Six - Oceny użytkowników

Podczas trzech rund gracze mają ok. 2 minuty czasu, aby zachować jak najwięcej kart liczbowych. Klepsydra jest odwracana i zasłaniana tubą Six – od tej chwili biegnie czas!

Gracz kolejno po sobie wykonuje rzuty 3, 2 i 1 kostką, a następnie przekazuje kostki następnemu graczowi. Po każdym rzucie gracze sprawdzają czy suma wyrzuconych oczek jest równa wartości jednej z leżących przed nimi kart liczbowych. Jeśli tak, to dany gracz może zachować tę kartę.

Gracz wykonuj...

UżytkownikDataOcena