Dokumenty

Misja fundacji

Zgodnie ze statutem, głównym celem Fundacji Poltergeist jest działalność kulturalna, szczególnie w zakresie popularyzowania kultury fantastycznej, wspierania rozwoju fandomu fantastycznego oraz wydawania prasy kulturalnej.

Pozostałymi celami fundacji są:

 1. działalność charytatywna i działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 2. promocja i organizacja wolontariatu,
 3. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 4. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez między innymi:

 1. wydawanie serwisu kulturalnego Poltergeist w domenie internetowej polter.pl i publikowanie na jego łamach informacji oraz artykułów poświęconych kulturze popularnej, w tym literaturze, filmowi, komiksowi, grom wideo, grom fabularnym, grom planszowym, konwentom,

 2. prowadzenie platformy blogowej jako miejsca aktywności i dyskusji społeczności polskiego fandomu fantastycznego,

 3. kształcenie młodzieży i dorosłych, w tym początkujących dziennikarzy, w standardach i wyzwaniach dziennikarstwa kulturalnego,

 4. organizowanie i udział w imprezach, konwentach, wykładach, seminariach i konferencjach poświęconych kulturze popularnej, a zwłaszcza fantastyce,

 5. organizowanie i udział w wydarzeniach mających na celu budowanie i umacnianie społeczności miłośników kultury, a zwłaszcza polskiego fandomu fantastycznego,

 6. organizowanie konkursów dla twórców kultury fantastycznej,

 7. organizowanie plebiscytów wyłaniających osoby zasłużone dla rozwoju kultury fantastycznej,

Więcej informacji o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się powołać fundację, można znaleźć w naszym artykule oraz w zamieszczonym niżej statucie.

Statut

Aktualny Statut Fundacji Poltergeist został uchwalony przez Fundatora i obowiązuje od początku istnienia Fundacji.

Statut.pdf

Władze:

Podstawowymi organami Fundacji Poltergeist są Zarząd i Rada. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Rada jest organem nadzoru – wytycza główne kierunki działalności Fundacji, powołuje członków Zarządu i kontroluje ich działalność.

Zarząd

 • Jan Popieluch – Prezes Zarządu

Rada:

 • Przemysław Prekurat – Fundator, Przewodniczący Rady

Uchwały:

 1. Uchwała Zarządu nr 1/2020 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości
 2. Uchwała Zarządu nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 3. Uchwała Rady nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
 4. Uchwała Zarządu nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 5. Uchwała Zarządu nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia korekty sprawozdania finansowego
 6. Uchwała Rady nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
 7. Uchwała Rady nr 2/2022 w sprawie powołania Zarządu Fundacji
 8. Uchwała Zarządu nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 9. Uchwała Rady nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Sprawozdania:

2020

2021

2022

Dane:

Fundacja Poltergeist
Nowe Opole, ul. Brzozowa 22
08-103 Siedlce

KRS: 0000836092
NIP: 8212667670
REGON: 385858196