string(15) ""
» Blog » Recenzja gry Lords of Waterdeep na blogu Planszuffka
27-04-2012 14:24

Recenzja gry Lords of Waterdeep na blogu Planszuffka

W działach: gry planszowe, dungeons & dragons | Odsłony: 138

Recenzja gry Lords of Waterdeep na blogu Planszuffka

Nie wycho­wa­łem się na Dun­ge­ons & Dra­gons. Z grą fabu­larną mia­łem kon­takt raczej zni­komy. Z powie­ściami z uni­wer­sum For­got­ten Realms wię­cej mia­łem do czy­nie­nia jako tłu­macz niż jako czy­tel­nik. Moją ulu­bioną grą fir­mo­waną jed­nym ze świa­tów TSR był Pla­ne­scape: Tor­ment. Euro­gry – takie praw­dziwe, euro­pej­skie – sta­no­wią wciąż więk­szość mojej kolek­cji, więc nie spie­szy mi się do kupo­wa­nia kolej­nych. Czy Lords of Water­deep czymś mnie zaskoczy? [...]

 

W grze Lords of Water­deep gra­cze wcie­lają się w posta­cie tytu­łowe: w zama­sko­wa­nych moż­no­wład­ców, któ­rzy – nie zna­jąc nawza­jem swej toż­sa­mo­ści – sta­no­wią o losach mia­sta. Każdy z nich ma swoje cele – każ­dego znaj­dziemy rów­nież na jed­nej z kart, które losu­jemy na początku gry i trzy­mamy w sekre­cie przed pozo­sta­łymi graczami.

 

 

To jest tylko zajawka. Resztę tekstu (wraz z bazą starszych recenzji i "planszówkowej publicystki") znajdziesz na blogu Planszuffka. Aby dostać się do tekstu bezpośrednio, wystarczy kliknąć tutaj. Zapraszam i życzę miłego czytania :-)  

 

 

 

2
Notka polecana przez: Neurocide, Obca
Poleć innym tę notkę
Komentarze pod tą notką zostały zablokowane przez autora.