» Vlad Dracula » Mają na liście życzeń

Vlad Dracula - Mają na liście życzeń

Rok Pański 1462. Imperium Osmańskie rośnie w siłę. Sułtan Mehmed II Zdobywca przekroczył Dunaj i z potężną armią stoi u wrót Europy. Lada dzień sto tysięcy tureckich żołnierzy zaleje chrześcijańskie ziemie i zniewoli narody. Okrutni janczarzy zasypią gradem strzał obrońców twierdz, spahisi rozniosą w pył rycerską jazdę, a zagończycy puszczą z dymem miasta i wioski.

Na kościelnych wieżach załopocą zielone sztandary, krzyż upadnie zastąpiony przez półksięż...

Mają na liście życzeń

Aravial Nalambar
Ivomir