» Zasady domowe » Psionika » Nowe atuty: aury, zbroje, myśloostrza

Nowe atuty: aury, zbroje, myśloostrza


wersja do druku

"Ładną mamy dziś aurę..."

Autor: Redakcja: Piotr 'Rebound' Brewczyński

Poniżej opisano konwersje niektórych atutów z Podręcznika Psioniki (oznaczone gwiazdką) i działu The Mind’s Eye z oficjalnej strony Wizards of the Coast (oznaczone daszkiem) oraz nowe atuty dotyczące psionicznych aur, Inercyjnej zbroi i myśloostrzy.


Tabela 1-1: Atuty
Atuty psioniczne Wymagania
Inercyjna zbroja -
_Poprawiona inercyjna zbroja Inercyjna zbroja, poziom 3+
__Aura dostojeństwa Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 5+
__Inercyjna bariera Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 6+
___Poprawiona inercyjna bariera Inercyjna bariera, Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 9+
__Zbroja energii Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 5+
Mistrzowskie kształtowanie myślostrza Bazowy atak +6, zdolność kształtowania myślostrza, biegłość w odpowiedniej broni lub tarczy (patrz opis)
Niezwykłe myślostrze Bazowy atak +5, zdolność tworzenia myślostrza w ramach akcji darmowej
Ukrycie aury Rzt 15+, bazowy rzut obronny na Wolę 6+
Widmowe myślostrze Cha 13+, bazowy atak +9, zdolność tworzenia myślostrza, zdolność Nóż w duszę
Wyostrzona percepcja Rzt 19+, Czujność
_Widzenie aur Rzt 19+, Wyostrzona percepcja
__Psioniczny wzrok Rzt 19+, Widzenie aur, Wyostrzona percepcja
__Czytanie aur Rzt 19+, Widzenie aur, Wyostrzona percepcja
___Czucie aur Rzt 21+, Czytanie aur, Widzenie aur, Wyostrzona percepcja
_Wyczucie otoczenia Rzt 19+, Czujność, Wyostrzona percepcja
Wzmocniona inercyjna zbroja Poziom manifestującego 3+, znajomość mocy Inercyjna zbroja
Wzmocniona konstrukcja Poziom manifestującego 2+


Aura dostojeństwa [Psioniczny]
Inne stworzenia, wyczuwając aurę płynącą z Twej inercyjnej zbroi, stają się bardziej podatne na Twoje sugestie.
Wymagania: Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 5+.
Korzyści: Gdy jesteś psionicznie skupiony i korzystasz z Inercyjnej zbroi, otrzymujesz premię +2 do wszystkich testów Charyzmy związanych z wpływaniem na inne istoty.

Czucie aur [Psioniczny]
Dzięki niezwykłemu wyczuleniu na aury jesteś zdolny do ich dostrzegania nawet wówczas, gdy zawodzą wszystkie inne zmysły.
Wymagania: Rzt 21+, Czytanie aur, Widzenie aur, Wyostrzona percepcja.
Korzyści: By wykorzystać ten atut, musisz być psionicznie skupiony. Dzięki niemu możesz „widzieć” (wyczuwać) wszystkie istoty posiadające wyczuwalną aurę znajdujące się w promieniu 4,5 metra od Ciebie, niezależnie od tego, czy są one widzialne czy nie.
Specjalne: Jeśli istota, której aurę usiłujesz wyczuć, jest w jakiś sposób chroniona przed wieszczeniem, wykrywaniem charakteru i podobnymi efektami lub jest niepodatna na zdolności wpływające na umysł, atut ten nie zapewnia Ci względem niej żadnych korzyści.

Czytanie aur [Psioniczny]
Umiesz precyzyjniej interpretować aury.
Wymagania: Rzt 19+, Widzenie aur, Wyostrzona percepcja.
Korzyści: Możesz skuteczniej odczytywać aury żywych, widzialnych istot - dzięki temu otrzymujesz względem nich premię +4 do testów Wyczucia pobudek, a także automatycznie ustalasz ich nastawienie w kategoriach: wrogie, nieprzyjazne, obojętne, przyjazne, pomocne. Aby skorzystać z tego atutu musisz poświęcić swoje psioniczne skupienie.
Specjalne: Jeśli istota, której aurę usiłujesz wyczuć, jest w jakiś sposób chroniona przed wieszczeniem, wykrywaniem charakteru i podobnymi efektami lub jest niepodatna na zdolności wpływające na umysł, atut ten nie zapewnia Ci względem niej żadnych korzyści.

Inercyjna bariera [Psioniczny]
Siła Twej woli może chronić Cię przed zabójczymi ciosami.
Wymagania: Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 6+.
Korzyści: Aby skorzystać z tego atutu, musisz poświęcić swoje psioniczne skupienie. Umożliwia on osłabienie ciosu godzącego w postać, zapewniając jej redukcję obrażeń 10/- przeciw pojedynczemu atakowi. Aby wykorzystać Inercyjną barierę musisz być świadomy ataku; dotyczy ona wyłącznie ataków niemagicznych. Użycie tego atutu jest akcją darmową, z której można skorzystać tylko raz w rundzie (akcja natychmiastowa [immediate action]).

Inercyjna zbroja [Psioniczny]*
Twój umysł instynktownie tworzy pole ochronnej energii.
Korzyści: Dopóki jesteś psionicznie skupiony, Twój umysł automatycznie tworzy namacalne pole energetyczne, które zapewnia Ci premię +4 do KP. W odróżnieniu od zwyczajnego pancerza, Inercyjna zbroja nie powoduje żadnych kar do testów i nie zmniejsza prędkości. Ponieważ stworzona została z psychokinetycznej energii, istoty bezcielesne nie mogą jej ominąć w sposób, w jaki omijają normalną zbroję. Twoja inercyjna zbroja, w zależności od wyboru, może być niewidoczna lub przybierać postać barwnej poświaty. Wynikająca z niej premia do KP nie sumuje się z premią za tarczę czy zapewnianą przez noszenie normalnej zbroi.

Mistrzowskie kształtowanie myślostrza [Psioniczny]
Jesteś bieglejszy w kształtowaniu swojego myślostrza, co pozwala Ci na nadawanie mu bardziej różnorodnych form.
Wymagania: Bazowy atak +6, zdolność kształtowania myślostrza, biegłość w odpowiedniej broni lub tarczy (patrz opis).
Korzyści: Możesz nadać swojemu myślostrzu kształt dowolnej broni z poniższej listy: sztylet, krótki miecz, długi miecz, miecz półtoraręczny, wielki miecz. Możesz również stworzyć dwa myślostrza w kombinacjach: sztylet i dowolna inna (prócz wielkiego miecza), krótki miecz i dowolna inna (prócz wielkiego miecza), długi miecz i sztylet/krótki miecz/długi miecz, miecz półtoraręczny i sztylet/krótki miecz, wielki miecz.
Jeśli jesteś biegły w posługiwaniu się tarczami, możesz również przekształcić myślostrze w tarczę myśli. Utworzona w miejsce krótkiego miecza będzie stanowiła odpowiednik małej tarczy; w miejsce długiego miecza - odpowiednik dużej tarczy. Tarcza myśli nie może nigdy przybrać formy puklerza lub pawęży.
Normalnie: Możesz nadać myślostrzu kształt krótkiego, długiego lub półtoraręcznego miecza.
Specjalne: W związku ze zmianą kształtu, nazwa myślostrza może ulegać zmianom, które miałyby na celu uwzględnienie nowego typu broni. O tym, jak będzie ona brzmiała, decyduje Ostrze duszy.

Niezwykłe myślostrze [Psioniczny]
Nadajesz swemu myślostrzu właściwości specyficznego materiału.
Wymagania: Bazowy atak +5, zdolność tworzenia myślostrza w ramach akcji darmowej.
Korzyści: Wybierasz jedną specjalną substancję, np. srebro albo adamantyt. Od tego momentu Twoje myślostrze jest uznawane za wykonane z tego materiału pod względem omijania redukcji obrażeń. Aby korzystać z mocy tego atutu musisz być psionicznie skupiony.
Specjalne: Atut ten możesz wybierać wielokrotnie. Za każdym razem musi on dotyczyć innego specjalnego materiału, jednak myślostrze nie może nigdy być uznawane za utworzone z dwóch specjalnych substancji jednocześnie. To, jaki materiał naśladuje w danej chwili ustalane jest w chwili jego tworzenia i nie może ulec zmianie bez uprzedniego rozproszenia i ponownego utworzenia.

Poprawiona inercyjna bariera [Psioniczny]
Wzmacniasz swą inercyjną barierę.
Wymagania: Inercyjna bariera, Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 9+.
Korzyści: Jak Inercyjna bariera, ale redukcja obrażeń przeciw pojedynczemu atakowi wzrasta do 20/-.

Poprawiona inercyjna zbroja [Psioniczny]^
Wzmacniasz swą inercyjną zbroję.
Wymagania: Inercyjna zbroja, poziom 3+.
Korzyści: Premia zapewniana przez Inercyjną zbroję wzrasta o +2.
Specjalne: Atut ten możesz wybierać wielokrotnie. Za każdym następnym razem zwiększa on premię zapewnianą przez Inercyjną zbroję o dodatkowe +1.

Psioniczny wzrok [Psioniczny]
Za sprawą wyczulonych zmysłów i odpowiedniego treningu umiesz dostrzegać działanie psioniki.
Wymagania: Rzt 19+, Widzenie aur, Wyostrzona percepcja.
Korzyści: Atut ten pozwala Ci na ustalenie, czy dany przedmiot albo istota posiada podtyp psioniczny albo też znajduje się pod działaniem jakiejkolwiek mocy bądź atutu psionicznego. Umożliwia również rozpoznanie obszaru działania mocy, nawet jeśli normalnie jej efekty pozostają niewidzialne. Aby móc wykorzystać ten atut musisz wybrać obszar o promieniu 1,5 metra albo precyzyjny cel (np. przedmiot lub konkretną istotę) pozostający w zasięgu wzroku i nie dalej niż 9 metrów od Ciebie. Aby skorzystać z tego atutu musisz poświęcić swoje psioniczne skupienie.
Specjalne: Jeśli istota, której aurę usiłujesz wyczuć, jest w jakiś sposób chroniona przed wieszczeniem, wykrywaniem charakteru i podobnymi efektami lub jest niepodatna na zdolności wpływające na umysł, atut ten nie zapewnia Ci względem niej żadnych korzyści.

Ukrycie aury [Psioniczny]
Umiesz maskować swoją aurę i powierzchowne myśli, czyniąc je nieczytelnymi.
Wymagania: Rzt 15+, bazowy rzut obronny na Wolę 6+.
Korzyści: Zawsze gdy jesteś psionicznie skupiony, Twoja aura staje się nieczytelna, podobnie jak wszelkiego rodzaju powierzchowne myśli. Na skutek tego postać korzystająca z dowolnej zdolności pozwalającej na wykorzystanie aury (np. Czytanie aur) albo na czytanie powierzchownych myśli (np. Dominacja nad osobą) traci tą możliwość w stosunku do Ciebie. Nie czyni Cię to jednak niepodatnym na efekty wpływające na umysł, uroki, dominację itd.

Widmowe myślostrze [Psioniczny]
Nadajesz swemu myślostrzu widmowe własności.
Wymagania: Cha 13+, bazowy atak +9, zdolność tworzenia myślostrza, zdolność Nóż w duszę.
Korzyści: Twoje myślostrze jest uznawane za Widmowe, dzięki czemu może wpływać na stworzenia bezcielesne (lub cielesne, jeśli sam jesteś bezcielesny). Aby korzystać z tego atutu musisz być psionicznie skupiony.

Widzenie aur [Psioniczny]
Dostrzegasz więcej niż inni wyczuwając aury dostrzeganych istot.
Wymagania: Rzt 19+, Wyostrzona percepcja.
Korzyści: Gdy jesteś psionicznie skupiony, możesz dostrzegać aury istot znajdujących się w Twoim polu widzenia, w maksymalnej odległości 9 metrów od Ciebie. Dzięki temu poznajesz ich stan w kategoriach: żywy (jasna, wyraźna aura), bliski śmierci (nieprzytomny, chory, wyczerpany, zatruty; aura przygaszona, migocząca, niewyraźna), martwy (brak zauważalnej aury).
Specjalne: Jeśli istota, której aurę usiłujesz wyczuć, jest w jakiś sposób chroniona przed wieszczeniem, wykrywaniem charakteru i podobnymi efektami lub jest niepodatna na zdolności wpływające na umysł, atut ten nie zapewnia Ci względem niej żadnych korzyści.

Wyczucie otoczenia [Psioniczny]
Zyskujesz dodatkowy zmysł umożliwiający wyczuwanie najbliższego otoczenia.
Wymagania: Rzt 19+, Czujność, Wyostrzona percepcja.
Korzyści: Gdy jesteś psionicznie skupiony, otrzymujesz ślepowidzenie o promieniu 3 metrów, które opiera się na Twoim zadziwiającym, psionicznym zmyśle.

Wyostrzona percepcja [Psioniczny]
W niezwykły, wyostrzony sposób zdajesz się widzieć to, co dzieje się dookoła Ciebie.
Wymagania: Rzt 19+, Czujność.
Korzyści: Gdy jesteś psionicznie skupiony, przeciwnicy nie otrzymują zwyczajowej premii +2 do testu ataku, gdy cię flankują. Należy Cię również wówczas uznawać za świadomego ataków i przygotowanego, dzięki czemu (o ile nie jesteś nieprzytomny lub unieruchomiony) zawsze zachowujesz premię ze Zręczności do Klasy Pancerza.
Normalnie: Przeciwnicy atakujący z flanki otrzymują premię +2 do testów ataku, a postać nieprzygotowana traci wszelkie premie z Zr do KP.

Wzmocniona inercyjna zbroja [Psioniczny]
Uzyskujesz nowe sposoby wzmocnienia Inercyjnej zbroi.
Wymagania: Poziom manifestującego 3+, znajomość mocy Inercyjna zbroja.
Korzyści: Inercyjna zbroja tworzona przez Ciebie dzięki mocy o tej samej nazwie może zostać wzmocniona na jeden lub kilka z poniższych sposobów (niezależnie od bazowo dostępnych opcji):
- Za każde 2 punkty mocy, które zdecydujesz się poświęcić, Inercyjna zbroja zapewnia również odporność 5 przeciwko jednemu wybranemu typowi energii (ogień, kwas, zimno, elektryczność, dźwięk)
- Za każde 8 punktów mocy, które zdecydujesz się dodatkowo poświęcić, Inercyjna zbroja zapewnia również redukcję obrażeń 2/-.

Wzmocniona konstrukcja [Psioniczny]^
Tworzone przez Ciebie astralne konstrukty są wytrzymalsze i skuteczniejsze w walce.
Wymagania: Poziom manifestującego 2+.
Korzyści: Astralne konstrukty utworzone przez Ciebie dzięki mocy Astralny konstrukt zyskują 1 dodatkowy punkt wytrzymałości/KW oraz premię +1 za biegłość do wszystkich testów ataku i obrażeń.

Zbroja energii [Psioniczny]
Twoja inercyjna zbroja chroni cię przed żywiołami.
Wymagania: Inercyjna zbroja, Poprawiona inercyjna zbroja, poziom 5+.
Korzyści: Zawsze, gdy jesteś psionicznie skupiony i korzystasz z Inercyjnej zbroi, dodatkowo zyskujesz dzięki niej odporność 5 na jeden z rodzajów energii - do wyboru spośród podanych: ogień, elektryczność, zimno, kwas, dźwięk.
Specjalne: Atut ten możesz wybierać wielokrotnie. Za każdym razem musi on dotyczyć innego rodzaju energii.
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamę

Komentarze


amnezjusz
    Brawo :)
Ocena:
0
Bardzo fajne i ciekawe. Atuty przydatne i pomysłowe, naprawdę kawał dobrej roboty :) Teraz dostajemy jeszcze więcej możliwości do rozwoju nszego psiona.
13-03-2006 21:32
~Aruik

Użytkownik niezarejestrowany
    Genialne... to znaczy Psioniczne!
Ocena:
0
Cóż... zestaw atutów które każdy "Psioniczny pozytywnie" chciałby mieć: nieprzepakowane, czytelne i różnorodne, mimo że dotyczące tylko do trzech typów pisonicznych zdolności: Myśloostrzy, Inercyjnej Zbroi i postrzegania otoczenia.

Nic innego tylko gratulować i liczyć na dalsze prace.

Niech żyją Pionolubni !!!
13-03-2006 21:38
Zsu-Et-Am
   
Ocena:
0
Dziękuję za przychylne komentarze - za pewien czas kolejna, ostatina już (jak dotychczas) partia nowych atutów psionicznych i pokrewnych, tym razem bardziej różnorodna i interesująca (powyższe były docelowo posegregowane "tematycznie") - taką przynajmniej mam nadzieję. Psioniki w najbliższych miesiącach na pewno nie zabraknie...
Pozdrawiam.
13-03-2006 21:43
~Zook

Użytkownik niezarejestrowany
    Genialne
Ocena:
0
Gdyby było więcej takich jak ty...
Tobyśmy zaośzczędzili na ksiąrzkach.
14-03-2006 11:26
~Pallator

Użytkownik niezarejestrowany
    Doskonałe
Ocena:
0
Heh, dobre :] Im więcej tym lepiej !
PS : Umysł to siła . . .
14-03-2006 16:59
~Nobody

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Bardzo dobra i przemyślana praca. Bardzo przydatne i na pewno pozwolę moim graczom używać tych atutów.
Mam tylko jedno pytanie: co to znaczy, że jest się psionicznie skupionym?
17-03-2006 00:45
Zsu-Et-Am
   
Ocena:
0
Jest to autorski przekład terminu z Expanded Psionic Handbook (Podręcznik Psioniki do edycji 3,5, wchodzący w skład SRD) - w oryginale psionic focus. Aby wejść w psioniczne skupienie konieczny jest podtyp psioniczny (determinowany przez posiadane zdolności psioniczne lub psi-podobne, punkty mocy, atut Dziki talent etc.) i udany test Koncentracji o ST 20. Jak długo zachowujesz psioniczne skupienie (można je utracić w wyniku zastosowania niektórych zdolności przez przecinwików, zużywajac je w połączeniu z jakąś zdolnością lub atutem bądź wraz z utratą przytomności), możesz korzystać z niektórych psionicznych atutów - o ile stawiają taki wymóg. Inne z kolei wymuszają poświęcenie psionicznego skupienia w chwili użycia (później można powrócić do tego stanu kolejnym testem). Po szczegóły odsyłam do SRD.
17-03-2006 16:11
Ilimanter
   
Ocena:
0
Psionika rulz 4 ever! Pierwsza myśl - co to jest to psioniczne skupienie?! nie przeczytałem czegoś czy co?. Potem zobaczyłem komentarze :D
Już wiem jak bardzo bedzie wymiatac mój psion ^^.
DZIEKS!!
Psionika rulz 4 ever!
19-03-2006 12:55
Planetourist
   
Ocena:
0
No, bardzo ciekawe. Cętnie wykorystam na sesji, ale mam drobne zastrzeżenie: z opisu atutu Ukrycie Aury można wywnioskować, że w nawiasie w tymże atucie powinno się pojawić Czytanie Myśli, a nie Dominacja nad Osobą.
25-03-2006 14:10
Zsu-Et-Am
   
Ocena:
0
Dla jasności wyjaśnię: Ukrycie aury nie chroni np. przed zdominowaniem, a tylko przed tym, co podano - odczytaniem powierzchownych myśli. Na co pozwala (w ramach dodatkowej korzyści, poza ustanowieniem kontroli) przykładowa Dominacja.
26-03-2006 00:31
~Executor

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
baaaardzo słaabe!!!! Psioniczne postacie maja byc grywalne i zrownowazone a te atuty np z redukcja 20/-!!!!!!!!!!!!!! robia z mich championow!!!
01-04-2006 13:31
Zsu-Et-Am
   
Ocena:
0
Raz w rundzie, w zamian za psionic focus, przeciw pojedynczemu atakowi, RO 20/- jest przegięciem? W dodatku za cenę 4 atutów i od 9. poziomu, gdy zadanie kilkukrotnie większych obrażeń w pojedynczym ataku nie jest problemem? Nie uważam. Atuty są dość silne, ale nie zupełnie przepakowane. Wystarczy czytać uważnie.
03-04-2006 16:11

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.