» Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści

Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści

Dodał: Piotr 'Clod' Hęćka

Tytuł: Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści
Autor: H.P. Love­craft
Tłumaczenie: Maciej Płaza
Wydawca: Vesper
Data wydania: 3 października 2012
Liczba stron: 792
Oprawa: miękka
Format: 140 x 205 mm
Cena: 59,90 zł

Jeśli ist­niała rzecz, któ­rej Howard Phil­lips Love­craft nie pomie­ściłby w swej otchłan­nej wyobraźni, był nią pośmiertny los jego wła­snej twór­czo­ści. Nie­zau­wa­żony za życia, dziś uwa­żany za arcy­mi­strza lite­ra­tury grozy, żył tylko 47 lat. Uro­dził się i zmarł w Pro­vi­dence, kolebce anglo­sa­skiej Ame­ryki. Był eru­dytą, sta­ro­mod­nym dżen­tel­me­nem, kone­se­rem kla­sycz­nej poezji i kolo­nial­nej archi­tek­tury. Mało publi­ko­wał, pisał dla przy­jem­no­ści, ze stra­ceń­czą non­sza­lan­cją. Uwiel­biał koty. Mie­wał kosz­marne sny. Swe nie­okieł­znane fan­ta­zje prze­kuł w sty­lową i obse­syjną prozę, która do dziś nie prze­staje zachwy­cać, prze­ra­żać i inspirować. Czy­tel­niku, miej się na bacz­no­ści! Oto pięt­na­ście naj­bar­dziej upior­nych opo­wie­ści wszech cza­sów: Zgroza w Dun­wich, Zew Cthulhu, Widmo nad Inn­smo­uth, W górach sza­leń­stwa, Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda, Kolor z innego wszech­świata… Wszyst­kie po raz pierw­szy w nowym, wier­nym prze­kła­dzie, w pełni odda­ją­cym ele­gan­cję i bogac­two stylu Love­cra­fta, uzu­peł­nione obszer­nym posło­wiem i ozdo­bione wspa­nia­łymi ilustracjami. Czytelniku, miej się na baczności! Oto piętnaście najbardziej upiornych opowieści wszech czasów:
 • Dagon
 • Ustalenia w sprawie zmarłego Arthura Jermyna i jego rodu
 • Wyrzutek
 • Muzyka Ericha Zanna
 • Szczury w murach
 • Święto
 • Zew Cthulhu
 • Przypadek Charlesa Dextera Warda
 • Kolor z innego wszechświata
 • Zgroza w Dunwich
 • Szepczący w ciemności
 • W górach szaleństwa
 • Widmo nad Innsmouth
 • Cień spoza czasu
 • Nawiedziciel mroku
 • Posłowie: W przeddzień potwornego zmartwychwstania
Wszystkie po raz pierwszy w nowym, wiernym przekładzie, w pełni oddającym elegancję i bogactwo stylu Lovecrafta, uzupełnione obszernym posłowiem i ozdobione wspaniałymi ilustracjami.
Tagi: H.P. Lovecraft | Zew Cthulhu


Czytaj również

Zew Cthulhu: Posiadłości szaleństwa, tom I
Domy, które czynią szalonym
- recenzja
Zew Cthulhu: Noc zagłady
Pierwsze kroki na Mitycznej wojnie
- recenzja
ZgrozKon 2: Światy Zgrozy
O Zgrozach (i nie tylko) raz jeszcze
- recenzja
Zgrozy: Wernisaż
Zabójcza sztuka
- recenzja
Koszmary
Cthulhu w piękny wykonaniu
- recenzja

Komentarze

string(15) ""

kurp
    błąd
Ocena:
0
Stron nie 500, a 792.
08-10-2012 09:24
Raf303
    Cthulhu wiecznie żywy!
Ocena:
0

Jeśli nie chcesz przegapić końca Świata, koniecznie musisz to przeczytać.

27-03-2015 11:31
Exar
   
Ocena:
0
"Wszystkie po raz pierwszy w nowym, wiernym przekładzie"

eee, no ja tę książkę mam już chyba z półtora roku, więc z tym nowym to tak nie do końca...

No a tak poza tym, to jest super; tylko, moim zdaniem, dobrze jest sobie w połowie odpocząć i przeczytać co innego. Dla mnie to było za dużo na jeden strzał.
27-03-2015 15:33
Adeptus
   
Ocena:
+1

Nawiedziciel mroku

Już wolę tytuł "Duch Ciemności". Co nie znaczy, że w pozostałych aspektach tłumaczenie musi być złe. Tym niemniej, Lovercraft zawsze na propsie.

27-03-2015 15:50

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.