string(15) ""
» Blog » Rzeczpospolita roku 1900 - kalendarium Europy
16-05-2012 21:04

Rzeczpospolita roku 1900 - kalendarium Europy

W działach: RP 1900 AD | Odsłony: 44

Rzeczpospolita roku 1900 - kalendarium Europy

Witam

Jakiś czas temu poczułem ogromną ochotę zagrania w steampunka. Niestety, jestem osobą posiadają niemal fizyczny wstręt do garniturów, meloników, laseczek, brytyjskich manier i w ogóle całego tego syfu zwanego kulturą angielską, którą to ten setting jest przesiąknięty. Zapragnąłem czegoś, co nie wymagałaby ode mnie (mojej postaci) biegania w małpim stroju, a jednocześnie zapewniło całą tą przyjemność pary, mroku, pociągów itd. Martwe Ziemię spełniały lekko ten klimat, ale nie chodziło mi o western. No i okazało się, że nic takiego nie istnieje.

Jednak, będąc dość ambitną osobą, uznałem że skoro nie istnieje, to trzeba to stworzyć. I tak zrodził się pomysł na coś co nazwałem „Rzeczpospolitą roku 1900” lub w skrócie RP 1900 AD. Głównym założeniem jest to, że nie doszło do rozbiorów i Polska przetrwała do czasów akcji gry. A także, nie została skażona gajerem i „sirowaniem”. Jej własna kultura rozwijała się nadal.

Do tego, aby uczynić sytuację ciekawszą wprowadziłem kilka dalszych zmian w historii. Przyśpieszyłem rozwój technologii poprzez minerał zwany białym węglem, na XIX wiek przeniosłem również rewolucję październikową w Rosji i dojście do władzy faszystów w Niemczech. Oraz dodałem wątki paranormalne, ale o tym szerzej w przyszłości.

Tak więc liczę, że uda mi się wystartować z cyklem artykułów opisujących te realia. Zachęcam do czytania i komentowania. Tylko proszę o odrobinę dobrej woli. Zdaję sobie sprawę, że wielu zagadnień tu nie poruszyłem, albo, że „Bismarck nigdy nie zostałby szefem faszystów!”. Ale „moc fabuły” nagina tu prawa prawdopodobieństwa zgodnie z prawem Starczyńskiego, że „Starfury leci z prędkością fabuły”.

 

Miłej lektury :)

 

 

***

 

Kalendarium rozwoju technologii

 

***

 

 

1638 - W Rzeczpospolitej na sejmie podjęta zostaje decyzja o zwiększeniu wojska regestrowego do 10 000, oraz nobilitacji setników i pułkowników Kozackich. Otrzymują oni herby koronne, oraz ziemie z królewszczyzn na Rusi. Od tej pory sami trzymają czerń kozacką w ryzach

 

1638 - 43 - Okres buntów, konfederacji i partii magnackich, mających na celu obalenie nowego porządku. W zwalczaniu nich największą skutecznością wykazał się książę Jeremi Wiśniowiecki, zyskując wielką sławę i wsparcie nowej szlachty.

 

1646 - 47 - Wojna Rzeczpospolitej z Chanatem Krymskim, prowadzona przez Wiśniowieckiego. Zakończona traktatem pokojowym korzystnym dla RP.

 

1648 - Po śmierci Władysława IV, dzięki sławie wojennej i wsparciu kozackiej szlachty, na króla zostaje wybrany Jeremi Wiśniowiecki. Syn byłego króla, Jan Kazimierz przyjmuje nazwisko Snopkowski i skupia się na karierze wojskowej i tłumieniu niepokojów elekcyjnych.

 

1648 - 54 - Dzięki charyzmatycznemu, szanowanemu królowi, dodatkowej sile wojska regestrowego, nowej szlachcie garnącej się do armii koronnych i litewskich, oraz nie musząc marnować sił powstania kozackie Rzeczpospolita skutecznie broni swoich granic. Jan Kazimierz zostaje hetmanem polnym litewskim.

 

1655 - Król przystaje na propozycję Szwecji i Rzeczpospolita razem z nią atakuje carstwo Moskiewskie. Po szybkiej kampanii udaje im się podbić samą Moskwę i podporządkować sobie większość kraju. Jeremi Wiśniowiecki koronuje swojego syna Michała na nowego cara.

 

1655 - 1660 - Sojusznicy wspólnie kontrolują carstwo moskiewskie, jednak ich stosunki się coraz bardziej pogarszają. Pamiętając wydarzenia sprzed półwieku Polacy nie chcą przesadnie naciskać Rosjan, aby nie doszło do kolejnego zrywu. Szwedzi nie mają takich oporów, grabiąc co się da i jak się da. Rosjanie coraz mocniej próbują zanosić skargi i szukają ochrony cara Wiśniowieckiego. Zwiększa to napięcia miedzy sojusznikami.

 

1660 - W Moskwie dochodzi do walki pomiędzy Polskim i Szwedzkim garnizonem. W jej efekcie siły Polskie wycofują się pod Kłuszyn. W caracie wybucha powstanie skierowane jednak tylko przeciw Szwedom. Michał Wiśniowiecki pozostaje w Moskwie i zostaje zaakceptowany jako car.

 

1660 - 73 - Wojna pomiędzy Moskwą i Szwecją.

 

1660 - 64 - Król chce wspomóc syna w wojnie, ale natrafia na opór szlachty, zaniepokojonej zagrożeniem z innych krajów, oraz słabością RP na morzu. Chcąc temu zaradzić, Wiśniowiecki rozpoczyna starania o włączenie Prus Królewskich i Księstwa Pomorskiego do ojczyzny.

 

1664 - W bitwie ginie car Michał Wiśniowiecki. Pogrążony w żałobie król Polski umiera niedługo potem. Hetman wielki litewski Jan Kazimierz Snopkowski nie wykazuje zainteresowania koroną, skupiając się na obronie granic przeciw wrogom chcącym wykorzystać zamieszanie elekcyjne. Z niepokojami wewnętrznymi walczył człowiek ostatecznie wybrany na króla - Marek Sobieski.

 

1665 - 69 - Po uporaniu się z niepokojami wewnętrznymi i zewnętrznymi, król Sobieski kontynuuje politykę Wiśniowieckiego. Doprowadza to do końca funkcji elektora i włączenia Prus Książęcych do Rzeczpospolitej. Szwecja zgodziła się na to w zamian za gwarancję niewspierania Moskwy w wojnie i rezygnację z chęci przyłączenia księstwa Pomorskiego.

 

1669 - 72 - Nie licząc utarczek na południowym wschodzie, Rzeczpospolita skupia się na rozwoju floty. Prowadzi to do pogorszenia stosunków z Danią.

 

1672 - Wybucha pierwsza z wielu wojen Polsko - Duńskich. Ze względu na brak doświadczenia morskiego i niemożliwość wykorzystania wojsk lądowych wojny te kończą się patem.

 

1672 - 1706 - Wojny Polsko - Duńskie.

 

1673 - 83 - Niepowodzenia na morzu, przenoszą uwagę Marka Sobieskiego na południe i rozpoczyna on starania i przyłączenia Śląska do Rzeczpospolitej. Nie chcąc wojny na dwóch, lub trzech frontach ogranicza się tylko do działań dyplomatycznych.

 

1683 - Król zgadza się ruszyć na odsiecz obleganemu przez Turków Wiedniowi. Armia pod wodzą brata króla, hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego rozgramia wrogów i wyzwala miasto. Dzięki skutecznym zabiegom dyplomatycznym i groźbom militarnym w zamian za ten czyn Śląsk zostaje zwrócony Rzeczpospolitej.

 

1685 - Marek Sobieski umiera. Po rekordowo krótkiej elekcji i rekordową przewagą głosów, na jego następcę zostaje wybrany jego brat, Jan. Skutecznie broni on i umacnia nowe ziemie.

 

1695 - Śmierć Jana III Sobieskiego.

 

1704 - Wybucha powstanie narodowe w Norwegii, skierowane przeciw Danii. Rzeczpospolita wspiera norwegów.

 

1704 - 06 - Wojna Dani z Rzeczpospolitą i Norwegami, zakończona odrodzeniem królestwa Norwegii i kończąc wojny Polsko - Duńskie. Na mocy traktatu pokojowego cieśnina Sund zostaje oddana w wyłączne władanie Rzeczpospolitej.

 

1718 - Po śmierci poprzednika, na króla zostaje wybrany August II Sas. Wychowany w kraju władzy absolutnej i przyzwyczajony do niej nie potrafił odnaleźć się w kraju szlacheckiej wolności.

 

1719 - Zdrada króla, który sprowadza do Rzeczpospolitej wrogie wojska i przy ich pomocy wszczyna wojnę domową. Monarchie absolutne Anglii i Francji wspierają go, chcąc w końcu pozbyć się wolnego kraju, będącego im solą w oku.

 

1719 - 25 - Wojna domowa pustoszy kraj. Chanat Krymski, Turcja i Moskwa wykorzystują ją wydzierając dla siebie ziemie na wschodzie.

 

1725 - Traktat pokojowy. August II wraca do Saksonii, zabierając swoich lojalistów. W RP rozpoczyna się proces odbudowy spowolniany przez niepokoje na wschodzie.

 

1734 - 35 Wojna domowa na Litwie.

 

1750 - Wojna domowo-religijna. Zakończona silną interwencją króla i magnaterii, po której potwierdzono oficjalnymi dekretami wolność wyznania.

 

1775 - W Ameryce wybucha powstanie antybrytyjskie. Rzeczpospolita wspiera ich politycznie, gospodarczo oraz ochotnikami. Jest to podyktowane faktem, że aktywna na morzach flota RP coraz częściej natyka się na wrogo nastawionych Brytyjczyków. Pogarsza to jeszcze stosunki między oboma krajami.

 

1775 - 81 - Na skutek współdziałania z Francją w Ameryce dochodzi do zbliżenia obu narodów.

 

1781 - Na wolnej elekcji na króla wybrany zostaje Karol Burbon, bliski kuzyn Ludwika XVI francuskiego. Ma taki sam problem z odnalezieniem się w Polsce jak August II Sas za jego czasów, jednak wiedząc o jego niepowodzeniu w podporządkowaniu sobie szlachty, nie obnosi się z tym.

 

1781 - 90 - Potajemne przygotowania i intrygi króla mające na celu złamanie oporu szlachty i zaprowadzenie mu w RP władzy absolutnej.

 

1789 - Wybucha rewolucja francuska, niwecząc zagraniczne planu Karola Burbona

 

1790 - Czując jak traci grunt pod nogami, król wznieca wojnę domową.

 

1790 - 91 - Wojna domowa mocno nadszarpuje kondycję kraju, ostatecznie jednak król zostaje pokonany i stracony.

 

1791 - Aby nie dopuścić do kolejnej takiej klęski, 3 maja ustanowiona zostaje konstytucja, zrównująca praktycznie w prawach szlachtę i mieszczaństwo. Na króla wybierani mogą być tylko obywatele Rzeczpospolitej. Nazwa kraju zostaje oficjalnie zmieniona na Rzeczpospolita Polska, ustanowione zostają herb, godło i flaga państwowa.

 

1793 - Obawiając się rosnącej w Polsce wolności, Moskwa i Prusy atakują Rzeczpospolitą, nie chcąc dopuścić do rozprzestrzeniania się tych idei.

 

1793 - 1807 - Wojna obronna Rzeczpospolitej przeciw rozbiorom.

 

1795 - Przyłączenie się Austrii do wojny przeciwko RP.

 

1802 - Działania Napoleona Bonaparte sprawiają, że Prusy tracą rezon na wschodzie.

 

1807 - Prusy i Austria zostają zmuszone do zawarcia pokoju. Rosja odmawia podporządkowania się Napoleonowi.

 

1812 - Wbrew radom Polaków Napoleon wyprawia się na Rosję. Taktyka spalonej ziemi i sroga zima niszczą jednak jego wojska. Napoleon zażądał od RP opłacenia kosztów wyprawy i wsparcia jego sił na zachodzie, ale ta osłabiona piętnastoletnią wojną i mająca na wschodnich granicach wojska Caratu, nie może tego zrobić. W efekcie sojusz Polsko-Francuski rozpada się.

 

1813 - Traktat pokojowy między RP a sąsiadami. Polska traci część terytoriów na rzecz Caratu.

 

1813 - 30 - W RP panuje pokój. Jest on wynikiem napięć pomiędzy innymi krajami, zmęczeniem wojną na tym froncie i świadomością jaka by ona była ciężka, oraz ogromnemu eksportowi ziarna, łagodzącemu klęski głodu. Jest on jedynym powodem dla którego kraje ościenne, zwłaszcza Europy zachodniej utrzymują jakikolwiek kontakt z Polską. Nie kryją one niechęci wobec tego kraju, nieraz wręcz wrogości. Rzeczpospolita jest praktycznie „pariasem europy”.

 

1830 - 30 listopada tajna policja Caratu podejmuje w Warszawie próbę zamachu na Polskiego Króla. Władca zostaje ranny, ale udaje mu się przeżyć

 

1831 - Wybucha zakończona patem wojna graniczna między RP a Carską Rosją. W jej wyniku wszelkie kontakty dyplomatyczne i gospodarcze pomiędzy tymi krajami zostały przerwane. W efekcie, bez wsparcia pochodzącej z Polski żywności u wschodniego sąsiada klęski głodu zaczęły być coraz bardziej dotkliwe.

 

1848 - Po ciężkiej zimie, nadeszła w Rosji kolejną klęską głodu, Carat przygotowuje pośpieszną kampanię mającą podbić żyzne ziemie Ukrainy. Chaotyczna i źle przygotowana kampania doprowadza tylko do szybko rozbitego oblężenia Smoleńska. Klęska ta ośmieszyła Carat.

Kilka miesięcy później, 30 czerwca na dalekiej Tunguzce doszło do dziwnego incydentu. Nieznana siła położyła pokotem drzewa w promieniu wielu kilometrów i doprowadziła do śmierci setek ludzi. Nikt nie wie co to było.

 

1849 - W kopalni węgla Beata na Śląsku zostaje odkryta dziwna ruda. Ma wagę i fakturę węgla ale mleczno-białą barwę. Okazuje się, że płonie równie energetycznie jak koks, ale spala się bez popiołu i kilkadziesiąt razy dłużej: w zależności od czystości 50 do 60 razy. W późniejszych latach biały węgiel zostaje również odkryty w innych zagłębiach węgla na całym świecie.

 

1853 - Wybucha wojna Rosyjsko - Osmańska, zwana później wojną krymską. Po porażce sprzed pięciu lat carat liczy, na łatwe, prestiżowe zwycięstwo.

 

1853 - 56 - Wojna Krymska

 

1854 - Do wojny krymskiej po stronie Imperium Osmańskiego przyłączają się Wielka Brytania i Francja. Uprzedzają w tym Rzeczpospolitą, która postanawia zachować neutralność, zwłaszcza z powodu niepokojów na północnej i zachodniej granicy.

 

1856 - Po serii porażek Rosja zmuszona jest  poprosić o negocjacje i podpisać niekorzystny traktat pokojowy.

 

1861 - Wybucha Amerykańska wojna secesyjna. Obie strony konfliktu znajdują posłuch w Rzeczpospolitej. Awanturnicy dołączają zarówno do wojsk Unii jak i Konfederacji. Specjalny dekret sejmu gwarantuje neutralność państwa, jak i zakaz wszczynania konfliktów przez sympatyków obu stron.

Francja i Wielka Brytania opowiadają się po stronie Konfederacji, podczas gdy Hiszpania i landy Niemieckie po stronie Unii.

 

1862 - Nowo wybrany kanclerz Saksonii Otto von Bismarck rozpoczyna starania dyplomatyczne o zjednoczenie landów niemieckich w jedno państwo.

 

1863 - Po ostatnim paśmie klęsk Carat czuje się coraz bardziej zagrożony i przyparty do muru. Pokładając nadzieję w nowych technologiach, opartych o biały węgiel, Rosja atakuje Polskę. Tym razem starannie przygotowany atak wgryza się w kresy Rzeczpospolitej.

 

1863 - 64 - Wojna Polsko - Rosyjska

 

1864 - Kontrofensywa armii Polskiej wypiera siły caratu z RP, zadając im gigantyczne straty. Polskie zagony i podjazdy pustoszą tereny nawet na wschód od Smoleńska. Zagrożony kolejną inwazją Car negocjuje traktat pokojowy. Na jego mocy Rosja musi wypłacić duże reperacje wojenne w surowcach, zwłaszcza w białym węglu, żelazie i srebrze. Jeszcze bardziej pogarsza to sytuacje w państwie. Jej efektem są coraz gwałtowniejsze powstania ludności i próbujące im zapobiec brutalne działania policji wewnętrznej.

 

1866 - Wybucha konflikt o Morawy pomiędzy Brandenburgią i Saksonią a cesarstwem Austriackim. Dzięki przewadze technologicznej, oraz powstaniu Węgrów państwa niemieckie odnoszą błyskawiczne zwycięstwo. Mimo to rezygnują z przyłączenia Moraw na rzecz zrzucenia zwierzchnictwa południowego sąsiada. Oba landy łączy unia realna.

 

1870 - W wyniku skandalu politycznego dochodzi do wojny między Francją a Brandenburgią i Saksonią.

 

1870 - 71 - Wojna Francusko - Brandenburska.

 

1871 - Szybka ofensywa, agresywne działania militarne i przewaga technologiczna zapewnia zwycięstwo Niemiec. Francja traci część terytorium i musi zapłacić olbrzymie kontrybucje wojenne.

W oparciu o ten sukces Bismarck jednoczy pozostałe landy niemieckie odradzając Cesarstwo Niemieckie. Wilhelm I Hohenzollern, potomek ostatniego pruskiego elektora zostaje wybrany cesarzem. Stosunki Polsko - Niemieckie ulegają znacznemu pogorszeniu.

Pozbawiona wsparcia Francji i przy zmniejszonym wsparciu Brytyjczyków, Konfederacja przegrywa wojnę secesyjną. Stany Zjednoczone są jednak bardzo wyniszczone wojną i wchodzą w izolację, trwającą po dziś dzień.

 

1882 - Po wyjątkowo nieurodzajnym lecie, 17 października wybucha w Rosji kolejny bunt, tym razem zainicjowany w marynarce wojennej. Na jego czole stoi ruch bolszewicki, któremu przewodzi były mnich Grigorij Rasputin. Bardzo szybko wchłaniają oni inne organizacje, rosnąc coraz bardziej w siłę.

 

1882 - 83 - Wojna domowa w Rosji.

 

1883 - Siły bolszewickie zdobywają pałac carski i mordują rodzinę panującą. Państwo zostaje oficjalnie przekształcone w Związek Bolszewickich Republik Radzieckich. W ciągu kolejnych paru miesięcy pozostałości szlachty rosyjskiej albo zostają wybite, albo uciekają na zachód. Rzeczpospolita odmawia żądaniu bolszewików, aby zamknąć granicę dla uciekinierów. W efekcie między oboma państwami bardzo szybko dochodzi do incydentów.

22 lipca armia bolszewicka, głosząc hasła propagandowe o wyzwoleniu uciśnionych masy atakuje Polskę, chcąc „zanieść płomień rewolucji” na zachód. Wspierana przez chłopów robi szybkie postępy nim sroga zima zatrzymuje jej marsz. Wschodnie miasta RP, jak Smoleńsk, czy Lwów zostają oblężone lub podbite.

Chcąc wyrwać argumenty bolszewikom, sejm RP wprowadza uchwałę dokonującą pełnego uwłaszczenia chłopów. Otrzymują oni swoją ziemię na własność, zniesione zostają kompletnie resztki pańszczyzny i mogą przemieszczać sie gdzie i jak chcą.

 

1883 - 84 - Wojna Polsko - bolszewicka.

 

1884 - Z nadejściem wiosny armia bolszewicka, teraz zwana Czerwoną wznawia ofensywę. Nie mając już takiego wsparcia ludności wiejskiej ponosi o wiele większe straty i jej postępy są znacznie wolniejsze. Mimo to do lata docierają nad linię Bugu. Tam armii Polskiej udaje się ich w końcu zatrzymać.

Między 13 a 25 sierpnia dochodzi do wielkiej bitwy w okolicach Brześcia. Zwana potem „Cudem nad Bugiem”, kończy się druzgoczącym zwycięstwem Polski, które przetrąca kark armii czerwonej. Władze bolszewickie zaczęły zabiegać o zawieszenie broni, początkowo bez rezultatu.

Pod koniec roku do władz RP doszły informację o planach ataku ze strony Niemiec. Zagrożone z dwóch stron, przystąpiły w końcu do negocjacji. Na mocy traktatu pokojowego, RP wróciła do granic sprzed wojny, uzyskując dodatkowo gwarancję nienaruszalności tych granic, oraz kilometrowej szerokości eksterytorialny pas ziemi łączący ją ze Smoleńskiem. Pomimo traktatu pomiędzy oboma państwami pozostała bardzo silna wrogość i bojówki bolszewickie po dziś dzień niepokoją wschodnie ziemie Rzeczpospolitej a Smoleńsk jest praktycznie oblężonym miastem.

Z powodu zniszczonej infrastruktury Polska potrzebowała kilku tygodni aby przerzucić sprzęt ciężki na zachód.

 

1885 - 1 stycznia wojska niemieckie atakują RP. Dysponują przewagą liczebną i technologiczną, ale ludność stawia twardy opór, a wojska polskie są bardziej bitne i zaprawione w bojach. Wojna grzęźnie w okopach przeradzając się w wielką bitwę graniczną.

 

1885 - 1891 - Wojna Polsko - Niemiecka.

 

1887 - Cesarstwo Austriackie przyłącza się do wojny po stronie Niemiec, uzyskując gwarancję oddania im Śląska i Małopolski. Węgrzy wszczynają jednak niepokoje, często dezerterując lub przechodząc na stronę Polską.

 

1887 - 1891 - Wojna Polsko - Austriacka.

 

1888 - Wyczuwając osłabienie Niemiec, Republika Francuska i Dania atakują je, zmuszając do wyczerpującej wojny na trzech frontach. Później tego roku Dania wycofuje się z wojny w zamian za niemieckie ustępstwa finansowe. W ich efekcie Otto von Bismarck zostaje odsunięty od władzy przez cesarza.

 

1888 - 93 - Wojna Niemiecko - Francuska

 

1890 - Fiasko rozmów Niemiecko - Rosyjskich. Bolszewicy nie są gotowi do wojny, zajmując się czystkami wewnętrznymi, jak i obie strony darzą się zbyt dużą pogarda.

W nocy z 8 na 9 listopada w Monachium dochodzi do puczu, który szybko zyskuje poparcie. Cesarz zostaje odsunięty od władzy. Zorganizowane zostają nowe wybory i pełnia władzy przechodzi w ręce nowo powstałej partii narodowosocjalistycznej, zwanej NSDAP. Na jej czele staje cieszący się ogromną sympatią Otto Von Bismarck. Ogłasza się on naczelnym wodzem całej Rzeczy Niemieckiej - Fuhrerem. Na przestrzeni kolejnych lat Druga Rzesza Niemiecka staje się państwem dyktatorskim, rządzonym przez Fuhrera i jego faszystowskich zwolenników.

 

1891 - Niezdolne prowadzić wojny na dwóch frontach Niemcy podpisują zawieszenie broni z Polską. Przerzucają wtedy siły na front zachodni. Osłabiona wojnami Rzeczpospolita skupia się na Austrii. W ciągu kilku miesięcy pokonuje jej siły i doprowadza do rozmów pokojowych. W ich efekcie Austria musi zapłacić reperacje wojenne w surowcach i maszynach. Węgrzy uzyskują zaś daleko idącą autonomię. Powstaje cesarstwo Austro-Węgierskie.

 

1893 - Traktat pokojowy kończy wojnę Niemiecko - Francuską praktycznie bez zwycięzcy. Choć wrogość pomiędzy krajami pozostaje to antypolskie poglądy Bismarcka przenoszą jego uwagę na wschód. Wrogość pomiędzy oboma państwami znów zaczyna narastać.

 

1897 - 98 - Seria coraz silniejszych wystąpień faszystowskich we Włosach i Hiszpanii.

 

1898 - Niemiecki fuhrer Otto von Bismarck umiera. Na jego następcę na walnym zgromadzeniu NSDAP zostaje wybrany Bernhard von Bulow.

 

1899 - Układ z Abbeville o przyjaźni i pomocy wojskowej pomiędzy Wielką Brytanią i Francją.

 

1900 - Obecny.

Rzeczpospolita głownie odbudowała się po wojnie. Na wschodzie trwa rozbudowa linii i infrastruktury kolejowej. Jej stosunki z Drugą Rzeszą Niemiecką i Związkiem Bolszewickich Republik Radzieckich są niemal jawnie wrogie i groźba kolejnego konfliktu wisi w powietrzu. Cesarstwo Austro-Węgier, Królestwa Szwecji i Danii również traktują ją w najlepszym razie chłodno, a poza bezpośrednimi granicami też nie jest wiele lepiej. Niektórzy twierdzą, że nigdy w tysiącletniej historii Polski sytuacja nie była tak groźna.

 

Związek Bolszewickich Republik Radzieckich stanowi terytorium zamknięte dla reszty europy. Ani turyści, ani dziennikarze nie są tam w puszczani a nieliczni dyplomaci innych państw są ściśle kontrolowani przez urząd bezpieczeństwa partii. Ze strzępków informacji wynika, że w państwie trwają czystki w kierownictwie cywilnym i armii, będące dalekim pokłosiem niepowodzenia w inwazji na Polskę. W ciągu ostatnich pięciu lat zdołano uniknąć katastrof głodu, głownie dzięki rabunkowej eksploatacji wschodniej Ukrainy. Tam też narastają największe chłopskie i robotnicze niepokoje, jednak ze względu na permanentną inwigilację nie dochodzi do żadnych wystąpień. Zwykli ludzie w całym państwie są zastraszeni i odnosi się wrażenie, że UBP, aresztujące, torturujące i zabijające ludzi na bazie dowolnych, prawdziwych-lub nie przesłanek, nie jest głównym powodem tego strachu.

 

Cesarstwo Austro-Wegierskie jest w stadium wielkiego osłabienia. Niepowodzenia ostatnich wojen sprawiają, że młodzi Austriacy spoglądają w stronę Drugiej Rzeszy i faszystowskiej ideologii, podczas gdy Węgrom marzy się pełna niepodległość i przyjaźń z Polską. Cesarski tron chwieje się coraz bardziej. Jedynie obawa przed rozbiorami ze strony Niemiec i Imperium Osmańskiego powstrzymuje wybuch wojny domowej. Niemniej jednak ocenia się, że państwo w tej formie nie przetrwa kolejnego dwudziestolecia. Strach i przygnębienie królują dziś na ulicach cesarskich miast i wsi.

 

Druga Rzesza Niemiecka to państwo z wielkimi ambicjami. Po śmierci pierwszego wielkiego przywódcy, jego następca kontynuuje marsz wyznaczoną drogą. Mieszkańcy ochoczo i z zapałem pracują na rzecz Wielkiej Rzeszy. Zniszczenia wojenne odbudowano w niezwykłym tempie i obecnie rozwój państwa jest coraz bardziej dynamiczny. Propaganda coraz głośniej krzyczy o konieczności poszerzenia „przestrzeni życiowej i zdobycia surowców należących się wspaniałej germańskiej rasie”. Prasa i kultura winę za wszelkie problemy i niedogodności zrzuca na „Słowiańska zarazę”, która „rozpleniła” się na wschodnich ziemiach kraju.

Choć jest on znacznie bardziej otwarty na przybyszów z zagranicy niż ZBRR to jednak wszędobylskie służby mundurowe, od zwykłej policji, przez wojsko po fanatycznie wierne Fuhrerowi i partii oddziały Seig Heil, mocno ograniczają swobodę obiegu informacji.

Choć zdyscyplinowany naród niechętnie opowiada niepokojące plotki, nawet przy piwie, to da się wyczuć narastającą atmosferę strachu. Roztaczają ją stare zamki i znacjonalizowane klasztory, nad którymi często wiszą ciemne chmury.

 

Republika Francuska ciągle nie zdołała się moralnie pozbierać po dwóch kolejnych porażkach zadanych im przez Niemców. Co więcej, rosnące w siłę ruchy faszystowskie we Włoszech i Hiszpanii sprawiają, że Francuzi czują się coraz bardziej osaczeni. Wyrazem tego są „Linie Loubeta”, serie potężnych lądowych umocnień budowanych na granicy francusko-niemieckiej i planowanych na granicach z Włochami i Hiszpanią.

W efekcie wielu obywateli upatruje bezpieczniejszego życia w koloniach. W innych jednak zaczyna rodzić się postawa obronna i duma narodowa. Ufni w swój sojusz z Wielką Brytanią, sprawdzony pół wieku wcześniej przeciw Rosji na Krymie, wypatrują kolejnej wojny jako szansy do pokazania światu do czego Francja jest zdolna.

 

Wielka Brytania spogląda na kontynent z coraz większą obawa. Z początku była zadowolona z powstania ZBRR i II Rzeszy, gdyż stanowiły one zagrożenie dla nielubianej przez Brytyjczyków Rzeczpospolitej. Teraz jednak sytuacja przestaje się im podobać.

Wyrazem tego jest układ z Abbeville o współpracy z Francuzami w przypadku ataku. Brytyjczycy uznali, że wojny lepiej jednak toczyć poza swoimi wyspami.

Jest to jednak tylko jeden z wielu tematów w życiu przeciętnego Brytyjczyka. Oddzieleni od niespokojnej Europy ołowianymi wodami i ufni w potęgę swojego „Imperium nad którym słońce nigdy nie zachodzi” nie poświęcają większej uwagi temu co się na niej dzieje, niż wydarzeniom z Azji, Afryki czy Ameryki.

 

Zdjęcie tytułowe pochodzi z internetu, ze strony o szablo-giwerach

 

Edyta Pierwsza - Kalendarium jest w wersji beta, czyli chętnie dołoże nowe, ważne daty.

Komentarze


Grom
   
Ocena:
0
@Tyldodymomen Augusta II wybrałem, bowiem potrzebowałem władcy zagranicznego, który „miał czas”. Skoro wtedy RP rządził władca zagraniczny, nie pochodzący z terenów które przyłączyłem do Korony to uznałem go za oczywisty wybór. No i łatwiej się komuś nawet nieobeznanemu z historia zorientować kto zacz.
W późniejszym terminie, jako wyrównywacz dziejów historii wprowadziłem biały węgiel i zmianę tempa oraz kierunków rozwoju technologii. I tak Niemcy, choć uboższe o Prusy i Śląsk były w stanie nadrobić to lepszą technologią.

@Szary Kocur dzięki za informację, wieczorem postaram się to skorygować.

@earl 1) Z tego co wiem Jarema tą obietnicę złożył przy buntach kozackich, do których tu (tych najgorszych) nie dochodzi. Natomiast po sejmie 1638-go tępił bunty skierowane przeciw nowej szlachcie i współpracował z nią przez dekadę. Do tego zyskał sławę podczas wojny z Chanatem, a że był - jak uznaję za Sienkiewiczem - osobą zdolną, wpływową i charyzmatyczną, to dostał koronę po Władziu IV.
2) Przed kimkolwiek, miała na tyle sąsiadów aby różni coś kombinowali. Nie były to jednak wojny w pełnym tego słowa znaczeniu, raczej „spacery”/incydenty na przygraniczne ziemie, jakie nieraz się wtedy z tego co wiem zdarzały.
3) Gratuluje i dziękuję, z 15 osób to już czytało, w tym ja z 15 razy i nikt tego nie wychwycił. Pomerdały mi się nazwiska - carem zostaje Michał Wiśniowiecki, syn Jaremy (ten co u nas zostaje królem po JKW). Postaram się poprawić wieczorem

@ zigzak 1) Problemy z brakiem czegoś takiego jak biały węgiel są następujące. Zwykły węgiel jest zbyt słabym paliwem w moim odczuciu dla czegoś pokroju czołgu parowego czy pociągu pancernego z prawdziwego zdarzenia. Nie chodzi o to ile energii wydziela, tylko jak szybko zużywa paliwo. Za takim czołgiem musiałby jechać drugi pojazd podający ów węgiel. Z kolei ropa naftowa to już przechodzenie ku dieselpunkowi, a nie o niego mi chodziło.
Co natomiast odróżnia bw od upiorytu to fakt, że nie pali się goręcej niż zwykły koks. Czyli o ile do pieca nie trzeba podrzucać tak często jak ze zwykłym węglem, to i tak trzeba podrzucić cały kocioł. Upiorytu wystarczyła grudka aby stworzyć działający silnik, np do plecaka rakietowego lub samolotu. Przy bw rozmiary silników muszą pozostać takie same. Dlatego samoloty ciągle nie powstały.
2) Komuszenie Rosji zmodziłem z tego, że nie było w mojej ocenie bardziej steampunkowego wydarzenia w historii pl jak wojna Polsko-Bolszewicka. Do tego wielkie-mroczne-złe imperium na wschodzie i zachodzie dają więcej zahaczek fabularnych, jak i więcej różnorodności. Bez tych rewolucji i Rosja i Niemcy to moim zdaniem tylko Anglia na kontynencie i bez mgły. A przynajmniej jest jej mniej.
No i wojna krymska przecież się odbyła w tej wersji historii, nawet między tymi samymi stronami.

@ Inkwizytor Jan Kaziu jako hetman pasuje mi z racji jego zdolności taktycznych. Ta bitwa co wyciął 80-100k Turków zasługuje moim zdaniem na uznanie :)

@ Kamulec Z korzystaniem z bohaterów historycznych jak to kreśliłeś „takimi jakimi byli” jest ten problem, że nie mamy pojęcia jacy oni byli. Owszem, są opracowania, tyle że lubią być sprzeczne. Najlepszy przykład to Jan Kaziu Waza u Sienkiewicza (nie pamiętam, czy on był historykiem, czy nie, ale stworzył najsłynniejszą w historii kraju powieść historyczną, wiec...) a u Komudy. Dwa zupełnie przeciwstawne poglądy. Tu te postacie historyczne wziąłem tak jak sam je postrzegam, czy to z własnego czytania o nich czy zasłyszanych opinii.

@ Kumo Cieszy mnie bardzo, że Ci się podoba:) Bismarcka dałem na fuhrera z kilku powodów. Po pierwsze był najbardziej barwną, znaną i charyzmatyczną postacią u Niemców tamtego okresu, a fuhrer musi taki być. Po wtóre jako człowiek odpowiedzialny za zjednoczenie kraju najbardziej sie do roli tej postaci nadawał. A po trzecie - z punktu widzenia Polski to był taką mniej radykalną wersją beta Hitlera. Też uważał, że dla dobrobytu Niemiec Polacy muszą zostać wyplenieni.
Z kolei Rasputin to zahaczka w kierunku wątków paranormalnych w ZBRR. Dlatego wspierany przez obu braci Leninów idealnie pasował mi na wodza bolszewików, zwłaszcza że miał chłopskie pochodzenie, również charyzmę i wiedzę wyniesioną z misjonarskiego stanu.
17-05-2012 18:08
earl
   
Ocena:
+1
Dziękując Ci za odpowiedź przedstawiam kolejne uwagi:

1) Kto był królem w latach 1695-1718? Są to daty śmierci Jana III Sobieskiego i wyboru na tron Augusta II Wettyna, a pomiędzy nimi nie ma żadnej wzmianki o monarsze.

2) W 1719 roku Wielka Brytania nie była już monarchią absolutną.

3) Między kim a kim toczy się wojna domowa w latach 1719-25, 1734-35 i 1750? Powinieneś to trochę rozwinąć.
17-05-2012 18:41
Andman
   
Ocena:
0
"rozmów Niemiecko - Rosyjskich", "pułkowników Kozackich" i wiele innych - przymiotniki takie piszemy małą literą.
17-05-2012 19:28
Grom
   
Ocena:
0
@earl ad 1 i ad 3 - te wątki tylko na razie zaznaczyłem, nie rozkminiałem jeszcze kogo tam wmontuję. To można zostawic na koniec, na szlify kończące. Acha wojna 1719-25 to ta wywołana przez Augusta II, pomiędzy nim i tymi co go wspierają a opozycją pragnącą zachowania wolności szlacheckiej.

Ad 2) Hmm... wydawało mi się, że upadek monarchii absolutnych w europie zachodniej to dopiero okolicę rewolucji francuskiej. Skoro mówisz, że w WB już wtedy jej nie było, to kto stanowił opozycje w stosunku do króla i zaznawał wolności? (Aby nie było, nie czepiam się, tylko naprawdę nie wiem)
17-05-2012 19:31
earl
   
Ocena:
+1
Co do Wielkiej Brytanii, to tam monarchia absolutna zakończyła się w zasadzie wraz z rewolucją z połowy XVII wieku, kiedy obalono i ścięto Karola I Stuarta (1649). Potem jego synowie po odzyskaniu tronu próbowali przywrócić dawne rządy, ale "sławetna rewolucja" z 1688 roku obaliła Jakuba II i wprowadziła na tron angielsko-szkocki jego córkę Marię i jej męża, Wilhelma z Nassau Orańskiego, stathoudera Holandii. To oni w 1689 roku przyjęli Deklarację Praw, na mocy której król został pozbawiony prawa kwestionowania uchwał parlamentu, zmieniania lub zawieszania ustaw. Poza tym monarcha od tej pory nie mógł mianować ministrów tak jak chciał, ale musiał liczyć się z opinią większości parlamentarnej aż wreszcie, za Jerzego I Welfa z dynastii hanowerskiej (1714-27) utrwalono system rządów parlamentarnych.
17-05-2012 19:43
Kamulec
   
Ocena:
0
@Grom
Wiadomo jednakże, że np.:
Bismarck miał swój wkład w równouprawnienie Żydów i był lojalnym konserwatystą.

Czemu więc nie ktoś inny?
17-05-2012 21:24
Malaggar
   
Ocena:
+1
Jan Kazimierz dowodził regimentem w wojnie trzydziestoletniej, więc miał jakieś doświadczenie.
17-05-2012 21:30
Grom
   
Ocena:
0
@earl, dzieki za wyjaśnienia:) Czyli Brytole byliby przeciw RP z powodu konkurencji na morzach i chęci osłabienia potęgi europejskiej na którą nie mogli za bardzo inaczej wpływać.

@Kamulec Przyznam, że z JKW zwyczajnie nie pamiętałem o jego stanie duchownym. Ale uznajmy, że w 1648 wziął udział w wolnej elekcji, na potrzeby której zrzucił sutannę. A gdy przegrał na rzecz Wiśniowieckiego to nie chciał jej ponownie zakładać i został zawodowym wojskowym.
Co do Bismarcka to częściowo jest to pokłosie rozmowy jaką prowadziłem przed laty. Zawsze postrzegałem go jako zbrodniarza, dla większości osób był on jednak wielkim mężem stanu. Cóż, tu mogłem zaakcentować zbrodniczy charakter. Dodatkowo faszystowska druga rzesza nie jest nastawiona na zwalczanie Żydów, a na zwalczenie Słowian/Polaków. Mechanizm ten sam, tylko inne nazwy wpisane.
17-05-2012 21:45
earl
   
Ocena:
+3
@ Kamulec

Bismarck był nacjonalistą - dla niego liczył się interes państwa i narodu. Jeśli Żydzi chcieli pracować na rzecz Niemiec, to on uważał, że zbrodnią byłoby odrzucić ich ochotę do pracy i poświęcenia na rzecz II Rzeszy tylko ze względu na ich pochodzenie etniczne. Zwłaszcza, że wielu Żydów już w tym czasie za Żydów się nie uważało, tylko za Niemców (Saksończyków, Prusaków, Bawarczyków, Nadreńczyków itd) pochodzenia żydowskiego. To było duże osiągnięcie "żelaznego kanclerza", które zniszczył pół wieku później Hitler swoimi rasistowskimi ideami.
17-05-2012 22:21
Cooperator Veritatis
   
Ocena:
+2
Jako, że kalendaria zwykle mają się do akcji samych przygód w takim stopniu, że równie dobrze mógłbyś opisać dogadanie się Rzeczypospolitej z Megakurczakami z Beta Centauri, ciężko powiedzieć mi cokolwiek o samym settingu... No, ale kalendarium jest ogólnie ciężkie do zgryzienia :P

Po pierwsze, zmieniasz zupełnie charakter Jana Kazimierza Wazy - o ile jeszcze Władysława IV widać jako spolonizowanego, to przyszły Początek Nieszczęść Królestwa jest spludraczony jak się da i nie wydaje mi się, aby chciał zmienić nazwisko na Snopkowski, tym bardziej, że jego wybór kariery duchownej i kapelusz kardynalski był wyborem uczynionym na przekór bratu - Władysław IV bardzo ostre czynił mu wymówki, że ignoruje interes dynastii. Dlatego też sądzę, że jego kariera jako hetmana wielkiego litewskiego jest, nazwijmy oględnie, baaaardzo mało prawdopodobna.

Po drugie, po stłumieniu powstań kozackich w latach 1637-38, autorem konstytucji sejmowej i całej polityki wschodniej do 1646 roku był hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski. On to, mając na względzie interesy magnatów, kozaków chciał zmienić "w chłopy obrócone pospólstwo", równocześnie jednak był autorem planów sojuszu z Moskwą przeciwko Chanatowi Krymskiemu i Turcji, których pogłosem była wyprawa Aleksandra Koniecpolskiego i Jeremiego Wiśniowieckiego w 1647 (Tatarzy wówczas nie dali się sprowokować). Nieuwzględnienie Koniecpolskiego, kiedy zmieniasz coś w latach 40tych XVII wieku, uważam za niedopatrzenie - to jeden z najbardziej wpływowych urzędników ówczesnej Rzeczypospolitej.

Po trzecie, Jeremi Wiśniowiecki w 1648 roku znany był tylko i wyłącznie z warcholstwa i zagrabiania nieswoich majątków - jego legendę stworzyło powstanie Chmielnickiego. Choć z panem Jasienicą często się nie zgadzam, to ciężko się z nim nie zgodzić, że bez Chmielnickiego nie byłoby Jaremy. Nie wiem, co takiego musiałoby się wydarzyć w czasie wojny z Krymem, aby Wiśniowiecki uzyskał taki mir wśród szlachty, która ówcześnie była źle nastawiona do idei Piasta na tronie w imię "równości szlacheckiej".

Po czwarte, jako głównego wroga geopolitycznego Rzeczypospolitej nad Bałtykiem dajesz Danię, a nie Szwecję. W czasie wojny trzydziestoletniej to właśnie Szwecja wybiła się na mocarstwo regionalne w Skandynawii i po zajęciu Inflant toczyła boje o panowanie nad południowym wybrzeżem Bałtyku.

To tak na zasadzie komentowania założeń - bo jak potem sobie zmieniasz, to wprawdzie jest czasem bardzo mało prawdopodobne, ale wydaje mi się, że najważniejszy jest w miarę logiczny start :)

Pozdrawiam
18-05-2012 12:00
Kamulec
   
Ocena:
+1
@Cooperator Veritatis
Tyle, że on faktycznie nazywał się Snopkowski.
18-05-2012 14:27
Grom
   
Ocena:
0
@Cooperator Veritatis
Dzięki za uwagi, widać że Twoja wiedza znacznie przekracza moją :) Wiem, że nie sposób ocenic settingu na bazie jednego kalendarium ale musialem od czegoś zacząć, a to wydało mi się njabrdziej odpowiednią drogą.
Pozwolę sobie spróbować wyjaśnić co poniektóre kwestie historyczne poruszone przez Ciebie.
Na początek nazwisko Snopkowski - jak już zauważył Kamulec, to prawdziwe nazwisko jako przyjął Początek Klęsk Królestwa po tym jak abdykował. Tak przynajmniej przeczytałem na wikipedi. Tu przyśpieszyłem tylko te wydarzenie.
Podobnie w momencie w którym to się stało a on zajął się karierą wojskową to historia toczyła się innym torem już od dekady. A to oznacza nową szlachtę, nowych dworzan, zniknięcie niektórych starych w różnych życiowych okolicznościach. Sądzę, że mogło to mieć na niego dostateczny wpływ aby podjął takie decyzję (nie musiało, ale nie było też nierealne). No i historycznie widać, że do dowodzenia wojskiem miał po prostu dar.

Sam koncept tej innej uchwały sejmu z roku 1638 zaczerpnąłem od Jacka Komudy z podręcznika do Dzikich Pól (2 ed.). Bardziej mi odpowiadała niż Rzeczpospolita Trojga Narodów a i jak sądzę byłaby dostatecznie dużym kamieniem aby wywołać lawinę zmian. Na ile by była zaś realna? Nie wiem mówiąc szczerze, nie jestem historykiem, ale skoro historycy zaproponowali taką zmianę historii to grzechem by było z niej nie skorzystać :)
Do tego fakt, że nie uwzględniłem Koniecpolskiego w tym kalendarium nie wynika z faktu, że nie istniał, czy się nie udzielał. Mógł brać udział w buntach (po dowolnej stronie), w wojnie z Chanatem, czy nawet inwazji na Moskwę. Zwyczajnie go nie wymieniłem, nie zaś zlikwidowałem :)

Co do Wiśniowieckiego to przyznaje, że nie wgłębiałem się w konkrety jego wielkiej sławy. Nie trudno (względnie oczywiście, z punktu widzenia historii) jednak o zdobycie wielkiej sławy podczas wojny, no i spory wpływ na jego elekcję miała szlachta kozacka, z którą współpracował i powstania przeciw której tłumił.
A może masz propozycję, co mogłoby się takiego wydarzyć podczas tych walk aby jego sława dostatecznie wzrosła, coby to stało się bardziej prawdopodobne?

Co do Szwecji to w okresie konfliktów Polsko - Duńskich, miała ona ciężką, kilkunastoletnią wojnę z carstwem moskiewskim. Na nim koncentrowała swoje wysiłki a i na rękę była jej wojna pomiędzy nami a Duńczykami. Może liczyli że jak uspokoją Rosjan to rzucą się i rozgromią obie strony? Nie zagłębiałem się w to zbytnio.

Masz rację co do tego logicznego startu, dlatego bardzo uważnie staram się czytać wszystkie Wasze komentarze i albo wyjaśniać niejasności, albo poprawiać błędy - jeśli nie naruszają za bardzo ogólnej wizji. Dlatego mimo ogromnego szacunku jakim darze Zigzaka nie zrezygnowałem z faszystów i komunistów ;)
18-05-2012 19:01
38850

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
+1
Dlatego mimo ogromnego szacunku jakim darze Zigzaka nie zrezygnowałem z faszystów i komunistów ;)

Jasne, ja się nie gniewam! :)

Ot osobiste prefeencje - dla mnie Rosja Carska była dużo ciekawsza i bardziej kolorowa, ale rozumiem.
Powodzenia w tworzeniu, to po pierwsze, a jeśli chcesz z tego robic setting RPG, to zapraszam na WTS :)
http://forum.polter.pl/projekt-wts-vf555.html
18-05-2012 19:15
Grom
   
Ocena:
0
@zigzag myślałem nad WTS, ale niestety, nie odpowiada mi mechanika savage worlds a z tego co czytałem na niej należy się oprzeć. Niestety, dla mnie d20-4ever ;)
18-05-2012 19:19

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.