Outpost 2
» Diabłu ogarek. Czarna wierzba » Mają na liście życzeń

Diabłu ogarek. Czarna wierzba - Mają na liście życzeń

"Miedze pomiędzy ziemią, niebem a piekłem wszędzie tu na Mazowszu jasno i wyraźnie wytyczone były i każdemu od maleńkości znane. Tylko głupi przekraczali je na własną wieczną szkodę. (...)

- Burzą ład, Stasiu - kręcił głową zafrasowany pradziad Jakub. - Burzą nam ład! A to podstępem, a to przekupstwem, w końcu zaś będą burzyć przemocą."


Lipiec 1639 roku, Mazowsze, miasta Liw i Węgrów. Ostatnie chwile niezmąconej niczym chwały i dobrobytu Rzeczypospolit...

Mają na liście życzeń

Ivomir