» Dodatki i podręczniki » Zagraniczne » Pathfinder Campaign Setting: Inner Sea Races

Pathfinder Campaign Setting: Inner Sea Races


wersja do druku

Rasowi bohaterowie

Redakcja: Tomasz 'Radnon' Cybulski

Pathfinder Campaign Setting: Inner Sea Races
Nawiązując do dedekowych korzeni, podstawowy podręcznik do Pathfindera dawał graczom do dyspozycji siódemkę ras znanych już z trzecioedycyjnego Podręcznika Gracza. Rozmaite dodatki szybko jednak poczęły rozbudowywać rasowe opcje, przynosząc tak alternatywne rasowe zdolności i moce, jak i zupełnie nowe gatunki inteligentnych humanoidów (i nie tylko), z których mogły wywodzić się postacie graczy.

W 2012 roku ukazał się dodatek Advanced Race Guide, który zbierał w jednym miejscu rasowe opcje porozrzucane po różnorakich systemowych suplementach, dawał kolejne możliwości modyfikowania dostępnych ras, jak i tworzenia zupełnie nowych, ze sporą kolekcją zastosowania w praktyce udostępnionych reguł. Ponad trzy lata później jego kontynuację i rozwinięcie stanowi podręcznik Inner Sea Races – mimo że osadzony w realiach Golarionu, domyślnego pathfinderowego settingu, z powodzeniem może być wykorzystywany także przez Miostrzów Gry prowadzących swoje sesje w zupełnie innych realiach, nawet jeśli – siłą rzeczy – część odniesień do konkretnych settingowych elementów musieliby pominąć lub zmodyfikować.

Jakość wydania i objętość to standard, do którego Paizo na przestrzeni lat zdążyło nas przyzwyczaić – 255 stron w twardej, porządnie zszytej oprawie. Ilustracje towarzyszące tekstowi prezentują zróżnicowany, ale generalnie wysoki poziom, jedynie kilka niespecjalnie przypadło mi do gustu. Jak można się było spodziewać, zdecydowana większość grafik przedstawia członków opisywanych ras, choć nie brakuje także prac prezentujących przedmioty związane z konkretną rasą lub nacją – broni, ksiąg, przedmiotów codziennego użytku. Ten element w moich oczach zasługuje na pochwałę – niby to drobiazg, ale pomaga podkreślić specyfikę rozmaitych humanoidów zamieszkujących Golarion.

Podręcznik otwiera zaskakująco obszerne Wprowadzenie (Introduction) – oprócz ogólnych wyjaśnień dotyczących rozróżnienia ras, nacji i kultur, przynosi także nieco informacji o rasach najczęściej spotykanych w innych regionach Golarionu, niż rejon Wewnętrznego Morza, a także ogląd języków używanych w domyślnym obszarze settingu, w którym osadzona jest rozgrywka. Zwłaszcza ten ostatni element zasługuje na uwagę, a gracze i Mistrzowie Gry z pewnością znajdą sposoby, by wykorzystać w przygodach powiązania między różnymi językami, współczesnymi i starożytnymi, jakich używano na przestrzeni dziejów w tej części świata.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Pierwszy pełnoprawny rozdział, opisujący Powszechne rasy (Common Races) to zarazem najobszerniejszy fragment podręcznika. Na z górą setce stron przybliża on wszystkie sześć nieludzkich ras znanych z systemowej podstawki oraz tuzin ludzkich nacji, od spadkobierców antycznych Azlanti po barbarzyńskich Shoanti czy Vuldran i mieszkańców odległego, egzotycznego Tian Xia. Każda z opisanych kultur ludzi na przestrzeni czterach stron przybliżone ma podstawowe informacje o dominujących cechach wyglądu jej członków, strukturze społecznej, religii i wierzeniach oraz kulturze i relacjach z innymi rasami czy nacjami. W przypadku nieludzkich ras do tych zagadnień dochodzą jeszcze kwestie historii, fizjologii i cyklu życiowego oraz struktury rodzinnej i jakiegoś jednego charakterystycznego zagadnienia – dla nizołków będzie to ich legendarne szczęście i związane z nim przesądy, przy opisie półorków z kolei dowiemy się co nieco o częstym wśród członków tej rasy zwyczaju ozdabiania ciała tatuażami, bliznami i podobnymi modyfikacjami.

Bardzo ciekawymi elementami, które pojawiają się też w dalszych częściach podręcznika, przy opisach innych ras, jest przybliżenie miejsc występowania danej rasy / nacji na Golarionie, oraz powody, dla których jej członkowie mogli wstąpić na ścieżkę poszukiwacza przygód. Dodatkowo dostajemy też garść najbardziej rozpowszechnionych opinii (czy – mówiąc bez ogródek – stereotypów) dotyczących opisanych tu narodów i ras, zarówno poglądów, jakie dana grupa ma na swój temat i jak postrzega otaczający ją świat, jak i oglądu jej przez innych. Ten ostatni motyw budzi we mnie mieszane uczucia – z jednej strony ułatwia odgrywanie bohatera należącego do konkretnej rasy czy wywodzącego się z określonej kultury, ale z drugiej równocześnie może sprowadzać go do garści oklepanych schematów.

Tę część podręcznika, nawet pomimo powyższej uwagi, oceniam zdecydowanie najlepiej z całej jego zawartości. Opisy ras i nacji są dość rozbudowane bez popadania w zbyteczne wodolejstwo, zawierają także sporo konkretów dających się łatwo przełożyć na sesyjną praktykę. Szczególnie wypada pochwalić fragmenty poświęcone poszukiwaczom przygód należącym do poszczególnych opisanych tu grup – choć można byłoby życzyć sobie, by były one nieco obszerniejsze, to i tak stanowić mogą wsparcie i dawać cenne wskazówki pomocne przy tworzeniu i odgrywaniu postaci.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Podobnie przydatne są także analogiczne fragmenty zamieszczone przy opisach ras przybliżonych w następnym rozdziale, omawiającym Nieczęste rasy (Uncommon Races). Ten poświęcono rzadziej spotykanym (przynajmniej w drużynach poszukiwaczy przygód) humanoidom – aasimarom i diabelstwom, mrocznym elfom, orkom, goblinom, koboldom oraz potomkom istot związanych z planami żywiołów (geniekind). Jako że każdej z grup poświęcono po sześć stron, ich opisy są nieco mniej rozbudowane niż w przypadku standardowych nieludzkich ras, nie tak bardzo jednak, jak można byłoby się tego spodziewać – nie zamieszczono w nich stereotypowych poglądów innych ras na ich temat ani opisu jakiegoś charakterystycznego dla nich elementu, jak wspomniane szczęście niziołków, ale pozostałe aspekty przybliżone zostały równie drobiazgowo, co w przypadku bardziej powszechnie spotykanych ras. Pochwalić wypada tu dwie kwestie. Pierwszą jest omówienie odrębnych grup i rodzajów składających się na poszczególne kategorie planokrwistych – aasimarowie, dla przykładu, mogą wywodzić się od różnych rodzajów niebian, odmienne cechy dziedzicząc po swych przodkach. Druga to ukazanie ras tradycyjnie postrzeganych jako potwory w sposób, który – nie zmieniając ich specyfiki – równocześnie czyni je bardziej grywalnymi. Na przykład orki ukazane są jako rasa z natury skłonna do ulegania silnym emocjom, kierująca się raczej namiętnościami niż chłodną kalkulacją; i choć nie czyni ich to (samo w sobie) złymi, to równocześnie sprawia, że inne rasy postrzegają ich jako pozbawionych samokontroli, niezdolnych do planowania, ba – nierzadko wręcz bezrozumnych. Nie tylko ten fragment podręcznika, ale choćby oficjalne przygody z serii We Be Goblins! pokazują, że potworne rasy skrywają spory potencjał, który gracze mogą wykorzystać, i choć osobiście nie jestem fanem grania podobnymi postaciami, to i drugi rozdział Inner Sea Races oceniam zdecydowanie pozytywnie.

Tego samego, niestety, nie mogę powiedzieć o następnym fragmencie podręcznika, poświęconym Rzadkim rasom (Rare Races). Przybliża on dziesięć rzadkiej spotykanych ras – od androidów, skrzelowców (gillmen), koto- i szczuroludzi (catfolk i ratfolk), po skrzydlate strixy i roślinnych ghoran. Pierwszą krytyczną uwagą jest sam dobór przedstawionych tu ras – dlaczego spośród rozmaitych rodzajów goblinoidów miejsce znalazło się akurat dla hobgoblinów, czemu autorzy zdecydowali się omówić związanych z Planem Cieni fetchlingów? Na te i inne pytania nie sposób znaleźć odpowiedzi, a już w otwierającej rozdział liście innych inteligentnych gatunków zamieszkujących Golarion znajdziemy opcje nieporównanie bardziej grywalne i mniej potężne od niektórych z przedstawionych tu opcji, choćby jaszczuroludzi i gnolle. Druga kwestia to fakt, iż każdej z ras poświęcono zaledwie dwie strony – moim zdaniem dalece za mało, by wyczerpująco przedstawić rasę mającą stanowić opcję dla postaci graczy.

Rozdział zamykają fragmenty poświęcone rasom jeszcze rzadziej spotykanym w rejonie Wewnętrznego Morza  - wywodzącym się z odległego Smoczego Imperium, innych dalekich krain Golarionu, a nawet innych planet. Choć każdą z nich opisuje zaledwie od jednego do trzech akapitów, to łącznie zajmują one aż sześć stron – daleki jestem od określenia tego miejsca jako zmarnowane, ale na tak ograniczonej przestrzeni nie sposób zawrzeć nawet najbardziej podstawowych informacji o obcych rasach. Ogółem temu fragmentowi dodatku trudno wystawić notę wyższą niż przeciętna, choć i ta, mam wrażenie, byłaby na wyrost.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Jeszcze słabiej oceniam czwarty rozdział, przynoszący nowe Rasowe opcje (Racial Options). Na z górą sześćdziesięciu stronach zawarto w nim rozmaite mechaniczne elementy uzupełniające fabularne informacje omówione we wcześniejszych fragmentach dodatku i rozszerzające katalog opcji z systemowej podstawki i wcześniej wydanych suplementów. Na wstępie dostajemy w nim informacje o innych pathfinderowych pozycjach mogących stanowić źródło mechanicznych składników konstrukcji postaci należących do jakiejś rasy lub wywodzących się z konkretnej nacji, kultury lub regionu geograficznego. Następnie otrzymujemy rozbudowaną tabelę pozwalającą określić efekt reinkarnacji postaci i rasy, jaka będzie wynikiem rzucenia tego zaklęcia – uwzględniająca wszystkie rasy opisane w tym podręczniku (i garść innych) z pewnością zyska uznanie części graczy i Mistrzów Gry.

Dalsze fragmenty tego rozdziału przynoszą jednak spadek formy. Rasowe cechy w sporej części wydają się tworzone na siłę, żadne z rasowych zaklęć nie wzbudziło mojego zainteresowania, ale zdecydowanie najgorszym elementem są nowe atuty. Z okrągłej pół setki nowych propozycji ponad czterdzieści stanowią atuty zespołowe (teamwork feats). Jako że zastosowania wymagają one współdziałania z inną postacią posiadającą identyczny atut, a każdy z nich wśród wymagań ma przynależność do konkretnej rasy lub określonej nacji, czyni to ich praktyczną użyteczność w najlepszym razie marginalną. Kilkakrotnie wyrażałem swój brak zrozumienia dla promowania w kolejnych pathfinderowych dodatkach tej kategorii atutów, która jakoś niespecjalnie zyskała moje uznanie, ale w tej kwestii Inner Sea Races przebija wszystkie wcześniejsze pozycje.

Jedyne, co w tym rozdziale oceniłbym lepiej, to niektóre z nowych magicznych przedmiotów – zbroja niziołków zwiększająca mobilność użytkownika, wykuty przez barbarzyńskich Ulfenów topór niszczący tarcze przeciwników czy orcza przepaska na oko czyniąca swego posiadacza bardziej przerażającym dobrze współgrają ze specyfiką i charakterystycznymi cechami konkretnych ras i kultur. Równocześnie nie brakuje tu również przedmiotów budzących zdumienie czy wręcz niewiarygodnych – niespecjalnie widzę gobliny tworzące magiczne przedmioty z cenami liczącymi w dziesiątkach tysięcy sztuk złota.

Rozdział zamyka zestawienie mechanicznych premii rozmaitych ras opisanych nie tylko w tym, ale i w innych wydanych jak dotąd pathfinderowych podręcznikach. Uwzględniając rasowe warianty otrzymujemy tu oszałamiającą liczbę siedemdziesięciu ośmiu (!) opcji – z pewnością więcej, niż dałoby się wykorzystać w najdłuższej nawet kampanii, ale wypada docenić zebranie ich wszystkich, rozrzuconych jak dotąd po różnych suplementach, w jednym miejscu. Dodatkowym plusem jest oznaczenie tych z nich, które potężniejsze są od standardu lub z jakichś względów mogą zaburzać balans gry.

Podręcznik zamyka wyjątkowo skromny Skorowidz (Index), wizardowa licencja oraz reklama dodatku Occult Adventures.

Oceniając Inner Sea Races, nie sposób uniknąć porównań z wydanym wcześniej Advanced Race Guide – a te zdecydowanie wypadać będą na korzyść starszego podręcznika. Wpływa na to nie tylko znacznie wyższy poziom nowych mechanicznych opcji – choć trzeba zauważyć, że spora część tych z recenzowanego podręcznika jest de facto pomijalna, ale także od strony fabularnej suplement jest bardzo nierówny, a rozdział poświęcony rasom rzadkim w regionie Wewnętrznego Morza zwyczajnie rozczarowuje. Znacznie lepiej bronią się dwie pierwsze części suplementu, ale mimo że łącznie zajmują one ponad sto pięćdziesiąt stron, czyli grubo powyżej połowy objętości podręcznika, to nie zasługuje on w mojej opinii na noty więcej niż dobre.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się być skierowany przede wszystkim do graczy, to ci znacznie bardziej mogliby skorzystać z poświęconych konkretnym rasom suplementów z serii Pathfinder Player Companion. Mistrzowie Gry chcący poszerzyć swoją wiedzę o golarionowych rasach i dać graczom nieco większy zasób dostępnych opcji mogą jednak rozważyć zaopatrzenie się w ten dodatek – ale w żadnym razie nie traktowałbym go jako pozycji obowiązkowej czy priorytetowej.

 

Dziękujemy wydawnictwu Paizo za udostępnienie podręcznika do recenzji.

Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę
7.0
Ocena recenzenta
-
Ocena użytkowników
Średnia z 0 głosów
-
Twoja ocena
Mają na liście życzeń: 0
Mają w kolekcji: 1

Dodaj do swojej listy:
lista życzeń
kolekcja
Tytuł: Pathfinder Campaign Setting: Inner Sea Races
Linia wydawnicza: Pathfinder
Autorzy: Ross Byers, John Compton, Adam Daigle, Crystal Frasier, Mtthew Goodall, Alex Greenshields, James Jacobs, Amanda Hamon Kunz, Ron Lundeen, Rob McCreary, Jessica Price, David N. Ross, Owen C.K. Stephens, James L. Sutter, Russ Taylor, Jerome Virnich
Okładka: twarda
Ilustracja na okładce: Wayne Reynolds
Ilustracje: Dave Allsop, David Alvarez, Jacob Atienza, Aleksey Bayura, Eric Belisle, Concept Art House, Carolina Eade, Mattias Fahlberg, Jorge Fares, Mariusz Gandzel, Fabio Gorla, Miguel Regodon Harkness, Michal Ivan, Yong Yi Lee, Ian Llanas, Damien Mammoliti, Diana Martinez, Nikolai Ostertag, Romanov Pavel, Roberto Pitturru, Dmitry Prosvirnin, Maichol Quinto, Keri Ruediger, Kyushnik Shin, Konstantinos Skenteridis, Bryan Sola, Firat Solhan, Geraud Soulie, Nemanja Stankovic, Kathryn Steele, J. P. Targete, Jose Vega, Eva Widermann, Ben Wooten, Kevin Yan
Wydawca oryginału: Paizo
Data wydania oryginału: 1 września 2015
Miejsce wydania oryginału: USA
Liczba stron: 256
Oprawa: twarda
Format: A4
ISBN-13: 978-1-60125-722-2
Numer katalogowy: PZO9280
Cena: 44,99 USDCzytaj również

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.