Rozmaite gatunki szarańczy. Cykle ilustracyjne i formy komiksowe w polskiej prasie XIX wieku - Oceny użytkowników

Który z polskich ilustratorów zainspirował Stanleya Kubricka?
Kogo nazywano „polskim Rembrandtem”, a później przez lata więziono przykutego łańcuchem do ściany w szpitalu dla obłąkanych?
Który z polskich artystów komiksu chciał być baronem Münchhausenem?
Jak cenzor z drukarzem założyli największy magazyn ilustrowany?
Kto był największym „komiksowym piratem” w Królestwie Polskim, a kto założył pierwszy fandom i sprzedawał gadżety?
i wiele, w...

UżytkownikDataOcena