» Poradniki » Publikacja artykułów

Publikacja artykułów


wersja do druku

Jak dodawać, formatować i redagować artykuły


Publikacja artykułów

Niniejszy poradnik zawiera informacje, które przydadzą Ci się podczas publikacji artykułów w serwisie Poltergeist. Przedstawione w nim zasady dotyczą wszystkich typów długich tekstów – recenzji, relacji, felietonów, poradników, raportów bitewnych czy scenariuszy przygód.

W skład Poltergeista wchodzi wiele działów, więc ważne jest zachowanie spójności w sposobie publikowania materiałów. Dlatego właśnie prosimy o stosowanie się do poniższych wytycznych.

Zanim zaczniesz, pamiętaj o trzech rzeczach:

 • Zastanów się, czy tekst będzie interesujący dla czytelników. W serwisie publikujemy przede wszystkim recenzje, artykuły na ciekawe tematy, wywiady i relacje. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz spytać się Szefa lub Szefowej odpowiedniego działu.
 • Nie przejmuj się, jeśli popełnisz jakieś błędy. Zanim Twój tekst ukaże się na stronie, zostanie poddany redakcji, która pomoże wyłapać usterki.
 • Twój tekst nie będzie opublikowany, jeśli nie zaakceptujesz jego ostatecznej wersji. Masz do samego końca ostatnie słowo w kwestii wszelkich zmian.

Zaczynamy!

Zaloguj się

Aby opublikować tekst w serwisie Poltergeist, musisz posiadać własne konto i zalogować się. Dzięki temu system będzie mógł oznaczyć Cię jako autora (autorkę) wszystkich zamieszczonych przez Ciebie materiałów. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem publikacji. Publikacja w serwisie oznacza akceptację regulaminu.

W ustawieniach profilu uzupełnij swoje imię i nazwisko. Dzięki temu tekst będzie mógł być właściwie podpisany w formacie Imię 'nick' Nazwisko.

Jeżeli tekst został wcześniej opublikowany w innym miejscu niż Poltergeist, przed jego zamieszczeniem w serwisie należy skontaktować się z szefem danego działu.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Tytuł

W to pole wpisz tytuł książki, filmu czy komiksu, który recenzujesz, lub nazwę konwentu, z którego piszesz relację. Brzmienie tytułu powinno zgadzać się z tym, które znajduje się w naszej bazie not. Będzie on widoczny w serwisie i pozwoli czytelnikom znaleźć poszukiwany materiał.

Przykłady: Mroczny Rycerz powstaje, Gra o tron, Przewodnik Mistrza Podziemi

Jeżeli artykuł jest Twoją autorską pracą, np. scenariuszem, wywiadem, poradnikiem lub felietonem, w tym polu wpisz wymyślony przez siebie tytuł.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Przykłady: Dlaczego polska fantastyka jest lepsza od zagranicznej?, Wywiad z Janem Kowalskim, Uniwersalna przygoda

Podtytuł

Jeżeli artykuł jest recenzją lub relacją z konwentu, w to pole wpisz tytuł swojego tekstu. Dobry tytuł to zwykle taki, który jest zwięzły i ciekawy (dzięki temu przyciąga uwagę), a także streszcza lub zapowiada główną myśl artykułu.

Jeżeli artykuł jest Twoją autorską pracą, np. wywiadem, felietonem lub scenariuszem, pozostaw to pole puste. Wystarczy, że został już dodany tytuł powyżej.

Przykłady: Kowalski znów zachwyca, Gniot nad gnioty

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Ilustracja główna

Wybierz z dysku obraz (rysunek, okładkę, zdjęcie), który będzie główną ilustracją artykułu. Aby całość dobrze się prezentowała, ilustracja powinna być utrzymana w układzie pionowym (tak jak pionowe logo Poltergeista w tym poradniku).

Jeżeli nie posiadasz dobrego obrazu, wykorzystaj jedną z ilustracji zastępczych, odpowiednią dla działu, w którym chcesz opublikować artykuł.

Główny dział

Wybierz z listy dział serwisu, w którym powinien ukazać się artykuł.

Przykłady: Recenzja „Gry o tron” powinna znaleźć się w dziale Książki (lub Film, jeśli recenzujesz serial), a relacja z Pyrkonu – w dziale Konwenty.

Dział szczegółowy

Wybierz z listy jeden lub więcej działów szczegółowych serwisu, w którym powinien ukazać się artykuł. To może być już zależne od konkretnego materiału jak i zasad panujących w konkretnym dziale.

Przykłady: Recenzja komiksów niezależnie od wersji językowej i narodowości autora powinny trafić do działu Komiks > Recenzje, podczas gdy recenzje erpegowych podręczników zawsze do działu Gry fabularne > Recenzje > Wszystkie oraz, zależnie od wersji i autora, do jednego z trzech poniższych: podręczniki polskich autorów do Gry fabularne > Recenzje > Polskie, polskojęzyczne edycje zagranicznych podręczników: do Gry fabularne > Recenzje > Tłumaczenia, a  recenzje obcojęzycznych pozycji do Gry fabularne > Recenzje > Zagraniczne.

Treść

To główna część artykułu. Treść warto wcześniej opracować w edytorze tekstu, aby wyłapać podstawowe błędy ortograficzne.

Poniżej przedstawiamy pozostałe wytyczne publikacji i formatowania tekstu. Warto się do nich zastosować – będzie to pomoc dla osób redagujących Twój artykuł.

Akapity i śródtytuły

Treść artykułu należy dzielić na akapity. Nie powinny one być zbyt obszerne, gdyż duże bloki tekstu ciężko się czyta.

Pierwszy akapit

 

Kiedy Twój tekst ukaże się na stronie, Poltergeist automatycznie wygeneruje krótką wieść informującą o publikacji. Będzie się ona opierać na pierwszych 200 znakach tekstu. Przemyśl dobrze ich brzmienie i spróbuj już na wstępie zainteresować czytelnika.

Oznacz pierwszy akapit za pomocą stylu „Wstęp artykułu” (jak uczyniono to z akapitem powyżej).

Odstępy między akapitami i śródtytuły

Odstępy między akapitami tworzą się automatycznie, gdy na końcu linii naciśniesz klawisz Enter.

Większe partie artykułu można rozdzielać również śródtytułami. Śródtytuł jest wyrównany do lewej krawędzi kolumny. Do jego wyróżnienia należy użyć stylu Nagłówek 1. Przykład stanowi nagłówek tego akapitu, czyli śródtytuł "Akapity i śródtytuły".

Niekiedy w obrębie większych partii tekstu, które rozpoczynają się śródtytułem, mogą znajdować się mniejsze fragmenty oznaczone własnymi śródtytułami. Do ich wyróżnienia używamy stylu Nagłówek 2.

Przykład stanowi nagłówek tego akapitu zatytułowanego "Odstępy między akapitami i śródtytuły".

Formatowanie

 • Wszystkie tytuły książek, gier, komiksów, konwentów, czasopism itp. pogrubiamy. Tak samo postępujemy ze skrótami tytułów (np. LoTR lub WoW).
 • Kiedy dany tytuł pojawia się w artykule po raz pierwszy, warto podpiąć pod niego link do noty lub innego odpowiedniego adresu w serwisie. (Nie dodajemy jednak linków do tytułu tego utworu, który akurat recenzujemy).
 • Oprócz przypadków uzasadnionych (np. wymogami kontekstu) prosimy o nielinkowanie poza serwis Poltergeist w głównym tekście artykułu. Można jednak na samym końcu tekstu umieścić listę źródeł zewnętrznych wraz z linkami.
 • Kursywy używamy do oznaczania słów i zwrotów, które nie zostały dotąd przyswojone przez polszczyznę (np. fantasy, ad rem, de facto). Wyraz dobrze przyswojony to zwykle taki, który się odmienia („komputer, komputera, komputerowi”) i tworzy wyrazy pochodne („komputerowy”).
 • Podkreślenia używamy w wyjątkowych przypadkach, gdy chcemy wyróżnić jakiś krótki fragment tekstu. Zazwyczaj lepiej nadaje się do tego pogrubienie (poza tekstami z dużą liczbą tytułów, także wyróżnianych za pomocą pogrubienia).
 • Nigdy nie stosujemy równocześnie pogrubienia i podkreślenia.
 • Nicki i pseudonimy zapisujemy 'pomiędzy apostrofami' (np. Jan 'Miazgator' Kowalski).

Dodawanie ilustracji

Poza ilustracją główną w artykule mogą występować inne rysunki, zdjęcia itp. Dodając je, upewnij się, że nie łamiesz prawa autorskiego. Korzystaj z materiałów udostępnianych oficjalnie przez wydawców lub dostępnych na otwartych licencjach.

Przy dodawaniu ilustracji ważne jest, by zostały one odpowiednio umieszczone w stosunku do akapitów z tekstem. Pozwala to zachować spójność w całym serwisie. Prosimy więc o publikowanie obrazów w układzie poziomym, wyśrodkowanych pomiędzy akapitami tekstu. Po wybraniu ilustracji z dysku i wgraniu jej wybieramy opcję "Wstaw obraz".

Podpis pod obrazkiem 1

W niektórych typach artykułów, np. recenzjach gier komputerowych, możemy chcieć umieścić w tekście więcej ilustracji. W takim przypadku przy publikowaniu obrazu można użyć opcji "Wstaw miniaturkę" i wstawić obok siebie dwa obrazy.

Podpis pod obrazkiem 2Podpis pod obrazkiem 3

W wyjątkowych przypadkach w tekście można też zamieszczać ilustracje w układzie pionowym. Umieszczając taki obraz w artykule, należy:

 • Wyrównać go do lewej lub prawej krawędzi kolumny (naprzemiennie, pamiętając, że Ilustracja główna znajduje się po prawej).
 • Oblać tekstem z odpowiedniej strony.

Podpisy pod ilustracjami

Jeżeli dodasz pojedynczą, wyśrodkowaną ilustrację, możesz opatrzyć ją podpisem. Można go wprowadzić podczas dodawania ilustracji w polu "Podpis obrazka".

Podpis można również dodać później, klikając lewym przyciskiem myszy na ilustracji, wybierając opcję "Właściwości obrazka" i wpisując treść podpisu w pole "Tekst zastępczy".

Forum Grafików

Jeżeli szukasz osoby do zilustrowania swojego artykułu, możesz zamieścić ogłoszenie na Forum Grafików.

Cytowanie

Cytaty należy "ująć w cudzysłów".

Jeśli w cytowanej wypowiedzi znajduje się inny cytat, należy »otoczyć go cudzysłowem podwójnym«.

Obszerne cytaty można umieścić w osobnym akapicie, odpowiednio go zapowiadając i używając przycisku "Cytat".

Przykład:

Jan Kowalski w wywiadzie dla PolterTV stwierdził:

Uważam, że nowa formuła dodawania artykułów na Polterze jest bardzo wygodna i przyjazna w użyciu. Cieszy mnie też opcja korekty prywatnej. Dzięki niej mogę pracować z osobami, z którymi dobrze się dogaduję i na których zdaniu polegam.

Wywiady

Wywiady stanowią specyficzny typ artykułu, przy którym należy zastosować następujące zasady formatowania tekstu:

 • Przy pierwszym pytaniu wpisujemy imię, nick i nazwisko osoby (lub osób) przeprowadzających wywiad. Zarówno personalia, jak i pytanie należy pogrubić.
 • Przy pierwszej odpowiedzi wpisujemy pogrubione imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzany jest wywiad. Następnie dajemy dwukropek (również pogrubiony) i wpisujemy odpowiedź zwykłą czcionką, bez pogrubienia.
 • Kolejne pytania i odpowiedzi umieszczamy już bez personaliów wypowiadającej się osoby. Pytania oznaczamy pogrubieniem, a odpowiedzi wpisujemy zwykłą czcionką.
 • Każde pytanie i odpowiedź umieszczamy w osobnych akapitach.
 • Jeśli odpowiedź na jakieś pytanie jest bardzo obszerna, należy rozbić ją na akapity.
 • W wywiadach nigdy nie umieszczamy oznaczeń typowych dla slangu internetowego, np. uśmieszków.
 • Miejsca, w których dana osoba się zaśmiała, można ewentualnie oznaczać określeniem (śmiech).
 • Jeżeli w pytaniu (tekst pogrubiony) pojawi się tytuł – np. książki, filmu, gry – należy oznaczyć go kursywą (przykładowo: Czy podobała się panu ekranizacja pana powieści Hobbit?)
 • Na końcu wywiadu dobrze jest umieścić biogram osoby, z którą przeprowadzana była rozmowa.

Typ artykułu i ocena

Dla recenzji, pierwszych wrażeń i wywiadów dostępne są specjalne typy artykułów. Jeśli Twój tekst nie należy do żadnej z tych kategorii zignoruj to pole – artykuł zostanie oznaczony jako "Ogólny".

Jeśli Twój tekst jest recenzją:

 • Rozwiń listę i wybierz opcję „Recenzja”.
 • W pole „Nota” wpisz nazwę lub tytuł recenzowanego materiału i wybierz właściwą pozycję z naszej bazy.
 • Wybierz ocenę w skali od 1 do 10.

Jeśli Twój tekst to pierwsze wrażenia, czyli np. opinia o serialu przed zakończeniem sezonu albo o przedpremierowej wersji demo gry wideo:

 • Rozwiń listę i wybierz opcję "Pierwsze wrażenia"
 • Pole „Nota” uzupełnij jak wyżej.

Powiązaną Notę można wskazać również w przypadku wywiadu, jeśli rozmowa dotyczy konkretnego utworu.

Jeżeli w naszej bazie nie ma noty recenzowanego przez Ciebie materiału, masz dwie możliwości:

Gdy nota zostanie zredagowana i zaakceptowana, będzie można wrócić do artykułu, zedytować go i przypisać do noty.

Tagi

Tagi służą łączeniu materiałów w obrębie serwisu. Jest bardzo ważne, aby każdy artykuł został nimi oznaczony.

W tagach umieszczamy wyłącznie nazwy własne, które są istotne dla danego artykułu:

 • Tytuł lub nazwę omawianego materiału.
 • Tytuł linii wydawniczej, do której należy dany materiał.
 • Imiona i nazwiska autorów.
 • Nazwę wydawcy omawianego materiału.
 • Reżysera, scenarzystę i aktorów występujących w filmie.

Przykład: Pod recenzją czwartego tomu cyklu "Pieśń lodu i ognia" należy wpisać następujące tagi: George R.R. Martin, GRR Martin, Gra o tron, Uczta wron, Wydawnictwo XYZ.

W tagach nie wpisujemy słów pospolitych, nawet jeśli wiążą się z artykułem.

Przykłady: zapowiedź, recenzja, trailer, scenariusz, przygoda, książka, konwent, konkurs itp.

Tagi wpisujemy zgodnie z zasadami poprawności językowej, czyli zaczynamy je wielką literą.

Uwaga: Jeśli w nazwie własnej, którą chcemy wpisać w tag, znajduje się przecinek, należy go pominąć! W przeciwnym wypadku system rozbije nazwę na dwa osobne tagi.

Korekta prywatna

Przekazując swój artykuł do redakcji, masz dwie możliwości.

Możesz po prostu „Zapisać wersję”. Artykuł znajdzie się w dziale „Redaguj”, gdzie swoje poprawki będą mogli zgłosić wszyscy użytkownicy serwisu. Od Ciebie będzie zależało, które z nich zaakceptujesz.

Jeśli jednak chcesz pracować nad redakcją swojego artykułu z określonymi osobami, zaznacz opcję „Korekta prywatna”. Następnie wpisz pseudonimy użytkowników serwisu, którzy będą widzieć Twój artykuł i będą mieli prawo proponować do niego poprawki.

Ta opcja powstała z myślą o osobach, które:

 • Mają już swoich upatrzonych redaktorów i lubią z nimi pracować.
 • Chcą wspólnie stworzyć tekst i dopiero potem go opublikować.
 • Nie są pewne jakości tekstu i chcą się najpierw spytać o zdanie zaufanych osób.
 • Piszą artykuł, którego treść nie może zostać upubliczniona przed określoną datą (np. terminem premiery książki).

Gdy już skończycie pracę nad tekstem w ramach korekty prywatnej, zedytuj artykuł i odznacz tę opcję. Tekst stanie się widoczny, a użytkownicy będą mogli zgłosić swoje sugestie poprawek. Być może jednak artykuł będzie już na tyle dobry, że zbierze potrzebną do publikacji liczbę głosów bez konieczności wprowadzania dalszych korekt (zob. poniżej: „Publikacja”).

Autorstwo artykułu

Autorstwo artykułu zostanie przypisane osobie, która zamieściła go w dziale „Redaguj”.

Jeżeli tekst posiada więcej autorów lub autorek, należy zaznaczyć to na początku artykułu. Oto przykład:

Autorzy: Anna 'OstraJakBrzytwa' Polak, Jan 'Miazgator' Kowalski, Stefan 'Ziomal' Nowak

Zapisz wersję

Treść artykułu jest zapisywana na bieżąco, więc nie ryzykujesz, że utracisz dodawany materiał.

Gdy zakończysz pracę lub postanowisz ją na jakiś czas przerwać, użyj przycisku "Dodaj wersję" (na dole strony). W ten sposób utworzysz wersję artykułu, na którą będzie można nanosić poprawki.

Publikacja

Dodana przez Ciebie wersja artykułu może być redagowana przez innych użytkowników (wszystkich lub tylko tych, którzy zostali wybrani do korekty prywatnej), tworzących kolejne wersje. Jako autor (autorka) będziesz decydować o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. Bardziej skomplikowane sprawy możesz uzgadniać z użytkownikami w komentarzach pod tekstem.

Kiedy uznasz, że jedna z wersji nadaje się do publikacji, zagłosuj na nią. Jeśli zbierze ona łącznie 10 głosów, pojawi się już oficjalnie w serwisie.

Pamiętaj: tekst bez Twojej akceptacji nigdy nie zostanie opublikowany. W Twoim interesie leży jednak, by został oficjalnie zamieszczony – za publikację otrzymasz punkty Reputacji, a pracujący z Tobą redaktorzy pomogą Ci również w przyszłości.

Zawsze możesz zablokować publikację artykułu, nawet bez podania przyczyny.

Wydawca serwisu lub osoba przez niego upoważniona (np. szef lub szefowa działu) może zablokować publikację artykułu, kierując się przyjętą polityką publikacji i troską o zachowanie poziomu merytorycznego serwisu.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamęCzytaj również

Polterświęta 2023
Kryptonim: Grudniowe ciepło
1,5% podatku dla Poltera
Wspieraj PIT-em
Polterświęta 2022
Podarujmy sobie radość
Polterświęta 2021
Święta w rytmie fantastyki
Polterświęta 2020
Fantastycznie zjednoczeni
Jak wspierać Fundację?
Grosza daj Polterowi

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.