Konkurs Halloweenowy

Konkurs Halloweenowy
Z okazji Halloween dział filmowy serwisu Poltergeist oraz firma Galapagos mają przyjemność zaprosić Was do udziału w konkursie na artykuł publicystyczny, którego temat związany będzie z rozmaitymi potworami i straszydłami. Do wygrania parę ciekawych nagród, w tym DVD z filmem Rytuał oraz pokaźna ilość polterpunktów. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić na swoim polterowym blogu wpis o charakterze artykułu publicystycznego poświęcony wszelkiej maści menażerii grozy. Historia rozwoju wizerunku zombie, wilkołaka albo wampira w popkulturze? Przegląd najstraszniejszych monstrów w kinie? Najsłynniejsze potwory w historii? A może podsumowanie filmów o mutantach w ostatniej dekadzie? Zakres tematyczny jest naprawdę szeroki i to od Waszej pomysłowości zależy, o czym zechcecie napisać. Praca i kryteria jej oceny 1. Prace ocenianie będą przez członków kapituły konkursu. 2. Przedmiotem oceny będą przede wszystkim:
 • realizacja tematu zgodnie z założeniami konkursu;
 • oryginalność;
 • atrakcyjność stylistyczna;
 • poprawność językowa.
3. Dopuszczalne są dowolne formy publicystyczne (np. esej, felieton, artykuł przeglądowy) z wyłączeniem artykułów opierających się na wyrażaniu opinii (w tym przede wszystkim recenzji). 4. Na konkurs przyjmowane są prace:
 • napisane w języku polskim;
 • zamieszczone na blogu funkcjonującym w ramach serwisu Poltergeist;
 • opatrzone tytułem (poprzedzonym informacją o udziale tekstu w niniejszym konkursie, według wzoru: Polterowy Konkurs Halloweenowy: TYTUŁ WŁASNY);
 • uprzednio niepublikowane;
 • liczące nie mniej niż 2000 oraz nie więcej niż 6000 znaków (ze spacjami);
 • nadesłane w określonych przez organizatorów ramach czasowych;
 • będące dziełem wyłącznie jednego autora.
5. Praca może zawierać dodatkowo:
 • rysunki lub zdjęcia;
 • filmiki;
 • cytaty, zakładając oznaczenie ich źródła.
6. Zabronione są natomiast:
 • używanie wulgaryzmów i łamanie netykiety;
 • zamieszczanie interaktywnych aplikacji jako integralnych elementów pracy;
 • oraz wszelkie działania naruszające regulaminu serwisu Poltergeist.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją: członkowie kapituły konkursu oraz jego sekretarz. Wyżej wymienieni nie mogą być również autorami rysunków, planów, ani żadnej innej części pracy (z wyłączeniem tekstów stanowiących źródło cytatów – patrz: punkt 5). Prace należy opublikować na swoim polterowym blogu w terminie od 1 do 14 listopada 2011 roku do godziny 23:59 (o terminowości wpisu blogowego biorącego udział w konkursie rozstrzyga data i godzina publikacji zarejestrowana w systemie serwisu Poltergeist). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2011 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną na adres internetowy podany w profilu w ramach serwisu Poltergeist oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej. W odpowiedzi uczestnik zobowiązany jest w przeciągu 14 dni wysłać e-maila zwrotnego opatrzonego tytułem "Polterowy Konkurs Halloweenowy". W treści wiadomości zamieścić należy natomiast swoje dane osobowe: imię, nazwisko, pseudonim (login w serwisie Poltergeist) oraz adres korespondencyjny, który musi znajdować się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Redakcja, na zasadach wyłączności, posiada prawo do publikacji tekstów zgłoszonych do konkursu, obowiązujące przez okres 90 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników. Organizator zastrzega sobie również prawo do możliwości dokonania korekty językowej zwycięskich wpisów jeszcze przed zamieszczeniem w serwisie informacji o werdykcie. Praca łamiąca niniejszy regulamin może zostać zdyskwalifikowana, tym samym nie będzie oceniana. Informacja o dyskwalifikacji, wraz z uzasadnieniem, zostanie podana w dniu ogłoszenia wyników.
Kapituła i Sekretarz Konkursu Skład kapituły konkursu: Martyna 'Saya' Urbańczyk - przewodnicząca kapituły Kamil 'New_One' Jędrasiak Maciej 'repek' Reputakowski Sekretarzem konkursu jest Kamil 'New_One' Jędrasiak. Nagrody 1. miejsce: 1000 polterpunktów + gadżety filmowe od Galapagos + DVD Rytuał 2. miejsce: 600 polterpunktów + gadżety filmowe od Galapagos 3. miejsce: 300 polterpunktów + gadżety filmowe od Galapagos
Nagrody zostały ufundowane przez firmę dystrybucyjną Galapagos oraz serwis Poltergeist. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody tylko za pierwsze miejsce, jeśli na konkurs wpłynie mniej niż pięć prac spełniających wymogi Regulaminu lub nadesłane prace będą prezentować rażąco niski poziom. Pula nagród konkursowych przeznaczona jest dla autorów trzech zwycięskich tekstów. Nieodebranie przesyłki z nagrodą w terminie przewidzianym przez Pocztę Polską jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Postanowienia końcowe Publikując na swoim blogu wpis przeznaczony do udziału w konkursie, uczestnik:
 • akceptuje niniejszy Regulamin konkursu,
 • oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy, a praca jest oryginalna, nie była nigdy nadesłana do organizatora ani nigdzie publikowana,
 • oświadcza, że ma prawo do publikacji pracy oraz wszystkich jej części składowych,
 • wyraża zgodę na publikację nadesłanego tekstu na łamach Działu Film serwisu Poltergeist, podpisanego imieniem i nazwiskiem (oraz pseudonimem) autora, wraz z wszystkimi jego częściami składowymi (np. ilustracjami,
 • jest zobligowany do zaakceptowania zmian wprowadzonych w tekście w ramach korekty, po uprzedniej konsultacji z organizatorami w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu;
 • zobowiązuje się zachować do własnej wiadomości dane nadawcy przesyłki z nagrodą.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu, o czym zobowiązują się niezwłocznie powiadomić na stronie film.polter.pl. Dane osobowe zostaną wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Sponsorzy konkursu


Konkurs zakończył się. Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem lub telefonicznie.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.