Shop Gracz

Polityka prywatności

W Serwisie Poltergeist szanujemy Twoje prawo do prywatności. Ten dokument opracowaliśmy by zaprezentować nasze stanowisko w sprawach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych Użytkownikach.

Fundacja Poltergeist, wydawca Serwisu Poltergeist (dalej również: Serwis) dostępnego w Internecie pod domeną polter.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się zawsze na stronie https://info.polter.pl/Polityka-prywatnosci-txt8. Wszelkie zmiany powodowane są rozwojem Serwisu oraz zmieniającymi się technologiami. Zawsze mamy na uwadze ochronę danych osobowych naszych użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 roku.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis Poltergeist nie sprzedaje i poza przypadkami wymienionymi w tym dokumencie nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych, które zostały udostępnione mu przez Użytkowników.

Kto odpowiada za przetwarzane dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Poltergeist z siedzibą w Nowym Opolu, ul. Brzozowa 22, 08-103 Siedlce, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000836092, NIP 212667670, REGON 385858196.

Jakie dane użytkowników są zbierane przez Serwis?

Aby korzystać z Serwisu nie trzeba podawać żadnych danych, jednak niektóre jego funkcje mogą być uzależnione od podania pewnych danych. By założyć konto w Serwisie należy podać adres e-mail oraz login i hasło. Podanie informacji jest dobrowolne, można je dodawać, zmieniać i kasować w Profilu.

W celu otrzymywania materiałów recenzenckich oraz wygranych w konkursach i Aukcjach niezbędne jest również uzupełnienie w profilu adresu wysyłkowego.

Technologie używane przez Serwis Poltergeist nie zbierają same z siebie osobistych informacji. Posługują się jedynie plikami cookie i adresem IP w celach technicznych, na przykład przy zbieraniu informacji statystycznych i ogólnych demograficznych.

Dane Osobowe

W czasie rejestracji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków login, adres e-mail, imię i nazwisko.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Serwisu wymaga zaznaczenia chęci subskrypcji w Profilu. Jeśli Użytkownik chce otrzymywać newsletter musi zaznaczyć to w ustawieniach.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer newslettera. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Serwisie Poltergeist przy okazji komentowania produktów lub wyświetlane na stronach związanych z Profilem są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis Poltergeist nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności, a o ich ujawnieniu decyduje sam użytkownik.

Serwis Poltergeist na podstawie uzyskanych informacji sporządza także zbiorcze zestawienia statystyczne, które nie są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają również danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Serwis Poltergeist przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: utrzymania po zalogowaniu sesji - by użytkownik nie musiał wpisywać na każdej stronie loginu i hasła, tworzenia statystyk, prezentacji reklam nie więcej niż określoną ilość razy, tworzenia ankiet i sond oraz zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem.

Zgodność z TCF v2.0

Fundacja Poltergeist uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. Korzysta z Consent Management Platform nr 92. Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie, klikając tutaj.

Deponowanie plików cookie przez Sirdata

Sirdata to firma zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia swoim Klientom przesyłanie Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań.

Dane gromadzone przez Sirdata przechowywane są maksymalnie przez 365 dni, w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą minimalizacji.

Więcej informacji: https://www.sirdata.com/privacy/
Chcesz zablokować zbieranie Twoich danych przez Sirdata: https://www.sirdata.com/object/

Przekazywanie danych osobom trzecim

Przesyłki pocztowe (np. materiały recenzenckie, nagrody w konkursach i Aukcjach) są wysyłane do Użytkowników przez spółkę Gandalf Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-612) przy ul. Beskidzkiej 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381992. Spółka ta przetwarza dane w postaci adresu wysyłkowego na podstawie zawartej umowy powierzenia i jedynie w celu realizacji zleconych przez Serwis wysyłek.

W Serwisie korzystamy z usługi Google Analytics, która pozwala nam zbierać informacje o statystykach odwiedzania naszych treści, jak również z wtyczek portali społecznościowych: Facebooka, Twittera i Wykopu. Platformy te mogą zapisywać pliki Cookies zawierające indywidualny identyfikator Użytkownika. Nie przekazujemy im jednak żadnych danych z profilu Użytkownika, takich jak adres email, dane personalne czy adres zamieszkania.

Reklamy wyświetlana w serwisie są dostarczane przez usługę Ezoic. Więcej o ich polityce prywatności można przeczytać na stronie https://g.ezoic.net/privacy/polter.pl.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji

Serwis udostępnia każdemu Użytkownikowi stronę z danymi https://polter.pl/user/update, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie przetwarzanych przez Serwis danych osobowych Użytkownika.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do wydawcy Serwisu: Fundacja Poltergeist, Nowe Opole, ul. Brzozowa 22, 08-103 Siedlce, lub wysłać e-maila.

Pytania i komentarze

Mając na uwadze ochronę danych osobowych użytkowników chętnie udzielamy informacji na ten temat. Pytania i komentarze wysyłać można na adres wydawcy Serwisu: Fundacja Poltergeist, Nowe Opole, ul. Brzozowa 22, 08-103 Siedlce lub na adres e-mail.

Informacje licencyjne

W serwisie używamy grafik na licencji Creative Commons pochodzących z game-icons.net: