Outpost 2

Równy komiks - Recenzje

Komiks powstał w ramach projektu pt. "RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 r.

Został on wydrukowany w 60 tys. egzemplarzy i od marca 2014 roku rozpocznie się jego kolportaż w szkołach średnich w całej Polsce. W założeniu projektu przeczyta go około 200 tys. młodych ludzi.

W realizowa...

TytułAutorDataOcena
Równy Komiks
Komiksowa akcja społeczna
Kaworu927 października 20145.0