Regulamin

 

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu jest Andrzej ‘Karczmarz’ Benczek
2. Przedmiotem konkursu jest scenariusz do dowolnej gry fabularnej
3. Tematem przewodnim pracy jest hasło: „Siedzicie w karczmie”
4. Maksymalna objętość tekstu to 18k znaków ze spacjami (ok. 5 stron)
5. Forma scenariusza jest dowolna
6. Scenariusz powinien być oryginalny i niepublikowany przed datą rozpoczęcia konkursu

Zgłaszanie prac

7. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się na 2 sposoby:

 • Publikacja w internecie – pracę można bezpośrednio opublikować w sieci (na dowolnym blogu, prywatnej stronie lub serwisie, w terminie trwania konkursu), a następnie zgłosić ją do udziału w zabawie za pomocą komentarza (na stronie kufel.polter.pl), wiadomości prywatnej (na polterze, lub fanpage’u konkursu) lub maila do organizatora

lub

 • Przesłanie tekstu drogą mailową – pracę można przesłać na adres [email protected]. Prace nadesłane w ten sposób zostaną opublikowane w dniu 01.07.2014 na stronie konkursu

8. Jedna osoba może wysłać maksymalnie 3 prace

Zasady oceny

9. Na podstawie oceny zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Kufel Karczmarza
 • Kufel Publiczności
 • Kufel Weteranów
 • Kufel SwK

10. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej liczby pomniejszych wyróżnień
11. Kufel Karczmarza

 • Nagroda główna. Zwycięską pracę wybiera jednoosobowo organizator

12. Kufel Publiczności

 • Wyróżnienie przyznawane poprzez głosowanie w formie ankiety, zamieszczonej na facebookowej grupie Panie i Panowie, zagrajmy w RPG.
 • Głosowanie zostanie rozpoczęte najpóźniej do 3 dni od zakończenia terminu nadsyłania prac. Zaś zakończone w dniu 20.07.2014 o północy
 • Dodatkowo, spośród komentarzy napisanych pod ankietą dot. Kufla Publiczności, administracja grupy wybierze 3 najciekawsze wypowiedzi, zaś ich autorzy zostaną nagrodzeni

13. Kufel Weteranów

 • Wyróżnienie przyznawane przez dotychczasowych laureatów konkursu Quentin. W skład ekipy oceniającej wchodzą: Łukasz Fedorowicz, Paweł Bogdaszewski, Mateusz Wielgosz, Mateusz Budziakowski, Piotr Odoliński, Tomasz Pudło, Wojciech Doraczyński, Aleksander Ryłko, Julian Czurko i Marcin Segit
 • Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia grupy weteranów o dodatkowych laureatów w trakcie trwania konkursu

14. Kufel SwK

 • Wyróżnienie przyznawane przez ekipę z podcastu Siedzicie w karczmie, tzn. Mateusza Nowaka, Bartka Zioło, Bolesława Charkiewicza, Tomka Filipa oraz Bartłomieja Gajdzisa

15. Wszystkie 4 Kufle przyznawane są niezależnie i sędziowie w poszczególnych grupach nie mają wpływu na decyzję pozostałych grup
16. Ponadto, sędziowie Kufla Karczmarza, Kufla Weteranów i Kufla SwK nie mogą brać udziału w głosowaniu na Kufel Publiczności

Nagrody

17. Nagrodami w konkursie są podręczniki i dodatki do gier RPG wymienione na Liście Nagród, w stanie opisanym. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje to, że niektóre nagrody mają ślady używania
18. Za poszczególne wyróżnienia przysługują następujące nagrody:

 • Kufel Karczmarza – puchar zwycięzcy w formie Kufla, 1800 sztonów (waluta serwisu polter.pl) oraz 3 pozycje z listy
 • Kufel Publiczności – 3 pozycje z listy
 • Kufel Weteranów – 3 pozycje z listy
 • Kufel SwK – nagroda niespodzianka od ekipy „Siedzicie w Karczmie”, oraz publikacja w formie podcastu actual play’a sesji rozegranej na podstawie wyróżnionego scenariusza
 • Opcjonalnie – pomniejsze wyróżnienia przyznane przez organizatora – 2 pozycje

19. Poszczególne wyróżnienia są przyznawane niezależnie, tzn. jedna praca może zdobyć wszystkie 4 Kufle (i w efekcie puchar, 1800 sztonów, 9 pozycji + nagroda SwK)
20. Autorzy nagrodzonych prac nie muszą wykorzystać wszystkich przyznanych im nagród (w przypadku gdyby na liście nie było już interesujących ich pozycji) – wyjątkiem jest Kufel SwK i nagranie podcastu
21. Kolejność wyboru nagród z listy jest następująca: pierwszy wybiera zwycięzca Kufla Karczmarza, następnie zwycięzca Kufla Publiczności, następnie Kufla Weteranów. Opcjonalne wyróżnienia przyznane przez Karczmarza wybierają na końcu (o kolejności wyboru w przypadku kilku wyróżnień decyduje termin zgłoszenia pracy)
22. Jeśli jakaś osoba w przeciągu 5 dni od ogłoszenia wyników nie zadeklaruje (mailowo), którą nagrodę chce otrzymać, decyduje kolejna osoba (spóźnialski otrzyma to co zostanie)
23. Ponadto, nagrodami dodatkowymi są pozycje z bazy nagród serwisu Poltergeist. Autor każdej pracy zgłoszonej na konkurs poprzez publikację w serwisie Poltergeist (na polterblogu lub w formie artykuły), zostanie nagrodzony 1 dowolną pozycją z listy nagród serwisu Poltergeist. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania dodatkowej nagrody Poltergeista, jeśli poziom zgłoszonej pracy będzie wyjątkowo niski.
24. Dodatkowo, prace które otrzymają Kufel Karczmarza, Kufel Publiczności oraz Kufel Weteranów zostaną opublikowane w ezinie Spotkania Losowe. Publikacja jest dobrowolna i autor ma prawo odmówić publikacji. Ponadto redakcja ezinu, ma prawo odmówić przedruku pracy, w przypadku gdy poziom będzie niezadowalający. W przypadku publikacji pracy, autor dostanie także drukowany egzemplarz pisma ze swoim tekstem.

Postanowienia końcowe

25. Wysyłając zgłoszenie uczestnik konkursu akceptuje Regulamin konkursu oraz oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy
26. Osoby oceniające prace mogą brać udział w konkursie, lecz ich praca nie będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu Kufla, w którym autor jest jednocześnie sędzią
27. Organizator konkursu nie może brać udziału w konkursie
28. Osoby przyznające poszczególne Kufle, nie są traktowani jako organizatorzy konkursu
29. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, jeśli poziom zgłoszonych prac będzie wyjątkowo niski
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
31. Termin zgłaszania prac: od 19.05.2014 do 30.06.2014 (do północy)
32. Ogłoszenie wyników: 21.07.2014
33. Kontakt do organizatora (w tym do nadsyłania zgłoszeń): [email protected]