» Settingi » Forgotten Realms [NP] » Semuanya

Semuanya


wersja do druku

Bóstwo jaszczuroludzi

Autor: Redakcja: Mateusz 'Zsu-Et-Am' Kominiarczuk
Ilustracje: Verghityax, DouglasDraco

Semuanya
Pan Jaszczuroludzi, Król Bagien, Łuskowy Ojciec
Pomniejsze bóstwo
Symbol: jaszczurze jajo
Plan ojczysty: Smocze Gniazdo
Charakter: neutralny
Dziedzina: bagna, jaszczuroludzie, przetrwanie, rozmnażanie,
Wyznawcy: Jaszczuroludzie, wolni asabi z Anauroch
Charakter kleru: N, NZ, PN, CN, ND
Domeny: los, łuskowaci, ochrona, odnowa, rośliny, woda, wojna, zwierzęta
Ulubiona broń: Ogon Jaszczura (wielka maczuga)


Semuanya jest bóstwem opiekuńczym jaszczuroludzi, jednak nie odpowiada za ich stworzenie. Jego filozofia naucza, że przetrwanie rasy jest najważniejsze i powinno się korzystać z każdej okazji, która może to zapewnić. Sam Król Bagien jest najlepszym przykładem oddania się tejże nauce. Również jego wyznawcy robią wszystko, aby osiągnąć wyznaczony im przez niego cel.

Semuanya jest amoralnym i nieczułym bóstwem. Rzadko angażuje się w sprawy dotyczące swoich wyznawców. Uznaje ważność walk toczonych przez jego lud w Faerunie, zarazem jednak uważa ich trudne położenie w Krainach za zupełnie nieistotne. Jego jedynym zauważalnym działaniem jest stałe popychanie swych wyznawców do poszukiwania środków mogących ułatwić im przetrwanie. Wszystkiemu przygląda się z daleka, interweniując tylko wtedy, gdy liczna grupa jaszczuroludzi jest zagrożona zniszczeniem. Właśnie ta dość bierna postawa pozwoliła Sess'innkowi - Demonicznemu Księciu Jaszczurów - przejąć część wyznawców Łuskowego Ojca. Filozofia Semuanyi pod wieloma względami zbliżona jest do praw rządzących dżunglą i naturą, co tłumaczy dużą liczbę druidów wśród jaszczuroludzi.

Semuanya przedstawiany jest jako niezwykle wysoki jaszczuroczłek z długimi, ostrymi zębami. Jest niezwykle umięśniony, a jego ciało zakrywa tylko zwykła przepaska biodrowa.

Łuskowemu Ojcu służą czarne smoki, wszelkie jaszczury, żywiołaki wody oraz rilmani.

Historia/związki: Wiele tysięcy lat temu, kiedy sarrukhowie tworzyli jaszczuroludzi, Wąż Świata stworzył dla nich swój aspekt, aby czcili go jako swe bóstwo. Był nim Essyllis, spokojny bóg, który z czasem został wyparty przez kolejny aspekt Węża -Semuanyę - i obecnie czczony jest tylko przez garstkę wiernych.

Semuanyi nie zależy na pozostawaniu w bliższych kontaktach z innymi bóstwami. Wyniośle zamknięty w sobie, utrzymuje z pozostałymi bogami dość oschłe stosunki. Największą wadą Króla Bagien w kontaktach z innymi bóstwami jest jego lekceważąca, pozbawiona szacunku postawa. Z tego właśnie powodu nawet pozostałe Moce związane z naturą nie są do niego pozytywnie nastawione.

Jego jedynym prawdziwym wrogiem jest oczywiście Demoniczny Książę Jaszczuroludzi, Sess'innek. Według pewnej teorii, Sess'innek został stworzony przez Łuskowego Ojca i obdarzony przez niego wielką mocą, która miała posłużyć mu za oręż w walce o przeżycie. Jednakże Sess'innek postanowił zmienić plany swego twórcy i rozpoczął działania na rzecz zwiększenia swojej potęgi. Po upadku do Otchłani, gdzie stał się demonem, rozpoczął realizację swojego planu, którego celem stało się obalenie Semuanyi. Łuskowego Ojca martwią poczynania Sess'innka oraz stworzonych przez niego Jaszczurzych Królów, którzy nie baczą ani na bezpieczeństwo własne, ani innych jaszczuroludzi, których traktują niczym mięso armatnie w prowadzonych przez siebie wojnach. Konfrontacja obu Mocy wydaje się być tylko kwestią czasu.

Nienajlepsze stosunki łączą Pana Jaszczuroludzi także z innym aspektem Węża Świata, czczonym przez yuan-ti nowym wcieleniem Merrshaulka - Ssethem. Jego wyznawcy powoli i systematycznie nawracają jaszczuroludzi na swą wiarę, uszczuplając szeregi wiernych Króla Bagien. Szczególnie wyraźne jest to w Surkh, niedaleko Twierdzy Wielkiego Węża w Hlondeth. Co jednak ciekawe, Semuanya nie uważa, aby był to wystarczający powód do obaw.

Dogmat: Jaszczuroludzie są prawowitymi dziedzicami bagien Faerunu. Stawcie opór pokusom cywilizacji, gdyż jest ona drogą do słabości. Silni powinni rządzić, a słabi - służyć im. Jaszczuroludzie muszą prowadzić sami siebie w samotności. Szanujcie bagna i żyjcie z nim w zgodzie, a one będą wam życzliwe.

Kler i świątynie: Kler Łuskowego Ojca jest niezwykle popularny w społeczeństwie jaszczuroludzi. W zdecydowanej większości składa się on z przedstawicieli tej właśnie rasy, jednak zdarzają się wyjątki. Asabi z Anauroch, którzy po ucieczce od faerimmów trafili pod opiekę kapłanów Semuanyi, przyjęli od nich wiarę, a niektórzy stali się nawet członkami ich kleru. Kapłanami często zostają plemienni przywódcy bądź też szare eminencje, kierujący wodzami, których wykorzystują w celach religijnych. Jaszczuroludzie szanują swego boga i odczuwają przed nim strach, a wyuczone doktryny i nauki o przetrwaniu sprawiają, że nie kwestionują decyzji kleru.

Osady rządzone przez wyznawców Semuanyi nie są z natury złe, nie oznacza to jednak, że obcy mogą czuć się w nich zupełnie bezpiecznie. W rzeczywistości każdy, kto w jakiś sposób naruszy niepisane - i bliżej nieznane - plemienne prawa może skończyć w wielkim garze i posłużyć za posiłek dla miejscowych. Jedynie tam, gdzie znajdą się również poddani Sess'innka, władza wiernych Łuskowemu Ojcu wystawiana jest na próbę. Jednak bez względu na to, czy kler rządzi otwarcie czy z ukrycia, trzyma on władzę żelazną pięścią i jest odpowiedzialny za wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące życia jaszczuroludzi.

Kler decyduje o tym, kto może z kim się parzyć, wypełniając wolę swego boga, który jest również bóstwem płodności. Zazwyczaj nakazy te są wykonywane, lecz niezwykle rzadko zdarzają się próby sprzeciwu. Osoby niezgadzające się z postanowieniami kleru najczęściej są wydalane z plemion, choć w ekstremalnych wypadkach mogą nawet zostać pożarte.

Kler Łuskowego Ojca składa się z druidów, szamanów oraz wyspecjalizowanych kapłanów, zwanych m'ssnek, co znaczy mniej więcej "ten, który przeżył". Najczęściej spotykani są szamani, których można znaleźć w prawie każdej wiosce. Natomiast obecnością kapłanów mogą pochwalić się jedynie większe osady. Pragnący żyć na uboczu druidzi utrzymują kontakty tylko z plemiennymi przywódcami. Od czasu gdy poszczególne plemiona podjęły kroki w celu oddzielenia się od innych, tytuły kleru zmieniały się i w zależności od szczepu nosiły nazwy Łuskowych Panów, Płodnych czy też Panów Jaj. Jednak niezależnie od wszystkiego, stosunki pomiędzy poszczególnymi częściami kleru można uznać za dość dobre. Jedynie druidzi wydają się być bardziej odizolowani od innych, unikając wszelkich głębszych kontaktów.

Najważniejszym zadaniem kleru jest zapewnić przetrwanie sobie, plemieniu i całej rasie. Wielu jego członków aktywnie wypełnia swoje obowiązki organizując polowania mające zapewnić pożywienie lub prowadząc wyprawy wojenne przeciwko sąsiednim społecznościom, które w jakiś sposób zagrażają ich własnym. Duchowni o mniej wojowniczym nastawieniu zostają najczęściej swego rodzaju "doradcami politycznymi" plemiennych przywódców. Niezwykle ważne dla członków kleru jest także utrzymanie zdolności do rozmnażania. Każdy kleryk, który w ciągu roku nie będzie zdolny do spłodzenia potomstwa, traci jeden poziom klasy. Jeśli poziom postaci zostanie przez to obniżony do zera, natychmiast ponosi ona śmierć. Zdecydowana większość jaszczuroludzi woli jednak popełnić rytualne samobójstwo niż umrzeć w taki sposób.

Społeczeństwo jaszczuroludzi jest zdominowane przez przedstawicieli płci męskiej i nie słyszano o potężnych jaszczuroludzkich kobietach. Semuanya naucza jednak, że na szacunek zasługuje każdy zdolny zapewnić przetrwanie innym, niezależnie od swojej płci.

Wyznawcy Łuskowego Ojca obchodzą w roku trzy ważne święta. Pierwsze z nich nazywane jest Ucztowaniem i przypada na środek zimy. Święto to ma pokazać znaczenie pożywienia, niezbędnego do przetrwania. Większość szczepów uznaje, że przypada ono na środek Młota. Członkowie plemion zbierają się wówczas na wspólnych ucztach, podczas których spożywają "specjalne mięso". Zazwyczaj tym "specjalnym" pożywieniem bywają ludzie lub inne humanoidy, specjalnie trzymane na tę okazję.

Inną ważną uroczystością jest Składanie Jaj. Obchodzone jest ono wczesną wiosną. Święto to można nazwać Festiwalem Płodności i jest to najlepszy dzień na związanie się z kimś naprawdę potężnym.

Ostatnim ważnym świętem czcicieli Semuanyi jest Wykluwanie. Odbywa się ono niecałe cztery miesiące po Składaniu Jaj. Świętuje się wtedy nad nowo wyklutymi młodymi, ucztując oraz organizując festiwale. Pierwszy wykluty w czasie święta jaszczuroczłek obdarzany jest łaską Łuskowego Ojca, wróżona jest mu przyszłość wojownika lub potężnego kapłana. Zazwyczaj rodzice nowo wyklutego również otaczani są chwałą i przysługują im specjalne przywileje.

Najbardziej znanym miejscem kultu Semuanyi jest świątynia w Surkh, największym mieście jaszczurzej rasy, nazywana Halą Łusek. Położona jest ona w olbrzymich jaskiniach w Głębokim Przesmyku. Groty te w całości wypełnione są rzeźbami oraz malowidłami przedstawiającymi Łuskowego Ojca. Jaskiniami i samą świątynią opiekują się druidzi i szamani, którym przewodzi Ssrissnak, jeden z głównych poddanych Króla Griss'toka - prawdopodobnie najbardziej wpływowego jaszczuroczłeka w Krainach.

Jedynym znanym zakonem powiązanym z Semuanyą jest Łuska i Pazur - grupa elitarnych wojowników i kapłanów, którzy patrolują tereny Surkh i tamtejszą świątynię. Od roku 1361, na kiedy to datuje się powstanie grupy, wielu jaszczuroludzi lękających się zorganizowanej grupy próbowało doprowadzić do jej zniszczenia. Mimo to jeszcze nikomu dotychczas nie udało się poważnie zagrozić tej organizacji.

Klerycy Semuanyi zazwyczaj wdziewają na siebie jedynie przepaski biodrowe, najczęściej wykonane ze skór jaszczurów i różnych roślinożernych zwierząt. Białe kamienie reprezentujące święty symbol Semuanyi - jaszczurze jaja - są przez nich noszone na grubych łańcuchach. Wielkość kamienia odzwierciedla pozycję zajmowaną w kościelnej hierarchii - największe kamienie noszą Najwyżsi Kapłani, najmniejsze - szeregowi członkowie kleru.

Semuanya
Druid 20/Wojownik 10/Barbarzyńca 10
Średni przybysz
Boska ranga: 6
Kostki Wytrzymałości: 20k8+180 (przybysz) plus 20k8+180 (Drd) plus 10k10+90 (Woj) plus 10k12+90 (Brb) (1120 pw)
Inicjatywa: +9
Prędkość: 21 m, pływanie 21 m
KP: 52 (+9 Zr, +6 boski, +19 naturalny, +8 odbicie), dotyk 33
Ataki: Wielka maczuga uderzenia, aury energii i ranienia +5 +67/+62/+57/+52 wręcz lub czary: +61 dotykowy wręcz lub +55 dotykowy na dystans
Obrażenia: Wielka maczuga uderzenia, aury energii i ranienia +5 1k10+29+1k6 (dźwięk, elektryczność, kwas, zimno lub ogień)
Przestrzeń/Zasięg: 1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki: Szał 3/dzień, wybitne boskie zdolności, zdolności czaropodobne.
Specjalne cechy: Bezbłędna teleportacja na życzenie, ponadczasowe ciało, boska aura (18 m, ST 24), boskie królestwo 1,5 kilometra, boskie niepodatności, doskonalszy nieświadomy unik, komunikacja na odległość 9,5 kilometra, leśny krok, nieświadomy unik, OC 38, odporność na ogień 11, oparcie się urokowi natury, RO 20/epicka lub 2/-, rozumienie, mówienie i czytanie we wszystkich językach oraz przemawianie bezpośrednio do wszystkich istot w promieniu 9,5 kilometra, spontaniczne rzucanie, szybkie leczenie 26, szybkie poruszanie się, tysiąc twarzy, wędrówka bez śladów, więź z dziczą, wyczucie pułapek +3, zamiana planów na życzenie, zmysł natury, zwierzęcy kształt (6/dzień, żywiołak 3/dzień, wielki żywiołak).
Rzuty obronne: Wytr +47, Ref +47, Wola +50
Atrybuty: S 40, Zr 28, Bd 29, Int 22, Rzt 34, Cha 26
Umiejętności: Ciche poruszanie się +45, Czarostwo +38, Jeździectwo +40, Koncentracja +55, Leczenie +43, Nasłuchiwanie +60, Pływanie +85, Postępowanie ze zwierzętami +54, Skakanie +75, Spostrzegawczość +45, Sztuka przetrwania +86, Ukrywanie się +46, Wiedza (natura) +56, Wspinaczka +76, Zachowanie równowagi +48, Zastraszanie +58.
Atuty: Atak z doskoku, Czujność, Maksymalizacja czaru, Mobilność, Poszerzenie czaru, Potężniejsze przenikanie czarem, Potężniejsze skupienie na umiejętności, Potężny atak, Przenikanie czarem, Przyśpieszenie czaru, Rozszczepienie, Rzucanie w walce, Skupienie na broni (wielka maczuga), Specjalizacja w broni (wielka maczuga), Szybkie dobywanie broni, Tropienie, Unieruchomienie czaru, Uniki, Walka na oślep, Warzenie mikstur, Wielkie rozszczepienie, Wirujący atak, Wyciszenie czaru, Wyszkolenie w walce, Wzmocnienie czaru, Zmysł walki.

Boskie niewrażliwości: Niepodatność na obniżenie wartości atrybutu, wysączenie atrybutu, kwas, zimno, efekty śmierci, choroby, dezintegrację, elektryczność, wysączenie energii, efekty wpływające na umysł, paraliż, truciznę, uśpienie, otumanienie, transmutację, uwięzienie i wygnanie.
Wybitne boskie zdolności: Boski druid, Boskie czarowanie, Boskie władanie wodą, Boskie szybkie leczenie, Dodatkowa domena (łuskowate), Kontrolowanie stworzeń (jaszczuroludzie), Przekształcenie rozmiaru, Siła natury (w odległości 9,5 km)
Moce domenowe: Kontrolowanie lub karcenie roślin jak kapłan na 6. poziomie 11/dzień, kontrolowanie lub karcenie gadzich zwierząt jak kapłan na 6. poziomie 11/dzień, odpędzanie lub niszczenie istot ognia albo kontrolowanie lub karcenie istot wody jak kapłan na 6. poziomie 11/dzień, rozmawianie ze zwierzętami 6/dzień.
Zdolności czaropodobne: Semuanya używa tych zdolności jak czarujący 16 poziomu. ST rzutów obronnych wynosi 24 + poziom czaru. Wszystkie zaklęcia domenowe (łuskowate, rośliny, woda, zwierzęta).
Szał: gdy Semuanya wpada w szał w jego statystykach zachodzą następujące zmiany: KP 50; pw 1200; ataki +69/+64/+59/+54 wręcz (1k10+32/x2, wielka maczuga uderzenia, aury energii i ranienia +5); Rzuty Wytrw +49, Wola +52; S 44, Bd 33; Koncentracja +57, Pływanie +77, Wspinaczka +78. Szał kończy się po 14 rundach i jest zdyszany do końca starcia.
Czary druida/ dzień: 6/8/8/8/8/7/6/6/6/5/2/2/2; bazowy ST = 24 + poziom czaru.
Wyposażenie: Semuanya nosi wielką maczugę uderzenia, aury energii i ranienia +5.

Inne boskie moce
Semuanya to pomniejsze bóstwo, zatem może wziąć 10 w każdym teście. Traktuje również wynik 1 w testach trafienia oraz rzutach obronnych normalnie - nie jako automatyczną porażkę. Jest nieśmiertelny.
Zmysły: Semuanya widzi, słyszy i wyczuwa na odległość 9,5 kilometra. W ramach akcji standardowej może postrzegać wszystko w zasięgu 9,5 kilometra od swoich wyznawców, świętych miejsc, przedmiotów lub każdego miejsca, w którym jej imię lub tytuł zostały wypowiedziane w ciągu ostatniej godziny. W ten sposób może kontrolować nie więcej niż 5 miejsc na raz. Ma także prawo zablokować zdolność wyczuwania innych bóstw o randze równej lub niższej w dwóch odległych miejscach na raz na nie więcej niż 6 godzin.
Zmysł dziedziny: Semuanya wyczuwa każde zdarzenie dotyczące przedstawicieli rasy jaszczuroludzi, tak długo jak efekt zdarzenia dotyczy co najmniej 500 jaszczuroludzi. Ponadto zawsze wyczuwa zdarzenia dotyczące bagiennych ras na tych samych zasadach.
Akcje automatyczne: Semuanya może wykorzystywać Pływanie, Zastraszanie lub Wiedza o pustkowiach w akcji darmowej, jeśli ST zadania wynosi 20 lub mniej. Ma prawo do 5 takich darmowych akcji w każdej rundzie.
Tworzenie przedmiotów magicznych: Semuanya może stworzyć dowolną magiczną broń lub rzecz która ma związek z gadami lub morskimi stworzeniami (takie jak płaszcz z manty), którego cena rynkowa nie przekracza 30.000 sz.

Awatarowie
Semuanya z braku wystarczającej mocy nie potrafi tworzyć awatarów. Jednakże, nie mając wielu obowiązków, często osobiście odwiedza jaszczuroludzką społeczność pod postacią silnego jaszczuroczłeka. Z rzadka uczestniczy też w bitwach, wpierając swych poddanych.

Special thanks to Tebryn14 from Wizards.COMmunity Boards - Forgotten Realms board - for permission to translate and use his Semuanya’s stats.


Komentarze


Vitriol Plugawiciel
    Super
Ocena:
0
Nie zdziwiłem się gdy zobaczyłem autora Semuanyi. Ezjusz od dawna posiada Semuanye na swoim forum. Semuanya jest mi bliski nie tylko z tego powodu, że go bardzo lubie ale też dlatego, że to właśnie ja rozpisałem na Polterze szablon Wybrańca Semuanyi. Teraz nareszcie można podziwiać statystyki Łuskowatego Ojca.
Bardzo się ciesze, że dodano nowe bóstwo, bo długi czas minął od umieszczenia ostatniego bóstwa ( a w tym przypadku Bhaala).
Ps. Świetny obrazek, Semuanya przypomina Stegozaura lub nawet Godzille. xD
21-02-2007 15:25
amnezjusz
    :)
Ocena:
0
Owszem, jednak powyższy tekst zawiera garść dodatkowych informacji a także statystyki całkowicie zgodne z edycją 3.5 (tutaj wielkie podziękowania należą się Zsu).

Bardzo się ciesze, że dodano nowe bóstwo, bo długi czas minął od umieszczenia ostatniego bóstwa ( a w tym przypadku Bhaala).

Następne bóstwa są już w drodze (powoli, ale są ;)). Myślę, że opiekunowie goblinów i hobgoblinów przypadną Wam do gustu ;)
21-02-2007 16:33
Egadil
    ;)
Ocena:
0
Świetna praca. Zarówno opisane bóstwo, jak i związana z nim religia ma niesamowity, mroczny klimat. Bardzo podoba mi się opis kleru, jego prawie nieograniczona władza i bezwzględność. Sam Semuanya jest niezwykle ciekawą postacią, w zasadzie zależy mu na przetrwaniu jego wyznawców, aczkolwiek losy pojedynczych jednostek są mu obojętne, ponad to spodobał mi się jego charakter oraz stosunek do innych bóstw. Religia ta idealnie pasuje do prymitywnego bagiennego ludu i świetnie oddaje jego klimat. Amnezjuszu odwaliłeś kawał dobrej roboty!
21-02-2007 19:14
Radgers
    Ale bajer:D
Ocena:
0
Zgadzam się z moimi przedmówcami jest to jeden z lepszych tekstów na stronce:) Przypadł mi do gustu głównie dlatego, że uwielbiam patrzeć na maluteńkie wręcz statsy bóstw:P I ten rysunek Semuanyi: miodzio :) Gratuluję wykonania dobrej roboty:)
21-02-2007 21:05
   
Ocena:
0
Niezłe naprawdę niezłe... :D
21-02-2007 21:25
~Parlan

Użytkownik niezarejestrowany
    Oby tak dalej!!
Ocena:
0
Gratulacje dla autora za wybór i wykonanie :)

I należy mieć nadzieję, że niedługo odwiedzi nas kolejne bóstwo ;)
21-02-2007 22:54
Qball
   
Ocena:
0
Dobry art i konkretny. Zastanawia mnie tylko czy słowo Łuskowy nie powinno jednak brzmieć łuskowaty. Łuskowy nie bardzo mi pasuje.

No i "nie mając" pisze się osobno :P
22-02-2007 00:05
Zsu-Et-Am
   
Ocena:
0
Qball - patrz no. A mój FF uznaje, że jednak jest to dopuszczalne ;). Na wszelki wypadek poprawiłem, nawet jeśli oboczność jest dozwolona.
22-02-2007 00:23
Qball
   
Ocena:
0
Nie wiem co tam Twój FF dopuszcza a co nie, ja jestem wzrokowcem i jakoś mi nie pasowało. Nawet jeśli oboczność jest dozwolona ;)
22-02-2007 00:41
amnezjusz
   
Ocena:
0
Zsu, o ile dobrze pamiętam w pierwowzorze "nie mając" było napisane osobno ;)

Zastanawia mnie tylko czy słowo Łuskowy nie powinno jednak brzmieć łuskowaty. Łuskowy nie bardzo mi pasuje.

Hm, słowo Łuskowy jest używane przeze mnie z czystego przyzwyczajenia no i przyznam...że akurat w odniesieniu do Bóstwa bardziej mi pasuje (dlaczego tak jest nie wiem, pewnie działa tu podświadomość ;)). Oczywiście jednak, jeśli ktoś woli używać słowa Łuskowaty zamiast Łuskowy to niech tak robi, raczej nie zaburzy tym równowagi gry ;)

Dziękuje również za komentarze :)
22-02-2007 13:45
Zsu-Et-Am
   
Ocena:
0
Widocznie efekt działania chochlika. Zdarza się. Spłonie na stosie razem z kilkoma innymi ofiarami.
22-02-2007 14:09
iron_master
    :)
Ocena:
0
Świetny tekst, czekam na resztę opisu faeruńskiego panteonu;)
01-03-2007 12:34
Szatek666
   
Ocena:
0
Bardzo dobry tekst. A i rysunki nie gorsze.

Myślę, że opiekunowie goblinów i hobgoblinów przypadną Wam do gustu
Oczywiście. Lubię zielonych, choć wolę niziołki i gnomy. ;) O! Albo koboldy.

P.S. Wielka maczuga uderzenia, aury energii i ranienia ftw! :P
09-03-2007 05:12
~Scyzor

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Artykuł bardzo fajny, rysunki też (fajny symbol). Co do kolejnych bogów to najbardziej zależałoby mi na Merrshaulku, czy też Ssecie.
11-04-2007 18:12
amnezjusz
   
Ocena:
0
Szatku, już w tym tygodniu ukarze się nowy artykuł traktujący właśnie o bóstwie jednej z ras o których wspominałeś :)
scyzorze - Merrshaulk to jedno z moich ulubionych bóstw tak więc na pewno opiszę i jego :)
16-04-2007 19:20

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.