» Komnaty daimyo » Artykuły dla MG » Oczy i uszy Lwa

Oczy i uszy Lwa


wersja do druku

Zwycięska praca w konkursie Opowieść z Rokuganu

Autor: Redakcja: Bartłomiej 'baczko' Łopatka
Ilustracje: Ewa 'Akaszik' Cetnar

Oczy i uszy Lwa
Akodo Jednooki patrzył ze swej pozycji na wzgórzu, na magiczny ogień palący namiot sztabu dowodzenia wojsk trzech maho-tsukai. Jego armie uderzyły na wrogów i bez swoich przywódców zostali oni pokonani zanim bitwa na dobre się rozpoczęła. Akodo był zadowolony, że kolejna sztuczka jego najlepszego szpiega zapewnił mu gładkie zwycięstwo. W walce z niehonorowym przeciwnikiem Akodo nie miał oporów w używaniu podstępów, lecz wzdragał się przed podobnymi działaniami przeciwko godnym siebie. Właśnie wtedy, gdy kolejna z armii Krain Cienia została pokonana, Akodo Jednooki zwrócił się do swojego wiernego zwiadowcy:

– Akodo Shinju, mój wierny sługo i najlepszy zwiadowco. Już niedługo zniszczymy wszystkich, którzy wybrali służbę u mego najmłodszego brata. Wtedy to twoje usługi przestaną być przydatne.

– Panie, jak długo po Rokuganie będą chodzić nasi wrogowie i nieprzychylni nam ludzie, tak długo usługi moje i podobnych mi szpiegów będą niezbędne.

– Podobnych tobie? Nigdy nie spotkałem kogoś posiadającego choćby połowę twoich umiejętności – zaśmiał się Akodo – Zawsze jednak ciekawiło mnie gdzie nauczyłeś się tak wymyślnych sztuczek.

– Panie, twoi wrogowie od dawna szkolą zwiadowców, szpiegów, a nawet zabójców, by zyskać nad tobą przewagę, gdyż nie są w stanie uczynić tego na polu bitwy. W walce z nimi musimy posłużyć się podobnymi metodami, ponieważ ochrona ziem Cesarza wymaga największych poświęceń. Zaprowadzę cię, panie, do mężczyzny, który nauczył mnie tylko części tego, co sam potrafił. Wierzę, że docenisz to, co ten człowiek może ci zaoferować.

Zaintrygowany słowami zwiadowcy, Akodo Jednooki wyruszył wraz z Akodo Shinju, kilkoma bushi oraz swym przyjacielem, starym Ikomą, do wielkiego niegdyś lasu, położonego pomiędzy dzisiejszymi Shiro Akodo i Toshi Ranbo. Po wielu godzinach podróży Shinju zatrzymał się w gęstym zagajniku. Chwycił gałęzie krzewu, który rósł pod jego stopami, pociągnął je do góry i ku wielkiemu zaskoczeniu swego pana otworzył w ten sposób przejście do podziemnych tuneli. Schodząc w dół, w świetle dogasającej pochodni samuraje ujrzeli pieczarę zawierającą kilka równo ułożonych posłań, gliniane naczynia oraz niewielką ilość wody i pożywienia.. Akodo Jednooki zdziwił się, widząc tak sprytnie urządzoną kryjówkę, więc spytał:

– Gdzież są mieszkańcy tej podziemnej nory?

– Tutaj panie. Stoją obok ciebie.

Towarzyszący samurajom bushi ukłonili się nisko. Akodo Jednooki nie mógł uwierzyć, iż sam nie rozpoznał szpiegów przebranych za jego żołnierzy. W tej samej chwili, znienacka pojawił się przygarbiony staruszek., który ukłonił się nisko i rzekł.

– Nazywam się Munemori, a ci młodzieńcy to moi synowie.

Akodo Shinju i Munemori opowiedzieli wielkiemu kami jak poznali się wiele lat temu: Shinju wracał z pilną wiadomością do swego pana, jednak podążała za nim grupa bandytów chcących ją przechwycić. Shinju próbował zgubić ich w gęstym lesie, jednak napastnicy powoli go okrążali. Widząc to wszystko, młody myśliwy imieniem Munemori pomógł samurajowi wdrapać się na rozłożyste drzewo. Sam zeskoczył z niego, zabił jednego z bandytów, po czym założywszy jego kimono, wziął pustą kopertę od samuraja i wręczył ją pozostałym bandytom mówiąc, że dopadł wojownika, zaproponował także, że ukryje on martwe ciało, podczas gdy jego towarzysze będą nieść wiadomość swemu pracodawcy. Bandyci nabrali się na podstęp, dzięki czemu Shinju mógł dokończyć zadanie. Wdzięczny i zaciekawiony samuraj Klanu Lwa poprosił, aby Munemori nauczył go tak przydatnych sztuczek.

Początkowo stary Akodo nie był pewien, czy zatrudnienie podobnych ludzi na służbę będzie dobrą decyzją. Jednak pewnego dnia mapa Rokuganu, którą od wielu lat rysował stary Ikoma, została skradziona i gdyby nie czujność oraz szybkość synów Munemoriego, nigdy nie udało by się jej odzyskać z rąk spiskowców.. Wtedy to Akodo zrozumiał, że nie ma innego wyjścia niż zgodzić się na współpracę. Z wdzięczności za oddane zasługi kami Klanu Lwa mianował starca głową rodziny Munemori. W zamian rodzina Munemori miała utrzymywać swoją działalność w najgłębszej tajemnicy i służyć klanowi Lwa aż po swój kres.

Rodzina Munemori mieszka w skromnym domu, na skraju olbrzymiego niegdyś lasu, zarządzając niewielkim skrawkiem ziemi. W ten sposób trudno się domyślić, czym tak naprawdę zajmują się lokalni samuraje. Shinobi Munemori ćwiczą swe zdolności w lesie oraz w podziemnych jaskiniach, do których wejście znają tylko adepci szkoły.

Większość uczniów pochodzi z kasty samurajskiej. Ci, którzy nie szczycą się szlacheckim statusem, w czasie swojego szkolenia używają bokenów, by wiedzieć jak używać miecza, będąc przebranym za bushi innego klanu. Bliskie kontakty z tradycjami i wartościami ważnymi dla Klanu Lwa zapewniają adeptom szkoły sporą wiedzę na temat walki, strategii czy filozofii wojny.

Munemori wykorzystują swoich agentów do zwiadu, szacowania sił wroga oraz wykradania map i planów przeciwnika. Shinobi szczycą się tym, że wystarczy im rzut oka na mapę aby zapamiętać nawet jej drobne szczegóły, a zerknięcie na maszerującą armię pozwala ocenić ilość żołnierzy, ich wyposażenie i morale. Uczniowie szkoły uczą się również jak rozpoznawać jednostki specjalne przeciwnika. Przebranie się za wojownika wrogiej armii i infiltracja jego obozu należy do zadań bardziej doświadczonych Shinobi. Szczytem umiejętności jest przeniknięcie do namiotu generała i zabicie go, nie wzbudzając alarmu, jednak Munemori z reguły nie posyłają swoich ludzi aby w niehonorowy sposób mordowali przeciwników.

Szkoła Shinobi Munemori jest wyjątkowo elitarna. Z reguły działa nie więcej niż kilkunastu wyszkolonych szpiegów, z czego trzecia część zajmuje się przygotowywaniem nowych adeptów. Osiągnięcie pierwszej rangi wymaga zdania testu – wykradnięcia wskazanej mapy lub planu zamku. Pierwszo-rangowi Shinobi działają jako zwiadowcy i dostarczyciele wszelkiego rodzaju użytecznych informacji. Dopiero po osiągnięciu drugiej rangi, zaczynają oni służyć dostojnikom klanu Lwa. Szkoła Munemori szczyci się tym, że jej działalność jest zupełnie tajna, a jej adepci, nawet jeżeli zawiedli w wykonaniu misji, nigdy nie zdradzili swych nauczycieli. Byłoby to wielką plamą na honorze Klanu Lwa, gdyby Rokugan dowiedział się, że nawet najszlachetniejszy z Klanów korzysta z pomocy Shinobi.

Jedynie Czempion Klanu Lwa, Daimyo rodziny Akodo oraz Daimyo rodziny Ikoma znają lokalizację tajnej szkoły. Każdy z nich ma na swoim dworze stałego przedstawiciela, który wykonuje pomniejsze zadania i przekazuje wiadomości do swojego zwierzchnika. Dowolny inny samuraj wybrany przez Czempiona Lwa może gościć u siebie takiego przedstawiciela, ale zdarza się to dosyć rzadko: zazwyczaj gdy któryś z generałów przewodzi wojskiem w wojnie przeciwko innemu Klanowi. Daimyo Lwa rozumieją korzyści płynące z zatrudniania Shinobi i nigdy nikomu nie zdradzili położenia szkoły. Jej istnienie znane jest większym panom na ziemiach Lwa, lecz szczegóły pozostają w sferze domysłów. Czempion Klanu, ani żaden z daimyo, nigdy w całej historii nie musiał osobiście udać się do siedziby szkoły. Doprowadziło to do ciekawej teorii – od wielu pokoleń uważa się, że Munemori przekazał samurajski tytuł jednemu ze swoich synów, a sam przeniósł siedzibę szkoły w zupełnie inne miejsce, najprawdopodobniej w Góry Środka Świata. To sprytne posunięcie mogłoby mu zagwarantować pewność, iż nigdy nikt nieodpowiedzialny nie wyjawi lokalizacji jego szkoły a on i jego przodkowie będą mogli w spokoju kontynuować swoje przyrzeczenie – wieczną służbę Klanowi Lwa. Mimo, iż teoria ta krążyła wśród 3 najwyższych dostojników i miała wielu zwolenników, to jednak nigdy nie zaistniała sytuacja, by Shinobi Munemori opuścili dwór jednego z panów. Każdy nowy daimyo w pierwszych dniach swojej służby przyjmuje jednego z Shinobi, który zgłasza się do niego z rozkazu swojego senseia. Ci, którzy służą na dworze daimyo, zazwyczaj są w jego zamkowej służbie, co pozwala im również dbać o jego bezpieczeństwo oraz wyłapywać wszelkich szpiegów i zabójców.

Szkoła Munemori Shinobi

Rodzina Munemori: +1 Perception (Spostrzegawczość)
Szkoła Munemori Shinobi: +1 Agility (Zręczność)
Honor: 1,5
Glory: 0 (Shinobi zdobywa chwałę jako bushi Lwa - wykonywanie zadań zlecanych przez mistrzów nie wpływa na chwałę ogólną postaci, a jedynie na poważanie w szeregach szkoły)
Skills: Acting (Disguise), Athletics, Deceit, Hunting, Kenjutsu, Kyujutsu, Stealth; (Aktorstwo – Charakteryzacja, Wysportowanie, Fałszerstwo, Polowanie, Kenjutsu, Kyujutsu, Kradzież)
Outfit: daisho, bow and 20 arrows (any type), any one weapon, light armour, traveling pack, kimono and sandals, 2 koku. (daisho, łuk i 20 strzał dowolnego typu, dowolna inna broń, lekka zbroja, zestaw podróżny, kimono i sandały)

Ranga 1: Barwy Kameleona
Munemori nauczał swych adeptów, że podstawową umiejętnością, którą muszą opanować, jest wtapianie się w otoczenie. Tylko wtedy mają odpowiednią swobodę aby wypełnić zadanie i bezpiecznie z niego powrócić..
Shinobi rzuca i zatrzymuje dodatkową kostkę we wszystkich testach Acting i Stealth.

Ranga 2: Wzrok Sokoła
Tych, którzy opanowali sztukę pozostawania niewidocznym, Munemori nauczał jak obserwować swój cel. Uczył jak ocenić wielkość armii wroga lub zapamiętać mapę patrząc na nią przez krótką chwilę. To właśnie te umiejętności mają największe znaczenie dla generałów Klanu Lwa.
Shinobi może wykonać przeciętny test Perception, by oszacować wielkość armii wroga lub trudny test aby zapamiętać mapę/plan czy zidentyfikować jednostkę wroga. Podbicia pozwalają zapamiętać najdrobniejsze nawet szczegóły lub ocenić wyposażenie czy morale wojsk. Dodatkowo atakując zaskoczonego przeciwnika, Shinobi za każde podbicie może dodać 1z1 do obrażeń (zamiast zwykłego 1z0)

Ranga 3: Refleks Kota
Munemori nauczał swych uczniów, iż jedynie poprzez natychmiastowe działanie można wyjść z beznadziejnej sytuacji. Wielokrotnie powtarzał, że powolny Shinobi to martwy Shinobi.
Shinobi rzuca dodatkowymi kośćmi w ilości równej swej randze w testach Inicjatywy. Dodatkowo może on wydać 2 Punkty Pustki aby wykonać 1 akcję przed rozpoczęciem właściwej tury.

Ranga 4: Siła Lwa
Ci, którzy zaszli tak daleko w naukach Munemoriego, stoczyli niejedną walkę na śmierć i życie. Pochodzenie z najbardziej wojowniczego klanu i ciągłe podszywanie się pod bushi sprawia, iż używanie broni staje się drugą naturą Shinobi.
Shinobi może wykonać 2 ataki na turę, lecz tylko przy użyciu miecza (katana, wakizashi, ninja-to) bądź noża.

Ranga 5: Samuraj Siedmiu Klanów
Ostateczna nauka Munemoriego mówi o tym, że nie podszywasz się pod samuraja innego klanu, lecz przeistaczasz się w jego osobę.
Przebranie Shinobi, który udaje bushi jakiegokolwiek klanu nie może zostać przejrzane w żaden normalny sposób, jeżeli posiada on umiejętność Lore lub Know the School odnoszącą się do klanu lub szkoły postaci, pod którą chce się podszyć. Shinobi dodaje 2z2 do wszystkich testów Disguise i Stealth, zastępując tym bonus z pierwszej rangi.


Munemori Nakamuro – sensei szkoły Munemori Shinobi

Fire: 4 (Agility 6), Water: 4, Air: 4 (Reflexes 5), Earth: 3, Void: 4
Ranga: Munemori Shinobi – 5, Lion Kensai – 2,
Honor: 1,1 Glory: 3,2
Skills: Acting (Disguise) 5, Battle 5, Courtier 3, Games 4, Instruction (Kenjutsu, Stealth, Munemori Shinobi) 7, Investigation 5, Lore: Bushido 4, Athletics 6 (Climbing), Kenjutsu 7 (Katana), Kyujutsu 4, Hunting 4, Defense 5, Jiujutsu 3, Deceit 5 (Lying), Poison 3, Stealth 7
Advantages: Allies (many), Clear Thinker, Daredevil, Death Trance, Heartless, Perceived Honor (4)
Disadvantages: Haunted (Munemori - 2), Cruel
Kata: Striking as Earth, Striking as Fire, Striking as Water, Striking as Wind, Striking as Void, Standing On the Heavens.

Nakamuro jest obecnym mistrzem szkoły Shinobi i najstarszym synem rodu Munemori. Mając już grubo ponad trzydzieści lat, wciąż zachowuje dobrą sprawność fizyczną oraz błyskotliwość umysłu. Nakamuro ma świetne rozeznanie w polityce Rokuganu i dar przewidywania kolejnych posunięć swoich przeciwników. Na tym kończą się jednak podobieństwa do jego legendarnego przodka i założyciela szkoły Munemori. Nakamuro jest człowiekiem bezlitosnym i zupełnym przeciwieństwem starego, wesołego lekkoducha którym był Munemori. Jedyny cel życia Nakamuro to służba Lwom i dążenie do pokonania ich wrogów.

Mistrz Shinobi zaczął wdrażać dodatkowe techniki i elementy treningu w swojej szkole. Uważa on, iż jego podopieczni powinni torować sobie drogę do osiągnięcia celu mieczem. Nie widzi on niczego złego w pozostawieniu za sobą stosu trupów tak długo, jak cel zadania zostaje osiągnięty. Zdaje się nie rozumieć tego, że siła szkoły drzemie w zaskoczeniu i niewidzialności. Jednak z powodu straty kilku szpiegów w ostatnich latach, Nakamuro zaczyna pojmować błąd w swoim postępowaniu.

Kariera samuraja w szkole Shinobi rozpoczęła się w bardzo młodym wieku. Odkąd tylko zaczął chodzić, ojciec uczył go wszystkiego, co sam potrafił. Pozwoliło mu to zrobić niesamowity postęp i prześcignąć zdolnościami pozostałych uczniów. W dniu swojego gempukku, Nakamuro udał się do obozu jednego z pomniejszych daimyo Klanu Skorpiona, który szykował atak na ziemie Lwa. Miał jedynie zapoznać się z planami inwazji aby ostrzec swój Klan o miejscu i czasie natarcia. Nakamuro bez większych trudności przedostał się do namiotu daimyo, zabił śpiącego dowódcę i ukradł plany inwazji. Mimo iż zmienił sposób wykonania zadania, zdołał dokonać wielkiego czynu, co zostało zauważone i docenione przez pozostałych adeptów szkoły. Ten styl działania był dla Nakamuro charakterystyczny a poprzez zdecydowane i brutalne rozwiązania udało mu się zapobiec wielu niebezpieczeństwom czyhającym na Klan Lwa. Zdolny Shinobi zapowiadał się na wspaniałego, choć kontrowersyjnego przywódcę. Takim też się stał.

Niektórzy uczniowie uważają, że działania Nakamuro mogą osłabić, a nawet zniszczyć ich szkołę. Inni są zdania, że nareszcie mają przywódcę, który wyniesie Klan Lwa do poziomu absolutnej potęgi w Rokuganie. Największym, a zarazem jedynym przyjacielem Nakamuro jest Matsu Tsuko – daimyo rodziny Matsu, na dworze której Nakamuro służył wiele lat. Ta dwójka doskonale się rozumie i wspomaga w swoich posunięciach na politycznej szachownicy Rokuganu. Nakamuro uważa niedawną utratę Toshi Ranbo za osobistą porażkę.. Czempion Akodo Toturi obawia się, że pani Matsu wraz z senseiem Munemori mogą spróbować odbić zamek bez jego zgody.

Kata – Podwójna Technika Nakamuro
Preparation Time – 30 minutes
Duration – 120 minutes

Nakamuro opracował intensywny zestaw ćwiczeń, których wykonanie ułatwiało mu osiągnięcie sukcesu w wielu niebezpiecznych misjach. Siła jego kata polega na elastyczności oraz odpowiednim zaplanowaniu działań. Kolejne skoki, pady, cięcia oraz bloki mogą być wykonywanie bardzo wolno i precyzyjnie, lub z ogromną szybkością i siłą. W ten sposób Shinobi przygotowuje swoje ciało do nadchodzących wyzwań.

Rank: Munemori Shinobi 3
Cost: 5
Special: Musi być wykonane z mieczem (katana lub ninja-to)
Effect: Kata może być wykonane w sposób precyzyjny bądź szybkościowy. W przypadku ćwiczenia precyzyjnego, Shinobi zatrzymuje dodatkową kostkę przy wszystkich testach opartych o Perception oraz do umiejętności Stealth. W przypadku ćwiczenia szybkościowego, Shinobi zatrzymuje dodatkową kostkę w testach Inicjatywy oraz Ataku. W każdym przypadku Shinobi zatrzymuje jedną kostkę mniej w testach przeciwnych do wykonanego ćwiczenia (np. stosując ćwiczenie precyzyjne Shinobi zatrzymuje kostkę do testów Perception i Stealth jednocześnie odrzucając kostkę od testów Inicjatywy i Ataku).
Void: Wydając Punkt Pustki Shinobi rzuca i zatrzymuje dodatkową kostkę w testach opartych o wybrane ćwiczenie.


Powyższy tekst zwyciężył w konkursie Opowieść z Rokuganu. Autor otrzymał kości Japońskie od Q-workshop, grafikę Steva Argyla oraz dodatkowe 50 polterpunktów.Czytaj również

Jigoku
Piekło w Szmaragdowym Cesarstwie
Legend of the Five Rings: Sword and Fan
Wojna i pokój
- recenzja
Legend of the Five Rings: The Book of Void
Łączy wszystko ...
- recenzja
Legend of the Five Rings: The Book of Water
Kropla drąży skałę
- recenzja
Emerald Empire
Przewodnik po Rokuganie
- recenzja

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.