» Blog » Mitologia w ogródku - recenzja gry Venture Forth na blogu Planszuffka
24-04-2012 03:21

Mitologia w ogródku - recenzja gry Venture Forth na blogu Planszuffka

W działach: gry planszowe | Odsłony: 3

Mitologia w ogródku - recenzja gry Venture Forth na blogu Planszuffka

Uwiel­biam gry pełne kli­matu – takie, w których gracze mogą dokony­wać mniej więcej tego, co dla mity­cznych herosów lub bohaterów nie­zlic­zonych (lep­szych lub gorszych) powieści fan­tasy było chlebem powszed­nim. Dlat­ego od zawsze cieszyło mnie ist­nie­nie całego podgatunku plan­szowych gier przy­godowych. Niestety, mają one, przy­na­jm­niej w moim mnie­ma­niu, pewien poważny manka­ment. Gdy człowiek gra tylko w nie, jest zach­wycony. Gdy jed­nak wyjdzie poza ich krąg, zaczyna zauważać ich niedoskonałości. [...]

 

Pier­wsze infor­ma­cje o grze zadzi­ałały na mnie bardzo pozy­ty­wnie. Gdy tylko usłysza­łem, że świat roz­gry­wek bez prądu wzbo­gaci się o inteligentną, z założe­nia przy­godową, ale w mechan­ice opty­mal­iza­cyjną grę, zacząłem poważnie zas­tanaw­iać się, co z tego wszys­tkiego wyjdzie. Powiedzmy sobie szcz­erze – próba wymyśle­nia czegoś zupełnie nowego styl­isty­cznie i mechan­icznie to rzecz bardzo ryzykowna. Może bowiem okazać się, że gra wyjdzie zbyt udzi­wniona, w prak­tyce niegry­walna lub trudna do poję­cia wystar­cza­jącego, by po zasadach poruszać się kom­for­towo. Może też stać się coś wręcz prze­ci­wnego – cała innowa­cyjność przed­sięwz­ię­cia zmieści się na łebku od szpilki i to, co miało być innowacją po prostu wzmocni równy, niezmi­enny szereg. [...]

 

To jest tylko zajawka. Resztę tekstu (wraz z bazą starszych recenzji i "planszówkowej publicystki") znajdziesz na blogu Planszuffka. Aby dostać się do tekstu bezpośrednio, wystarczy kliknąć tutaj. Zapraszam i życzę miłego czytania :-)  

 

 

1
Notka polecana przez: Jade Elenne
Poleć innym tę notkę
Komentarze pod tą notką zostały zablokowane przez autora.