» Forgotten Realms [SP] » Organizacje » Mnisi na Abeir-Torilu

Mnisi na Abeir-Torilu


wersja do druku

Artykuł z dnd.pl

Autor: Redakcja: Łukasz 'TOR' Garczewski

Poniższy tekst ukazał się pierwotnie na łamach serwisu dnd.pl. Aktualna jego wersja została powtórnie zredagowana przez redaktorów serwisu Poltergeist i opublikowana za zgodą autorów.
Mnisi należą do klasztorów lub zakonów oderwanych od codziennych spraw. Poświęcają się kontemplacji swojej wiary - niezależnie od tego, czy jest to wiara w potęgę filozofii, myśli, czy też w bóstwo. Uważają, że rygorystyczny trening ciała, umysłu i ducha prowadzi do oświecenia. Nie starają się nawracać słowem, lecz wolą i czynami dowodzić wartości swej wiary. Klasztor lub opactwo jest miejscem nauki i siły, zawsze otwartym dla potrzebujących schronienia, porady i pomocy, a wielu mnichów wyrusza w świat, by poznawać ludzi i nieść im pomoc. Zaś klasztory oddane siłom Zła są złowieszczymi miejscami, gdzie wiedza i bogactwo skrywane są na użytek zakonu - potrzeby innych nie mają znaczenia. Zacznę od najbardziej znanego kontynentu Abeir-Torilu, czyli Faerunu. Uogólniając, można na nim spotkać w dwa rodzaje mnichów: 1. Miejscowych – pobierających nauki w zakonach powstałych w Amn, Calimshanie lub od wędrownych mistrzów (sensei) z innych kontynentów (najczęściej z Kara-Turu). 2. Wędrownych – przybyłych z innych części świata (Kara-Turu, ziem Hordy, Zakhary, Maztiki, czy nawet z Chultu). Największe zakony Faerunu Większość fearuńskich zakonów pozwala na łączenie mnisiej klasy z innymi – zajmowanie się równocześnie inną profesją nie łamie ich przykazań klasztornych. Przy każdym z zakonów podaję możliwe kombinacje klas. Najbardziej znane na Faerunie zakony to: 1. Złamani (ang. Broken Ones): Jest to zakon oddany Ilmaterowi. Jego członkowie są najczęściej spotykania w rejonie Dolin. Nie mają stałego klasztoru, ale widuje się ich często w kapliczkach Płaczącego Boga. Służą jako obrońcy wiernych i świątyń oraz mściciele niegodziwie skrzywdzonych. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan, czempion bóstwa (divine champion), hierofanta (hierophant), oddany bóstwu (divine disciple) oraz poszukujący dla bóstwa (divine seeker). 2. Ciemny Księżyc (ang. Dark Moon): Zakon czcicieli Shar. Swoje siedziby mają na terenach rządzonych przez tyranów, w ukryciu oraz w Podmroku. Większość z nich to ludzie, ale w ich szeregach można trafić także na półorki, pomroki, diabelstwa i drowy. Ich głównymi przeciwnikami są wyznawcy Selune i Loviatar. Mnisi Ciemnego Księżyca nie podlegają hierarchom kościoła, lecz raz do roku spotykają się z nimi w Świątyni Starej Nocy (Temple of Old Night) w Calimporcie. Ich rangi to w kolejności od najniżej do najwyższej: Brat/Siostra Ciemności (Dark Brother/Sister), Ojciec/Matka Ciemności (Dark Father/Mother) i Ojciec Opat/Matka Opatka Ciemności (Dark Father Abbot/Mother Abbess). Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: zaklinacz - obie klasy mogą się różnić maksymalnie o 2 poziomy. 3. Pięść Hin (ang. Hin Fist): Zakon utworzony przez niziołki z Luiren. W Luiren mają prawo uczyć się tylko niziołki, ale poza granicami (kilka klasztorów znajduje się na Północy) uczą się także gnomy i krasnoludy. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: wojownik, łotrzyk, paladyn [służący boginiom: Yondalli , Sheeli Peryroyl lub bogom: Arvoreenowi i Urogalanowi ]. 4. Długa Śmierć (ang. Long Death): Zakon oddany śmierci. Kapłani aktualnego boga śmierci, Kelemvora, uznają ich za wrogów, ale aktywnie wspiera ich kościół Velsharoona. Ma dość ważną pozycję w Thay. Zakon powstał w Calimshanie, gdy region został uwolniony spod wpływu dżinów. Główny klasztor (poza nim są przynajmniej trzy inne) znajduje się w rejonie Jeziora Pary (Lake of Steam) w górach Ognisty Stopień (Firesteap Mountains), na południowy-wschód od Innarlith. Założył go wyznawca Myrkula około stu lat temu. Skupienie i spokój wewnętrzny pozwalają im osiągnąć perfekcję w walce. Poszukują doskonałej śmierci - sądzą, że zadając śmierć gołymi rękoma są coraz bliżej jej osiągnięcia. Często podróżują jako żebracy i są przez to myleni ze Złamanymi (patrzy wyżej), co prowadzi do wielu konfliktów z wyznawcami Ilmatera . Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: wojownik, skrytobójca i rycerz ciemności (blackguard). 5. Stary Zakon (ang. Old Order): Wyznają filozofię bóstwa dawno zmarłego lub już nieobecnego na Abeir-Torilu. Można ich spotkać w całym Faerunie. Charakter: Praworządny Dobry (czasem), Praworządny Neutralny (najczęściej) i Praworządny Zły (rzadko). Łączenie klas: łotrzyk, zaklinacz (sorcerer) i tancerz cieni - zsumowany poziom innych klas musi być niższy niż poziom mnicha. 6. Lśniąca Dłoń (ang. Shining Hand): Jest to zakon łączący w sobie wiarę w Azutha, uprawianie magii i filozofię życia mnichów. To jeden z najstarszych zakonów w Amnie. W związku z kłopotami w tym państwie część klasztorów ukryła się, a inne przeniosły się poza jego granice. Charakter: Praworządny Neutralny. Łączenie klas: czarodziej – poziom mnicha musi być wyższy. 7. Słoneczna Dusza (Sun Soul): Jeden z najbardziej zdezorganizowanych z zakonów – mnisi wyznają jedno z trzech bóstw: Lathandera, Selune lub Sune. Klasztory są zawsze umiejscowione w dzikich ostępach. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: jedna dowolna - poziom mnicha musi być wyższy. 8. Żółta Róża (ang. Yellow Rose): Uczniowie Świętego Sollarsa (Disciples of Saint Sollars) pochodzą z odosobnionego klasztoru Ilmatera w górach Ziemnej Ostrogi (Earthspur Mountains) w Damarze. Jest czasem nazywany Cytadelą Białego Robaka (Citadel of the White Worm) – powodem tego jest inicjacja Mistrza Smoków (Master of Dragons) [jeden ze stopni wtajemniczenia] polegająca na ujeżdżaniu remorhazów, zwanych potocznie białymi robakami). Tamtejsi mnisi są znani z nieustępliwej walki z wrogami, doszukiwaniu się prawdy i dyplomacji. Prowadzą treningi w bardzo trudnych warunkach. Często podróżują z paladynami Ilmatera, głównie z Zakonu Złotego Pucharu. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: tropiciel i tancerz cieni. Inne ważne zakony faeruńskie A oto mniej znane zakony faeruńskie. Tak samo jak wyżej, przy każdym zakonie są podane możliwe kombinacje klas: 1. Zakon Żelaznej Rękawicy (ang. Order of the Iron Gauntlet): Mała sekta Zhentarimskich mnichów specjalizujących się w podkradaniu i skrytobójstwie. Służą Bane'owi i są rekrutowani na całym kontynencie. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: skrytobójca i wojownik. 2. Gorliwcy Pisanego Słowa (ang. Zealots of the Written Words): Są sługami Deneira. Pomagają kapłanom ich bóstwa w czasie wypraw, zbierają fundusze na potrzeby kościoła i spisują zebrane informacje. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan. 3. Uczniowie Niezmiennej Twarzy (ang. Disciples of the Changeless Face): Zakon zbierający wiedzę o pierwotnej formie prawa, wymowy itp. Pragną tę wiedzę chronić przed zapomnieniem i przypominać o niej, gdy zachodzi potrzeba. Wyznają Grumbara. Charakter: Praworządny Neutralny. Łączenie klas: wojownik. 4. Uczniowie Feniksa (ang. Disciples of the Phoenix): Mnisi oddani Kossuthowi . Są tradycjonalistami i epatują oczyszczającemu aspektowi swego bóstwa. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan. 5. Bracia i Siostry Czystego Płomienia (ang. Brothers and Sisters of the Pure Flame): Mnisi wyznający Kossutha – poszukują równowagi pomiędzy oczyszczającym a niszczącym aspektem bóstwa. Są mediatorami pozostałych zakonów Kossutha. Często znają Ignan – język żywiołu ognia. Charakter: Praworządny Neutralny. Łączenie klas: kapłan. 6. Uczniowie Salamandry (ang. Disciples of the Salamander): Zakon wyznający Kossutha. Są siewcami niszczącego ognia. Uważają, że dzięki temu nastąpi odnowienie świata. Często ozdabiają swe ciała magicznymi symbolami i tatuażami. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan. 7. Uczniowie Białego Berła (ang. Disciples of the White Rod): Są to mnisi służący Lovatiar. Uwielbiają zadawać ból gołymi rękoma. Jeśli są "zmuszeni" do używania broni, wybierają nunchaku owinięte wybieloną skórą. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan. 8. Runiczne pazury (ang. Runeclaws): Jest to dość specyficzny zakon. Są to mniszki wyznające Luthic. Orkowe kobiety nie mają zazwyczaj prawa noszenia broni, więc uczą się walczyć wręcz, by pokazać mężczyzną swą siłę. Czasem wstępują w ich szeregi stare orczyce chcące uwodnić swą przydatność dla plemienia. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan i runotwórca (runecaster). 9. Dzieci Pasywnego Głosu (ang. Children of the Passive Voice): Zakon służący Oghmie . Pełnią rolę strażników bibliotek i opactw, czasem zajmują się odzyskiwaniem zaginionej wiedzy. Charakter: Praworządny Neutralny. Łączenie klas: brak. 10. Wężowi Strażnicy (ang. Serpent Guards): Mnisi oddani Tiamat , fanatyczni strażnicy świątyń służący smokom. Polują na zabójców smoków i pozbywają się niewygodnych świadków obrzędów religijnych. Działają głównie w Untherze, gdzie często walczą z żołnierzami z Mulhorandu. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk, rycerz wiary (divine champion), skrytobójca i wojownik. 11. Bractwo Szkarłatnego Bicza (ang. Brotherhood of the Scarlet Scourge): Służące Yurtusowi . Jego członkowie wybielają sobie dłonie i hodują długie paznokcie. Przed walką zanurzają je w proszku z krwi zwierząt chorych na czerwony ból (red ache). Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan. Pomniejsze zakony z Faerunu A oto zakony najmniej znane. Gwiazdka (*) przy łączeniu klas oznacza opcjonalną możliwość kombinacji (następuję to tylko w momencie, gdy nie ma oficjalnej wersji): 1. Towarzysze Bladej Maski (ang. Companions of the Pallid Mask): Zakon oddany Jergalowi . Jest ich bardzo niewielu. Specjalizują się w walce z lub kontrolowaniu nieumarłych sprawiających kłopoty lub nie uznawanych przez ich kościół. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan i nekromanta (nekromancer). 2. Czerwone Bractwo (ang. Red Brotherhood): Służą Czerwonej Rycerce. Istnieją od 1358 roku Kalendarza Dolin. Zajmują się dowodzeniem elitarnymi oddziałami kościoła Tempusa , szkoleniem żołnierzy, zdobywaniem zaopatrzenia w warunkach bojowych oraz planowaniem strategii. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan, rycerz wiary (divine champion) i wojownik. 3. Sybilici (ang. Sibylites): Mnisi wyznający Savrasa . Nie są zbyt dużym zakonem. Zajmują się przepowiadaniem przyszłości, badaniem przeszłości i rozmyślaniem nad konsekwencjami dokonywanych czynów. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan i wieszcz (diviner). 4. Alaghar: Nie wszyscy Alaghar (Alaghor to liczba pojedyńcza) są mnichami. Jest to ogólna nazwa odnosząca się do kapłanów Clangeddina Srebrnobrodego (Silverbeard) . Nazwa ta oznacza "ci, którzy okazali waleczność w bitwie". Chronią krasnoludy, biorą udział w bitwach i walczą z olbrzymami. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas*: kapłan, krasnoludzki obrońca (dwarven defender), rycerz wiary (divine champion) i wojownik. 5. Tarcze ze Złotych Wzgórz (ang. Shields of the Golden Hills): To także ogólna nazwa kapłanów, wyznawców Gaerdala Żelaznej Dłoni (Ironhand) . Odnosi się także do zakonu paladyńskiego. Zajmują się ochroną gnomich społeczności. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas*: kapłan, rycerz wiary (divine champion) i wojownik. 6. Tarcze Yondalli (ang. Shields of Yondalla): Jest zakon paladyńsko-mnisi służący Yondalli . Ich zadaniem jest ochrona niziołków. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: paladyn (paladin). 7. Zakon Czujnego Lwa (ang. Order of the Watchful Lion): Nie jest to w pełni mnisi zakon, ale stanowią oni jego część. Służy on Anhurowi . Stanowią pierwszą linię obrony i zajmują się zbieraniem informacji poza granicami Mulhorandu. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas*: rycerz wiary (divine champion) i wojownik. 8. Zapaśnicy Bahgtru (ang. Bahgtru's Wrestlers): Są oddani Bahgtru . Nie są liczni, a ich głównym zadaniem jest ochrona orkowych wodzów. Przez całe swe życie ćwiczą siłę i sprawność. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas*: wojownik. 9. Skrytobójcy (ang. Assassins): Mało wiadomo o tej grupie drowich mnichów. Pewne jest tylko to, że specjalizują się cichych zabójstwach. Czczą Vhaerauna oraz Lolth, czasem Kiaransalee. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk i skrytobójca. 10. Sczerniała Pięść (ang. Blackened Fist): Mnisi zakon drowów z miasta Undrek'Thoz (jest to dziesięć miast w Podmroku połączonych portalami i znajdujących się pod Thay). Ich prawe dłonie oraz prawe przedramiona są barwione na czarno. Przywódcą zakonu jest Haznyn Tellen'hez (PZ mężczyzna drow mnich 18). Ich siedziba główna to Dom Bezświetlnej Prawdy (House of Lightless Truth) znajdujący się w segmencie Brundag. Czczą Lolth oraz są oddani swoim rodom. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: skrytobójca i tancerz cieni. Mnisie zakony z Calimshanu Calishyckie klasztory Ilmatera powstały w tak dużej ilości, gdyż jeden z mnichów uratował jedyną dziedziczkę Qysara Shoona IV, przyszłą Qysarę Shoon V . Są one podzielone geograficznie. Tutaj także nie poruszono oficjalnie łączenia klas, więc wszystkie propozycje są opcjonalne: 1. Las Mir (ang. Forest of Mir) - klasztory są dobrze ufortyfikowane z powodu licznych wrogich istot zamieszkujących ten las:
 • Hospicjum Świętej Mariam (Hospice of St. Mariam): Założone przez niewolnicę z Calimshanu. Mnisi zajmują zielarstwem i wytwarzaniem lekarstw. Działają w Calimshanie i Tethyrze. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan.
 • Klasztor Świętego Abana (Monastery of St. Aban): Święty Aban był Calishityckim niewolnikiem walczącym około 200 lat temu na Arenach Krwii (Arenas of Blood) w Manshaka. Jego łańcuchy są świętym reliktem tego klasztoru. Żyjący tutaj mnisi dążą do wyswobodzenia niewolników. Do zakonu należą dwa Praworządne Neutralne aranea - przedstawiciele lokalnej populacji zmiennokształnych pająkopodobnych istot. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: tropiciel.
2. Góry Graniczne (ang. Marching Mountains) - tutejsze zakony najzacieklej walczą z niewolnictwem:
 • Opactwo Świętej Dobli (St. Dobla's Abeby): Święta Abla była jhasina - niewolnicą z haremu żyjącą w Pierwszej Erze Calimshanu. Umarła w wyniku biczowania za swój opór wobec właściciela. Jej duch patronuje kobietom sprzeciwiającym się podobnemu losowi. To jeden z najstarszych klasztorów Ilmatera (tylko trzy są starsze). Zakon jest w pełni zakonem kobiecym i nie jest nastawiony militarystycznie. Promuje emancypacje kobiet. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: brak.
 • Klasztor Świętego Faelara (St. Faelar's Cloisters): Jest to zakon 12 mnichów i tropicieli nauczających zbiegłych niewolników sztuki przetrwania w górach, wspinaczki i ich przydatnych umiejętności przydatnych w czasie ucieczki na południe. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: tropiciel.
 • Szkoła Świętego Rucira (School of St. Rucir): Mnisi zajmują się nauką, inżynierią i rzeźbieniem w kamieniu. Do zakonu należy kilku krasnoludów. Sprzedają swoje kamienne rzeźby na targowiskach Keltaru. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: brak.
3. Góry Alimir (ang. Alimir Mountains) - centrum nauki i magazyny wiedzy dostępne dla istot każdego stanu społecznego:
 • Klasztor Świętego Fanala (Monastery of St. Fanala): Jest to biblioteka i szkoła skrybów specjalizująca się w badaniu historii. Święty Fana uważał, że wiedza o przeszłości pozwoli złagodzić cierpienia teraźniejszości. Wielu mnichów po ukończeniu nauk udaje się do Świecowa Wieża (Candlekeep), Krypty Mędrców (Vault of the Sages), Wielkiej Biblioteki (Edificant Library) lub pracują dla Heroldów (Heralds). Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan i mistrz wiedzy (loremaster).
 • Hospicjum Świętego Wityna (St. Wityn's Hospice): Zajmują się leczeniem ran i chorób (także magicznych). Potrafią także nauczyć kontrolowania zwierzęcej natury likantropów. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan i paladyn (paladin).
4. Pustynia Calim (ang. Calim Desert) - znajdują się tutaj najtrudniej dostępne obozowiska mnichów.
 • Erem Świętego Amahla (Friary of St. Amahl): Święty Amahl jest patronem nomadów pustynnych. Erem znajduje się przy Kupieckim Trakcie (Trade Way), 75 mil (około 120 km) od Memnonu. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: brak.
 • Pustelnia Świętego Noradnara (St. Noradnar's Hermitage): Święty Noradnar był poganiaczem niewolników. Jednak zmienił się pod wpływem nauk Ilmatera. Nauczał, że można bronić się skutecznie bez zadawania ran. Jego sztuka walki opiera się na rozbrajaniu, obezwładnianiu i przerażeniu przeciwnika. Mnich wykorzystuje siłę ataku przeciwnika przeciwko niemu (wygląda to podobnie jak aikido). Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: wojownik.
5. Inne - są mniej znane i porozrzucane po Calimshanie:
 • Dom Błogosławieństw Świętej Liwan (House of St. Liwan's Blessings): Święta Liwan uważała, że pełny żołądek zmniejsza cierpienie. Ten zakon zajmuje się karmieniem potrzebujących i naucza sztuki gotowania. Znajduje się w przy północnej części Szlaku Wybrzeża (Coast Trail). Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan.
 • Przeorstwo Świętego Sarila (St. Saril's Priori): Znajduje się poza północno-wschodnim krańcem Pustyni Calim (Calim Desert). Mnisi sprawują władzę nad zbiegami z Calimshanu i Tethyru. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan.
 • Klasztor Świętego Tarila/Kaelna (St. Taril's/St. Kaeln's Monastery): Święty Tarli el Kaeln był bogatym kupcem i wezyrem. Swoją fortunę przeznaczył na poprawę losu niewolników w Calimshanie (około 100 lat temu). Jego willa została zamieniona w klasztor. Naucza się w nim czytania, pisania, podstaw matematyki oraz historii Calimshanu i państw z nim sąsiadujących. Szkoli się tutaj także kapłanów. Pod klasztorem znajdują się święte relikwie- kości siedmiu świętych Ilmatera. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: agent kościoła (divine seeker), boski sługa (divine disciple), hierofanta (hierophant), kapłan oraz rycerz wiary (divine champion).
 • Seminarium Świętej Ihrvyn (Seminary of St. Ihrvyn): Jest to religijna szkoła sztuki ucząca spokojnego zrozumienia poprzez malarstwo, poezję, śpiew i rzeźbiarstwo. Jest dość bogate, gdyż jednym z mnichów był bezdzietny pasza z dużym majątkiem. Po jego śmierci pieniądze zasiliły majątek zakonu. Znajduje się w nim wiele starożytnych rzeźb - są wykorzystywane jako przykłady dla uczniów. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: brak.
Amnijskie zakony mnichów Amnijskie zakony również nie zostały oficjalnie poruszone, więc poniżej podaje opcjonalne łączenie klas. Tutaj też zastosowałem podział geograficzny: 1. Athkatla - stolica Amnu:
 • Dom Arbalest (Arbalest's House): Zakon mnichów służących Mililowi . Stoi w miejscu uświęconym przez bóstwo. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: agent kościoła (divine seeker), boski sługa (divine disciple), hierofanta (hierophant) oraz kapłan.
 • Kopuła Róży (Dome of the Rose): Zakon czczący Lathandera . Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan i rycerz wiary (divine champion).
2. Hospicjum Świętego Carwella (St. Carwell's Hospice) w Dolinie Świętego Carwella (St. Carwell's Vale): Trudno go nazwać zakon, gdyż nie ma tam wielu mnichów. Mnisi wyznający Ilmatera leczą okoliczną ludność przy pomocy mineralnych strumieni. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: kapłan. 3. Miasto Eshputra - Wieże Pokornego Cierpienia (Towers of Willful Suffering): Opactwo mnichów Ilmatera. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: boski sługa (divine disciple) i kapłan. Zakony potworów Mnisi z ras potworów. Ich łączone klasy nie zostały jeszcze nigdzie poruszone, więc podaje opcjonalne propozycje poniżej: 1. Poganiacze - Blib-sanvu (Monitors - Blib-sanvu): Elitarny zakon żyjących w celibacie mnichów Kua-Toa. Są odpowiedzialni za kontrolowanie nadpobudliwych i szalonych Kuo-Toa. Wyznają Umberlee lub Blibdoolpoolp i zamieszkują Podmrok. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: inkwizytor Topiącej Bogini (inquisitor of the Drowning Goddes) i wojownik. 2. Sivowie (Sivs): Pochodzą z tajemniczej rasy żaboludzi zamieszkujących Moczary Odległego Morza (Farsea Marshes) i Przepasłe Bagnisko (Vast Swamp). Ich ulubioną bronią jest siangham. Charakter: Praworządny Neutralny (rzadko) i Praworządny Zły (zazwyczaj). Łączenie klas: kapłan. Orientalne zakony Teraz opiszę zakony pochodzące ze światu Orientu. Wszystkie poniższe zakony nie zostały oficjalnie poruszone, więc przedstawione łączenie klas jest opcjonalne. W tekście pojawiają się klasy z Oriental Adventures (James Wyatt, 2001). Najpierw zajmę się ziemami Hordy, zwanymi przez mędrców Nieskończonymi Nieużytkami (Endless Wastes): 1. Sekta Żółtej Góry (Yellow Mountain Sect): Najważniejszy klasztor znajduje się na Ahs Trango Shan - Południowym Strażniczym Szczycie (South Guardian Peak). Mnisi walczą o dominację nad krajem Khazari z Sektą Czerwonej Góry (Red Mountain Sect). Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: wojownik i sohei. 2. Sekta Czerwonej Góry (Red Mountain Sect): Ich główny klasztor znajduje się w Skardu - stolicy Khazari. Są wrogo nastawieni do Sekty Żółtej Góry, z powodu konfliktu interesów - dominacji w Khazari. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: sohei. 3. Mnisi z Jaskiń Tysiąca Bogów (Caves of a Thousand Gods): Mnisi wyznają Ścieżkę Oświecenia (Path of Enlighment) - najważniejszą religię Shou Lung. Poprzez medytację i oczyszczenie umysłu chcą osiągnąć ostateczne oświecenie. Ich sztuka walki opiera się na obezwładnianiu przeciwnika i potędze umysłu. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: shugenja. 4. Gugari: Jest to zakon dzieci duchów natury (spirit folk). Są oddani Ninynjushigampo lub Sirhivatizangpo . Są wewnętrznie skłóceni przez swoje różnicy w wierze, lecz łączy ich kult śmierci. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: nekromanta (necromancer) i łotrzyk. 5. Punakha Dzong: Jest to bardzo stary klasztor wybudowany na skraju Rosnących Gór (Growing Mountains). Służą Dhulvaritsatta (w przeszłości podążali Ścieżką Oświecenia). Udają przyjaznych mnichów, lecz ich słowa i czyny prowadzą ku złu. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk. 6. Klasztor w Ra-Khati: Mnisi wyznający padhrasattvas - bóstwa strażnicze. Ich wiara opiera się o Ścieżkę Oświecenia. Rządzą miastem Ra-Khati. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: sohei i szaman. Orientalne zakony z Kara-Turu Kolejną orientalną krainą jest Kara-Tur. Tutejsze zakony również nie zostały oficjalnie poruszone i przedstawione łączenie klas jest opcjonalne. Tu także pojawiają się klasy z Oriental Adventures (James Wyatt, 2001): 1. Świątynia Słońca (Sun Temple) z Kozakury: Została ona założona w 1214 roku Kalendarza Dolin na wyspie Ito. Ma duże wsparcie ze strony cesarstwa ze względu na uratowanie wyspy Ito przed zniszczeniem przez trzęsienie ziemi. Służą Ośmiu Milionom Bóstw (Eight Million Gods) – głównej wierze Kozakury. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: sohei, szaman) i shugenja. 2. Cesarstwo Shou Lung:
 • Ścieżka Oświecenia (Path of Enlighment): Najważniejszą religia Shou Lung. Mnisi poprzez medytację i oczyszczenie umysłu chcą osiągnąć ostateczne oświecenie. Najstarsze zapiski o niej pochodzą z -737 roku Kalendarza Dolin. Jest ona wspierania przez cesarstwo. Każdy zmarły władca jest wynoszony do boskiego stanu i nadaje mu się nowe imię (zazwyczaj zwierzące). Zakon jest bardzo dobrze zorganizowany i bogaty. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: wojownik, tropiciel, samurai, sohei, szaman i shugenja.
 • Dziewięciu Podróżników (Nine Travelers): Jest to prawdopodobnie najstarsza wiara w Shou Lung, lecz wspierają ją jedynie niższe klasy. Według nauk tej religii każdy może zostać cesarzem i to jest główny powód ograniczenia jej przez władzę. Wiara zakłada, że Dziewięciu to potężne istoty. Istnieje podział na dziewięć sekt próbujących udowodnić, że to właśnie ich patron jest przywódcą reszty. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: wojownik, tropiciel, sohei, szaman i shugenja.
 • Droga (The Way): To filozofia uznającą, że każda istota ma wpływ na cały kosmos i zrozumienie tego prowadzi do oświecenia. Koncepcje Dobra i Zła, Prawa i Chaosu są tylko ramami pozwalającymi zrozumieć wszechświat – kontrolując te ramy można kontrolować świat wedle własnego życzenia. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: sohei, szaman i shugenja.
3. Cesarstwo Wa:
 • Ninja z klanu Hijo: Jest to tajny klan profesjonalnych ninja. Swoją główną siedzibę mają w mieście Nakamaru, ale trenują ninjutsu w górskiej wiosce niedaleko miasta. Są zobowiązani starożytnymi więzami giri - poczuciem oddania i obowiązku wobec klanu Hijo i rodziny Funada, najpotężniejszej rodziny w mieście. Czasem przyjmują członków spoza klanu. Charakter: Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk, szpieg ninja (ninja spy) i klasy prestiżowe dla ninja z oficjalnych źródeł. Ninja z klanu Feniksa (Phoenix): Są powiązani z rodziną Goshukara - posiadającą duże wpływy polityczne z powodu powiązań rodzinnych z cesarzem. Wiadomo o nich jeszcze mniej niż o klanie Hijo. Przyjmują każdego obiecującego kandydata i kandydatkę spełniających wymogi - są wtedy adoptowani i zmienią swoje imię. Przewodzi im tajemnicza kobieta nazywana Wężem (Serpent). Charakter: Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk, szpieg ninja (ninja spy) i klasy prestiżowe dla ninja z oficjalnych źródeł.
 • Sekta Błyszczącej Góry (Shining Mountain Sect): Została założona na podstawie nauk Ścieżki Oświecenia (Path of Enlighment) przekazanych przez wielkiego nauczyciela Saizu, zwanego Nieśmiertelnym (Immortal), w 1013 roku Kalendarza Dolin. Według tej sekty dochodzi do częstych interwencji bogów i wielkich nauczycieli (wyniesionych do prawie boskiego stanu) dążących do poprawienia losu wiernych. Najważniejsza świątynia znajduje się poza granicami stolicy. Jest bardzo popularna wśród mieszkańców Nakamaru i mają świątynie w całym cesarstwie. Prowadzą tradycyjną walkę z Sektą Zimy (Winter Sect). Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: sohei i shugenja.
 • Sekta Zimy (Winter Sect): Zakon łączący elementy Ścieżki Oświecenia (Path of Enlighment) i Drogi (The Way) - prawdziwe zrozumienie osiąga osoba wiedząca kiedy należy działać bez podjęcia akcji i potrafi zareagować bez udziału umysłu. Dla doskonałego ucznia każde działanie jest naturalne i nie zaplanowane. Trening jest niezwykle trudny, lecz bardzo efektywny. Są przynajmniej dwie świątynie: w stolicy i Nakamaru. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: wojownik, samurai, sohei, shugenja i mistrz iaijutsu (iaijutsu master).
 • Sanktuarium Tsuyoi-no-kami (Shrine of Tsyoui-no-kami): Jest to sanktuarium bóstwa wojny Tsuyoi-no-kami, jednego z Ośmiu Milionów Bóstw (Eight Million Gods). Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: wojownik, samurai i shugenja.
4. Cesarstwo T'u Lung:
 • Styl Szalonej Małpy (Mad Monkey Fu): Jest to styl walki stworzony przez Hu Sena. Przypomina on zachowanie pijanej małpy unikającej ciosów przeciwnika. Jest w nim również wykorzystywana naginata. Walka polega na unikach, rozbrajaniu i niszczeniu broni przeciwnika. Ćwiczy się również oszukiwanie wroga, walkę w ciemnościach, skoki i szybkość. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: wojownik i łotrzyk.
 • Styl Smoczego Pazura (Dragon Claw Style): Ten styl jest obecny w T'u Lung od około 25-30 lat. Został on wymyślony przez demona Lung Jua (tłum. Smoczy Pazur) i by go opanować należy wejść w posiadanie dwóch magicznych mieczy - "Smoczych Pazurów" ("Dragon's Claws"). Mnisi są pod stałym mentalnych wpływem demona (nawet, gdy nie posiadają już mieczy). Styl walki opiera się na rozbrajaniu, niszczeniu broni, oszukiwaniu przeciwnika, walce dwoma mieczami i umiejętności walki w pozycji leżącej. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: wojownik i łotrzyk [oraz mistrz oręża (weapon master) z "Miecza i Pięści" (Sword and Fist), Jason Carl, 2001].
 • Kult Czarnego Leoparda (Cult of the Black Leopard): Jest to kult obecny na ziemiach T'u Lung od bardzo dawna. W czasie podbojów Shou Lung, około 2 200 lat temu, został prawie doszczętnie zniszczony. Z tego powodu jego wyznawcy nienawidzą cesarstwa Shou Lung. Ich główna siedziba znajduje się na wyspie Akari. Działają jako tajna organizacja, jednak cieszą się dużą popularnością wśród ludności T'u Lung. Charakter: Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk, yakuza, szpieg ninja (ninja spy) i klasy prestiżowe dla ninja z oficjalnych źródeł.
5. Szkoły walki znane jedynie z nazwy: szkoła Ważki (Dragonfly school) i Mnisi Białego Jelenia (Monks of the White Stag). Mnisi z innych rejonów Abeir-Torilu Pozostały jeszcze do omówienia miejsca, gdzie mnisi należą do rzadkości. Nie zostały one nigdzie oficjalnie poruszone. Poniżej przedstawiam jedynie propozycje i opcjonalne zasady dla mnichów. Przy każdej grupie napiszę możliwe wytłumaczenie istnienia takowych mnichów. Zastosowałem podział geograficzny: 1. Plemię Eshowe z Chult: Około 2 000 lat temu plemię Eshowe było równie potężne jak plemię Tabaxi. Około 1 800 lat temu rozpoczęła się trzystuletnia wojna pomiędzy tymi plemionami, w której Eshowe wezwali siły Zła w postaci Olbrzyma Cienia. Eshowe niemalże wygrali ten konflikt, lecz zostali pokonani przez Rasa Nsi, złego barae Ubtao. Uważa się ich za wymarłe plemię, lecz w rzeczywistości żyli przez cały ten czas w ukryciu. Wyznają teraz Eshowdowa i pałają chęcią zemsty wobec Tabaxi. Żyją w Dolinie Straconego Honoru (Halley of Lost Honor). Przyjmują do swojego plemienia wyrzutków Tabaxi oraz Batiri - gobliny z Chult. Jest wśród nich znana przemiana w pomroka. Pojawienie się wśród nich mnichów można tłumaczyć przejęciem esencji Eshowdowa przez Shar i chęć wykorzystania jego wyznawców do zwiększenia własnej potęgi. Mnisi są zapewne częścią Kenswa-Tokashow, Dzieci Hebanowej Dłoni (Children of the Ebon Hand) – militarnego zakonu plemienia. Charakter: Praworządny Zły. Łączenie klas: łotrzyk, rycerz wiary (divine champion), tropiciel i wojownik. 2. Mistycy (Mystics) z Zakhary – w Zakharze jest bardzo niewielu mistyków, średnio około 24 na sektę. Przy konwersji na 3E proponuje, aby mistycy mieli te same zdolności co mnisi. Biorąc pod uwagę ich podejście do wiary, wydaje się to być uzasadnione. Mistycy chcą osiągnąć oświecenie poprzez trening mentalny i fizyczny. Oto najważniejsze grupy mistyków:
 • Tańczące Krasnoludy (Dancing Dwarves): Jest to grupa derwiszów (oddających cześć bóstwu poprzez taniec) wyznających Kora . Ich główna siedziba znajduje się w górach Al-Akara. Większość członków to krasnoludy. Ich ulubioną bronią jest topór bojowy - uznawany przez nich za symbol bóstwa. Są bardzo konserwatywni w swej wierze. Często można ich znaleźć w Huzuz, stolicy Zakhary. Charakter: Praworządny Neutralny. Łączenie klas: wojownik i kapłan.
 • Tancerze Kopuły (Dome Dancers): Następna grupa derwiszów. Ich siedziba znajduje się głęboko na północy pustyni w Pustynnym meczecie (Desert mosque). Wyznają Haku . Są niezwykle radykalni, gdyż propagują wolność pustyni i romantyczne życie nomadycznych plemion. Ich ulubioną bronią są scimitary. Często pomagają nomadom w walce. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: tropiciel i kapłan.
 • Czytający (Readers): Grupa fanatyków odnajdujących oświecenie poprzez czytanie wielkich ilości dzieł. Wywodzą się z Huzuz, stolicy Zakhary, lecz można ich znaleźć wszędzie tam, gdzie są uniwersytety. Najważniejsza jest symbolika czytania, nie jest ważne czy rozumie się dany tekst. Istnieją od ponad 400 lat. W tym czasie wywołali kilka krucjat i wewnętrznych konfliktów z powodu studiowanych przez siebie tekstów. Wierzą w Zanna . Charakter: Praworządny Neutralny. Łączenie klas: kapłan.
 • Mistrzowie Kantyczek (Chant Masters): Działają w rejonie Miast Perły (Pearl Cities). Inspiruje ich śpiew i recytowanie wierszy. Czczą Jisan i mają dobre kontakty z rawun - bajarzami. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: kapłan.
 • Poszukiwacze Rytmu (Court of Rhythm): Są to wyznawcy Hajamy Odważnego (the Courageous) występujący głównie w rejonie Zniszczonych Królestw (Ruined Kingdoms), Afyalu i Zatłoczonego Morza (Crowded Sea). Odnajdują inspirację w czasie rytmicznego uderzania w bębny (najlepiej w dużym zgromadzeniu). Często używają krótkich mieczów. Charakter: Praworządny Dobry, Praworządny Neutralny i Praworządny Zły. Łączenie klas: kapłan.
 • Cichy Tłum (Quiet Multitude): Refleksyjny i medytacyjny zakon wyznający Selan, głównie w jej aspekcie bogini księżyca. Uzyskują oświecenie poprzez medytację w świetle księżyca. Charakter: Praworządny Dobry i Praworządny Neutralny. Łączenie klas: kapłan.
3. Plemię Paiytów z Maztiki: Ze względu na to, że w ich kulturze nauka i rozwój myśli jest popularny, istnieje powód do tego, aby byli wśród nich mnisi. Wyznają oni Qotala. Charakter: Praworządny Dobry. Łączenie klas: brak. Bibliografia
 • Night of the Seven Swords, Jon Pickens, David "Zeb" Cook, Harold Johnson, Rick Swan, Ed Carmien, David James Ritchie, 1986
 • Ochimo: The Spirit Warrior, Jeff Grubb, 1987
 • Blood of the Yakuza, David "Zeb" Cook, 1987
 • Mad Monkey vs The Dragon Claw, Jeff Grubb, 1988
 • The Bloodstone Lands, R.A. Salvatore, 1989
 • Ronin Challenge, Curtis Smith, Rick Swan, 1990
 • The Horde: Barbarian Campaign Setting, David "Zeb" Cook, 1990
 • Maztica Campaign Setting, Douglas Niles, 1991
 • Al-Qadim: Land of Fate, Jeff Grubb, Andria Hayday,1992
 • Jungles of Chult, James Lowder, Jean Rabe, 1993
 • Faiths & Avatars, Julia Martin, Eric L. Boyd, 1996
 • Lands of Intrigue, Steven E. Schend, 1997
 • Powers & Pantheons, Eric L. Boyd, 1997
 • Demihuman Deities, Eric L. Boyd, 1998
 • Drizzt Do'Urden's Guide to the Underdark, Eric L. Boyd, 1999
 • Monster Manual, Monte Cook, Jonathan Tweet, Skip Williams, 2000
 • Empires of the Shining Sea, Steven E. Schend, Dale Donovan. 1998
 • Forgotten Realms Campaign Setting, Ed Greenwood, Sean K. Reynolds, Skip Williams, Rob Heinsoo, 2001
 • Monster Compendium: Monsters of Faerun, James Wyatt, Rob Heinsoo, 2001
 • Lords of Darkness, Jason Carl, Sean K. Reynolds, 2001
 • The New Arabian Adventure, Nick Watts, Vincent N. Darlage, Daniel Carraretto, Sevarian, 2001 [netbook z konwersją Arabian Adventures (Jeff Grubb, Andria Hayday, 1992)]
 • Faiths and Pantheons, Eric L. Boyd, Erik Mona, 2002
 • Deities Do's and Don'ts - A Faiths and Patheons Web Enhancement, Sean K. Reynolds, 2002
 • City of the Spider Queen, James Wyatt, 2002
 • Underdark, Bruce R. Cordell, Gwendolyn F.M. Kestrel, Jeff Quick, 2003
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę
Tagi: dnd.plCzytaj również

Tworzenie wiarygodnych psychologicznie bohaterów
Czyli drobna pomoc w obmyślaniu postaci

Komentarze

string(15) ""

Andman
   
Ocena:
0
Świetna kompilacja. Brakowało ostatnio czegoś nowego do ZK.
14-02-2009 09:29
Vitriol Plugawiciel
   
Ocena:
+1
Bardzo ciekawy artykuł. O wielu zamieszczonych tu zakonach nic nie wiedziałem.
Nawet znalazło się miejsca dla tych orientalnych.

"Sczerniała Pięść"
Oficjalna nazwa zakonu to Czarna Pięść, ale ta nazwa też jest dobra.

"Mało wiadomo o tej grupie drowoskich mnichów"
Nie wiem czy nie powinno być drowskich.

"Eshowe niemalże wygrali ten konflikt, lecz zostali pokonani przez Ras Nsi, złych barae Ubtao."
Nie powinno być złego, bo Ras był tylko jeden ?


14-02-2009 09:59
ment
    masakra
Ocena:
+1
Coś pięknego -nie sądziłem, że aż tyle w dekach/forgotenach klasztorów i świętych.
Ciekawi mnie, ile autor poświęcił czasu na sporządzenie takiej kompilacji.
Nazwy własne -ich tłumaczenia są oficjalne, czy robione na własną rękę?
Tekst świetny, choć dla mnie zupełnie nieprzydatny. Fajnie, że komuś się chce.
14-02-2009 12:24
amnezjusz
   
Ocena:
0
Większość tłumaczeń zakonów pochodzących z podręczników nie wydanych po polsku jest oczywiście robiona na własną rękę (i jest to zrobione bardzo dobrze ;-)). Reszta zgodna jest z polskimi oficjalnymi tłumaczeniami (choć może marginalnie znajdą się jakieś odstępstwa).
@Vitriol:
"Nie wiem czy nie powinno być drowskich."
Wiesz, jest to odwieczny problem odmiany słowa drow - dla mnie osobiście pasowałoby drowich.

"Nie powinno być złego, bo Ras był tylko jeden ? "
Tak, to sam Ras Nsi, najbardziej fanatyczny z barae razem ze swoimi nieumarłymi sługami nieomal doprowadził do zagłady Eshowe :-)
14-02-2009 13:06
~

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
A szkarłatni aktorzy
lirra
wyznania i panteony
15-02-2009 00:29
Merlin wszech
    Mnisi
Ocena:
+1
"nikt" - Szkarłatni Aktorzy mają akrobatyczne zdolności, ale bardziej do nich pasuje łotrzyk. Nie mają także żadnego zakonu.

Muszę przyznać że artykuł jest całkiem dobry, choć przez podział na różne regiony, poszczególne grupy zostały różnie opisane. Przydało by się także szczegóły jak np. że mnisi długiej śmierci mają własną klasę prestiżową, a ciemny księżyc specjalizuje się w czarze cienistej macki.

Sam słyszałem jeszcze o mnichach Shukenja - łączą klasę z czarodziejami, walczą kosturami, a jako jedyną zbroję zakładają hełmy.
16-02-2009 20:48
~Sul

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Shukenja to była klasa w AD&D, jeśli mnie pamięć nie myli, ale nie był to żaden zakon w FR.
18-02-2009 14:24
Merlin wszech
   
Ocena:
0
Krótka wzmianka o tej grupie była w NWN, choć może przypominają oni nawet Shunghaja.
Ja podałem tylko krótki pomysł, który swoją drogą można by wykorzystać do zrobienia klas prestiżowych.
Przy większości zbiorowości nie ma jednak propozycji nawet na nazwy.
18-02-2009 15:24
~Sul

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Shunghaja to jest klasa podstawowa z Complete Divine. Taki druidyczny odpowiednik zaklinacza.
18-02-2009 16:41
Merlin wszech
   
Ocena:
0
A ja napisałem o "mnichach shukenja" - to zupełnie co innego.
18-02-2009 17:53
~sul

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Dobrze wiem o czym pisałeś, ale to w AD&D była klasa, a nie zakon, zaś w 3.5 jest to klasa druidyczno-podobna.
19-02-2009 12:02
amnezjusz
   
Ocena:
+1
A może chodzi o tych Eberronowych shugenja?
19-02-2009 20:16

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.