» Hekate » Mają w kolekcji

Hekate - Mają w kolekcji

Czterysta lat świetlnych od naszego Słońca w Gromadzie Plejad odkryto planetę podobną do Ziemi. W skład wysłanej na nią ekspedycji wchodzą skazani na wieloletnie wyroki ludzie nie akceptujący, bądź za takich uważani, reguł „poprawności politycznej” obowiązującej w Europie rządzonej przez ekologiczno-feministyczny reżym.

Kilkunastu astronautów spędzi na pokładzie zdolnego do pokonania bariery prędkości światła gwiazdolotu „Hekate” kilka tygodn...

Mają w kolekcji

teaver
Zicocu
Zicocu