Olondria

Noty

Skrzydlate opowieści

14-03-2022 22:18 | Komentarze: 0
Cztery kobiety – żołnierka, uczona, poetka i lwica salonowa – znalazły się po przeciwnych stronach gwałtownej rebelii. Z chwilą wybuchu wojny ich lojalność, cele i przekonania doprowadzają do konfliktu między nimi. Wszystkie obawiają się, że pamięć o nich zaginie. Posługu...