» Świat » Eisen » Zerstörung

Zerstörung


wersja do druku

Tłumaczenie magii rozkładu z "Rilasciare"

Autor: Redakcja: Julian 'Mayhnavea' Czurko

Zerstörung
Biegłości: Dezintegracja, Dotyk na Odległość, Koncentracja Oddziaływania, Przenikający Dotyk, Przyspieszenie.

Uczeń: Drewno i Papier

Czeladnik: Metal

Mistrz: Ciało

Zerstörung, moc rozkładu, to prawdopodobnie najbardziej przerażająca ze wszystkich sztuk tajemnych, otrzymanych przez Senatorów Nomy w ramach Paktu. Jak dotąd, nie pojawił się nikt, kto wzbudzałby większe przerażenie niż czarnoksiężnicy władający tym rodzajem magii. Ale i oni nie byli niepokonani – po latach tarć i konfliktów musieli w końcu porzucić Stare Imperium, ścigani przez gniew magów innych szkół. Na początku X wieku, gdy niemal wszyscy nosiciele czarnoksięskiego genu należeli do von Drachenów – licznej, lecz żyjącej na niewielkim obszarze rodziny – nastąpił atak Rilasciare, w efekcie którego Thea została uwolniona od wpływu Zerstörung już na zawsze.

Oczywiście, zdarzyć się mogło, że kilku spadkobierców Zerstörung przetrwało w ukryciu. Być może do dziś po ziemi stąpa kilku von Drachenów, ukrytych w najodludniejszych zakątkach spustoszonego kraju. Nieliczna grupa Czarnoksiężników – zapewne nie licząca więcej niż dziesięć głów – może aż po dziś dzień utrzymywać swój mroczny dar przy życiu.

Wyłącznie od MG zależy, czy dopuści on istnienie Zerstörung w swej kampanii. Bohaterowie raczej nie powinni się nim parać (no chyba że gustujesz w mrocznych tajemnicach i ciągłym poczuciu zagrożenia). Zasady te publikujemy głównie przez wzgląd na historię i by ułatwić stworzenie wyjątkowego Bohatera Niezależnego, który może stać się istotną postacią (np. Łotrem) waszych sesji.

Zerstörung przyspiesza niszczycielski wpływ czasu na materię sprawiając, że w ciągu kilku chwil ulegnie ona całkowitemu rozkładowi, ostatecznie zmieniając się w pył. Przedmiot poddany wpływowi tej magii dosłownie gnije na oczach Czarnoksiężnika przechodząc wszystkie stadia rozkładu – a to, co normalnie trwałoby wieki, następuje w kilka sekund. Nie jest to starzenie się (nie zmieni dziecka w dorosłego), lecz raczej przyspieszenie naturalnych procesów rozpadu materii. Początkowo czarnoksiężnik może wpływać w ten sposób na martwe tkanki pochodzenia organicznego – drewno, papier, żywność i tym podobne. Z czasem mag uczy się poddawać swojej woli także metale, a najwięksi mistrzowie mogą również objąć swą mocą żywe istoty. Będąc u szczytu potęgi von Drachenowie potrafili zmienić dwunastolatka w wysuszoną mumię zaledwie gładząc go po policzku.

Tylko Eiseńczycy mogą władać Zerstörung. Muszą przy tym wywodzić się z południa kraju i prawdopodobnie dorastać z dala od wszystkich ognisk cywilizacji. Większość nauczyła się, że ze swej mocy wolno im korzystać jedynie z dala od wścibskich oczu ludzi.


Uczeń: Początkowo Czarnoksiężnik uczy się oddziaływać na stosunkowo nietrwałe przedmioty – jak papier czy pokarm. Wydając Kość Dramy mag sprawia, że pojedynczy nieożywiony przedmiot, nie większy niż człowiek i nie twardszy od drewna, ulega rozkładowi. By jednak to się stało, Czarnoksiężnik musi dotykać przedmiotu przez trzy Akcje. Podbicia pozwalają skrócić ten czas o jedną Akcję na Podbicie, jednak nie można deklarować ilości Podbić przekraczających Rangę maga.

Czeladnik: Adept Zerstörung, który doszedł do tego poziomu, poznał sekrety szkoły na tyle dobrze, że potrafi wpływać również na bardziej solidne przedmioty – metale, skały, czy glebę. Sprytni czarnoksiężnicy korzystali z tej mocy, by zachwiać fundamentami obleganego zamku lub zniszczyć pancerz przeciwnika. Wydając Kość Dramy możesz sprawić, że trzydzieści centymetrów sześciennych materii lub pojedynczy, nie większy niż metr obiekt ulegnie przyspieszonej korozji. W ten sposób możesz również wpłynąć na jeden z elementów (np. napierśnik lub panzerhand) pancerza przeciwnika. Podbicia pozwalają objąć wpływem Zerstörung kolejny przedmiot lub kolejne 30 cm sześciennych materii, jednak nie można deklarować ilości podbić przekraczających Rangę maga.

Mistrz: Ostatni stopień otwiera przed Czarnoksiężnikiem możliwość wystawienia sił witalnych żywych istot na niszczycielski wpływ Zerstörung. Od tej chwili drzewa, zwierzęta, a nawet ludzie mogą paść jego ofiarą. Wydając Kość Dramy mag zadaje jedną Poważną Ranę swej ofierze. Każde dwa Podbicia pozwalają wydać dodatkową Kość Dramy, zadającą kolejną Ranę. Ilość Poważnych Ran zadanych w ten sposób nie może przekraczać Rangi maga. Potrzeba aż trzech Akcji fizycznego kontaktu, by moc zaczęła działać. Podczas tych Akcji ofiara nie czuje niczego nadzwyczajnego – zmienia się to jednak, gdy moc już zadziała.

Skutki wpływu Zerstörung na żywą istotę zwykle objawiają się wysuszoną skórą, utratą tłuszczu i pojawieniem się zmarszczek. Człowiek zaczyna przypominać wysuszoną na wiór mumię. Powrót do zdrowia po takim potraktowaniu jest możliwy, chociaż długotrwały – potrzeba miesiąca niezmąconego niczym odpoczynku w ciepłym łóżku na każdą Poważną Ranę zadaną za sprawą Zerstörung. Po tym czasie wygląd ofiary powinien wrócić do normy, jednak już zawsze będzie odczuwać pewną sztywność mięśni (jednak bez kar mechanicznych).

Zerstörung wpływa jedynie na istoty nieprzekraczające swym rozmiarem konia. Dracheny, Lewiatany i tym podobne są po prostu zbyt wielkie, by czarnoksiężnik mógł na nie wpływać.


Ograniczenia: Zerstörung wymaga bezpośredniego kontaktu – goła dłoń maga powinna dotykać powierzchni postarzanego przedmiotu. Nieprzerwany kontakt powinien trwać co najmniej trzy Akcje i dopiero po nich zaczynają objawiać się skutki mocy.

Jeśli Czarnoksiężnik pragnie odcisnąć piętno Zerstörung na ruchomym przedmiocie (np. rozpędzonej karecie, czy przeciwniku który nie chce stać spokojnie), musi wykonać udany test Ataku (Pięściarstwo lub Nieczysta Walka) lub Chwytu (Zapasy). Jeśli rzut się powiedzie mag nie zadaje obrażeń, lecz zamiast tego wolno mu użyć mocy, jeśli tylko jest w stanie utrzymać kontakt przez trzy Akcje lub jeśli posiada Biegłość Przyspieszenie.

Dracheneisen, Syrneckie Artefakty i przedmioty pochodzące z rąk Sidhe są odporne na Zerstörung. Podobnie jest z wodą czy monstrami, których czas zwyczajnie się nie ima (duchy, Sidhe itp.). Owiany legendą napój nieśmiertelności, którym rzekomo dysponują Córy Zofii również może dać siłę, która oprze się magii rozkładu.


Biegłości Czarnoksięskie

Dezintegracja

Zerstörung nie jest idealne – pozostawia przecież ślady swego działania, jak zardzewiały pancerz, czy zmumifikowaną ofiarę. Niemniej prawdziwi mistrzowie dyscypliny potrafią poprowadzić proces rozkładu jeszcze dalej, zamieniając dotykany przedmiot lub osobę w odrobinkę pyłu znikającego przy najlżejszym podmuchu wiatru. Za każdy punkt tej Biegłości Czarnoksiężnik może zamienić 30 cm sześciennych materii w proszek. Gdy osiągnie rangę 5 Dezintegracji, będzie mógł automatycznie obrócić w pył wszystko, co potraktuje niszczycielskim wpływem Zerstörung, bez względu na rozmiar.


Przenikający Dotyk

By Zerstörung mogło zadziałać Czarnoksiężnik musi dotykać niszczonego przedmiotu gołą dłonią. Jednak Przenikający Dotyk uwalnia maga od tego ograniczenia, pozwala wywrzeć piętno rozkładu na obiekcie z którym nie weszło się w bezpośredni kontakt, tylko np. poprzez ubranie, czy dotykając innej rzeczy, która styka się z celem magii. By móc działać w ten sposób należy zdać test Rezonu + Przenikającego dotyku o PT wynoszącym 10 + 5 za każdy dodatkowy przedmiot między dłonią czarnoksiężnika a obiektem na który Zerstörung ma oddziaływać. Grubsze materiały, jak np. kamienny mur dodatkowo zwiększają PT testu o 5 za każde 2 m swej szerokości.


Dotyk na Odległość

By posiąść tę Biegłość musisz najpierw opanować Przenikający Dotyk. Wartość Dotyku na Odległość nigdy nie może być wyższa niż Przenikającego Dotyku. Omawiana Biegłość pozwala używać Zerstörung bez konieczności bezpośredniego kontaktu z obiektem będącym pod wpływem magii. Dystans na który można działać w ten sposób zależy od rangi w Biegłości.

Ranga 1 pół metra
Ranga 2 metr
Ranga 3 2 metry
Ranga 4 3 metry
Ranga 5 6 metrów



Koncentracja Oddziaływania

Biegłość ta pozwala wpłynąć jedynie na fragment dotykanego przedmiotu, np. na jedną stronę z książki albo na kapelusz gentlemana bez uszkadzania przy tym jego głowy. Czarnoksiężnik musi mieć możliwość oddziaływania na dany przedmiot, a następnie zdać test Rezonu o PT zależnym do poziomu Koncentracji Oddziaływania. Jeśli rzut powiedzie się, wtedy Zerstörung zadziała tylko na wybrany fragment dotykanego obiektu.

Ranga 1 PT 25
Ranga 2 PT 20
Ranga 3 PT 15
Ranga 4 PT 10
Ranga 5 PT 56



Przyspieszenie

By Zerstörung mogło zadziałać potrzeba czasu – zwykle są to trzy Akcje nieprzerwanego kontaktu, co w niektórych sytuacjach może być nadzwyczaj utrudnione. Jednak czarnoksiężnicy posługujący się Biegłością Przyspieszenia nauczyli się skracać ten okres do zaledwie jednej Akcji. Wystarczy zaledwie jedno muśnięcie – przydatne, gdy sytuacja wymaga natychmiastowych działań. By skorzystać z Przyspieszenia wystarczy zwykły test Dowcipu o PT zależnym od poziomu Biegłości. Sukces oznacza, że czas czarowania skrócony został do jednej Akcji. Porażka niesie za sobą konieczność utrzymywania kontaktu przez kolejne dwie Akcje, aczkolwiek można ponowić próbę podczas następnej Akcji.

Ranga 1 PT 25
Ranga 2 PT 20
Ranga 3 PT 15
Ranga 4 PT 10
Ranga 5 PT 56



Czy moja postać może władać Zerstörung?

Niejeden czytelnik właśnie zaczyna rozważać możliwość gry czarnoksiężnikiem Zerstörung. Bądź jednak świadom oceanu kłopotów, które ta magia ściąga na użytkowników. Gdy tylko ujawnisz swój dar twym tropem wyruszą Rilasciare – chełpią się oni wymordowaniem całej linii von Drachenów, więc pojawienie się ich zaginionego potomka potraktują bardzo osobiście i wierz mi, poruszą niebo i ziemię, by naprawić swe niedopatrzenie. Przy życiu pozostało zaledwie kilku czarnoksiężników rozkładu, więc łatwiej wyeliminować Zerstörung, niż, powiedzmy, takie Porté. A unicestwienie całej gałęzi magii jest kąskiem, z którego przykłądowo Inkwizycja nie zrezygnuje zbyt łatwo.

Trafienie na listę potencjalnych ofiar Rilasciare, czy Inkwizycji to tylko jeden z licznych problemów. Ponieważ Zerstörung praktycznie umarło siedem wieków temu, społeczeństwo nie wie o nim prawie nic. O ile mag Porté, czy Glamour może praktykować swój dar nawet publicznie, to czarnoksiężnik rozkładu musi wiedzieć, że zostanie potraktowany jak wynaturzenie zesłane przez Legion. Któż poza paroma molami książkowymi wie, że to tylko kolejna gałąź sztuk tajemnych? Jeśli tylko twój niezwykły dar wyjdzie na jaw, przeciętny obywatel zacznie cię unikać, a kwestią czasu będzie pojawienie się zbirów Estebana Verdugo. Bądź pewien, że przyjadą od razu z całymi naręczami chrustu, by uformować gustowny stos.

Eiseńczycy, którzy dowiedzą się o pochodzeniu twego dziedzictwa będą jeszcze mniej przyjaźni. Pamiętaj - od wieków szczycą się tym, że jedyną magią jaką władają jest ich krew, pot i łzy i wszystko co osiągnęli zawdzięczają ciężkiej pracy i poświęceniu, a nie jakiemuś hokus-pokus. I nagle twoje życie towarzyskie zaroi się od spotkań z pałającymi nienawiścią najemnikami, sądzącymi, że zabicie cię w jakiś sposób pomoże światu. Zwykli chłopi uznają, że miejsce wynaturzeń jest w Schwarzen Wäld i tam pewnie cię wygnają. Niejeden z Żelaznych Grafów dojdzie do wniosku, że publiczna egzekucja czarnoksiężnika Zerstörung poprawi nastroje społeczne jego poddanych. No i zawsze jest jeszcze Stefan Heilgrund...

Ostateczna decyzja o dopuszczeniu Zerstörung do gry należy do MG. To potężna magia, jednak jej wady są w stanie zrujnować niejedną kampanię. Jeśli prowadzący powie "nie", to znak, że trzeba poszukać innego pomysłu na postać.


Tekst przełożony z języka angielskiego za: Rob Vaux, Rilasciare: The Free Thinkers. Secret Societies of Théah: Book Two, AEG 2000. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę



Czytaj również

El Fuego Interno
Tłumaczenie magii ognia z "Castille"
Generator Ruin
Eiseńskie narzędzie dla MG
Moda w świecie płaszcza i szpady cz. 2
Część druga: manieryzm
Eiseńskie Szkoły Szermiercze
Tłumaczenie Szkół z "Eisen"

Komentarze


Bo-Lesław
    Bo-lesław
Ocena:
0
O kurcze a ja myslałem że wszyscy dziedzice tej linii wymarli ;)

Świetna robota już widze jaką moc podaruje legion jednemu z moich antagonistów
12-01-2009 23:51

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.