» Termos Invaders #1 » Mają w kolekcji

Termos Invaders #1 - Mają w kolekcji

%DANE%

Broszura dołączana do komiksów wydawnictwa Mandragora na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi w roku 2005.

Mają w kolekcji

asu_swing
Repek