Kontakt z redakcją

Kontaktu do poszczególnych osób w redakcji odpowiedzialnych za konkretne sprawy prosimy szukać w dziale Redakcja

Poltergeist jest czasopismem wpisanym do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Siedlcach oraz do międzynarodowego systemu informacji o wydawnictwach ciągłych prowadzonego przez Narodowy Ośrodek ISSN przy Bibliotece Narodowej pod numerem ISSN 1898-2107.

Wydawcą Serwisu Poltergeist jest:

Fundacja Poltergeist
Nowe Opole, ul. Brzozowa 22
08-103 Siedlce
NIP: 821-26-67-670

Materiały przeznaczone do zrecenzowania, nagrody do wspólnie organizowanych konkursów itp. należy wysyłać na adres prowadzącej nasz magazyn Księgarni Gandalf:

Poltergeist
Gandalf – Dział Marketingu

ul. Beskidzka 37
91-612 Łódź

Inne przesyłki (zaproszenia, prezenty, listy) należy kierować na wskazany wyżej adres Fundacji Poltergeist.

Redakcja informuje, że nie zwraca materiałów niezamówionych.