string(15) ""
» Blog » Materialy specjalne na pancerz i bron
15-11-2012 22:23

Materialy specjalne na pancerz i bron

W działach: dnd, indeks, materiały | Odsłony: 332

Indeks materiałów na pancerze, broń.

 

 

Pancerz

Adamantine: zapewnia redukcje obrażeń w zależności od kategorii pancerza. PMP

Arandur: zapewnia odporność na dźwięk. MF

Astral Driftmetal: działa przeciwko atakom istot bezcielesnym jakby był efektem mocy. Można wykonać tylko napierśnik, ciężkie pancerze, lub tarcze. KBiE\PH

Aurorum: naprawia się gdy roztrzaskany (sundered). BoED

Blended Quartz: zmniejsza Rncw. KBiE

Blueice: zmniejsza kategorie pancerza, Kdtzp i Rncw dla czarów zimna i zwiększa MpzZ. FB

Bronzewood: zmniejsza wagę pancerza, nie wpływa na Ukrywanie się w terenie zalesionym KBiE

Camoflauge Dye: zapewnia premię do Ukrywania się w lesie (tylko zbroje ze skóry). RF

Chitin: zamiennik metalu, zwiększa MpzZ. RotD

Copper, Alchemical: zapewnia odporność na zimno. MF

Cyrite (Arcane Steel): zapewnia premię +1 z odporności do RO. PGtE

Darkleaf, Elven: zmniejsza kategorie pancerza Rncw, Kdtzp, zwiększa MpzZ. KBiE

Darksteel: zapewnia odporność na kwas. MF

Darkwood (Zalantar): zmniejsza wagę i Kdtzp (tylko tarcze). PMP

Dlarun: zapewnia odporność na ogień. MF

Dragoncraft: zapewnia odporność na energię 5 (zgodnie z typem smoka), jako zdolność nadzwyczajną. Zmniejsza kategorię pancerza i Kdtzp (można wykonać tylko niektóre typy pancerzy). Draco

Dragonhide: zamiennik metalu w większości pancerzy. Pancerz jest niepodatny na broń oddechową odpowiedniego smoka. PMP\Draco

Dragonhide Mantle: zapewnia odporność na energie jak dragoncraft, ale używa ramion, jako miejsca założenia. Draco

Duskwood: tylko napierśnik, zmniejsza kategorię pancerza, Rncw i Kdtzp, zwiększa MpzZ. MF

Elukian Clay: zwiększa Kdtzp, Kdtzp nie stosuje się do testów Pływania. KBiE

Entropium: zwiększa kategorie pancerza i Kdtzp do testów opartych na Sile, zmniejsza Kdtzp do testów opartych na Zręczności, Rncw i zwiększa MpzZ . KBiE

Fever Iron: zapewnia odporność na ogień. MF

Flametouched Iron: zapewnia premię do RO przeciwko czarom, zdolnością czaropodobnym i nadnaturalnym złych przybyszy. ECS

Glassteel: zmniejsza kategorię pancerza, Kdtzp and Rncw, zwiększa MpzZ (w 3E działa jak adamantyt +mithril). RF\CV

Gold, Alchemical: zapewnia odporność na ogień i kwas, zwiększa kategorię pancerza, Kdtzp and Rncw, zmniejsza MpzZ. MF

Leafweave, Elven: zmniejsza Rncw i Kdtzp, zwiększa MpzZ (tylko niemetalowe pancerze). KBiE

Living Metal: zmniejsza Kdtzp i Rncw, zwiększa MpzZ. MF

Mithral: zmniejsza kategorię pancerza, Kdtzp i Rncw, zwiększa MpzZ. PMP

Mournlode, Purple: zapewnia premię do RO przeciwko czarom, zdolnością czaropodobnym i nadnaturalnym nieumarłych. MoE

Oerthblood: zapewnia redukcje obrażeń, premię ze Szczęścia do RO przeciwko efektom magicznym, w zależności od kategorii pancerza, DM #351

Pearlsteel: pancerz jest o 25% lżejszy od normalnych odpowiedników. SW

Platinum, Alchemical: zapewnia odporność na zimno i dźwięk, zwiększa kategorię pancerza, Kdtzp i Rncw, zmniejsza MpzZ. MF

Riverine: połowa premii z pancerza staje się premią z odbicia, niepodatny na obrażenia, za wyjątkiem niektórych czarów. SW

Sentira: odpowiednik Mithrilu, wymagany do stworzenia emotional armor (trzy rodzaje z różnymi bonusami). SoS

Shadowsilk: może być użyty do stworzenia niektórych lekkich pancerzy, zapewnia premię do Ukrywania się, Cichego Poruszania Się, zwiększa MpzZ, zmniejsza Kdtzp, w zacienionych miejscach, ciemności również Rncw. ToM

Starmetal: odpowiednik adamantyny. CAr

Susalian Chainweave: zapewnia redukcje obrażeń x/kłute. CW

Thistledown: uzywany tylko w przeszywanicy, zapewnia premie do testów Ukrywania się w zacienionych miejscach, ciemności. RotW

Urdrukar (mindsteel): zwiększa ST przy wróżeniu, aby zlokalizować noszącego, podwaja Rncw. KBiE

Wildwood: zmniejsza premię do KP, Kdtzp i Rncw, zwiększa MpzZ . Noszący może zignorować Kdtzp podczas Ukrywania się w leśnym poszyciu. Naprawia się, gdy zamoczony w wodzie, lub wystawiony na słońce. RotW

Ysgardian Heartwire: zwiększa KP przeciwko potwierdzeniu trafienia krytycznego. KBiE\BoED

 

 

Broń

Abyssal Bloodiron: odpowiednik zimnego żelaza, premia przy potwierdzaniu trafienia krytycznego. PH

Adamantine: ignoruje trwałość mniejsza niż 20 przy roztrzaskiwaniu (sundering) przedmiotów. PMP

Aurorum: naprawia się, gdy roztrzaskany (sundered). BoED

Baatorian Green Steel: premia z umagicznienia do obrażeń. KBiE

Blueice: broń cięta zadaje dodatkowe obrażenia. FB

Bronzewood: zmniejsza wagę. KBiE

Byeshk: zadaje dodatkowe obrażenia, jako broń obuchowa, obchodzi redukcję obrażeń daelkyr. ECS

Calomal: obchodzi redukcję obrażeń stworzeń z podtypem ogień. MoE

Crystal, Deep: zadaje dodatkowe obrażenia po przelaniu punktów mocy. EXH

Cyrite (Arcane Steel): obchodzi redukcję obrażeń x/magia. PGtE

Darksteel: zadaje dodatkowe obrażenia od elektryczności. MF

Dlarun: zadaje dodatkowe obrażenia od zimna. MF

Dragonbone Bow: zwiększa zasięg o 6m i łuk traktowany jest jako refleksyjny. Draco

Dragonfang: zapewnia premię z umagicznienia do ataków i zadaję obrażenia od energii typu zgodnego z typem smoka, jako zdolność nadzwyczajną. Draco

Duskwood: metalowe bronie ważą o połowę mniej niż normalnie. MF

Fever Iron: zadaje dodatkowe obrażenia od ognia. MF

Flametouched Iron: broń jest dobra (charakter). ECS

Frystalline: broń jest dobra (charakter). BoED

Gehennan Moghuth-Iron: kara do ataku i obrażeń, ale broń jest trująca. KBiE

Glassteel: adamantyt +mithril, kara do testów zauważenia broni tak wykonanej. RF\CV

Gold, Alchemical: zwiększa kość obrażeń, ale broń wymaga dodatkowego atutu, aby jej używać. MF

Hizagkuur: zadaje dodatkowe obrażenia od elektryczności. MF

Iron, Cold: obchodzi redukcję obrażeń x/zimne żelazo. PMP

Kheferu: obchodzi redukcję obrażeń stworzeń z podtypem ziemia. SS

Mournlode, Purple: obchodzi redukcję obrażeń nieumarłych jak srebro, lub zimne żelazo. MoE

Oerthblood: premia ze szczęścia do ataków i obrażeń, trafiony otrzymuje karę do RO przeciwko magicznym efektom. Dragon #351

Pandemonic Silver: odpowiednik srebra, bron cięta stwarza aurę strachu, gdy wyciągnięta podczas wiatru. CW

Pearlsteel: 25% lżejsza niż normalna, zmniejsza kary za używanie broni tnących i miażdżących w wodzie. SW

Platinum, Alchemical: zwiększa kość obrażeń, ale broń wymaga dodatkowego atutu, aby jej używać MF

Riedran Crysteel: zadaje dodatkowe obrażenia psionicznym stworzeniom. ECS

Rimefire Ice: zadaje dodatkowe obrażenia od zimna. FB

Silver, Alchemical: obchodzi redukcję obrażeń /srebro, zmniejsza obrażenia broni. PMP

Serren: broń zyskuje właściwość Widmowość. BoED

Solarian Truesteel: premia przy potwierdzaniu trafienia krytycznego. KBiE\BoED

Starmetal: odpowiednik adamantytu, zadaje dodatkowe obrażenie pozaplanarnym stworzeniom, gdy są na planie Materialnym. CAr

Stygian Ice: zadaje dodatkowe obrażenia od zimna, szansa na obniżenie RZT po trafieniu, ale broń sama może otrzymać obrażenia po zadaniu obrażeń. FB

Targath: obchodzi redukcję obrażeń Aerenal deathless, zmniejsza atak i obrażenia. ECS

Thinaun: pochłania dusze tych, którzy byli z nią w kontakcie w chwili śmierci, uniemożliwia wskrzeszenie, chyba że rzucający ma broń z duszą przy sobie, zmniejsza koszty komponentów potrzebnych do wskrzeszania. CW

 

 

 

Szablony (Dungeon Master's Guide II)

 

 

Feycraft

Pancerz: zmniejsza wagę i Rncw, zapewnia premię do testów Blefowania.

Broń: zmniejsza wagę i kategorię.

 

Fireshaped

Pancerz: premia do RO przeciwko ogniu i efektom gorąca.

Broń: zadaje dodatkowe obrażenia stworzeniom z podtypem zimno

 

Githcraft

Pancerz: zmniejsza Rncw, zapewnia premię do testów Koncentracji.

Broń: zadaje dodatkowe obrażenia psionicznym stworzeniom.

 

Gloryborn

Pancerz: premia do KP podczas szarżowania.

Broń: premia do obrażeń podczas szarżowania.

 

Hellforged

Pancerz: zwiększa Kdtzp i Rncw, zmniejsza MpzZ , zapewnia premiero KP gdy sąsiaduje się z sojusznikiem.

Broń: zadaje dodatkowe obrażenia flankowanym celom

 

Pitspawned

Pancerz: zadaje obrażenia atakującym wręcz.

Broń: premia przy potwierdzaniu trafienia krytycznego.

 

Soulforged

Pancerz: premia przeciwko próbom byczej szarży, byciu przewróconym

Broń: dodatkowe obrażenia szarżującym celom.

 

Dwarvencraft: zwiększa PW i Trwałość przedmiotu i ST na zniszczenie. RoS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Kdtzp - Kara do testów z pancerza (ACP - armor check penalty).

Rncw - Ryzyko niepowodzenia czarów wtajemniczeń (ASF - arcane spell failure).

MpzZ - Maksymalna premia ze Zręczności (MDB - maximum dexterity bonus).

RO - Rzuty Obronne.

 

 

Źródła:

BoED - Book of Exalted Deeds

CAr - Complete Arcane

CW - Complete Warrior

CV - Champions of Valor

DM - Dragon Magazine

DMGII - Dungeon Master's Guide II

Draco - Draconomicon

ECS - Eberron Campaign Setting

EXH  - Expanded Psionics Handbook

FB - Frostburn

KBiE - Księga Broni i Ekwipunku (A&EG - Arms and Equipment Guide)

MoE - Magic of Eberron

MF - Magia Faerunu (MoF - Magic of Faerun)

PBT - Przewodnik budowniczego twierdz (SBG - Stronghold Builder's Guide)

PGtE - Player's Guide to Eberron

PH - Planar Handbook

PMP - Przewodnik Mistrza Podziemi (DMG - Dungeon Master's Guide)

RF - Rasy Faerunu (RoF - Races of Faerun)

RoS - Races of Stone

RotD - Races of the Dragon

RotW - Races of the Wild

SoS - Secrets of Sarlona

SS - Sandstorm

SW - Stormwrack

ToM - Tome of Magic

UE - Unapproachable East

 

 

Opracowane na podstawie:

http://community.wizards.com/go/thread/view/75882/19569550/Special_Materials_Index

Nevin 2011

 

 

Komentarze


Nevin
   
Ocena:
0
A załącznik wcięło...
15-11-2012 22:25
WekT
   
Ocena:
0
lepiej byłoby to wrzucić w pdf.
15-11-2012 22:41
Nevin
   
Ocena:
0
I tak jest na forum, ale administracja mnie upomniała że "reklamuje" zewnętrzny blog, więc spróbowałem załączyć plik tutaj. Lipa.
Ale to że blog używa czcionek jakie ma użytkownik, podoba mi się bardzo.
15-11-2012 22:48
Kamulec
   
Ocena:
0
Czy "opracowane na podstawie" w przypadku, gdy jest to tłumaczenie (może z małymi modyfikacjami?) to odpowiednie określenie? Moim zdaniem ujmuje to autorowi (czy autorom) oryginału.

"administracja mnie upomniała że "reklamuje" zewnętrzny blog"
A jak określić działanie pt. "tu jest fragment pracy, reszta na mojej stronie"?
16-11-2012 01:16
Zireael
   
Ocena:
0
Legendę bym zamieniła na angielską, i tak wszyscy znają te angielskie skróty, a są krótsze i łatwiejsze do skojarzenia.
16-11-2012 08:49
Nevin
   
Ocena:
0
"Czy "opracowane na podstawie" w przypadku"...
I znów to samo co w przypadku tamtych linków. Naprawdę nie masz innych, ciekawszych zajęć ?
Jeśli Ci to tak bardo przeszkadza, narusza interesy oryginalnego twórcy, jest jakimś plagiatem, czy nie daj Szatanie "piractwem", to jest coś takiego jak DMCA, notice and takedown, etc. Więc napisz to tamtej osoby, jak to "przywłaszczyłem" sobie jej pomysł (ewentualnie przedstaw pełnomocnictwa do występowania w jej imieniu), i niech administrator serwisu usunie wpisy naruszające dobra oryginalnego autora.

"A jak określić działanie pt. "tu jest fragment pracy, reszta na mojej stronie"?"
Jedynym dostępnym mi działaniem, aby wyeliminować przynajmniej część osób które, wchodzą do moich homebrew-owych tematów tylko po to żeby się "zabawić".

"Legendę bym zamieniła na angielską..."
To jest zrobione głownie dla ludzi którzy mają problem z angielskim. Ci co nie maja mają oryginał.

"...i tak wszyscy znają te angielskie skróty..."
Nie byłbym taki pewny :)
16-11-2012 10:26
Kamulec
   
Ocena:
+1
Tak, uważam że lepiej, byś poprosił o zgodę, nim coś przetłumaczysz. Natomiast to, by napisać wprost i wyraźnie, że się coś tłumaczy i kto jest autorem, to wg mnie kwestia przyzwoitości, a nie prawa.
16-11-2012 20:12
Nevin
   
Ocena:
+1
*-=UWAGA !^-#


Ogłoszenie dla ludzi którzy w szkole mieli zamiast czytania ze zrozumieniem, czytanie według klucza, czy coś podobnego, a później sami nie zechcieli braków uzupełnić.

Ja (tj. Nevin) nie wymyśliłem, zebrałem osobiście zaprezentowanych w powyższym indeksie materiałów. Ja (tj. Nevin) wziąłem tylko cześć z zaprezentowanego pod podanym linkiem (http://community.wizards.com/go/th read/view/75882/19569550/Special_Mat erials_Index) indeksu, przetłumaczyłem, dodałem Oerthblood i stworzyłem plik.
Autorem jest autor publikacji spod linka tj. Terronus i ewentualnie inni którzy są współautorami, pomagali mu, etc.

Ja (tj. Nevin) jestem tylko autorem pomysłu na plik i pliku .pdf, w okrojonej w stosunku do oryginału spod linku wersji, tłumaczenia i pomysłu dodania Oerthblood do listy.


KONIEC OGŁOSZENIA
16-11-2012 21:34
Petersburg
   
Ocena:
0
Bardzo fajne zestawienie. Na pewno przyda się, jeśli będzie mi dane wrócić do systemów spod szyldu AD&D.
18-11-2012 08:55

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.