» Pathfinder: GameMastery Guide » Mają w kolekcji

Pathfinder: GameMastery Guide - Mają w kolekcji

Poradnik dla Mistrzów Gry prowadzących sesje w systemie Pathfinder, choć zdecydowaną większość zawartych w nim porad i sugestii mogą wykorzystać osoby prowadzące dowolny system, niekoniecznie fantasy.

Oprócz wielu porad systematyzujących przygotowanie do sesji i prowadzenie przygód, w podręczniku znalazły się także nowe, opcjonalne reguły i bogata galeria Bohaterów Niezależnych.

Mają w kolekcji

AdamWaskiewicz