» Zoroaster. Gwiazdy umierają w milczeniu » Mają w kolekcji

Zoroaster. Gwiazdy umierają w milczeniu - Mają w kolekcji

Pod niebem Valhalli, w sąsiedztwie Fenrira niełatwo się żyje, lecz łatwo umiera.

Lecz w przeciwieństwie do gwiazd, ludzie nie umierają w milczeniu.

Adam Bartold przekona się wkrótce, że naukowcy ze stacji badawczej ukrywają mnóstwo nienaukowych sekretów i niejedną śmierć. Od grupki intelektualistów zależą losy Federacji Międzygalaktycznej, a walka dobra i zła wcale nie odbywa się w mikroskali. Na dodatek Zoroaster niechętnie zrzeka się swoich tajemnic...

Mają w kolekcji

SkeezaPhrenyak
jandrusz
arakin
Leleth