Polterowy Gwiazdor #2: Timof Comics

Polterowy Gwiazdor #2: Timof Comics

Konkurs z Timof Comics potrwa do 16 grudnia do godziny 10:45. Wyłonimy w nim 4 zwycięzców. Uczestników prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki nagród. Wszelkie dane osobowe są bezpieczne i nie zostaną ujawnione nikomu, poza osobami obsługującymi konkurs.

Polterowa maszyna świąteczno-losującą rozlosuje wśród czterech osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na poniższe pytanie, następujące nagrody:

  • Spektakularna strata czasu
  • Tysiąc Sztormów
  • Rewolucje we mgle
  • Rewolucje na morzu


Konkurs zakończył się. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem lub telefonicznie.