Regulamin serwisu Poltergeist

Poniższy regulamin dotyczy całego serwisu Poltergeist, nie wyłączając blogów, forum i prywatnych wiadomości. Rejestrując konto, publikując lub wypowiadając się w serwisie, użytkownik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 1. Zasady ogólne

  1. Usuwane lub moderowane będą wpisy występujące przeciwko niniejszemu regulaminowi, jak również takie, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamią prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Posiadanie w serwisie więcej niż jednego konta dozwolone jest tylko za zgodą administracji.

  3. Zakazane jest zamieszczanie ogłoszeń związanych z poszukiwaniem i oferowaniem nielegalnego oprogramowania i przetworzonych elektronicznie treści chronionych prawami autorskimi. Niedozwolone jest również informowanie o miejscu składowania tychże oraz publikowanie porad służących pozyskiwaniu nielegalnych treści.

  4. Brak reakcji na upomnienia administracji, notoryczne łamanie regulaminu lub drastyczne wykroczenie przeciw niemu będzie karane czasowym lub trwałym zablokowaniem konta (banicją) lub usunięciem użytkownika. Ostateczną decyzję o wymienionych sankcjach podejmuje koordynator społeczności.

  5. Ostrzeżenia systemowe mają wyłącznie charakter nagany i automatycznie wygasają po upływie trzech miesięcy.

  6. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo zgłosić wpis lub grafikę do moderacji za pośrednictwem prywatnej wiadomości do moderatora.

  7. Nie wolno stosować awatarów animowanych lub takich, które są już używane przez innego zarejestrowanego użytkownika serwisu.

  8. Istnieje możliwość ukrycia komentarza niezgodnego z regulaminem poprzez oznaczenie go jako [troll]. Jeśli co najmniej pięć osób oznaczy ten sam komentarz, jego treść zostanie zwinięta dla wszystkich użytkowników, ale wciąż każdy będzie miał możliwość jej odczytania. Administracja nie otrzymuje automatycznych powiadomień o tych oznaczeniach.

  9. W serwisie obowiązuje netykieta (zbiór dobrych obyczajów mający zastosowanie w internecie).

  10. Zanim zamieścisz w serwisie swój wpis, skorzystaj z możliwości podglądu (dostępnej na łamach blogów i forum) i przeczytaj go dokładnie.

 2. Zamieszczanie treści

  Zakazane jest:

  1. Nadużywanie emotikon, wielkich liter i tekstu w kolorze lub rozmiarze innym niż domyślny, a także ignorowanie zasad poprawnej pisowni (gramatyki, ortografii i interpunkcji). Stosowanie polskich znaków diakrytycznych nie jest bezwzględnie wymagane, aczkolwiek zalecane.

  2. Pisanie dwóch wiadomości pod rząd bez odpowiedniego uzasadnienia (należy korzystać z funkcji Edytuj).

  3. Zaśmiecanie serwisu poprzez zamieszczanie wpisów pozbawionych wartości merytorycznej lub powielających tę samą treść.

  4. Umieszczanie wiadomości nic nie wnoszących do tematu dyskusji albo nieodnoszących się do artykułu lub wieści, pod którym są zamieszczane.

  5. Zamieszczanie wpisów zawierających spoilery (zdradzających szczegóły treści książek i filmów) bez ostrzeżenia. Należy je oznaczać w widoczny sposób, a na forum ukryć za pomocą znacznika [spoiler].

  6. Usuwanie uwag administracji.

  7. Komentowanie działań moderacji. Ograniczenie to nie obowiązuje w prywatnych wiadomościach.

 3. Etykieta

  Nie wolno:

  1. Poniżać, lżyć, pomawiać ani wyszydzać innych osób (w szczególności użytkowników serwisu), grup społecznych i instytucji.

  2. Zamieszczać wpisów złośliwych bądź agresywnych.

  3. Wszczynać ani podsycać kłótni.

  4. Stosować wulgaryzmów i treści wulgarnych w dowolnej formie, także pozostawiającej je do domysłu. Wyjątek od tej reguły stanowią cytaty, które w innym wypadku nie byłyby zrozumiałe, ale nawet wtedy wulgaryzmy powinny być wykropkowane lub wygwiazdkowane. W uzasadnionych przypadkach (np. na potrzeby utworów literackich) administrator może wyrazić zgodę na użycie pełnych wulgaryzmów, należy jednak zwrócić się do niego w tej sprawie przed publikacją tekstu.

  5. Umieszczać materiałów naruszających powszechne zasady dobrego smaku (m.in. pornografii, niecenzuralnych gestów) oraz odnośników do nich.

  6. Zamieszczać odnośników do ukrytych notek blogowych.

 4. Reklama

  Nie wolno:

  1. Zamieszczać reklam graficznych.

  2. Bez wcześniejszej zgody administracji serwisu prowadzić działań reklamowych, promujących działalność komercyjną. Informacje o prywatnych aukcjach i oferty kupna/sprzedaży należy publikować w wyznaczonym dziale forum lub na własnym blogu.

 5. Zasady dotyczące forum

  1. Przed zadaniem nowego pytania na forum zalecane jest skorzystanie z wyszukiwarki w celu sprawdzenia, czy ktoś już na nie nie odpowiedział.

  2. Niedozwolone jest powielanie tematów. Jeżeli temat już istnieje, ale nie wyczerpuje zagadnienia, należy napisać w nim kolejną wiadomość.

  3. Temat powinien możliwie precyzyjnie informować o poruszonych zagadnieniach. 

  4. Wątek powinien być zgodny z tematyką działu.

  5. Zakazane jest tworzenie tematów zbiorczych, łączących słabo lub wcale nie związane ze sobą zagadnienia.

  6. Kolor czerwony jest zastrzeżony dla administracji.

  7. Nie wolno stosować podpisów dłuższych niż cztery linijki czcionką o domyślnym rozmiarze, o ile cała treść podpisu nie zostanie ukryta w znaczniku [hide], jak również zamieszczać grafik w sygnaturach i stosować w nich czcionek większych niż „normalna”.

  8. Złamanie regulaminu w konkretnej wiadomości należy zgłaszać korzystając z opcji Zgłoś post (symbol wykrzyknika wpisanego w trójkąt).

  9. Prośby o moderację należy w pierwszej kolejności kierować do moderatorów forum, a dopiero gdy nie są w stanie pomóc (lub są stroną w danej sprawie), do koordynatora społeczności.

  10. Użytkownicy zamieszczający wpisy w obrębie poszczególnych działów są zobowiązani do przestrzegania lokalnych zasad, zamieszczonych w danych działach w formie ogłoszeń.

 6. Zasady dotyczące blogów

  1. Notka blogowa łamiąca regulamin zostanie ukryta. Oznacza to, iż jedyny odnośnik do niej w obrębie portalu znajdował się będzie w profilu autora. Zakazane jest obchodzenie tego ograniczenia poprzez zamieszczanie odsyłaczy we wpisach. W celu odkrycia notki należy ją skorygować i za pomocą prywatnej wiadomości poinformować o tym koordynatora społeczności.

  2. Użytkownik posiada uprawnienia do blokowania komentarzy pod wybranymi ze swoich notek blogowych, w profilu może też ustawić tę opcję jako domyślną.

  3. Użytkownik może uniemożliwić komentowanie jego wpisów wybranym osobom, wpisując ich loginy w polu Zbanowani w profilu.

  4. Użytkownik ma obowiązek kasowania pod swoimi notkami komentarzy niezgodnych z regulaminem, chyba że łamią wyłącznie punkty z rubryki Zamieszczanie treści – w tym przypadku ich usunięcie jest jego suwerenną decyzją.

  5. W treści notek i komentarzy niezalecane, ale dopuszczalne jest sporadyczne wykorzystanie wyrazów o lekko wulgarnym zabarwieniu.

  6. Komentarze z tematem „Komunikat administracji” mają prawo zamieszczać wyłącznie moderatorzy, ich usuwanie zaś jest zakazane.

  7. Użytkownik pod swoimi notkami blogowymi ma prawo do kasowania dowolnych innych komentarzy.

  8. Administracja pomaga w moderowaniu komentarzy łamiących punkty regulaminu spoza rubryki Zamieszczanie treści. Autor bloga może zrzec się tego wsparcia zaznaczając w profilu opcję Samodzielna moderacja bloga. Wtedy notka, w razie pojawienia się pod nią komentarzy niezgodnych z regulaminem, zostanie ukryta tak, jakby sama łamała regulamin.

  9. Niezależnie od powyższych zapisów administracja serwisu może interweniować w przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania prawa.
 7. Problemy i propozycje

  1. W razie problemu należy sprawdzić, czy do jego rozwiązania znajduje się w Pomocy.

  2. O pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych należy prosić na forum w wątku Problemy techniczne.

  3. Propozycje nowych rozwiązań technicznych, zmian w regulaminie lub funkcjonowaniu serwisu należy przedstawiać na forum w dziale Serwis Poltergeist.

 8. Administracja

  1. Nad prawidłowym działaniem i utrzymaniem porządku w obrębie serwisu czuwają administratorzy i moderatorzy. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać ich zaleceń.

  2. Moderatorzy podlegają koordynatorowi społeczności.

  3. Szefowie działów podlegają wydawcy.

  4. Funkcję głównego administratora i koordynatora społeczności serwisu pełni Kamil 'Kamulec' Chmiel. Wszelkie sprawy związane z moderacją blogów i komentarzy proszę kierować bezpośrednio do niego.

  5. Wydawcą serwisu Poltergeist jest Fundacja Poltergeist, a redaktorem naczelnym Jan 'gower' Popieluch. Jakiekolwiek uwagi związane z działaniami podejmowanymi przez użytkowników należy kierować w pierwszej kolejności do moderatorów, szefów poszczególnych działów i koordynatora społeczności, a dopiero w razie braku reakcji do redaktora naczelnego i Zarządu Fundacji.

  6. Wszystkie przypadki są rozpatrywane indywidualnie przez moderatorów serwisu – regulamin pełni jedynie funkcję ogólnych wytycznych. W sytuacjach niejasnych ostateczną decyzję podejmuje administracja serwisu. Wypowiedź administratora ma charakter rozstrzygający.