» Wieści » Kryształowy Smok - konkurs na scenariusz

Kryształowy Smok - konkurs na scenariusz

04-06-2012 19:24 | AdamWaskiewicz

Kryształowy Smok - konkurs na scenariusz
Organizatorzy konwentu Polcon 2012 przedstawiają regulamin konkursu na scenariusz sesji RPG. Regulamin konkursu Kryształowy Smok Ustalenia ogólne 1. Konkurs Kryształowy Smok dla Mistrzów Gry organizowany jest w ramach Festiwalu Polcon2012 (www.polcon2012.pl) odbywającego się w dniach 23 do 26 sierpnia 2012 roku we Wrocławiu. 2. Przedmiotem konkursu jest scenariusz sesji gry fabularnej 3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wratislavia Fantastica – organizator Polconu 2012. 4. Patronem medialnym konkursu jest serwis Poltergeist. (www.polter.pl) 5. Jury – w skład jury wejdą przedstawiciele wydawnictw, organizatora, pisarze oraz osoby reprezentujące środowisko gier fabularnych. Dokładny skład jury zostanie ogłoszony 15 lipca 2012 r. 6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie. 7. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia Wratislavia Fantastica i pracownicy Centrum Kultury Zamek oraz ich rodziny oraz osoby i instytucje współpracujące przy organizacji Polconu 2012. I. Zgłoszenie 1. Zgłoszenia do konkursu – scenariusz przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi poniżej należy nadysłac na adres e-mailowy [email protected], w dopiskiem w tytule maila: Kryształowy Smok 2012 – nick. 2. Ostateczny termin zgłoszenia scenariusza: 22.07.2012r godz. 23.59 3. Po wysłaniu scenariusza w ciągu 4 dni autor powinien otrzymać e-mail zwrotny z potwierdzeniem zgłoszenia i przyjęcia pracy. W razie braku takiej informacji prosimy o kontakt z organizatorem. 4. Do konkursu jeden twórca może zgłosić tylko jeden scenariusz. 5. Scenariusz może mieć najwyżej dwóch zgłoszonych autorów. 6. Autor scenariusza zobowiązuje się, że nadesłana przez niego praca jest zgodna z polskim prawem. 7. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu konkursu. 8. Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na publikację pracy przez organizatora – w katalogu imprezy lub w osobnej publikacji. Zgłoszona praca nie może być publikowana ani udostępniana przez autora bez zgody organizatora konwentu zarówno przed jak i po ogłoszeniu wyników konkursu. 9. Wraz z pracą należy podać swoje imię, nazwisko i telefon kontaktowy. Jest to warunek niezbędny do wzięcia udziału w konkursie. Nadesłane dane osobowe posłużą tylko do identyfikacji uczestnika. II. Scenariusz 1. Scenariusz powinien składać się z 5-15 standaryzowanych stron A4 (font Times New Roman 11, interlinia 1,5). Ilustracje i inne materiały nie są wliczane do limitu stron. 2. Scenariusz wraz z dodatkowymi materiałami (np. ilustracje, pliki dźwiękowe), danymi kontaktowymi autora oraz wszystkimi innymi wymienionymi w części Zgłoszenie dokumentami powinien być nadesłany jako skompresowany załącznik w formacie .zip lub .rar i opatrzony nickiem autora (ew. również tytułem scenariusza). Jeżeli nie posiadasz zgody autora na wykorzystanie materiałów (np. rysunków, grafik, utworów), w osobnym pliku tekstowym można podać link do strony internetowej, gdzie znajdują się pomoce (np. muzyka, zdjęcia). 3. Scenariusz powinien składać się z 3 części: wstępu (zawiązanie akcji), rozwinięcia i zakończenia. Scenariusz musi być umieszczony w konkretnym świecie, w settingu gotowym lub autorskim. W przypadku wykorzystania świata autorskiego należy podać link do strony z jego opisem. Wymień cele główne i poboczne oraz wątki poboczne, którymi mogą zająć się postaci graczy. Scenariusz powinien zawierać szczegółowy opis co najmniej jednej lokacji i jednego NPCa. 4. Scenariusz powinien być przewidziany dla 3-6 graczy. Rozegranie scenariusza powinno zająć 2,5-3,5 godziny. 5. Jeśli scenariusz jest napisany pod konkretne typy/klasy postaci, autor może je pokrótce opisać, ale praca wciąż musi mieścić się w limicie stron. 6. Na końcu pracy należy umieścić oświadczenie: "Oświadczam, że jestem autorem scenariusza, posiadam prawa do użycia grafik zawartych w pracy, oraz że w przypadku zgłoszenia plagiatu lub jakichkolwiek roszczeń strony trzeciej biorę odpowiedzialność prawną na siebie". III. Ocena nadesłanych prac 1. Kryteria oceny:
 • zgodność z wymogami scenariusza (opisane w punkcie II. Scenariusz)
 • wrażenie ogólne
 • jakość (solidność scenariusza, brak czarnych plam, logika wydarzeń)
 • oryginalność
 • kompatybilność ze światem gry (dlaczego akcja przygody osadzona jest akurat w takim świecie, czy świat gry ma znaczenie)
 • grywalność
 • wątek główny
 • wątki poboczne
 • opis NPC
 • opis miejsca
 • język i poprawność stylistyczna tekstu
2. Za każdą z w/w kategorii można dostać od 1 do 5 punktów. Suma punktów będzie stanowiła ocenę scenariusza. IV. Przebieg konkursu 1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 2. Tytuły prac zakwalifikowanych do I etapu zostaną ogłoszone 8 sierpnia 2012 r na stronie konwentu (www.polcon2012.pl) i na stronie patrona medialnego (www.polter.pl). 3. Każda praca zakwalifikowana zostanie oceniona przez przynajmniej 3 różnych członków jury. 4. Osoby, których prace-scenariusze zostaną dopuszczone do II etapu konkursu otrzymają bezpłatną akredytację na Polcon (nie dotyczy noclegów) 5. Warunkiem uczestnictwa w II etapie konkursie jest rozegranie zgłoszonego scenariusza w trakcie Polconu 2012 najpóźniej do godziny 20.00 w sobotę 25 sierpnia 6. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz, w zależności od poziomu i innowacyjności nadesłanych prac, wyróżnienia. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na specjalnej Gali Kryształowego Smoka, w sobotę 26 sierpnia o godzinie 22.00, a zwycięzcy zostanie wręczony Puchar Kryształowego Smoka. Nagroda musi być odebrana osobiście. V. Rozegranie sesji 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rozegranie zgłoszonego scenariusza w trakcie Polconu 2012 najpóźniej do godziny 20.00 w sobotę 25 sierpnia. 2. Listy zgłoszeń na sesję prowadzone będą w punkcie informacyjnym. 3. Sesja rozegrana zostanie w terminie i miejscu uzgodnionym przed rozpoczęciem konwentu z organizatorem konkursu. 4. W ciągu dwóch tygodni między opublikowaniem listy scenariuszy zakwalifikowanych do konkursu a konwentem Polcon, autor scenariusza ma obowiązek skontaktować się z organizatorem konkursu celem określenia terminu rozegrania sesji. O kolejności rezerwowania terminów decyduje kolejność zgłoszeń. 5. Każdy ze startujących w konkursie Mistrzów Gry ma obowiązek odebrać w punkcie informacyjnym, przed rozpoczęcia swojej sesji, druk służący potwierdzeniu rozegrania gry. 6. Samo prowadzenie gry nie będzie podlegać ocenie. 7. Jeśli sesja nie zakończy się w przewidzianym przez organizatora terminie, za zgodzą Mistrza Gry może być kontynuowana w innym miejscu. VI. Dyskwalifikacja 1. Prace nie spełniające wymogów konkursu nie będą brane pod uwagę. 2. Prace napisane niezgodnie z zasadami polskiej pisowni, zawierające liczne błędy gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne lub z innych względów nieczytelne zostaną zdyskwalifikowane. 3. Jeżeli scenariusz nie jest własnością osoby, która go zgłosiła, rzekomy autor zostanie zdyskwalifikowany. 4. Brak rozegranej sesji opartej o zgłoszony scenariusz w czasie konwentu Polcon 2012. VII. Postanowienia dodatkowe 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 2. O zmianach dokonanych w regulaminie konkursu wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie, którzy zgłosili się do konkursu przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowani drogą mailową.
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę
Źródło: Informacja prasowa
Tagi: Kryształowy Smok | Polcon | polcon 2012


Czytaj również

Komentarze

string(15) ""

Ifryt
   
Ocena:
0
Warunki brzmią bardzo ciekawie. Konkretnie i praktycznie - a w dodatku wymóg empirycznego sprawdzenia praktyczności scenariusza. :)
05-06-2012 09:00
sil
   
Ocena:
+1
Uff, 5 standaryzowanych stronach A4 (font Times New Roman 11, interlinia 1,5) regulaminu.
05-06-2012 09:07
WekT
   
Ocena:
0
No no zapowiada sięciekawie :)

nerv0 wiedział, dlatego ogarnął Księgę przygód :P
05-06-2012 09:12
Salantor
   
Ocena:
+1
Miesiąc po Quentinie? Heh...
05-06-2012 09:26
Drachu
   
Ocena:
+7
Nie ma co patrzeć na to, że miesiąc po Quentinie.

W sensie - każda, jaka - proszę ja Was - kolwiek, impreza zwiazana z fantastyką odbywa się w na maksa fatalnym terminie. Zawsze:
- Studenci mają wakacje, więc nie piszą
- Studenci mają sesję, więc nie piszą
- Studenci mają rok akademicki, więc nie piszą
- Jest Przed Quentinem/Zjavie/Pyrkonem/Euro
- Albo dla odmiany jest po Pyrkonie/ZjAvie/Quentinie/Euro
- Są matury
Ilekroć cokolwiek jest organizowane, to pojawia się argument "Termin zły, bo(wybierz z listy)".

Chętnie bym wystartował, ale jechać osobiście prowadzić na Polcon, to mi się nie chce :P
05-06-2012 09:58
Salantor
   
Ocena:
+1
No właśnie w tym sęk, że raz, że miesiąc po Quentinie, a dwa, że na Polconie, na którym mnie akurat nie będzie. Trochę też mnie odrzucają te wszystkie szczegółowe warunki, ale to bym jeszcze zdzierżył.
Inna sprawa, że to jest konkurs na scenariusz i prowadzenie, a nie sam scenariusz, więc nazwa z deka nieadekwatna do treści ;p
05-06-2012 10:07
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
+2
"Samo prowadzenie gry nie będzie podlegać ocenie."

Więc nie do końca konkurs na prowadzenie. Za to z jednej strony jest gwarancja, że autor nagrodzonego scenariusza będzie na konwencie, żeby odebrać nagrodę, a z drugiej - organizatorzy konwentu mają zagwarantowane, że będzie na nim przynajmniej kilka sesji z ciekawymi scenariuszami.
05-06-2012 11:06
Salantor
   
Ocena:
0
No patrz, tego nie doczytałem. Zwracam honor i błąd zrzucam na karby niewyspania.
05-06-2012 11:21
WekT
   
Ocena:
+1
Ważne:

powrót do promowania RPG na POLCONIE :D
05-06-2012 11:48
Eva
   
Ocena:
+3
Rozegranie scenariusza powinno zająć 2,5-3,5 godziny.
Kurczę... Ja ostatnio zeszłam do sesji pięciogodzinnych i sądziłam, że to sukces, nowoczesność i kompaktowość O.O
05-06-2012 12:06
Malaggar
   
Ocena:
+2
Bo Twoje RPG jest złe - wiesz, odgrywanie i tym podobne niepotrzebne sprawy:P
05-06-2012 12:09
kaduceusz
   
Ocena:
+5
Kuriozalny regulamin. Scenariusz ma być króciutki, ale zawierać opis BNa, miejsca i wątki poboczne. Sędziów na razie nie znamy, poza tym nie muszą wszyscy czytać wszystkich scenariuszy. Sposób prowadzenia scenariusza ma jakoby nie mieć wpływu na jego ocenę (pewnie fakt jego lektury lub nie przez sędziego również?). Scenariusz nie może być przeznaczony dla dwóch graczy. Itd. Itp.

Jak to sie ostatnio w fandomie mówi? Kicha jakich mało, ale trzymam kciuki, powodzenia!
05-06-2012 15:17
Kamulec
    kpina
Ocena:
+1
Wygląda to mniej więcej tak, jakby jakaś grupa ludzi w średnim wieku zapytała swoje dzieci w wieku gimnazjalnym, co to jest RPG, a następnie postanowiła zorganizować konkurs.

"5. Jury – w skład jury wejdą przedstawiciele wydawnictw, organizatora, pisarze oraz osoby reprezentujące środowisko gier fabularnych. Dokładny skład jury zostanie ogłoszony 15 lipca 2012 r."
Jest konkurs, oceni pani Zosia z warzywniaka.

"2. Ostateczny termin zgłoszenia scenariusza: 22.07.2012r godz. 23.59"
Tydzień po ogłoszeniu składu jury.

"7. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia Wratislavia Fantastica i pracownicy Centrum Kultury Zamek oraz ich rodziny oraz osoby i instytucje współpracujące przy organizacji Polconu 2012."
Skoro taki wymóg jest potrzebny, to sugeruje, że jury nie jest godne zaufania. Znajomych członkowie Jury zapewne mają poza stowarzyszeniem i Centrum Kultury, więc…

"5. Scenariusz może mieć najwyżej dwóch zgłoszonych autorów."
Co za różnica?

"1. Scenariusz powinien składać się z 5-15 standaryzowanych stron A4 (font Times New Roman 11, interlinia 1,5). Ilustracje i inne materiały nie są wliczane do limitu stron."
Jedna strona jedenastką na od 10 do 42 minut sesji. Konkurs dla grafomanów?

"Rozegranie scenariusza powinno zająć 2,5-3,5 godziny."
3,5 to dla mnie absolutne minimum na sesję w kampanii, ale zawsze starałem się grać przynajmniej po 4 godziny, a lepiej więcej. Prowadzenie jednostrzałówki przez maks 3,5 godziny? Tak krótka gra bardzo dużo traci - nie ma zbyt wiele możliwości na rozwinięcie historii, wczucie się w postacie, stworzenie klimatu itd. Nie ma też mowy o tym, aby poszczególne wydarzenia wypływały "później", bo cały scenariusz zawierał będzie ledwie kilka scen.

"8. Przysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na publikację pracy przez organizatora – w katalogu imprezy lub w osobnej publikacji. Zgłoszona praca nie może być publikowana ani udostępniana przez autora bez zgody organizatora konwentu zarówno przed jak i po ogłoszeniu wyników konkursu."
Przekaż wszystkie prawa autorskie, by bliżej nieznane gremium oceniło Twoją pracę. Zaś w razie roszczeń przekierowanie do autora.

Sposób oceniania durny. Chyba napiszę opowieść o byciu kalafiorem. Styl i język na 5, oryginalność na 5 i grywalność na 0. Mam spore szanse na zwycięstwo.

"3. Scenariusz powinien składać się z 3 części: wstępu (zawiązanie akcji), rozwinięcia i zakończenia."
Jak sprawozdanie z wycieczki klasowej.

"Scenariusz musi być umieszczony w konkretnym świecie, w settingu gotowym lub autorskim. W przypadku wykorzystania świata autorskiego należy podać link do strony z jego opisem."
Nie wpadli, że opis świata można zamieścić we wstępie scenariusza.

"3. Każda praca zakwalifikowana zostanie oceniona przez przynajmniej 3 różnych członków jury."
Dłoniotwarz

"5. Każdy ze startujących w konkursie Mistrzów Gry ma obowiązek odebrać w punkcie informacyjnym, przed rozpoczęcia swojej sesji, druk służący potwierdzeniu rozegrania gry."
^^

"3. Sesja rozegrana zostanie w terminie i miejscu uzgodnionym przed rozpoczęciem konwentu z organizatorem konkursu."
Piszesz scenariusz, organizator wyznacza niepasującą ci godzinę, odpadasz.

Ani to prestiżowe, ani informacji o nagrodach nie ma. Tzn. jest: atrakcyjne nagrody rzeczowe np. por, kalafior i 3 kilo rzepy.

PS: Wstyd to promować.
09-06-2012 16:02
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
0
@ Kamulec - czepiasz się momentami mocno na siłę. Ani to sensowne, ani zabawne.

"Jest konkurs, oceni pani Zosia z warzywniaka."

Ocenią organizatorzy, pisarze, przedstawiciele wydawnictw i (zapewne) liczących się portali i klubów erpegowych. Czyli podobnie jak w innych tego typu konkursach, choćby PMM-ie.

[termin nadsyłania prac] "Tydzień po ogłoszeniu składu jury."

I co w tym złego? Oczywiście wielbiciele teorii spiskowych mogą doszukiwać się możliwoścu pisania scenariuszy pod konkretne osoby, ale raz, że to ciężkie - skoro różni członkowie jury mogą mieć bardzo różny gust, a dwa - takiemu Quentinowi wcześniejsze ogłoszenie składu nie przeszkadza w przyciąganiu bardzo dobrych prac.

"Skoro taki wymóg jest potrzebny, to sugeruje, że jury nie jest godne zaufania."

Albo że organizatorzy konkursu po prostu zamieszczają w jego regulaminie standardowe ograniczenie, jakie znajdziesz w każdym sensownym konkursie, zabraniające uczestnictwa organizatorom i członkom ich rodzin. Ale, jak widzę, spiskowe teorie wiecznie żywe.

"Tak krótka gra bardzo dużo traci - nie ma zbyt wiele możliwości na rozwinięcie historii, wczucie się w postacie, stworzenie klimatu itd."

Co dla Ciebie jest dyskwalifikującym ograniczeniem, dla innych byłoby ciekawym wyzwaniem. Tak samo, jak dla wielu osób może być prowadzenie nieznajomym na konwencie czy tworzenie scenariusza na z góry zadany temat i wykorzystującego określone elementy (jak we wspomnianym wcześniej PMM). Akurat biorąc pod uwagę, że przygoda ma być poprowadzona na konwencie, ograniczenie czasowej jest jak najbardziej zrozumiałe.

"Piszesz scenariusz, organizator wyznacza niepasującą ci godzinę, odpadasz."

Widocznie "uzgodniony" to termin nie dla wszystkich zrozumiały, ale nie oznacza tego samego, co "wyznaczony".
09-06-2012 19:38
Kamulec
   
Ocena:
+1
"Ocenią organizatorzy, pisarze, przedstawiciele wydawnictw i (zapewne) liczących się portali i klubów erpegowych. Czyli podobnie jak w innych tego typu konkursach, choćby PMM-ie."
Może oceniać i prezydent Polski. problem w tym, że on się na RPG nie zna. W przypadku Quentina wiem, kto prace ocenia i wiem, że są to osoby znające się na RPG podobnie do mnie lub lepiej. W przypadku Kryształowego Smoka jest całkiem możliwe, że jury będzie znało się na RPG mniej, niż autorzy scenariuszy.

"I co w tym złego? Oczywiście wielbiciele teorii spiskowych mogą doszukiwać się możliwoścu pisania scenariuszy pod konkretne osoby, ale raz, że to ciężkie - skoro różni członkowie jury mogą mieć bardzo różny gust, a dwa - takiemu Quentinowi wcześniejsze ogłoszenie składu nie przeszkadza w przyciąganiu bardzo dobrych prac."
Trzeba zacząć tworzyć nie wiedząc, kto będzie oceniał (lub wyjątkowo się zawziąć).

"Albo że organizatorzy konkursu po prostu zamieszczają w jego regulaminie standardowe ograniczenie, jakie znajdziesz w każdym sensownym konkursie, zabraniające uczestnictwa organizatorom i członkom ich rodzin. Ale, jak widzę, spiskowe teorie wiecznie żywe."
Członkowie rodzin jury mogą brać udział w konkursie, o ile nie współorganizują Polconu.

"Co dla Ciebie jest dyskwalifikującym ograniczeniem, dla innych byłoby ciekawym wyzwaniem. Tak samo, jak dla wielu osób może być prowadzenie nieznajomym na konwencie czy tworzenie scenariusza na z góry zadany temat i wykorzystującego określone elementy (jak we wspomnianym wcześniej PMM). Akurat biorąc pod uwagę, że przygoda ma być poprowadzona na konwencie, ograniczenie czasowej jest jak najbardziej zrozumiałe."
Sądzę, że to ograniczenie mocno zawęża grono osób, które wezmą udział w konkursie.

"Widocznie "uzgodniony" to termin nie dla wszystkich zrozumiały, ale nie oznacza tego samego, co "wyznaczony"."
Skoro jest kto pierwszy, ten lepszy, sugeruje to, że masz dość dużą szansę, iż będziesz mógł wybierać z bardzo ograniczonego zakresu terminów, w efekcie czego zostaniesz zdyskwalifikowany - ale prawa do pracy konkursowej i tak już nie należą do ciebie.
09-06-2012 21:27
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
+1
"W przypadku Kryształowego Smoka jest całkiem możliwe, że jury będzie znało się na RPG mniej, niż autorzy scenariuszy."

W PMM też - naprawdę myślisz, że w jury zasiądą kompletni erpegowi laicy? Rozumiem, że konkurs może Ci się z jakichkolwiek powodów nie podobać, ale zarzuty, jakie stawiasz, są kompletnie bezpodsatwne.

"Trzeba zacząć tworzyć nie wiedząc, kto będzie oceniał (lub wyjątkowo się zawziąć)."

A to stanowi problem? Niespecjalnie chce mi się wierzyć, że autorzy nadsyłanych scenariuszy pisali by je pod konkretnych sędziów, zwłaszcza, że i tak nie wiadomo zawczasu, którzy konkretnie znich będą oceniać poszczególne prace.

"Członkowie rodzin jury mogą brać udział w konkursie, o ile nie współorganizują Polconu."

Przepraszam, ze bez polskich znakow, ale rece mi opadly i pisze stukajac w klawiature nosem. Tak samo w konkursie moga brac udzial sasiedzi i koledzy z pracy jurorow. Jak sformulowalbys ten punkt, by wykluczyc mozliwosc uczestnictwa w konkursie osob majacych jakiekolwiek powiazania z jurorami, ktore moglyby wplynac na ocene prac?

"Sądzę, że to ograniczenie mocno zawęża grono osób, które wezmą udział w konkursie."

Tak samo jak konieczność nadsyłania prac pisanych po polsku. Na ile wpłynie to na ilość nadesłanych prac, jeszcze się okaże, ale jakoś osobiście wolę, by na konkurs napływały prace, które faktycznie da się poprowadzić na konwencie. Można dyskutować, czy 3,5 godziny to dużo czy mało, ale przynajmniej autorzy wiedzą, w jakich ramach czasowych mają się zmieścić.

"Skoro jest kto pierwszy, ten lepszy, sugeruje to, że masz dość dużą szansę, iż będziesz mógł wybierać z bardzo ograniczonego zakresu terminów, w efekcie czego zostaniesz zdyskwalifikowany"

Konwent trwa trzy dni - to chyba dość czasu, by zmieścić nawet bardzo dużo sesji. Widzę, że czepiasz się dla czepiania. Dlaczego niby miałby być "bardzo ograniczony zakres terminów"? Nie mówiąc już o tym, że przyjeżdżając na konwent autorzy prac będą zawczasu wiedzieli, jaki termin im przydzielono, więc będą mogli dopasować do niego swoje polconowe plany. No, chyba że ktoś będzie wychodzić z założenia "prowadzę tylko w niedzielę od 10:00".
09-06-2012 21:54
Kamulec
   
Ocena:
0
"W PMM też - naprawdę myślisz, że w jury zasiądą kompletni erpegowi laicy? Rozumiem, że konkurs może Ci się z jakichkolwiek powodów nie podobać, ale zarzuty, jakie stawiasz, są kompletnie bezpodsatwne."

Nie wiem w jakim stopniu będą się znali na RPG. Sądzę, że Ty również nie masz jasnych przesłanek, by to definitywnie stwierdzić.


"A to stanowi problem? Niespecjalnie chce mi się wierzyć, że autorzy nadsyłanych scenariuszy pisali by je pod konkretnych sędziów, zwłaszcza, że i tak nie wiadomo zawczasu, którzy konkretnie znich będą oceniać poszczególne prace."

Moim zdaniem o prestiżu konkursu w znacznej mierze stanowi skład jury.


"Konwent trwa trzy dni - to chyba dość czasu, by zmieścić nawet bardzo dużo sesji. Widzę, że czepiasz się dla czepiania. Dlaczego niby miałby być "bardzo ograniczony zakres terminów"? Nie mówiąc już o tym, że przyjeżdżając na konwent autorzy prac będą zawczasu wiedzieli, jaki termin im przydzielono, więc będą mogli dopasować do niego swoje polconowe plany. No, chyba że ktoś będzie wychodzić z założenia "prowadzę tylko w niedzielę od 10:00"."

Jak ktoś ma bliżej, może np. w sobotę po pracy iść na konwent. Scenariusze trzeba rozegrać do godziny 20. dnia 2. "Czepiam się" tego, bo to dodatkowe utrudnienie, pewnie pomysł osoby odpowiedzialnej za blok RPG (skoro i tak prowadzenie nie jest oceniane). Konkursu rzecz ta nie przekreśla, w przeciwieństwie do regulaminu jako całości.
09-06-2012 22:23
AdamWaskiewicz
   
Ocena:
0
"Nie wiem w jakim stopniu będą się znali na RPG. Sądzę, że Ty również nie masz jasnych przesłanek, by to definitywnie stwierdzić."

Według informacji zawartych w regulaminie konkursu: "w skład jury wejdą przedstawiciele wydawnictw, organizatora, pisarze oraz osoby reprezentujące środowisko gier fabularnych."

Więc myślę, że założenie, że będą to osoby w jakimkolwiek stopniu znające się na erpegach nie jest nieuzasadnione. W przeciwieństwie do tekstów o "pani Zosi z warzywniaka".

Co do terminu - tak jak napisałem, na poprowadzenie są trzy dni, konwent zaczyna się 23, prowadzić można do wieczora 25. Skoro dwie godziny później nagroda zostanie wręczona zwycięzcy, byłoby średnio sensowne, gdyby kandydaci mieli prowadzić sesje po tym terminie - wiedząc, kto zdobył nagrodę, mogliby mieć znacznie mniejszą motywację do prowadzenia. Ale skoro jak dla Ciebie przekreśla to regulamin konkursu, to chyba nie zostaje mi nic więcej do dodania.
09-06-2012 23:15
Kamulec
   
Ocena:
+1
Źle sformułowałem zdanie. Chciałem przekazać, iż regulamin jako całość jest w moich oczach dyskwalifikująco zły, natomiast ten konkretny punkt oceniam negatywnie, lecz ma on znaczenie drugorzędne.

"Więc myślę, że założenie, że będą to osoby w jakimkolwiek stopniu znające się na erpegach nie jest nieuzasadnione. W przeciwieństwie do tekstów o "pani Zosi z warzywniaka"."
Na RPG mogą znać się przedstawiciele organizatora, wydawnictw, pisarze i pani Zosia z warzywniaka też. Nie ma na to jednak jakiejkolwiek gwarancji.
10-06-2012 00:35

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.