» Wieści » Ukryta wiadomość od CD Projektu RED

Ukryta wiadomość od CD Projektu RED

|

Ukryta wiadomość od CD Projektu RED

W zwiastunie Cybepunka 2077 pokazanym wczoraj na E3 twórcy swoim zwyczajem ukryli wiadomość dla graczy. Odszyfrowaliśmy ją i umieszczamy poniżej.

Tym razem było nieco trudniej – nie wystarczyło zatrzymać filmu w odpowiednim momencie, ale konieczne było również złożenie dwóch fragmentów tekstu w jedną całość.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Wiadomość od studia RED brzmi następująco:

It's been over 2077 days since we announced our plan to develop Cyberpunk 2077. We released a CGI trailer, gave some interviews and... went dark. Normal procedure for these kinds of things – you announce a game and then shut up, roll up your sleeves, and go to work. We wanted to give you The Witcher 3 and both expansions first, which is why this period of staying silent was longer than we planned. Sorry for that.

As soon as we concluded work on Blood and Wine, we were able to go full speed ahead with CP2077's pre-production. But we chose to remain silent. Why? At some point, we made a decision to resume talking about the game only when we have something to show. Something meaningful and substantial. This is because we do realise you've been (im)patiently waiting for a very long time and we wouldn't like anyone to feel that we're taking this for granted. On the contrary – it gives us a lot of extra motivation. The hype is real, so the sweat tears need to be real, too :)

But, to the point. Today is the day. If you're seeing this, it means you saw the trailer – our vision of Cyberpunk, an alternative version of the future where America is in pieces, megacorporations control all aspects of civilised life, and gangs rule the rest. And while this world if full of adrenaline, don't let the car chases and guns mislead you. Cyberpunk 2077 is a true single player, story-driven RPG. You'll be able to create your own character and..., well, you'll get to know the rest from what we show at our booth at E3. Be on the lookout for the previews!

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Before we finish, you probably have some questions.

1. When?

When we told you we would only release the game when it's ready, we meant it. We're definitely much, much close to a release date than we were back then:), but it's still not the time to confirm anything , so patience is still required. Quality is the only thing that drives us – it's the beauty of being an independent studio and your own publisher.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

2. How big?

Seriously big, but..., to be hones we have no bloody clue at this point at time. Once we put it all together, we will openly tell you what you can expect. And we promise we'll do this before we start talking about any pre-orders or ask anything of you.

3. Free DLC/Expansions/DRM?
Expect nothing less than you got with The Witcher 3. As for DRM, CP2077 will be 100% DRM-free on PC.

4. Microtransactions?
In a single player role-playing game? Are you nuts?

Once again, thank you for your patience. If you have a minute, do visit cyberpunk.net and share your opinion (about anything) with us. We read everything you post and we treat it vert seriously.

Yours,
CD PROJEKT RED Team

Powyższa wiadomość w wolnym tłumaczeniu przedstawia się następująco:

Minęło ponad 2077 dni, odkąd ogłosiliśmy nasz plan stworzenia Cybepunka 2077. Opublikowaliśmy zwiastun CGI, udzieliliśmy paru wywiadów i... zniknęliśmy. Normalny tryb w takich przypadkach to: ogłaszasz grę, a potem zamykasz się, podwijasz rękawy i bierzesz się do roboty. Chcieliśmy najpierw dać Wam Wiedźmina 3 i oba dodatki, dlatego okres ciszy był dłuższy, niż zakładaliśmy. Przepraszamy za to.

Jak tylko zakończyliśmy prace nad Krwią i winem, mogliśmy z pełną prędkością ruszyć z preprodukcją CP2077. Postanowiliśmy jednak wciąż nic nie mówić. Dlaczego? Na pewnym etapie podjęliśmy decyzję, że wrócimy do mówienia o grze dopiero, gdy będziemy mieli coś do pokazania. Coś znaczącego i istotnego. Zrobiliśmy tak, bo zdajemy sobie sprawę, że (nie)cierpliwie czekaliście przez długi czas i nie chcieliśmy, by ktokolwiek uznał, że uważamy to za oczywistość. Wręcz przeciwnie – daje nam to dodatkową motywację. Oczekiwania są prawdziwe, zatem słodkie łzy także muszą być:)

Ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj jest ten dzień. Skoro to czytasz, obejrzałeś zwiastun – naszą wizję Cyberpunka, alternatywnej wersji przyszłości,w której Ameryka rozpadła się na kawałki, megakorporacje kontrolują każdy aspekt cywilizowanego życia, a gangi rządzą resztą. I chociaż ten świat jest pełny adrenaliny, nie daj się zwieść pościgom samochodowym i broniom. Cyberpunk 2077 to prawdziwe singlowe, skupione na historii RPG. Będziesz mógł stworzyć własną postać i... cóż, dowiesz się więcej na naszym stanowisku na E3. Oczekuj zapowiedzi!

Zanim skończymy, na pewno macie parę pytań.

1. Kiedy?

Gdy powiedzieliśmy, że wydamy grę dopiero wtedy, gdy będzie gotowa, mówiliśmy serio. Jesteśmy zdecydowanie dużo, dużo bliżej daty premiery niż wtedy:), ale to wciąż nie czas, by cokolwiek potwierdzać, musicie się więc uzbroić w cierpliwość. Jakoś to nasz jedyny cel – to piękno bycia niezależnym studiem i swoim własnym wydawcą.

2. Jak duży?

Naprawdę duży, ale... prawdę mówiąc, nie mamy pojęcia w tej chwili. Jak już złożymy wszystko razem, otwarcie powiemy, czego możecie się spodziewać. I obiecujemy, że zrobimy to zanim zaczniemy mówić o jakichkolwiek przedsprzedażach czy poprosimy Was o cokolwiek.

3. Darmowe DLC / dodatki / DRM?

Nie spodziewajcie się niczego mniej niż przy Wiedźminie 3. Co do DRM, CP2077 będzie od niego całkowicie wolny na PC.

4. Mikrotransakcje?

W erpegu dla jednego gracza? Pogrzało Was?

Raz jeszcze, dziękujemy za Waszą cierpliwość. Jeśli macie chwilę, odwiedźcie cyberpunk.net i podzielcie się z nami opiniami (o czymkolwiek). Czytamy wszystko, co piszecie, i traktujemy to poważnie.

Wasz zespół CD PROJEKT RED

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę
Źródło: Kanał Cyberpunk na YouTubie
Tagi: Targi E3 2018 | CD Projekt RED | cyberpunk | Cyberpunk 2077


Czytaj również

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.