Bracia Wolności

Palanthański ruch oporu

Autor: Tomasz 'Radnon' Cybulski

Bracia Wolności, czyli trzon ruchu oporu w Palanthas, to jedna z najtajniejszych organizacji działających na Krynnie. Mimo iż jej historia sięga Lata Chaosu, do dziś wielu uważa ją za mit. Grupa stawia sobie za cel wyeliminowanie władających od dawna miastem Rycerzy Nerakijskich i tym samym ostateczne wyzwolenia klejnotu Ansalonu. Początkowo organizacja skupiała jedynie niewielką liczbę młodych arystokratów, którym nie podobały się nowe porządki i poddana wojskowym rygorom administracja. Z czasem to luźne porozumienie przekształciło się w liczną, sprawnie dowodzoną i skuteczną siłę na politycznej mapie Palanthas. Prowadząc swoje operacje w ścisłej tajemnicy i przy pomocy wszelkich dostępnych środków, członkowie bractwa zdobyli sobie cichy podziw ludności oraz nienawiść obecnych władz. Dzięki skupieniu w swoich szeregach wielu osobistości wchodzących w skład miejskiej elity, bractwo nie musi obawiać się o zaplecze finansowe. Obok działań militarnych organizacja stara się także wywierać poprzez swoich członków wpływ na przeżywający kryzys i skorumpowany zakon Czarnych Rycerzy, stosując zasadę, że czasem brzdęk złota jest skuteczniejszy od ciosu sztyletem. W okresie Wojny Dusz taktyka ta zaczęła przynosić pierwsze wymierne korzyści i wiele wskazuje na to, że to polityka dopełni wyzwolenia miasta.

Historia
Organizacja Braci Wolności może pochwalić się długą, bo sięgającą Wojny Chaosu historią. Za początek istnienia bractwa należy uznać rok 383 AC, kiedy to, po zdobyciu Wieży Najwyższego Klerysta, zastępy Rycerzy Takhisis pod wodzą lorda Ariakana wkroczyły do Palanthas, przejmując kontrolę nad miastem. Jednym z pierwszych posunięć nowych władz było rozwiązanie rządzącego do tej pory senatu i zastąpienie go wojskową administracją rycerzy. Dawni senatorowie nie pogodzili się z tą decyzją i domagali się przywrócenia dawnych porządków. Działania te nie przyniosły rezultatów i wkrótce wszyscy byli członkowie senatu zostali uwięzieni. Spotkało się to ze sprzeciwem i wywołało gwałtowne protesty młodszych szlachciców, którymi kierowała córka jednego z senatorów, Katyana uth Mishakal. Po sześciu tygodniach, zdając sobie doskonale sprawę z wrzenia, jakie ogarniało Palanthas i zagrożenia, jakie stanowiło to dla losów wojny, Ariakan zdecydował się spełnić żądania szlachty, wypuścić dawnych senatorów i przywrócić senat jako ciało doradcze przy nowych władzach. Arystokraci powrócili na swoje stanowiska i wkrótce sytuacja w mieście zaczęła wracać do normy. Mimo to od dnia swojego uwolnienia jeden z senatorów, Solamnijczyk i ojciec Katyany, Neltan uth Mishakal zaczął snuć plany zorganizowania grupy mającej ostatecznie pozbyć się najeźdźców.

Realizacja tych zamierzeń przyśpieszyła w roku następnym, kiedy to Rada Ostatnich Bohaterów podjęła decyzję, że Palanthas pozostanie w strefie wpływów Rycerzy Takhisis. Przekonało to Neltana, że jeśli chce odzyskać miasto, to musi zrobić to własnymi siłami, nie licząc na pomoc wyczerpanych wojną z Chaosem Rycerzy Solamnijskich ani pozbawionych mocy Zakonów Wielkiej Magii. Wkrótce, jako ostatni członek starego gremium, zrezygnował z godności senatora, przekazując urząd swojej córce, a samemu w pełni poświęcając się tworzeniu ruchu oporu, któremu nadał nazwę Braci Wolności. Przez kolejne lata lord Mishakal dowiódł swoich zdolności organizacyjnych tworząc prężną, skuteczną i doskonale zakonspirowaną grupę, która stała się jednym z najgorszych wrogów Rycerzy Nerakijskich. Jednocześnie wykorzystując swoje doświadczenie i zmysł polityczny pomagał córce, która szybko wyrosła na lidera senatu, z którym zaczęli liczyć się nawet prawdziwi władcy miasta. Bractwo działało spokojnie przez cały okres dzielący początek V Ery i Wojnę Dusz. Przez te lata organizacja powoli zaczęła urastać do miana miejskiej legendy, której przypisywano każdy cios wymierzony w Czarnych Rycerzy. Nie było to oczywiście prawdą, ale działało na korzyść organizacji, wzmacniając ją w oczach wrogów.

Najbardziej spektakularną akcję członkowie organizacji przeprowadzili w czasie Wojny Dusz, kiedy to podczas przyjęcia z okazji trzydziestej piątej rocznicy działalności Katyany w senacie Neltan postanowił dokonać zamachu na zarządcę miasta, Lorda Rycerza sir Elstone'a Kinsaida (PZ mężczyzna człowiek Wojownik 6/Rycerz Lilii 5). Zabójca został powstrzymany przez Czarnego Rycerza Vinkala Keenedge'a, który przypłacił to śmiertelną raną. Mimo wiedzy o organizatorach spisku Vinkal, z powodu miłości do Katyany, przekazał przed śmiercią swojemu zwierzchnikowi, że zabójca działał sam. Wydarzenie to sprawiło, że młoda lady Mishakal oficjalnie przystąpiła do ruchu oporu, a Neltan zaczął rozważać przyjęcie nowej taktyki na nowe czasy, jakie nastały po Wojnie Dusz...

Organizacja
Siedziba: Wzgórze Możnych w Palanthas
Członkowie: około setki (dokładna liczba nie jest znana)
Hierarchia: luźna
Przywódca: Lord Neltan uth Mishakal
Religia: różna
Charakter: PD, ND, PN, CD
Tajność: wysoka
Symbol: organizacja nie posiada własnego, określonego symbolu; czasem jako znak rozpoznawczy wykorzystuje się herb lorda Neltana lub któregoś z pozostałych członków grupy

Hierarchia
Na czele organizacji od samego początku jej działalności stoi Neltan uth Mishakal. To on stworzył całą strukturę grupy i określił główne cele jej działalności. Przez prawie czterdzieści kolejnych lat sprawnie dowodził bractwem, utrzymując wokół niego aurę tajemnicy i niedopowiedzeń. Ze względu na luźną hierarchię grupy lord zajmuje się praktycznie wszystkimi sprawami, od finansów po rekrutację nowych członków. Obecnie ze względu na swój podeszły wiek coraz więcej obowiązków przekazuje swoim współpracownikom, a od niedawna także córce. Niemniej lord cały czas ma realną władzę.

Neltan uth Mishakal: mężczyzna człowiek Szlachcic 13; SW 13; średni humanoid (człowiek); KW 13k8-26; pw 30; Ini +2; Szyb. 9 m; KP 13 (+5 karwasze pancerza, -2 Zr), dotyk 8, nieprzygotowany 13; Baz. atak +9/+4; Zwarcie +7; Atak +10/+5 wręcz (1k6+1/18-20, rapier ochrony +3); SC inspirowanie rezonu 4/dzień, przysługa +4, dowodzenie +3, inspirowanie wielkości (1 sojusznik), premiowa umiejętność klasowa (Postępowanie ze zwierzętami); Char PD; MRO Wytr +3, Ref +8, Wola +11; S 6, Zr 6, Bd 7, Int 18, Rzt 14, Cha 24. Znane języki: ergotski, solamnijski, nerakijski, wspólny.
Umiejętności i atuty: Blefowanie +20, Dyplomacja +20, Jeździectwo +7, Nasłuchiwanie +4, Postępowanie ze zwierzętami +4, Szacowanie +6, Wiedza (szlachta i władcy) +14, Wiedza (historia) +10, Wiedza (miejscowa [Palanthas]) +12, Wyczucie pobudek +16, Zastraszanie +23, Zbieranie informacji +23; Błyskawiczny refleks, Doskonalsza inicjatywa, Odporność na smoczy strach, Poczucie honoru, Zdolności przywódcze, Żelazna wola.
Wyposażenie: rapier ochrony +3, mistrzowski sztylet, karwasze pancerza +5, płaszcz charyzmy +4, pierścień odporności +2, rękawiczki zręczności +2, amulet ochrony przed wykryciem i lokalizacją, pierścień umysłowej tarczy, eliksir leczenie poważnych ran (2), eliksir szybkości, eliksir wytrzymałości byka, eliksir niewidzialności.

Drugą osobą pod względem ważności jest bez wątpienia senator Katyana uth Mishakal (PD kobieta człowiek Szlachcic 8/Mistyk 1), córka Neltana, typowana na przyszłego przywódcę. Dzięki długoletniemu doświadczeniu politycznemu i ogromnym wpływom w mieście odpowiada ona za legalną stronę działalności bractwa. Dba o rozwój miasta i zadowolenie mieszkańców, a jednocześnie stara się rozbijać szeregi Rycerzy przeciągając na swoją stronę część Zakonu. Wszystko wskazuje na to, że z czasem będzie osobą coraz bardziej liczącą się wśród Braci Wolności. Niedawno odbyła również podróż do Cytadeli Światła na wyspie Schallsea, co może świadczyć o tym, iż niedługo do repertuaru swoich talentów pani senator doda mistyczną magię.

Pozostali członkowie organizacji to dość barwna mieszanka arystokratów, urzędników, szlachciców, mieszczan, duchownych i ludzi, którzy chcą zdziałać coś dla Palanthas. Ich dokładna liczba nie jest znana, a zakres obowiązków jest bardzo szeroki i rzadko precyzyjnie określony.

Motywacja i cele
Od początku istnienia głównym i najważniejszym celem Braci Wolności jest wyzwolenie Palanthas spod władzy Czarnych Rycerzy i przywrócenia miastu jego dawnego splendoru. Wyżej postawieni członkowie organizacji dbają poza tym o rozwój miasta, polepszenie warunków życia i ożywienie handlu, który po Wojnie Dusz znowu może rozwinąć skrzydła. Działania te mają na celu nie tylko bogacenie się, ale także pozyskanie dla swojej sprawy ludności. Neltan i jego współpracownicy zdają sobie sprawę, że w decydującej chwili poparcie zwykłych mieszkańców miasta może okazać się czynnikiem przechylającym szalę zwycięstwa na korzyść buntowników. Jednym z zamierzeń organizacji jest także nawiązanie przyjaznych stosunków z powoli odbudowującymi się kościołami i innymi siłami, które mogłyby okazać się sojusznikami w prowadzonej walce.

Praktycznie wszystkimi członkami organizacji kieruje pragnienie odzyskania swojego miasta i pozbycia się sił okupacyjnych. Niektórzy skupiają się przede wszystkim na walce ze wspólnym wrogiem, inni natomiast traktują bractwo jako punkt wyjścia do pracy na rzecz rozwoju Palanthas, tak obecnie, jak i po przejęciu władzy. Znacznie rzadsze są pobudki czystko osobiste, takie jak chęć zemsty czy zysku. Te ostatnie odczucia nie cieszą się aprobatą Neltana, ale dopóki osoby je wyznające służą wspólnej sprawie, są tolerowane.

Rekrutacja
Bracia Wolności to organizacja, która wyewoluowała z luźnej grupy sojuszników połączonych wspólnym celem i w związku z tym nigdy nie doczekała się sztywnych procedur przyjmowania nowych członków. Neltan i jego ludzie właściwie każdy przypadek rozpatrują oddzielnie. Niektórym proponuje się wstąpienie w szeregi organizacji, a inni sami zgłaszają się, by po dokładnym sprawdzeniu przyłączyć się do grupy. Trudno wskazać tutaj określoną regułę, szczególnie że lord uważa, iż tajemnica jest znacznie lepszą ochroną przed ewentualnymi szpiegami niż sformalizowane procedury.

Sojusznicy
Fakt iż Bracia Wolności są organizacją działającą na terytorium swojego przeciwnika decyduje o braku jej wyraźnych sojuszników czy przyjaciół. Od początku była ona tworzona jako siła, która powinna w odpowiednim momencie wywalczyć wolność własnymi siłami. Założenia te sprawiają, że wielu potencjalnych sprzymierzeńców na Ansalonie nie ma nawet pojęcia, że w Palanthas istnieje zorganizowany i skuteczny ruch oporu. Na taki stan rzeczy wpływa także tradycyjna u mieszkańców Palanthas niechęć do obcych.

Mimo to lord Neltan rozważa porozumienie z kilkoma potencjalnymi sojusznikami. Jednym z nich jest tradycyjny obrońca miasta, czyli Rycerze Solamnijscy. Dowódca bractwa ma wciąż w pamięci decyzje podjęte na Radzie Ostatnich Bohaterów, ale mimo to jako Solamnijczyk nadal wierzy i liczy na swoich rodaków. Naturalnym sprzymierzeńcem zdają się być także powoli wracające do dawnego poziomu kościoły dobrych bóstw, które dzielą z Braćmi wrogość wobec Rycerzy Nerakijskich. Neltan może również liczyć na ciche wsparcie Bertrema i Zakonu Estetyków - choć tradycyjnie zachowują neutralność, mnisi bardzo chętnie zobaczyliby upadek obecnych władców miasta.

Wrogowie
Głównym wrogiem Braci Wolności byli i są władający Palanthas Rycerze Nerakijscy. To do walki z tą grupą powołana została organizacja i temu celowi poświęca lwią część swoich sił. Ze swojej strony Czarni Rycerze za wszelką cenę starają się odkryć, kto stoi za ruchem oporu, który od wielu lat jest solą w oku władz miasta. Jak na razie wszystkie te działania spełzły na niczym, a Kinsaid wciąż nie wie, kto jest jego głównym przeciwnikiem. Obecnie, po nieudanym zamachu na życie Lorda Rycerza, konflikt jeszcze bardziej się zaognił i wiele wskazuje na to, że niedługo może dojść do konfrontacji.

Poza Czarnymi Rycerzami Bracia Wolności starają się przeciwstawiać i zwalczać wszystkie siły działające na szkodę Palanthas. Wśród nich warto wymienić słynną gildię złodziei, piratów grasujących na morzach wokół miasta, napadających na podróżnych bandytów i zwykłe potwory, które pozostały po magicznych eksperymentach smoczego zwierzchnika Khellendrosa. W działaniach tych bractwo często działa legalnie poprzez senat i straż miejską, czasem dla wspólnego dobra współpracując nawet z Mrocznymi Rycerzami. Ostatnio na listę wrogów wciągnięte zostały także kulty złych bóstw, które wraz z powrotem Mocy znów zaczęły się pojawiać na terenie Palanthas.

Bibliografia: