje: Zaimplantowane bronie, Kopnięcia, Uderzenia Pięścią

Specjalne umiejętności
Powyższa lista zawiera najczęściej spotykane umiejętności w Eclipse Phase, są jednak pewne umiejętności, których nie można znaleźć w tej książce. W takim wypadku MG może współpracować z graczami w celu stworzenia nowych umiejętności. Ta opcja powinna być używana tylko w ostateczności i wszystkie takie umiejętności potrzebują zgody MG. 
Jeśli wybierzesz stworzenie nowej umiejętności, pamiętaj o tym, że musi ona bazować na jednym z uzdolnień i powinna być dostępna dla wszystkich postaci, nie tylko dla jednej. 

Licencja Creative CommonsTa praca jest licencjonowana na licencji Creative Commons Attribution-Noncomercial-Share Alike 3.0 Unported License. By zobaczyć kopię tej licencji, odwiedź: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamęCzytaj również

Komentarze


Exar
   
Ocena:
0
Tak zupełnie bez złośliwości, bo to kawał roboty. Ale czy to legalne tak tłumaczyć i publikować podręczniki?
12-11-2014 17:01
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
0

"Ta praca jest licencjonowana na licencji Creative Commons" - tak, w tym konkretnym przypadku jest legalne.

12-11-2014 20:22
Kastor Krieg
   
Ocena:
0

Nie jest, bo publikacje na Polterze nie są non-commercial. Ale kto by się tam takimi detalami, prawda? :)

21-11-2014 02:07
Enc
   
Ocena:
+4

Kastor ma rację. Ja za polterpunkty postawiłem już dwie wille, w przyszłym roku otwieram firmę deweloperską.

21-11-2014 06:32
Kamulec
   
Ocena:
0

@Kastro Krieg

Na stronie CC jest wyjaśniona idea – chodzi o sytuację, w której cel komercyjny jest dominujący.

Jeśli zaś mowa o tym, co w pełnej wersji licencji jest napisane, nawet jeśli uznasz ten układ za wymianę jednego utworu na drugi, licencja na to pozwala wobec braku wynagrodzenia pieniężnego.

21-11-2014 07:50
Kastor Krieg
   
Ocena:
0

@Czarnotrup
Wystarczy że dostałeś niemonetarny ekwiwalent który możesz wymienić na dobra materialne. To nie musi być gotówka. Odniosłeś korzyść, choćby była na poziomie jednego grosza. Poza tym, Polter jako portal nie jest niekomercyjny. Prowadzi działalność, zarabia na reklamach nie tylko na cele statutowe, niektórzy dostają kasę do kieszeni. Sorry, ale to łamie postanowienia CC non-commercial.

Nie winie tu Szymona, autora przekładu, natomiast redakcja mogłaby jednak ogarnąć temat po tylu latach.

21-11-2014 12:40
Kamulec
   
Ocena:
+3

@Kastro Krieg

Licencja zawiera zwrot 

primarily intended for or directed toward commercial advantage or monetary compensation

Twierdzę, że publikacja tego tłumaczenia przez Poltergeista jest zgodna z licencją. Jeżeli jesteś przeciwnego zdania i uważasz, że tekstu publikować nie powinniśmy, możesz skontaktować się z autorami oryginału – jeśli uznają, że sprawę należy ciągnąć, wyjaśnimy ją z nimi.

21-11-2014 13:37
Kastor Krieg
   
Ocena:
0

Bo Poltergeist nie czerpie z działalności komercyjnych korzyści (nie tylko monetarnych)? Right, widzę że linia redakcyjna bez zmian :D

21-11-2014 14:47
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
+7

Jeśli dla Ciebie zdanie zacytowane przez Kamulca oznacza "czerpanie jakichkolwiek komercyjnych korzyści (nie tylko monetarnych)", to może i lepiej, że nie tłumaczyłeś Eclipse Phase.

21-11-2014 15:02
Cherokee
   
Ocena:
+4

Haha, BURN!

21-11-2014 15:35
Kastor Krieg
   
Ocena:
0

Ojoj, ad personam na poziomie pięciolatka, jak boli! :D

Oferta tamtego wydawcy nie spełniła po prostu moich oczekiwań i nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast widzę, że ciebie przerosłaby z pewnością merytorycznie. Wyobraź sobie, Adasiu, że "commercial advantage" to budowa marki, wiarygodności, reklama, et caetera. Więc nie można czerpać TAKICH korzyści ORAZ "monetary compensation", z którego przekładem ufam już sobie poradzisz.

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/commercial+advantage
odnosząc się do [Burton's Legal Thesaurus, 4E. Copyright © 2007 by William C. Burton.] prowadzi do hasła:
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/goodwill gdzie czytamy co następuje:

goodwill n. the benefit of a business having a good reputation under its name and regular patronage. 

Goodwill is not tangible like equipment, right to lease the premises, or inventory of goods. [...]

Teraz czekam na cwaniaka który spróbuje udowadniać, że opublikowanie przekładu Eclipse Phase wcale nie poprawia reputacji Poltergeista pod jego własną marką i wśród jego stałej "klienteli". Albo i nie czekam, bo i tak od lat tu tylko turbo dymane tyldy i inne redakcyjne trolle bytują.

21-11-2014 19:10
Enc
   
Ocena:
0
Do wszystkich: mam 497 polterpunktów. Lepiej kupić za to Galaktę, dwie wille na Korsyce czy hotel w Międzyzdrojach?
21-11-2014 19:14
Kastor Krieg
   
Ocena:
0

> Do wszystkich: mam 497 polterpunktów. Lepiej kupić za to Galaktę, dwie wille na Korsyce czy hotel w Międzyzdrojach?

Podręcznik do czytania ze zrozumieniem, powinien być w przecenie.

21-11-2014 19:46
Enc
   
Ocena:
0

Nie, ty się bez niego obchodzisz, to i mnie się nie przyda. Kupię ci na prezent coś, co ci się na pewno przyda.

21-11-2014 20:07
Aure_Canis
   
Ocena:
0

Dziwi mnie, że ludzie się nie wstydzą wyrzucać innym "czytania ze zrozumieniem". Czy naprawdę są jeszcze dorośli ludzie, którze nie widzą, jaki to obciach tak po kimś pocisnąć?

21-11-2014 21:19
Kastor Krieg
   
Ocena:
0

Dziwi mnie, że ludzie się nie wstydzą braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Czy naprawdę są jeszcze dorośli ludzie, którze nie widzą, jaki to obciach nie umieć zrozumieć przeczytanego tekstu?

Ja o jednym (Poltergeiście odnoszącym "commercial advantage"), pomijając nawet już to, że zarabia na reklamach i sprzedaje za gotówkę dostęp premium, a gość o autorze przekładu. I faktycznie, jego argument z maści na ból dupy jest totalnie merytoryczny. Tylko jakoś tego nikt się nie czepił, ciekawe.

21-11-2014 22:19
Kamulec
    Komunikat administracji
Ocena:
+1

Proszę bez ad personam.

21-11-2014 22:24
Kaworu92
   
Ocena:
+1

Moi drodzy!

Wybaczcie, że odpisuję Wam dopiero po tak długim czasie, wcześniej komentarze mi umkneły. 

Nie sądzę, żebym naruszał warunki licencji. Tłumaczenie jest dostępne za darmo dla każdego, nie otrzymuję za nie pieniędzy (aczkolwiek otrzymuję z tego tytułu Poltersztony) i nigdy nie było moją intencją złamanie prawa. 

Sam z siebie zapytam autorów systemu, czy takie korzystanie z ich dzieła im pasuje. W zależności od tego, co powiedzą, podejmę stosowne kroki.

Pozdrawiam!

Kaworu

02-08-2015 15:39
Kaworu92
   
Ocena:
0

Moi drodzy!

Tłumaczenie na Polterze jest w 100% legalne. Więcej informacji i link do forum EP: http://polter.pl/Yay-jestesmy-legalni-b19497

Pozdrawiam!

Kaworu

14-08-2015 18:10

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.