» Cylinder van Troffa » Mają w kolekcji

Cylinder van Troffa - Mają w kolekcji

Klasyczna powieść jednego z twórców polskiej fantastyki socjologicznej. Autor w formie sensacyjno-rozrywkowej przedstawia problemy zawsze aktualne: niemożność adaptacji ludzkiej psychiki do szybko zmieniającego się świata.

Młody naukowiec przedstawia pracę z dziedziny historii cywilizacji ziemskiej. Praca dotyczy tzw. Epoki Rozszczepienia, obejmującej wieki XXII i XXIII – okres regresu cywilizacyjnego, chaosu i anarchii. Opracowanie opiera się na dokumencie zwanym "Notatn...

Mają w kolekcji

Qball
Qball
Zicocu
Zicocu
smoq84
wadikk
Aravial Nalambar
CE2AR
MaraNocna
makakarer
idavor
niuklik
Jedi Nadiru Radena
scierwojad
Katjon89