» Artykuły » Uniwersum » Perły Miragliano - część II

Perły Miragliano - część II

Perły Miragliano - część II
Pierwsze kroki

Gdy zaczynasz od ulicy nie ma szans, aby się z niej wyrwać. Dlatego żadna ladacznica nie została znaczącą kurtyzaną. Tak brzmi pierwsza lekcja we wszystkich Domach Kurtyzan. Ceń się – jeśli sama tego nie zrobisz, nikt inny też nie będzie, to druga lekcja. Trzecia przypomina: Ceń i szanuj swojego adoratora, ale podkreślaj swoją niezależność – nikt poza tobą tego dla niego nie zrobi, chyba że inna kurtyzana. Nie zakochuj się – gdzie pojawia się serce, tam ginie rozum głosi zaś czwarta z najważniejszych lekcji. Wszystkie inne wynikają z tych głównych, podstawowych przykazań kurtyzany.

Dziewczęta wybierające tę ścieżkę kariery kierują się różnymi pobudkami. Najczęstszą z nich jest chęć zdobycia majątku i wyższego statusu społecznego. Rzadziej podejmują tę profesję kierowane chęcią przygody, czy realizacją planów zdobycia ukochanego mężczyzny, który został przeznaczony na męża innej. Pochodzą głównie ze stanu mieszczańskiego, choć zdarzają się wśród nich również szlachcianki, jak i chłopki z dalekich regionów Tilei. Wszystkie je zaś łączy jedno – silny charakter i chęć nauki. Nie ma jednego, określonego i preferowanego typu urody. Jak mawiają prowadzące szkoły matrony: kurtyzana nie musi być piękna, kurtyzana musi być niepowtarzalna.

Nie wszystkie kandydatki, które rozpoczną naukę, zostają kurtyzanami. Niektóre się po prostu nie nadają, nie posiadają odpowiednich cech osobowości albo nauka przychodzi im z trudnością. Dobra kurtyzana jest przede wszystkim bystrym obserwatorem, cierpliwym słuchaczem i wspaniałym rozmówcą. To partner do ciekawych dysput i jednocześnie wcielenie pokusy kobiecego ciała. Nic tak nie przykuwa uwagi mężczyzny, jak inteligentna kobieta, potrafiąca zripostować jego celną uwagę albo obrócić na swoją korzyść każdy argument. Orientująca się doskonale w obecnej sytuacji zarówno politycznej, jak i gospodarczej, znająca się na sztuce i literaturze, a przy tym zawsze pamiętająca, że wie o tych sprawach mniej niż jej partner. Jak mówi stara prawda: pożądanie zaczyna się w umyśle. Jeśli przy tym kobieta zna wartość swojej urody i potrafi kilkoma drobnymi gestami sprawić, że wybranek nie myśli już o niczym innym niż cielesne przyjemności, to jest to idealna kandydatka na kurtyzanę. Kolejnymi atutami jest poczucie humoru, miłe usposobienie, łatwość nawiązywania kontaktów i wiara we własne możliwości.

Oczywiście od dziewcząt, które przybywają na naukę nie wymaga się posiadania tych wszystkich talentów. Większości z nich, przy odpowiednich cechach i predyspozycjach, adeptka nauczy się w czasie szkolenia. Najłatwiej karierę jest zrobić kobietom, które już w dzieciństwie odebrały edukację, nauczyły się pisać i czytać, tańczyć, grać na jakimś instrumencie bądź śpiewać. Ich nauka po prostu trwa krócej i mentorki mogą skupić się na przekazywaniu im tajników typowych dla profesji kurtyzany. Dlatego karierę kurtyzany wybiera dużo mieszczanek, o których edukację zadbali rodzice, ale których majętność nie pozwala na dostatnie życie, znalezienie dobrego męża bądź zdobycie tytułu. Podobnie jest w przypadku szlachcianek. Niektóre decydują się zostać kurtyzanami nie tylko, by zapewnić sobie dobrą przyszłość ale i po to by wesprzeć ubogą rodzinę.

Domy dbają o to, aby dziewczęta opanowały pewne podstawowe umiejętności. Spis Kurtyzan Miragliańskich nie zawiera ani jednej kobiety, która nie potrafiłaby śpiewać bądź muzykować, nie znałaby zasad etykiety i nie wiedziała kim był Lorenzo di Canlleto bądź kto obecnie panuje w Remas. Każda kurtyzana potrafi też odegrać odpowiednie emocje albo z mistrzowską wprawą ukrywać te prawdziwe. Dlatego niezbędnym elementem szkolenia jest doskonalenie aktorskiego talentu.

Po dłuższej bądź krótszej nauce czysto akademickiej, kandydatki rozpoczynają nowy etap szkolenia. Obejmuje ono zagadnienia znane pod pojęciem Ars Amandi, przybliża tajniki uwodzenia i zdobywania adoratora, a także utrzymywania jego zainteresowania w niesłabnącej kondycji. Jeśli istnieje taka możliwość, Dom wybiera spośród zaufanych i dobrych klientów osobę, która pomoże danej kandydatce wkroczyć w dorosłość. Często wybór kandydata związany jest z postępami w nauce i rokowaniami, jakie daje uczennica. Im lepiej się zapowiada, tym lepszego kandydata szuka Dom. Jeśli pomoc w tej materii jest zbędna, a dziewczę zdążyło już wkroczyć w dorosłość na własną rękę, Dom nie czyni żadnych problemów. Rozpoczyna się kolejny etap nauki, który szczególny nacisk kładzie na doskonalenie w praktyce teoretycznej wiedzy z zakresu sztuki miłosnej. Równocześnie uczennice zaczynają być powoli wprowadzane na salony i przedstawiane przez swoje mentorki śmietance towarzyskiej Miragliano.

W trakcie trwania zwyczajowego szkolenia, odbywają się też zupełnie inne zajęcia, wymagające od uczennic rozumowego pojmowania otaczającego ich świata. Rygorystycznie zmuszane są do nauki obserwowania otoczenia, słuchania i zapamiętywania wszystkiego, co się wokół nich mówi. Dzięki temu w przyszłości, gdy jakiś mężczyzna wspomni przy nich imię swojego przyjaciela z pola walki, kilka miesięcy później przy kolejnym spotkaniu będą mogły zapytać o zdrowie dawnego druha. Udowodnią tym, że rozmówca był i jest dla nich ważny, co ułatwi im zdobycie jego względów.

Jedyne, czego w pełnym zakresie nie uczą mentorki, to logiczne wyciąganie wniosków, kojarzenie faktów i planowanie. Tego uczennica musi się nauczyć sama. Niektórym nigdy się nie udaje, co nie oznacza, że będą złymi kurtyzanami. Jednakże i to zadanie jest im ułatwiane, choćby przez dodatkowe zajęcia takie jak rozwiązywanie łamigłówek, gry słowne, czy gra w szachy. Nie jest jednak sekretem, że dziewczętom, które posiadają wszystkie niezbędne cechy poświęca się więcej czasu. Po prostu w przyszłości mogą przynieść szkole więcej sławy. Dlatego wybitne uczennice mogą liczyć na duże wparcie Domu w początkowym etapie swojej kariery.

Zasady funkcjonowania i najsłynniejsze szkoły kurtyzan
Miragliańskie szkoły przyjmują w swoje szeregi młode dziewczęta, którym zapewniają staranne szkolenie i nabycie niezbędnych umiejętności. Po okresie, który przyrównać można do czeladniczego terminu, pomagają najlepszym z uczennic rozpocząć dobrze zapowiadającą się karierę. Olbrzymim ułatwieniem jest możliwość występowania na salonach pod nazwiskiem Domu, co jest sporym wyróżnieniem dla adeptki, a także staranny dobór adoratorów, jaki nadzoruje szkoła. Pozostałe, mniej utalentowane uczennice także zostają objęte opieką Domu, który pomaga im w znalezieniu pierwszych klientów i ułatwia dostanie się do towarzyskiej śmietanki Miragliano. Szkoły dbają też o to, by początkująca kurtyzana znalazła sobie odpowiednie mieszkanie – z jednej strony położone w dobrej dzielnicy miasta, a z drugiej takie, którego utrzymanie nie obciąży zbytnio młodej kobiety. Pilnują również, aby ich adeptki wymienione w Spisie Kurtyzan Miragliańskich regularnie opłacały podatki. Kobiety, które nie mogą pochwalić się powiązaniem z którąś z oficjalnych szkół nie mają prawa nazywać się kurtyzanami.

Gdy kurtyzana postawi swoje pierwsze kroki na ścieżce kariery, zacznie też spłacać dług wobec Domu. Nauka kosztuje i to całkiem sporo, minie więc kilka a nawet kilkanaście lat nim zależność finansowa zostanie zerwana. Im kurtyzana jest lepsza, popularniejsza i sławniejsza, tym jej szanse szybkiego spłacenia szkoły wzrastają. Te, którym wiedzie się gorzej, mają o wiele trudniej. Niestety, od spłaty długu nie ma ucieczki. Nawet, gdy kurtyzana utraci możliwość uzyskiwania dobrych dochodów, dług pozostaje. Zmusza to niektóre dziewczyny do porzucenia marzenia o wielkiej karierze i zamienienia salonów na ulicę. Przykry to los, ale gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, tam kończą się sentymenty. A Domy potrafią umiejętnie egzekwować spłatę nawet największych zadłużeń.

Praktycznie od dwustu lat pozycję najważniejszych i największych szkół niezmiennie zajmują: Dom di Fiammetta, Dom di Marietta, Dom di Ravenna i Dom di Santuzza. Używające tych nazwisk kurtyzany zawsze cieszą się tłumami adoratorów, a szkoły darzone są szacunkiem i uznaniem. Sława szkoły idzie w parze ze sławą jej uczennic – im więcej odnoszących sukces kurtyzan opuści mury Domu, tym jego znaczenie wzrasta. Zdając sobie sprawę z tej zależności, Domy dokładają wszelkich starań by ich adeptkom wiodło się jak najlepiej. Dzięki temu obie strony osiągają olbrzymie korzyści. Z pozostałych, funkcjonujących w Miragliano szkół można wymienić jeszcze Dom di Calogiera i Dom di Nerrezza.


Co niesie przyszłość

Wiadomym jest, że każda kurtyzana, nawet ta przebierająca w klientach jak w ulęgałkach, całkiem szybko skończy karierę. Młodość jest bowiem atutem, który najtrudniej utrzymać w rękach nawet najbardziej wprawnym graczkom. Kurtyzany potrafią jednak zapewnić sobie spokojną przyszłość. Choć znane są z wystawnego życia, umiłowania wszelkich zbytków i drogich przedmiotów, potrafią oszczędzać majątek i inwestować go z zyskiem. Wiele kurtyzan nieoficjalnie angażuje się w handel, a niektóre prowadzą nawet własne kantory, a raczej, opłacają ludzi, którzy robią to za nie. Nie jest to jednak jedyna droga do zapewnienia sobie dobrej przyszłości. O ile bowiem pieniądze dość łatwo utrzymać, o tyle prestiż i pozycja społeczna odchodzą, gdy kurtyzana opuszcza salony. Przywykłe do wysokiego poziomu życia kobiety bardzo rzadko dobrze znoszą odejście w cień. Dlatego większość z nich szuka sobie dobrego męża, który mógłby zapewnić im to, do czego przywykły. Wyzwolonej kobiecie trudno jest jednak czasem pogodzić się z rolą żony, zwłaszcza, jeśli ma ona pełną świadomość tego, że jej mąż sam będzie dalej bawił się w towarzystwie kurtyzan. Dlatego te, które decydują się na zamążpójście często szukają sobie męża spoza Miragliano i po zakończeniu kariery kurtyzany opuszczają miasto.

Najlepszym wyjściem wydaje się zaś znalezienie sobie patrona. W ten sposób najznamienitsze kurtyzany zostają metresami, czyli oficjalnymi faworytami bardzo zamożnych i wpływowych mężów. Metresa to dużo więcej niż kurtyzana i o wiele więcej niż żona. To kochanka i partnerka, wybrana z własnej woli, a nie w drodze narzuconego mariażu rodów. Najczęściej partnerowi po prostu bardzo mocno zależy na jego faworycie, darzy ją szacunkiem i miłością, choć zdarza się i tak, że jest traktowana jak kolejny drogocenny przedmiot podkreślający status mężczyzny. Metresa otaczana jest odpowiednim szacunkiem, bezpośrednio zależnym od statusu kochanka. Zyskuje też większe wpływy, bo wielu Tileańczyków zdaje sobie sprawę z prostej zależności – zyskanie przychylności metresy bardzo ułatwia zyskanie przychylności jej kochanka. Dobry towarzysz zadba zarówno o majętność swojej faworyty, jak i o jej dobry humor. Często przejawia się to w podarkach w postaci rezydencji, pięknych gondol, służby i wszelkich drogocennych zbytków. Uszczęśliwiona faworyta zrobi zaś wszystko co w jej mocy, aby nie utracić miłości opiekuna. Wysoko urodzeni partnerzy potrafią nawet zapewnić swojej wybrance zyskanie szlacheckiego bądź arystokratycznego tytułu. Równie często bywa i tak, że zadowolony z pożycia oficjalny kochanek zgadza się przekazać swoje nazwisko dziecku zrodzonemu z takiej miłości.

Miragliano zna wiele romantycznych opowieści o wielkiej miłości dwojga młodych ludzi, którzy nie mogli być ze sobą, bo rody postanowiły inaczej. Najsłynniejsza, często śpiewana wieczorem przez gondolierów, opowiada o Caroline i Adriano di Teverra. Zakochanych rozdzielił ród di Teverra, wybierając dla swojego syna szlachetnie urodzoną żonę. Zrozpaczona Caroline postanowiła zakończyć swój żywot, topiąc się w miragliańskim kanale. Niedoszłą samobójczynię wyłowił gondolier pani z Domu di Ravenna. Kurtyzana zawezwała do nieprzytomnej dziewczyny najlepszego medyka i zapewniła gościnę w swoim domu. Gdy Caroline się przebudziła, kurtyzana wysłuchała jej smutnej historii. Następnie wyśmiała próbę utopienia się i wskazała najprostszą drogę do zdobycia ukochanego. Tak oto zrozpaczona dziewczyna rozpoczęła nauki pod okiem swojej wybawicielki, przyjęła nazwisko jej domu i kilka lat później została najsłynniejszą i najbardziej pożądaną kurtyzaną. Dzięki temu Caroline di Ravenna mogła resztę swoich dni spędzić u boku ukochanego Adriano di Teverra, jako jego oficjalna faworyta.

Najsłynniejsze metresy Miragliano
Wielu spośród wpływowych i cieszących się olbrzymią sławą kurtyzan udaje się oczarować mężczyznę na tyle, że chce daną damę posiadać na wyłączność. Jeśli taki układ pasuje i jej, zostają wtedy oficjalnymi kochankami, a kurtyzana zyskuje miano metresy. Niektóre z kurtyzan zostały tak wpływowymi faworytami, że towarzyszą swojemu kochankowi nawet podczas oficjalnych uroczystości, a postawieni niżej w hierarchii społecznej wpierw kłaniają się im, a dopiero później żonom. Historia Miragliano zna wiele takich metres.

Ambra – faworyta księcia Lucana, założyciela Imperium Remańskiego.

Giuliana di Santuzza – muza i oficjalna kochanka Leonardo z Miragliano, sławnego artysty. Jej uroda została utrwalona na wielu obrazach Leonardo. Podobno idealne kształty jej sylwetki inspirowały artystę do tworzenia jego największych dzieł. Giuliana zrezygnowała z propozycji zostania faworytą książęcego kuzyna, by dalej być z Leonardo. W 2012 roku KI opuściła Miragliano, udając się wraz z ukochanym do Imperium. Nigdy już nie powróciła do Tilei.

Letizia di Fiammetta – ukochana księcia Martino di Ferrato. W najtrudniejszym dla Miragliano okresie ta silna kobieta potrafiła nie tylko obronić pozycję Domu di Fiammetta i znaczenie profesji kurtyzany, ale również zdobyć względy panującego władcy. Choć książę znany był z wybuchowego temperamentu i rządów silnej ręki, kronikarz poselstwa bretońskiego tak przedstawia ich relacje: Jakiż to przepiękny widok, gdy obok silnego mężczyzny, który udowodnił rebeliantom, że władza nie idzie w parze z pobłażliwością zasiada krucha, zrodzona z czystej piękności kobieta. I jakież to radujące, gdy jej delikatny głos potrafi uspokoić wzburzone morze gniewu władcy. Nie ma na świecie potęgi, która nie uległaby wdziękowi. Historia Letizii jest jednak pełna przykrych chwil. Powiadają, że młodziutka kobieta miłowała z wzajemnością pułkownika di Ravello, który stanął na czele zwolenników opozycji. Niestety, rebeliant został pojmany i skazany na śmierć przez tygodniowe męczarnie, nakarmienie własnymi wnętrznościami, poćwiartowanie i spalenie. Wpływy, jakie zdobyła będąc oficjalną faworytą księcia nie pozwoliły go ocalić. Jednakże kobieta udobruchała władcę na tyle, iż wyrok zamieniono na ścięcie. Jedynym warunkiem była obecność Letizii na egzekucji i uważne obserwowanie, jak jej ukochany zostaje stracony. Choć po tym wydarzeniu była metresą księcia jeszcze przez wiele lat, to nigdy nie odzyskała już dawnej wesołości i humoru, z którego słynęła w młodości.

Vitalia di Ampelio - gdy 2485 roku KI Borgio Zdobywca został nowym władcą Miragliano, Vitalia była już jego oficjalną kochanką. Zdobywszy ogromne wpływy odcięła się od swojego Domu i przyjęła nazwisko nadane jej wraz z tytułem arystokratycznym przez księcia. Niespełna siedemnastoletnia dziewczyna stała się praktycznie z dnia na dzień najbardziej wpływową kobietą w Miragliano. Niestety, nie szło to w parze z sympatią. Zadufana w sobie pannica bezwzględnie wykorzystywała swoją pozycję do niszczenia wszystkich nieprzychylnych jej osób, w tym tych, które mogły by przypomnieć głośno, iż pochodzi ona z małej, rybackiej wioski. Powiada się, że wyroki na połowę skazanych powieszonych na Krzywej Wieży książę-tyran podpisywał na pośladku nierządnicy. Gdy w 2490 roku KI Borgio zachwycił się względami innej kurtyzany i odprawił Vitalię z dworu, w ciągu jednej nocy opuściła ona potajemnie miasto, by uniknąć zemsty. Miragliano przyjęło tę książęcą decyzję z wielką ulgą. Ale panna di Ampelio powróciła w 2503 roku, sprowadzona na żądanie zrozpaczonego śmiercią poprzedniej faworyty Borgia. Podobno książę przypomniał sobie, kogo darzył prawdziwą miłością i z kim chce spędzić następne lata. Nie przewidział jednak, że będzie ich tak niewiele. Kilka tygodni później został zasztyletowany szpikulcem do lodu podczas kąpieli. Tej samej nocy Vitalia ponownie opuściła pałac i choć wysłano za nią pościg, nie udało się jej zatrzymać. Podobno znalazła schronienie na ziemiach Estalii. Sprawa przycichła, a o zabójstwo zaczęto posądzać wyjątkowo złośliwą żonę Borgia, Dolchelattę.

Angelica di Marietta – oficjalna faworyta Roberto di Rassena, aktualnego komtura miragliańskiego odłamu zakonu Synów Mananna. Di Rassena nadal jest kawalerem i nie zapowiada się na to, aby szybko znalazł sobie żonę. Złośliwe języki plotą, iż ten obdarzony niebywałym zmysłem politycznym dyplomata skazany jest na samotność, póki nie usidli go Magdalena di Ferrato, spadkobierczyni spuścizny poprzedniego rodu książęcego, obalonego przez Borgia Zdobywcę. Na razie jednak zarówno temperamentna Magdalena, jak i przebiegły Roberto wolą skakać sobie do gardeł i prowadzić między sobą zaciekłą wojnę. Aby ukrócić wszelkie tego typu plotki, di Rassena przedstawił Miragliano swoją faworytę. Angelica wydaje się być zadowolona z jego zainteresowania i podobno związek rozkwita. Prawda jest jednak zupełnie inna. Angelica została wynajęta przez samą Magdalenę di Ferrato do szpiegowania jej najzacieklejszego wroga, ale bystry umysł Roberto przejrzał tę intrygę. Zaważywszy jednak na to, że przywykł do toczenia walk w białych rękawiczkach, postanowił wykorzystać niefortunne posunięcie swojej przeciwniczki do własnych celów. Tak oto Angelica nie straciła swojej reputacji i pozycji, ale obecnie stoi przed nią nie lada trudne zadanie, wymagające umiejętnego pogodzenia dwóch nieprzewidywalnych potęg Miragliano. W rzeczywistości pracuje teraz dla di Rasseny, zapewniając mu komfort tego, że di Farrato otrzymuje tylko te informacje, które na swój temat pragnie jej przekazać komtur. Młoda kobieta ma jednak świadomość, że dzień, w którym ta rozgrywka zostanie ujawniona będzie najgorszym dniem jej życia. Uwzględniając jednak korzyści płynące z lojalności wobec Roberta nie zamierza ryzykować utraty jego zaufania.


Kolejnym rozwiązaniem, często stosowanym przez odchodzące w cień kurtyzany, jest przyjęcie na naukę młodej dziewczyny, która w zamian za pomoc w najtrudniejszym etapie kariery dzieli się przez umówiony czas swoimi zyskami z mentorką. Mentorka zaś odprowadza odpowiednią cześć tych pieniędzy do swojego Domu, dzięki czemu łączność z posiadającą prawa do znanego nazwiska szkołą zostaje zachowana.

Obecnie najsłynniejszą z nauczycielek jest Bianca di Velere, wywodząca się z domu di Ravenna. Tylko najlepsze uczennice szkoły są kierowane pod jej opiekę i od niemal dziesięciu lat nie zdarzyło się jeszcze, by któraś z nich nie zrobiła oszałamiającej kariery. Ponad czterdziestoletnia kobieta zachowała cały swój urok i wdzięk. Choć oficjalnie wycofała się z profesji kurtyzany i skupiła na nauce, to jednak ma stałe grono adoratorów, dla których zawsze znajdzie czas. Uczennice uważają ją za najbardziej wymagającą z mentorek, ale i za najbardziej troskliwą. Nazywana jest czasem matką, gdyż opiekuje się swoimi podopiecznymi jeszcze długo po tym, jak wkroczą na własną ścieżkę. Owocuje to tym, że nawet gdy zależność finansowa zostaje zerwana, odnoszące sukces kurtyzany nadal pamiętają o mentorce i podkreślają swoje oddanie kosztownymi podarkami.

Choć nikt nie mówi o tym głośno, to większość orientujących się w świecie kurtyzan osób zakłada, że Bianca była też w ostatnich latach edukatorską Magdaleny di Ferrato. Musi być w tym ziarno prawdy, bo urodziwa panna Magdalena słynie w mieście zarówno ze swojej ambicji, jak i uroku oraz otwartego umysłu. Śmiało można powiedzieć, że jest to obecnie najlepsza partia w Miragliano.

Mistrzynie ars amandi a miłość

Wprawione w sprzedawaniu swojego czasu, uwagi i wdzięków kurtyzany jak ognia powinny unikać prawdziwej miłości. Mistrzynie uwodzenia i sztuki kochania muszą bardzo uważać, by samemu nie paść ofiarą tego oręża. Nie zakochuj się – gdzie pojawia się serce, tam ginie rozum głosi jedna z najważniejszych zasad profesji kurtyzany. I choć dla wszystkich adeptek te słowa wydają się być oczywiste i święte, to z biegiem lat zdarza się, ze nawet słynne kurtyzany wpadają w pułapkę uczuć. Bardzo często jest to nie tylko początek końca ich kariery, ale i powód wielu przykrości i rozczarowań.

Zakochanej kobiecie trudno utrzymać w towarzystwie obojętnych jej mężczyzn pozory zainteresowania i zachwytu ich osobami. Kurtyzana, która zaczyna tak postępować wpada w nie lada kłopoty. Zakochana kobieta zrobi wiele, nawet nierozsądnych rzeczy dla swojego ukochanego. Jedną z nich może być odprawianie adoratorów z kwitkiem, co również prowadzi do licznych problemów. Zakochana kobieta chce mieć ukochanego tylko dla siebie, a ukochany zazwyczaj identycznie postrzega tę sprawę, co stoi w opozycji do zasad wykonywanej profesji.

Najczarniejszym ze scenariuszy jest nieopatrzne umiłowanie mężczyzny ubogiego bądź niskiego stanu. Jeśli kurtyzana w porę się nie otrząśnie z zadurzenia, zazwyczaj jej kariera szybko się kończy. Wystarczy jedna mała ploteczka. Miragliano bywa okrutne i jeśli na światło dzienne zostanie wyciągnięty taki romans, to kurtyzana praktycznie od razu utraci wszystkich klientów. Któż bowiem będzie chciał zabiegać i opłacać kosztownościami wdzięki, które byle prostak i biedak może mieć za darmo? Może się to wydać paradoksalne w przypadku kobiety parającej się nierządem, ale reputacja to coś, czego kurtyzana nie może utracić.

Jeżeli konieczne jest już stracenie głowy i dopuszczenie do głosu serca, najlepiej byłoby gdyby ukochany był odpowiednio bogaty i wpływowy. Wtedy w grę wchodzi zostanie jego oficjalną faworytą. Niestety, im lepszą pozycję zajmuje kawaler, tym szanse na to, że zaryzykuje on swoją karierę i poślubi kurtyzanę maleją. W tej sytuacji te kurtyzany, które chciałyby mieć swojego ukochanego za męża, powinny zakochiwać się w mężczyznach zamożnych, ale średniego stanu. Cały problem z miłością polega jednak na tym, że pomimo najrozsądniejszych założeń, zazwyczaj kieruje się ona w stronę zupełnie nieodpowiedniego kandydata.

Szpieg w koronkach

Inteligentne i bystre kurtyzany, potrafiące doskonale obserwować otoczenie i zdobywać wiele cennych informacji podczas umiejętnie prowadzonych rozmów, czasem zostają zatrudniane w charakterze szpiegów. Politycy, dostojnicy i możni tego świata nie spodziewają się zazwyczaj ze strony swoich uległych kochanek takiego podstępu. Silni i przebiegli gracze przekraczając progi sypialni stają się po prostu spragnionymi przyjemności i chwili wytchnienia, zwykłymi ludźmi. A dobra kurtyzana zrobi wszystko, by w jej towarzystwie czuli się spokojnie i komfortowo. W takich warunkach kobiecie łatwiej jest wydobyć od nich interesujące zleceniodawcę informacje. Zdarza się, że nawet metresy szpiegują swoich patronów.

Taka gra jest jednak o wiele bardziej niebezpieczna i podejmujące ją kurtyzany muszą z niezwykła wprawą dbać o zachowanie dyskrecji. Tylko naprawdę silne i bystre kobiety potrafią latami łączyć profesję kurtyzany ze szpiegowskim fachem. Im bardziej są przebiegłe i im bardziej wpływowe, tym ich możliwości są większe. Potrafią nie tylko zdobywać niezbędne informacje, ale i umiejętnie manipulować adoratorem, mając realny wpływ na podejmowane przez niego decyzje, nawet te polityczne i finansowe.

Chętnych do wynajęcia w Miragliano takiego szpiega jest wielu. Poczynając od wywiadów innych księstw i wpływowych rodów, przez kompanie handlowe i gildie kupieckie, aż po przedstawicielstwa innych krajów. Jeśli chodzi o wewnętrzną politykę Tilei, to zarówno Remas jak i Luccini starają się na bieżąco uzyskiwać informacje na temat najważniejszych Miragliańczyków. Tobaro wydaje się trzymać z dala od takich rozgrywek, ale na wszelki wypadek trzyma rękę na pulsie i posiada w mieście własnych obserwatorów. Z pozostałych krain Starego Świata prym w infiltrowaniu tak Miragliano, jak i całej Tilei, wiedzie Estalia. Historia obu państw pełna jest zatargów i politycznych przepychanek, dlatego wywiady obu krain nieustannie się obserwują. Również Imperium, Bretonia i Arabia nie są obojętne na sytuację polityczną i ekonomiczną Tilei.

Szpiegowskie talenty kurtyzan równie często wykorzystuje samo Miragliano. Dygnitarze, poselstwa i reprezentacje innych księstw czy krain są w ten sposób delikatnie kontrolowane, badane i sprawdzane. Dzięki temu Miragliano z wyprzedzeniem wie o wszystkich zakusach politycznych współgraczy.

Szczypta mechaniki

Tworząc postać miragliańskiej kurtyzany bądź metresy należy pamiętać, że profesje te skonstruowane są z myślą o Bohaterkach pochodzenia tileańskiego. Startowo posiadają one pakiet następujących umiejętności: znajomość języka (tileański), plotkowanie, wiedza (Tilea).

Kurtyzana

Miragliańskie kurtyzany są uosobieniem marzeń każdego mężczyzny. Wyróżniają się nie tylko urodą i uwodzicielskim sposobem bycia, ale i pięknem umysłu. Te wszechstronnie wykształcone i oczytane kobiety biegłe są zarówno w sztuce retoryki, jak i tajemnicach arkan ars amandi. Otoczone luksusem i zbytkami należnymi najmożniejszym, brylują na salonach miragliańskiej socjety, skupiając na sobie uwagę licznych adoratorów. Wyznaczają trendy w modzie, interesują się sztuką, historią i polityką kraju. Zawsze są w centrum uwagi i potrafią to umiejętnie wykorzystywać. To doskonałe kochanki i jeszcze lepsze rozmówczynie. Ambitne i silne potrafią nie tylko zdobyć, ale i utrzymać względy adoratora, czerpiąc przy tym olbrzymie korzyści finansowe i społeczne. Niezwykle często kurtyzany są bardzo wpływowymi osobami, posiadającymi rozliczne znajomości wśród znamienitych obywateli miasta. Profesja kurtyzany umożliwia im zdobycie olbrzymiego majątku, wysokiej pozycji społecznej, a często nawet szlacheckiego tytułu przy jednoczesnym zapewnieniu swobody i wolności, jakiej inne tileańskie kobiety mogą im tylko pozazdrościć. Nawykłe do dbania o własne interesy stają się mistrzyniami intryg, biegłymi w niuansach dworskiej polityki.


Umiejętności: czytanie i pisanie, hazard albo plotkowanie, kuglarstwo (aktorstwo), kuglarstwo (muzykalność albo śpiew), nauka (historia albo sztuka), przekonywanie, spostrzegawczość, targowanie albo wycena, wiedza (Tilea), znajomość języka (tileański)
Zdolności: charyzmatyczny, etykieta, intrygant albo przemawianie
Wyposażenie: 3 komplety ubrań najlepszej jakości, perfumy, przybory do pisania, instrument muzyczny (lutnia albo mandolina), 3k10 zk, biżuteria o wartości 10k10 zk, ochroniarz
Profesje wstępne: kanciarz, mieszczanin, paź, sługa, szlachcic, żak
Profesje wyjściowe: majordomus, metresa, szarlatan, szlachcic, szpieg

Metresa

Wielu spośród wpływowych i cieszących się olbrzymią sławą kurtyzan udaje się oczarować mężczyznę na tyle, że chce daną damę posiadać na wyłączność. Jeśli taki układ pasuje i jej, zostają wtedy oficjalnymi kochankami, a kurtyzana zyskuje miano metresy. Metresa to dużo więcej niż kurtyzana i o wiele więcej niż żona. To kochanka i partnerka, wybrana z własnej woli, a nie w drodze narzuconego mariażu rodów. Najczęściej partnerowi po prostu bardzo mocno zależy na jego faworycie, darzy ją szacunkiem i miłością, choć zdarza się i tak, że jest traktowana jak kolejny drogocenny przedmiot podkreślający status mężczyzny. Metresa otaczana jest odpowiednim szacunkiem, bezpośrednio zależnym od statusu kochanka. Staje się bardzo wpływową osobą, bo wielu Tileańczyków wie, że zyskanie przychylności metresy bardzo ułatwia zyskanie przychylności jej kochanka. Niektóre z kurtyzan zostały tak wpływowymi faworytami, że towarzyszą swojemu kochankowi nawet podczas oficjalnych uroczystości, a postawieni niżej w hierarchii społecznej wpierw kłaniają się im, a dopiero później żonom. Dobry towarzysz zadba również o zapewnienie metresie dostatku i bogactwa. Często przejawia się to w podarkach w postaci rezydencji, pięknych gondol, służby i wszelkich drogocennych zbytków. Wysoko urodzeni partnerzy potrafią zapewnić swojej wybrance zyskanie szlacheckiego bądź arystokratycznego tytułu.


Umiejętności: charakteryzacja, czytanie i pisanie, kuglarstwo (dowolne dwa), nauka (genealogia/ heraldyka), nauka (dowolne dwie), plotkowanie, przekonywanie, spostrzegawczość, targowanie, warzenie trucizn, wiedza (Tilea), wiedza (Bretonia albo Estalia albo Imperium), znajomość języka (bretoński albo estalijski albo staroświatowy)
Zdolności: błyskotliwość, charyzmatyczny, etykieta bądź intrygant, przemawianie, szczęście
Wyposażenie: 5 kompletów ubrań najlepszej jakości, perfumy, przybory do pisania, 100 zk, biżuteria o wartości 400 zk, zestaw do charakteryzacji, ochroniarz, paź
Profesje wstępne: dworzanin, kurtyzana, szlachcic, szpieg
Profesje wyjściowe: arystokrata, majordomus, uczony, szpieg
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamęCzytaj również

WFRP: To twój pogrzeb
Timor mortis conturbat me
- recenzja
WFRP: Zestaw Startowy
Wesołe życie gwardzisty
- recenzja
WFRP: Ciężkie Dnie i Niespokojne Noce
Z uśmiechem przez Stary Świat
- recenzja
Młot na obłąkanych
Crossover WFRP i ZC - część trzecia

Komentarze


27383
   
Ocena:
0
Artykuł napisany bardzo dobrze, widać, że autorka włożyła w niego sporo pracy.

Co do szczegółów wypowiedzieć się nie mogę, bo na młotku się nie znam, ale widać, że autor to fachowiec:)
30-04-2009 23:01
Aesandill
    5/5
Ocena:
0
Bardzo dobre, ponownie.
Dodatkowo profesja - czyli to co lubie najbardziej.

Jak najwiecej takich tekstów.

Bardzo dobry temat, ciekawie ujety. Szczypta erotyki w Młotku. Naprawde coś świetnego.
Jedyne czego mi brakuje to kilku rysunków.

Pozdrawiam
Aes

PS: Jakby było coś takiego jak polecanki z blogów, był by tu mój głos. Naprawde warte przeczytania
01-05-2009 11:01
E_elear
   
Ocena:
+1
Ciekawy artykuł, pozwalający spojrzeć na inny aspekt WH, na pewno warty przeczytania.
01-05-2009 12:32
Aesandill
   
Ocena:
0
Mam takie małe pytanie co do profesji.

Skąd tak spore zwiększenie SW, przy porównywalnie niskiej Zr?
01-05-2009 13:46
Viriel
    Dziękuję za komentarze
Ocena:
+1
Aesandillu, w WFRP wysokość parametru Siły Woli odzwierciedla umiejetność koncentracji bohatera, jego determinację oraz odporność na stres. Dlatego zdecdowałam się położyć większy nacisk na tę cechę niż na Zręczność.

Po prostu nie przyszło mi do głowy, by na sesji sprawdzać sprawność kobiety w łożnicy za pomocą testu Zręczności (bowiem poza czysto technicznymi aspektami, do których pasowałby test Zr, kurtyzana ma w sobie ten kuszący czar, jaki chętniej odzworowywałabym testem Ogłady). Za to jestem sobie w stanie wyobrazić wiele trudnych sytuacji w życiu kurtyzany, które wymagają od tej kobiety kierowania się siłą rozumu, determinacji i rozwagi. Choćby na przykładzie umiejętnego poradzenia sobie z "kłopotem" zakochania, czy oschłego traktowania przez zamożnego adoratora.
01-05-2009 15:54
Aesandill
   
Ocena:
0
Rozumiem

Nie koniecznie chodziło mi tylko o taki aspekt Zr. Wykształcona i zaradna kobieta może równierz wykorzystywać zrecznośc w innych celach niż tylko seks. Jestem w stanie wybrazić sobie wiele sytuacji w jakich kurtyzana mogła by wykorzystać swoją gracje i zreczność ;D.

Malowanie, taniec, oraz wszelkie sztuki. W tym oczywiście równierz sztuka miłosna. Mi właśnie kurtyzana z gracja będzie się kojarzyć.

Wiec jednak bliższy był bym bilansu Zr = Sw. Ale to Twoja profesja(bardzo udana zresztą, a ja najbardziej lubie dodatki z profesją), a krytykować zawsze łatwo. Kiedyś robiłem podobną profesje (do starego młota)i dziele się opinią. Zresztą mam graczke której jedna z ulubionych postaci jest właśnie zaradna kurtyzana(akurat nie w młotku).


A co do SW, ok. Rozumiem argumentacje. Tyle co mocny kapłan, ale ok. Naprawde mocna determinacja, ale dlaczego ścieżka kapłana ma być w tym temacie mocniejsza(bez sarkazmu)?

Pozdrawiam
Aes
01-05-2009 17:20
Viriel
   
Ocena:
+2
A już zupełnie prozaicznym powodem stosunkowo niskiego parametru rozwoju Zr był fakt, że sporo rozwinięć przypadło do Ogd, Int i SW. Obawiałam się po prostu, że dodanie kolejnego bonusu do Zr wywoła efekt "przepaka".

Zresztą, co najfajniejsze w profesjach nieoficjalnych, to tylko moja wizja schematu rozwoju. Po lekturze artykułu każda graczka, gracz bądź MG bedzie mógł pzrecież wypracować na swoje potrzeby własny schemat. Mi pozostaje zaś liczyć, że ten przedstawiony powyżej będzie odpowiednim wzorem, gotowym na modyfikacje.
01-05-2009 22:05
Aesandill
   
Ocena:
0
Logiczna argumentacja.
Nie bede więc już sypał piachu w tryby ;)

Jeszcze raz gratuluje ciekawego tekstu

Pozdrawiam
Aes
02-05-2009 09:26
Krishakh
   
Ocena:
0
Podoba mi się- temat przedstawiony rozlegle, nie rozwlekle. Fajnie się czyta, choć ogólnie nie jest to moje ulubione zagadnienie ;).
Zgadzam się z Aesandillem, choć to niewiele zmienia, bo, jak napisała Autorka, każdy może mieć swoją wizję.
Ogólnie fajnie, że tekst jest o Tilei i obyczajach tam panujących, bo w tym temacie posucha raczej oficjalnie.
W sumie: git.
Pozdrawiam.
17-05-2009 10:19
jaffar
   
Ocena:
0
Po pierwszej czesci bylem bardzo milo zaskoczony poziomem, ale teraz ciezko sie nie zachwycic. Calosc nadaj sie do druku i to z marszu. Juz zaczynam sie bac co bedzie na kolejnej sesji, moja lepsza polowa ;) tez to przeczytala. Biedne moje postaci:D

Viriel moje szczere gratulacje no i czekamy na wiecej takich tekstow.
21-05-2009 15:04
~Thrall

Użytkownik niezarejestrowany
    Cóz....
Ocena:
0
Cóż.... Powiem tak: rzetelne opracowanie sytuacji doskonale wykwalifikowanej kurtyzany....ale niestety dla mnie nic nowego. Już po pierwszych linijkach miałem przed oczami Fedrę no Deluaney z trylogii Kusziela. Mimo to miło zobaczyć ulubiona ksiażkę w świecie młotka. Dzięx i pozdrawiam
10-09-2009 00:01

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.