» Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści » Mają w kolekcji

Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści - Mają w kolekcji

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Howard Phil­lips Love­craft nie pomie­ściłby w swej otchłan­nej wyobraźni, był nią pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­zau­wa­żony za życia, dziś uwa­żany za arcy­mi­strza lite­ra­tury grozy, żył tylko 47 lat. Uro­dził się i zmarł w Pro­vi­dence, kolebce anglo­sa­skiej Ame­ryki. Był eru­dytą, sta­ro­mod­nym dżen­tel­me­nem, kone­se­rem kla­sycz­nej poezji i kolo­nial­nej archi­tek­tury...

Mają w kolekcji

niuklik
Klapaucjusz
KFC
Rezka
Jasny
Sir Vincent Drake
Tevahr
Katjon89
Wlodi