» Świat Mroku » Organizacje » Grupa Millenium

Grupa Millenium


wersja do druku

Drugie miejsce, cz.1

Redakcja: Mikołaj 'markós' Markowski

Artykuł zajął drugie miejsce w konkursie Ekwinokcjum, edycja wiosna 2009. Tekst opublikowany został w formie maksymalnie zbliżonej do oryginału.


Grupa Millennium to tajna organizacja typu Konspiracja (Conspiracy), stworzona przede wszystkim z myślą o grze Hunter: The Vigil. Grupę można jednak wykorzystać we wszystkich innych opowieściach Świata Mroku. Może być ona potężnym sojusznikiem, pracodawcą dla śmiertelnych BG w przygodach prowadzonych tylko w oparciu o podręcznik podstawowy ŚM. Grupa może być również ciekawym i wymagającym antagonistą w kronikach Wampira, Wilkołaka czy Maga.
Pierwsza cześć tekstu to szczegółowy opis Grupy Millennium. Druga cześć to scenariusz, będący wprowadzeniem BG w szeregi Millennium.
Tekst ten jest moim hołdem dla wspaniałego dzieła Chrisa Cartera z niezapomnianym Lancem Henriksenem w roli Francka Blacka: serialu Millennium.

CZĘŚĆ PIERWSZA: GRUPA MILLENNIUM


Wprowadzenie

Jedno pokolenie na trzy bywa świadkiem końca wieku. Jedno na trzydzieści staje w obliczu końca milenium. Przełomom tysiącleci towarzyszy strach przed końcem wszystkiego, apokalipsą, Dniem Sądu. Jednocześnie pojawia się przeświadczenie o konieczności zmian i ulepszeń, próba podjęcia wysiłków budowania lepszej przyszłości.
Większość ludzi rozkłada bezradnie ręce spoglądając na pełną wojen, kataklizmów, głodu i cierpienia historię świata, która toczy się swoim torem aż do ostatecznej zagłady.
Kim są Ci, którzy nad bierność i oczekiwanie przedkładają aktywne działanie?
Grupa Millenium jest działającą od dwóch tysiącleci tajną organizacją, która za cel postawiła sobie zrozumienie istoty Zła i walkę z Nim. Działania Grupy skierowane są na obronę dominującej pozycji człowieka i uchronienie Ziemi przed ostateczną zagładą: Apokalipsą.
Pomysł na przygodę: Proroctwo Oriona
Zgodnie z najnowszą popkulturową wiedzą koniec świata ma nastąpić w nocy z 21-22 grudnia 2012r. Na świecie powstaje coraz więcej sekt i kultów przygotowujących się do kataklizmu.
Millennium bada wszystkie tropy mogące potwierdzić lub zaprzeczyć zagrożenie Apokalipsą. Analizowane są zmiany pola magnetycznego naszej planety, wpływ Słońca na rozmieszczenie biegunów magnetycznych Ziemi, specyficzny układ gwiazd i planet przypadający na tą datę, przepowiednie Starożytnych Egipcjan i Majów oraz źródła „przecieku” informacji o rzekomym kataklizmie do popkultury (film 2012, książka Patrick Geryla itd.).
Zgromadzenie Oriona, to grupa zaprzedanych Otchłani (Abyss) Magów, nazywających siebie Scelesti. Starają się rozbudzić wśród Śpiących wiarę w nadchodzący kataklizm, sącząc plotki o nim za pomocą szeroko pojętych mass mediów, kultury masowej, ideologii New Age. Wszystko po to, aby skłonić łabychŚpiących fali paniki i samobójstw, które posłużą jako Sakrament w potężnym Rytuale, mającym na celu otwarcie bram między Upadłym Światem (Fallen World) i Otchłanią.
BG działający z ramienia Millennium natrafiają na ślad tej tajemniczej i groźnej organizacji i powoli odkrywają zamiary Zgromadzenia Oriona. W jaki sposób im się przeciwstawią. Czy w obliczu zagrożenia, będą szukać wsparcia wśród innych Magów? Czy może własnymi siłami spróbują powstrzymać tych skorumpowanych i szalonych Przebudzonych?

Aby realizować misję, Grupa od lat zwalcza wszelkie przejawy Zła, jednocześnie budując swoją pozycję w celu zdobycia władzy. Władza ta doprowadzić ma Grupę na pozycję lidera, prowadzącego ludzkość w wojnie, której stawką jest ocalenie bądź zagłada Świata.
Korzenie Grupy Millennium sięgają setnego roku naszej ery, do milenijnej chrześcijańskiej sekty. Pierwsi chrześcijanie założyli Grupę aby bronić świat przed siłami Zła, w latach poprzedzających pierwsze milenium naszej ery... oraz następujących po nim.
Przez lata członkowie Grupy mieli dostęp do przełomowych odkryć i badań naukowych, gnostycznych teorii, które świat z początku odrzucał lub zakazywał, takich jak prace Kopernika, Galileusza czy Newtona. Dzięki temu członkowie Millennium dysponowali wiedzą wyprzedzająca swoją epokę. Pracownicy Grupy wiedzieli o rzeczach „o których nie śniło się filozofom”.
Dziś postronni obserwatorzy traktują Millennium jaka grupę konsultingową zatrudniającą byłych pracowników FBI, która oferuje usługi doradcze policji oraz agencjom rządowym. W sprawach wyjątkowo skomplikowanych szeroko pojęte organy ścigania zwracają się do Millennium z prośbą o pomoc. Agenci Millennium działają wtedy jako zewnętrzni konsultanci i znani są ze swojej niezwykłej intuicji, profesjonalizmu i zaangażowania w ściganiu przestępców.
W rzeczywistości to tylko niewielki wycinek działań Grupy. W jej skład wchodzą eksperci z dziedzin takich jak teologia, okultyzm, prawo, zaawansowane technologie, biologia, chemia, medycyna, nauki przyrodnicze. Wiele śledztw i spraw Millennium prowadzi bez informowania policji i agencji rządowych. Dotyczą one spraw szczególnej wagi, bezpośrednio dotykają natury Zła i wiedza o nich nie może wyjść poza Millennium. Wiele zakulisowych działań nastawionych jest też na rozbudowę sieci wpływów Grupy, budowanie jej pozycji a nawet moralnie wątpliwe eksperymenty, czynione w imię dobra większej sprawy.

Historia

Millennium istnieje prawie od początku chrześcijaństwa. W roku 100 n.e., w Damaszku biskup miejscowej gminy chrześcijańskiej Achikar, założył tajną grupę, zrzeszającą tylko i wyłącznie najwierniejszych wyznawców nowej religii chrześcijańskiej. Celem grupy było przygotowanie do wojny o nowy porządek świata, która miała rozpocząć się tysiąc lat po narodzinach Chrystusa. Członkowie Millennium dogłębnie studiowali nauki Jana Ewangelisty, a jego Apokalipsa stanowiła ostrzeżenie przed zbliżającą się zagładą znanego świata.
Kolejne dwieście lat to okres prześladowań chrześcijan i zarazem wzmożonej aktywności grupy. Jej członkowie dotarli ze swoją misją aż do Rzymu, w szeregi przyjmując coraz więcej gnostyków z Syrii i Egiptu, którzy mocno wpłynęli na charakter i wierzenia Grupy.
Grupa obiecywała swoim członkom naukę niosącą wyzwolenie i zbawienie. Ta tajemna wiedza (gnosis), dostępna jedynie dla wybrańców Bożych, przynosiła wyznawcom zrozumienie sieci biologicznych i socjologicznych oraz kosmologicznych uwarunkowań w których żyli. W szeregi grupy włączano coraz więcej osób posiadających moce nadprzyrodzone, uznawane za dary Boga. Dwa wieki doświadczeń w walce ze Złem, sprawiły, że w ustnych i coraz częściej spisywanych podaniach członków grupy pojawiały się informacje o nieludzkich istotach, potworach i demonach zamieszkujących świat i manipulującymi ludźmi często pod przykrywką pogańskich bóstw.
Chrześcijaństwo, z Bogiem który stał się Człowiekiem, dało znak, że nadchodzi era ludzi. Co ciekawe wielu członków Grupy w tym czasie nie było już członkami sekty chrześcijańskiej, a Objawienie Jana, traktowano jako ostrzeżenie przed końcem i starano mu się zapobiec, bez względu czy stał za nim Bóg czy Szatan. Mimo to działanie Millennium skupiło się na zaciekłej obronie chrześcijaństwa przed prześladowcami, a ostatecznym celem stało się uczynienie z sekty oficjalnej religii, która swoją potęga i powszechnością będzie mogła przeciwstawić się Złu czającemu się w cieniach świata, a kierować tą walką będzie oczywiście Millennium.
Cel udało się osiągnąć w IV wieku. 30 kwietnia 311 roku cesarz Galeriusz wydał edykt tolerancyjny. Cesarz liczył na zjednanie chrześcijańskiego Boga, przekonany do tego przez swojego medyka, członka Millennium, który wywołał chorobę genitaliów a następnie zdiagnozował ją jako karę chrześcijańskiego Boga za prześladowania niewinnych wyznawców.
Atut: Dłoń Rozkładu ****
"Nagle otworzył mu się wrzód w pośrodku części wstydliwych, a potem wewnątrz ropna fistuła; jedno i drugie szerzyło nieuleczalne spustoszenie w głębi jego trzewi. W ranach tych roiło się nieprzeliczone mnóstwo robaków i rozchodził się z nich trupi zaduch. Zresztą cała bryła cielska już przed chorobą zmieniła się w potworną kupę tłuszczu, która wnet zaczęła się rozkładać, przedstawiając widok nieznośny dla każdego, kto musiał się zbliżać." Euzebiusz z Cezarei
Osoba władająca tą mocą jest w stanie zaszczepić w ciele ofiary ognisko martwicy. Aby tego dokonać musi mieć możliwość długotrwałego kontaktu z ofiarą oraz dostęp do błon śluzowych lub krwi. Aby zaszczepić ognisko martwicy konieczne jest od kilku do kilkunastu spotkań, w odstępach nie częstszych niż tydzień i nie rzadszych niż miesiąc. U ofiary, w głównie w jelitach oraz na innych organach wewnętrznych zaczyna rozwijać się zgorzel gazowa. Towarzyszy temu przyspieszenia tętna i oddechu ofiary, spadek ciśnienia krwi, zamroczenie, utraty świadomości, wokół pojawia się odrażający gnilny zapach a na organach wewnętrznych pojawiają się wypełnione posokowatym płynem oraz gazem pęcherze. Objawy te występują około 4-5 dni po zarażeniu. Próby leczenia sprowadzają się do podawania dużych dawek antybiotyków, jednak z powodu zajęcia zgorzelem organów wewnętrznych, szanse na wyleczenia są niemalże zerowe.
Test: Manipulacja + Medycyna
Test złożony wymaga uzyskania 20 sukcesów. Rzut wykonywany jest raz na każde spotkanie z ofiarą, spotkanie muszą odbywać się nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w miesiącu. Uzyskanie 20 sukcesu oznacza zaszczepienie w organizmie ofiary ogniska martwicy. Dramatyczna porażka w którymkolwiek rzucie oznacza fiasko zabiegu i uodpornienie się organizmu na dalsze próby zainfekowania ciała. Wyjątkowy sukces sprawia, że po uzyskaniu 20 sukcesu objawy choroby wystąpią już następnego dnia po zarażeniu.


W roku 313 pojawił się edykt Mediolański, ogłoszony wspólnie przez Konstantyna Wielkiego i Licyniusza. Konstantyn, który działał pod wpływem zesłanego przez Millenium snu, w którym ukazał mu się krzyż i słowa „In hoc signo vinces” (pod tym znakiem zwyciężysz), wprowadził na sztandary wojska i monety monogramy Chrystusa, biskupom przyznał uprawnienia urzędników państwowych, finansował budowę świątyń chrześcijańskich. Za jego rządów mariaż państwa z religią chrześcijańską stał się faktem. Na kilka dni przed śmiercią (maj 337 roku) przyjął chrzest od ówczesnej głowy Millennium, Euzebiusza z Nikomedii.
Atut: Władca Snu ***
"Chodzi Sen na palcach: pora, pora spać... Rozsypuje bajki. Którą mam ci dać?" Ada Kopcińska-Niewiadomska
Władca tej mocy jest w stanie wpływać na sny ofiary umieszczając w nich swoje obrazy i wizje. Aby tego dokonać należy przygotować gorący napar, z którego para musi dotrzeć na twarz zarówno Władcy Snu jak i jego ofiary. Najbliższej nocy, Władca Snu musi znaleźć się w odległości nie większej niż 666 łokci sumeryjskich (około 344 metrów) od śpiącej ofiary. Władca wizualizuje sobie sceny i obrazy, które chce umieścić we śnie drugiej osoby, a następnie oddaje się w objęcia snu. Wtedy właśnie, kiedy Władca i jego ofiara śpią, następuje przekazanie obrazów z jednego snu do drugiego. Władca i ofiara śnią ten sam sen.
Test: Manipulacja + Ekspresja oraz Manipulacja + Ekspresja kontra Determinacja + Opanowanie
Gracz wykonuje test Manipulacji i Ekspresji, liczba sukcesów oznacza jak bardzo sugestywny był zesłany sen. Następnie liczba sukcesów uzyskanych w tym teście dodawana jest do puli gracza podczas drugiego, spornego testu Manipulacji i Ekspresji Władcy kontra Determinacja, Opanowanie + ew cecha nadprzyrodzona ofiary. Ten test określa w jakim stopniu to co chciał zasugerować snem Władca wpłynie na dalsze zachowanie ofiary. Wygrana Władcy oznacza, że obrazy wysłane przez niego zostały zinterpretowane według woli Władcy. Odwrotny wynik, oznacza, że sen, nie wywarł odpowiedniego wrażenia na ofierze. Dramatyczna porażka oznacza, że sen nie został w ogóle zapamiętany. Wyjątkowy sukces to oznaka, że sen wstrząsnął ofiarą i powtarza się samoistnie prze kilka kolejnych nocy, utwierdzając ofiarę o jego znaczeniu.

Grupa zaczęła się rozrastać, w owym czasie jej centrum stał się Rzym, a równie ważnymi ośrodkami były Konstantynopol, Jeruzalem i Aleksandria.
Kolejne wieki to rozwój chrześcijaństwa na terenie całej Europy, za którym jak cień podążali członkowie Grupy. Europa wedle wierzeń Millenium miała stać się miejscem wielkiej millenijnej bitwy z siłami Zła, więc członkowie Grupy starali się zyskać jak najwięcej przytułków na przyszłym polu bitwy. Jednocześnie Millenium korzystało coraz częściej z rad mędrców z Persji takich jak Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi czy Dżabir Ibn Hajjan.
Wraz ze zbliżaniem się roku 1000 członkowie grupy napotykali coraz to więcej przejawów działalności Zła. Wbrew przewidywaniom, bardzo wiele znaków pojawiło się w Persji i Egipcie a nie w Europie. W szczególności członków grupy zainteresowała działalność Zakonu Trzykrotnego Wejrzenia, czczącego morską bestię Leviathana. Właśnie tam zostały skierowane główne siły Grupy, a jej członkowie stanęli oko w oko z pradawnymi koszmarami, zastępami kultystów czczących bluźniercze istoty i przygotowujących się na otwarcie Bramy Piekieł. W czasie tej walki w ręce Millenium dostały się setki zakazanych okultystycznych tomów, co zapoczątkowało stworzenie w Rzymie biblioteki grupy, do dziś stanowiącej jedną z jej największych skarbów.
Atut: Biblioteka Millennium od * do *****
"Księgi, księgi, całe aleje pełne ksiąg"
Potężna biblioteka, pełna prastarych bluźnierczych tomów, magicznych pergaminów, zakazanych i palonych przez Inkwizycję ksiąg, która swoim bogactwem ustępuje jedynie zbiorom watykańskim. Istnieje siedem kręgów biblioteki. W zależności od stopnia wtajemniczenia, członkowie Millennium mogą mieć dostęp do coraz głębszych zasobów biblioteki. Agenci* mogą mieć dostęp do kręgu trzeciego, Patroni* do piątego, Starszy* do szóstego a Stary Człowiek* jako jedyny ma dostęp do siódmego kręgu.
BG wykonujący test Prowadzenia Badań (Inteligencja + Wykształcenie) i korzystający z zasobów biblioteki otrzymuje modyfikator równy połowie poziomu Atutu, zaokrąglając w górę. Jeśli badania związane są z teologią lub okultyzmem jako modyfikator wykorzystywany jest pełen poziom Atutu.
BG wydający PD na rozwinięcie Umiejętności umysłowych i mający dostęp do Biblioteki, przed wydaniem PD wykonuje test na aktualny poziom Atutu, a liczba uzyskanych sukcesów zmniejsza koszt rozwinięcia Umiejętności (koszt nie może być jednak niższy niż 1 PD).
*Opis statusu wewnątrz Grupy znajduje się w dalszej części tekstu, w podpunkcie Struktura.

Poza polem widzenia Grupy rozgrywała się walka wewnątrz kościoła chrześcijańskiego, która ostatecznie doprowadziła do Wielkiej Schizmy Wschodniej (1054). Był to olbrzymi cios dla Grupy, który mocno zachwiał jej fundamentami. Grupa składała się z ludzi Wschodu i Zachodu, sam rozłam wydawał się działaniem, które miało osłabić chrześcijaństwo i realizować cele Złego.
Tak więc wspaniałemu zwycięstwu nad Leviathanem i jego sługami towarzyszyła klęska związana z brakiem reakcji grupy na atak w samo serce hierarchii chrześcijaństwa. Mimo że udało uchronić się świat przed Apokalipsą, to prawdziwa wojna rozpoczęła się na nowo.
Aby zapobiec rozłamowi wewnątrz Grupy, członkowie Millenium zdecydowali, że nie poprą żadnej ze stron i swoją misję kontynuować będą samodzielnie, bez bezpośredniego wsparcia ze strony kościołów. Decyzję tę podjęto po burzliwych naradach na spotkaniu w Rzymie, zakończonym 23 czerwca 1056 roku. Jest to kluczowa data dla Grupy, gdyż rozpoczęła ona długotrwały acz nieuchronny proces laicyzacji Millenium. Jednocześnie wiodącym dogmatem stał się kult człowieka. Wtedy to zamiast krzyża symbolem Grupy stał się staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, Uroboros. Wtedy też po raz pierwszy wypowiedziano sekwencję, która do dziś definiuję Grupę: „Oto kim jesteśmy”. Co ciekawe sam symbol Uroborosa, pierwszy raz pojawił się na dokumencie datowanym na rok 998 n.e.
"Pomysł na przygodę: Ręka św. Sebastiana"
Tuż przed końcem pierwszego millenium szczególnie pożądana przez Grupę stała się relikwia: Ręka św. Sebastiana, której legendarna moc miała pozwolić zwyciężyć w Ostatniej Bitwie i zatrzymać nadchodzący Armagedon.
W 998 roku, członek Millennium, wysłał wiadomość do siedziby grupy w Rzymie. Wszedł on w posiadanie świętej relikwii i spieszy do Rzymu aby złożyć ją na ręce Starego Człowieka. Rycerz nigdy do Rzymu nie dotarł. Badania wykazały, że wraz z całą swoją świtą został bestialsko zamordowany. Co więcej, w odległości kilku mil od miejsca mordu odnaleziono dwójkę rycerzy Aegis Kai Doru, jakby skamieniałych, zastygłych w bezruchu, z twarzami oszpeconymi lękiem. Relikwii nie odleziono.
BG dowiadują się, że na aukcji w Genewie wystawiony ma zostać przedmiot bardzo przypominający z opisu Rękę św. Sebastiana. Millennium, Aegis Kai Doru i kilka innych sił rozpoczyna wyścig, którego zwycięzca, ma szansę zdobyć potężny oręż. Kto jest obecnym właścicielem relikwii? Czy jest to faktycznie ta legendarna Ręka? Dlaczego świat usłyszał o niej akurat teraz? I jaka jest jej faktyczna moc? To wszystko pytania na które będą musieli odpowiedzieć BG.

Grupa, obserwowała kolejne krwawe wyprawy krzyżowe, podczas których życie straciło dziesiątki tysięcy ludzi. Nie przeszkadzało to jednak Grupie wzbogacić się na tych wyprawach, zdobyć dziesiątki relikwii, jak również wziąć udział w wielu potyczkach z istotami mającymi z ludźmi bardzo niewiele wspólnego.
XV i XVI wiek przyniósł odkrycie dla Europy Ameryki oraz teorię heliocentryczną Kopernika, jednego z mędrców Grupy. Był to początek prawdziwej rewolucji naukowej, kontynuowanej przez innych wspaniałych myślicieli Grupy Galileusza i Newtona.
W tym czasie pycha zaczęła trawić organizację od wewnątrz, członkowie uwierzyli, że to właśnie oni są stworzeni aby rządzić i decydować co jest dobre dla ogółu ludzkości.
Koniec XVIII w, to wojna o niepodległość Ameryki Północnej. Jean-Baptiste de Rochambeau, ówczesny przywódca Grupy, we śnie dostrzegł Amerykę Północną jako nowe rodzące się mocarstwo, dzięki któremu możliwości działania Grupy jeszcze bardziej się rozszerzą.
Atut: Proroczy Sen **
"Witajcie. Czasami zdarza mi się mieć "prorocze sny". Śnił mi się wypadek i że ludzie ledwo przeżyli. Następnego dnia jedziemy samochodem i nadają, że był wypadek i że ledwo facet przeżył itp. Ale to bardziej. Moja mama także miała jakiś sen w którym był mój pradziadek(jeszcze go trochę pamiętam) i ja byłem po tym chory. Ale to było jak byłem mały. Teraz nie dawno znowu się dziadek śnił znowu byłem chory. Co myślicie?" Kamfa, forumowisko.pl
BG miewa sny, które zdają się dotyczyć wydarzeń z przyszłości. Raz na sesję gracz może zażądać od MG zesłania snu, który okaże się proroczy.
Dostrzeżone we śnie wizje rzadko są jednak dosłowne, operują raczej symbolami i pozwalają się tylko pewnych rzeczy domyślać.
Raz podczas sesji, kiedy BG zapada w sen, gracz prosi MG o zesłanie Snu. Test Inteligencji i Empatii pozwala BG zinterpretować Sen. Dramatyczna porażka oznacza, że interpretacja jest całkowicie błędna. Brak sukcesów to po prostu brak snu, a raczej niepamiętanie go przez BG. Sukces daje BG wgląd i ogólne pojęcie o prawdopodobnym wydarzeniu z przyszłości. Wyjątkowy sukces, daje BG znajomość wielu istotnych szczegółów z przyszłości, które jednak mogą zostać przez BG zmienione.

Jean przestawił ogólne założenia Grupy generałowi Washingtonowi, zaoferował pomoc zarówno w konflikcie z Wielką Brytanią jak i w walce z „siłami Ciemności”, które czają się na terenie Ameryki. W zamian Millenium miało stać się ciałem doradczym przyszłego prezydenta i zyskać monopol w ochronie obywateli nowo powstającego Państwa przed Złem.
Tak się też stało. Washington został wybrany prezydentem w roku 1789. W 1800 roku przeniesiono główną siedzibę Grupy z Europy do Federal City (Waszyngton), w którym to mieście znajduje się ona do dziś.
Ponad siedemdziesiąt lat później, w roku 1871, kilka lat po zakończonej wojnie secesyjnej, stwierdzono, że ponad połowa z wszystkich aktywnych członków Grupy działa na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Kolejne lata to rozwój grupy na terenie USA i stopniowa utrata wpływów i znaczenia w Europie.
Połowa dwudziestego wieku, przyniosła kolejne zmiany wewnątrz Millenium i ukształtowała jej obecną strukturę.
W latach czterdziestych, wizja zagłady nuklearnej upewniła dwóch wysokich rangą oficerów FBI J. Edgara Hoover’a i Clyde’a Tolsona’a o konieczności istnienia grupy mogącej działać ponad prawem. Grupy, która mogłaby podjąć się działań, których nie mógł wykonywać ani rząd ani agencja.
Hoover, który był członkiem Grupy, przekonał Tolsona, że Millenium może stać się organizacją, która rozwiąże ich problemy.
Hoover zaczął rekrutować do Grupy aktualnych i byłych członków FBI oraz innych agencji rządowych. Ten proces mocno wpłynął na charakter grupy. Armię naukowców, teologów, okultystów, badaczy zjawisk nadprzyrodzonych uzupełnili profesjonalni byli i obecni członkowie FBI i innych agencji rządowych. Grupa zaczęła działać oficjalnie jako organizacja doradcza, wspomagająca FBI i policję w sprawach szczególnie trudnych, takich jak seryjne zabójstwa, mordy rytualne i we wszystkich innych nietypowych przypadkach.

Cele Grupy

"Nasza misją jest ochrona ludzkości. Oto kim jesteśmy."
Co to faktycznie oznacza? Grupa wyznaje kult człowieka jako istoty, która powinna władać Ziemią. Wszystko co zagraża hegemonii człowieka, jest traktowane przez Grupę jako Zło. Grupa chce zapobiec Apokalipsie, wizji zagłady która ciąży nad światem. Millennium od wieków już nie zastanawia się czy koniec świata jest zamysłem Boga czy Szatana. Jest on ich zdaniem skierowany przeciwko ludzkości i grupa wszelkimi siłami będzie mu przeciwdziałać.
Grupa uzurpuje sobie prawo do decydowania w imieniu całej ludzkości co jest Dobre, a co Złe. Oto kim jesteśmy. Ci wewnątrz kręgu wyznaczonego przez Uroborosa, członkowie Grupy, oświeceni, obdarzeni darami, znający zagrożenie i umiejący rozpoznać Wroga. Oto kim oni są. Ci na zewnątrz kręgu, zagubieni, nieświadomi ludzie, prostaczkowie, pozbawieni siły, którzy bez ochrony i przywództwa staliby się tylko paliwem dla Zła.
Millenium chce też decydować co jest Złe. Celem Grupy stała się więc władza sama w sobie, zwiększanie wpływu Grupy na proces podejmowania najważniejszych decyzji w USA. Grupa podejmuje działania mające ukazać jej ważkość dla bezpieczeństwa państwa, prowadzi szereg tajnych projektów, których celem jest zwiększenie potęgi organizacji oraz jej wpływu na świat.

Wrogowie

Większość członków Grupy, wierzy w proroctwa Apokalipsy św. Jana. O ile sama grupa już dawno oddzieliła się od hierarchii chrześcijańskiej, to jednak ta księga od lat prowadziła członków Grupy a jej wersety wiele razy naprowadzały Millennium na właściwy trop i pomagały w walce.
Za główne siły Zła Millennium uważa istoty demoniczne, mistycznych władców piekieł, którzy walczą o ziemię, chcąc odebrać ją z rąk ludzi. To właśnie demony są uważane za istoty najbliższe źródłu Zła, to one mają moc wpływania na Ziemię, korumpowania ludzi, siania chaosu. To na ich cześć powstają kulty, takie chociażby jak niesławny Zakon Trzykrotnego Wejrzenia czczący bestię o tysiącu imion, przez Millennium znaną jako Leviathan, a wśród członków kultu czczoną też jako Czarny Faraon, Neprhen-Ka czy Nyarlathotep.
Wampiry, Wilkołaki, Odmieńcy to wszystko istoty, które niekontrolowane mogłyby zagrozić ludziom. Choć w hierarchii celów znajdują się niżej niż demony, to wielu członków Millennium widzi w tych istotach sługi demonów, a co za tym idzie zaciekle je zwalcza.
Magowie, są od wieków bacznie obserwowani i badani przez Grupę. Ludzie potrafiący zmieniać świat siłą swej woli, zostali uznani przez Millennium za wyjątkowo niebezpiecznych, mogących zagrozić pozycji Grupy i naruszyć jej monopol decydowania o tym co jest Dobre, a co Złe. Oficjalnie Magowie zostali więc uznani za pomiot demonów i są przez Grupę bezlitośnie zwalczani.

Struktura

Stary Człowiek
Stary Człowiek, jest duchowym przywódcą Grupy. Najczęściej jest to najstarszy członek Millenium. Jego poznają Kandydaci, on doradza Starszemu, on udziela konsultacji w sprawach najwyższej wagi. Jego słowo i mądrość są niepodważalne, każdy członek Millenium darzy go ogromnym szacunkiem.
Starszy
To faktyczny przywódca Grupy. On podejmuje decyzje, on ostatecznie akceptuje nowych członków Grupy. Żadna akcja Millennium nie może być podjęta bez akceptacji Starszego.
Patroni (Status: Millennium *****)
Między 18 patronów rozdzielono terytorium USA. Każdy z nich zajmuję się rekrutacją Konsultantów na swoim terenie, odpowiedzialny jest za stopniowe ujawnienie Konsultantom sekretów Grupy i odpowiada za ich działania.
Agenci (Status: Millennium ***)
Agenci to osoby które zostały zaakceptowane przez Starego Człowieka i Starszego, uznane zostały za godne wstąpienia w szeregi Grupy i powierzenia im sekretów organizacji. Mają one dostęp do Biblioteki Millennium. W tej chwili na terenie USA działa ponad 100 agentów.
Kandydaci (Status: Millennium *)
Po długim okresie współpracy osoby jako Konsultant, Patron decyduje, aby przedstawić osobę jako Kandydata do Grupy. Patron zarysowuje Kandydatowi szerzej misję Grupy, opowiada o jej korzeniach. Kandydat spotyka się ze Starym Człowiekiem. Następuje seria testów, w której to kandydat będzie musiał stawić czoła Złu. Patron wraz z lokalnymi Agentami przeprowadzają analizę zachowania Kandydata, jego lojalności względem grupy i zachowania podczas testu. Raport taki przekazywany jest do Starszego, który konsultuje się ze Starym Człowiekiem i podejmuję decyzję czy Kandydat może stać się Agentem, czy też Millennium zakończy z nim współpracę raz na zawsze. Obecnie około 50 osób ma status Kandydata.
Konsultanci
Patron wybiera osoby, które mogą być przydatne dla Grupy, i po akceptacji kandydatury przez Starszego, osoba taka zaczyna współpracę z Millennium. Prace takiej osoby koordynuje Patron, a polega ona na luźnej współpracy z Agentami. Analizowane jest zachowanie Kandydatów podczas misji, ich zaangażowanie, odporność na korupcję, skuteczność działania. Wszystko to pod kątem przyszłej przynależności do Grupy. Konsultanci nie mają bezpośredniego dostępu do bazy wiedzy Grupy, nie wiedzą też nic o pochodzeniu i historii organizacji. W tej chwili ponad 150 osób pracuje jako konsultanci Grupy.

Łowcy

Jesteś byłym agentem FBI. Ludzie mówili, że masz nosa. Tropiłeś zbrodniarzy, których zdawałoby się wytropić nie było sposobu. Ale Ty widzisz. Widzisz rzeczy, jakimi były naprawdę. Chłoniesz atmosferę miejsca, dotykasz przedmiotu i widzisz. Widzisz co się wydarzyło naprawdę. Widzisz to ich oczyma. Oczyma morderców. To Twój dar i Twoje przekleństwo. Grupa to dostrzegła. Teraz jesteś jednym z nich.
Pracowałeś w policji, a potem jako prywatny detektyw. Natrafiłeś na ulicy na nowy narkotyk. Miałeś wizję, sny ukazujące karę jaka na Ciebie czeka za badanie tej sprawy. Ale nie odpuściłeś. Ukarali Cię. Zabili Twoją rodzinę. Tak jak to wcześniej wyśniłeś. A potem smutny facet w garniturze, wydobył Cię z rynsztoku i dał nadzieję. Nadzieję na zemstę.
Zaczynałeś w NSA. Analizowałeś rozmowy. I słyszałeś więcej niż inni. Nie tylko słowa ale i to co za tymi słowami się kryło. Inni myśleli, że potrafisz łamać ich kody. Ale Ty znałeś myśli tych których rozmowy analizowałeś. Kiedy dostałeś schludnie wypisane zaproszenia na kolację, wiedziałeś, że przed Tobą nowe wyzwanie. Praca dla Millennium.

Frakcje

Orły – to dominująca wewnątrz Grupy frakcja. Większość członków Millennium podąża za naukami pierwotnych założycieli. Wierzą w biblijny Armagedon i Zło opisane na kartach Biblii. Świat stoi w obliczu zagrożeń opisanych w Apokalipsie św. Jana, a członkowie Millennium stają w obronie ludzi. Orły wierzą, że koniec nadejdzie przez Coś czego ludzki rozum nie jest w stanie objąć i zrozumieć. Nikt nie wie do końca czym to zagrożenie jest ani kiedy nadejdzie, ale ma ono coś wspólnego z wpływami Szatana i gniewem Bożym. Orły chcą temu końcu zapobiec bez względu czy to Bóg czy Szatan chce doprowadzić do końca panowania ludzi nad Światem.
Sowy – to mniejszość ateistyczna, o stale rosnącym poparciu wewnątrz Grupy. Jej członkowie wierzą w zbliżający się koniec świata, ale jego przyczyn szukają w wynikach badań naukowych, nieudostępnianych ogółowi społeczeństwa. Teoria Wielkiego Wybuchu rozbudowana została o kolizję dwóch gwiazd neutronowych w odległości 6 miliardów lat świetlnych od naszego układu słonecznego. Zdaniem Sów zapobiec apokalipsie można jedynie na drodze naukowej.

Status

Status w Millennium można zdobywać tylko dzięki uczestniczeniu w misjach, pokazaniu silnej niezłomnej woli w walce ze złem i lojalności wobec Grupy. Przejście na kolejny szczebel wymaga zyskania akceptacji w oczach Patrona i Starszego oraz poparcia od Starego Człowieka. Jest to proces trudny i długotrwały, a większość kończy go na etapie Konsultanta.
*- Oznacza Kandydata, osobę, która dzięki rzetelnej i zakończonej sukcesami pracy jako Konsultant dostała szansę udowodnić, że naprawdę zasługuje na przyjęcie w szeregi Millennium. Kandydatem, cały czas opiekuje się jego Patron, w misjach najczęściej uczestniczy wraz z Agentem, choć zdarza się, że niektóre sprawy prowadzi już sam. Kandydat zna tylko ogólne informacje o grupie, kontaktować może się tylko z Patronem lub znanymi mu Agentami. Po pewnym czasie Kandydat zapraszany jest na spotkanie ze Starym Człowiekiem, który przybliża mu historie i misję Grupy, bacznie przy tym obserwując jego reakcję. Test, który przechodzi Kandydat ostatecznie zadecyduje czy będzie mógł zostać pełnoprawnym Agentem.
*** - Agent to członek Millennium, który został wprowadzony w większość jego historii i poznał wiele tajemnic. Jego wiarygodność i lojalność nie budzą wątpliwości. Agent ma prawo wykupić Atut Biblioteka Millennium aż do trzeciej kropki włącznie. Agenci pracują najczęściej w komórkach 3-6 osobowych, z których często połowa osób to Konsultanci i Kandydaci.
***** - Patronem mogą zostać tylko najbardziej doświadczenie i zaufani agenci. Powierza im się bardzo ważne zadanie wyszukiwania Konsultantów dla Grupy. Koordynują oni ich działania, przedstawiają opinię Starszemu na ich temat, służą radą i są pierwszym kontaktem potencjalnych nowych członków z Grupą Millennium. Patroni mają prawo wykupić Atut Biblioteka aż do poziomu piątego.
Zostanie Starszym albo Starym Człowiekiem jest dla BG oczywiście możliwe, lecz droga jak tego dokonać i wymagane okoliczności jaki muszą zajść pozostają każdorazowo w gestii MG.

Bohaterowie Graczy w Grupie Millennium

Jak już wcześniej opisywałem, proces rekrutacji jest przemyślany i długi. Kogo wybiera Millennium? Jakie powinni być postacie aby zauważyli ich Patroni? Przede wszystkim do Millennium powinny trafiać postacie już doświadczone, profesjonaliści z doświadczeniem w policji, FBI lub innych organizacjach rządowych. Czasami, coraz jednak rzadziej, do Grupy przyjmowani też są naukowcy, teolodzy i inne osoby, wybitne w tym co robią. Mechaniczne możemy określić, że postać powinna zgromadzić około 100 PD, aby mogła działać jako Konsultant. Co ważne wielu z członków Millennium posiada nadnaturalne moce. Dar jasnowidzenia, prekognicja, postkognicja, prorocze sny, szósty zmysł, wyczucie zagrożenia i wyczucie nadnaturalnego to tylko przykłady jakie atuty mogą posiadać BG. Warto aby MG zastanowił się z graczami jaką mocą powinna dysponować postać, na ile ta moc powinna być kontrolowana przez gracza a na ile jej efekty byłyby nieprzewidywalne. Pomocne, acz nie niezbędne może być zapoznanie się z dodatkiem Oczyma Duszy, jest tam wiele pomysłów na ciekawe i klimatyczne moce dla śmiertelników.

Stereotypy

The Lucifuge: Potomkowie Diabła, wilki w owczej skórze, którzy realizują plan swojego Pana. Tak jak z każdym Demonem, negocjacje nie wchodzą w grę. To nasi śmiertelni wrogowie.
Malleus Maleficarum: Kiedy Grupa zerwała oficjalne kontakty z kościołem rzymskokatolickim, część biskupów szukała nowej organizacji, która mogłaby stać się młotem na czarownice, którym władałby Kościół. Przez wieki to my nim byliśmy. Kilka wieków po rozstaniu, Papież Paweł III poprosił Millennium aby przeszkoliła wybraną grupę duchownych do walki z Szatanem. To był faktyczny początek Malleus Maleficarum. Do dziś często współpracujemy, choć fanatyczne zapatrzenie w Boga utrudnia rozsądną rozmowę.
Aegis Kai Doru: Na przestrzeni wieków Ci złodzieje wielokroć atakowali naszych Agentów, pozbawiając ich bezcennych relikwii. Nie pozostawaliśmy dłużni. Ta organizacja nie powinna w ogóle powstać, jej motywacje są niejasne, a metody działania iście demoniczne.

Bohaterowie Niezależni

Peter „Abraham” Watts
Cytat: „Śmierć nigdy nie odpowiednim wyborem, bez względu na okoliczności”
Tło: Peter Watts porzucił stanowisko asystenta dyrektora FBI w wydziale do walki z wyjątkowo okrutnymi przestępstwami. W 1985 roku jego grupa dochodzeniowa znalazła w kanale plastikową lodówkę. W środku odnaleziona ciało czteromiesięcznego dziecka, pozbawionego rąk i głowy. Badania wykazały, że morderstwa dokonano kilka miesięcy wcześniej, kończy odcięto nożem kuchennym. Dla Petera, spodziewającego się właśnie pierwszego dziecka, było wstrząsem. Nie był wstanie zrozumieć kto mógł dopuścić się tak okrutnej zbrodni na niewinnym niemowlaku. Wtedy w życiu Wattsa, pojawiło się Grupa, która zdawał się mu organizacją z wiedzą mogąca pomóc mu zrozumieć prawa rządzące tym światem. Po rozmowie ze Starym Człowiekiem, który przybliżył mu naturę Zła, Watts podjął decyzję.
Przeszedł do Millennium w celu poszukiwania prawdy i zrozumienia tego pełnego chaosu świata. Po kilku latach stał się Agentem (1990), a następnie awansował na stanowisko Patrona(1995), a pod jego jurysdykcją znalazł się stan Nowy Jork. Jest członkiem frakcji Orłów i z niepokojem patrzy na coraz częstsze tarcia między Orłami a Sowami. Lęka się schizmy wewnątrz grupy i stara się robić wszystko co w jego mocy aby do tego nie dopuścić. Po latach w organizacji, ma coraz więcej wątpliwości co do motywacji Grupy. Dostrzega coraz więcej, widzi działania Grupy w miejscach gdzie ich by się nigdy nie spodziewał i obawia się, że za szczytnymi ideałami ukrywa się drugie dno której przejawem jest żądza władzy i pycha, przez którą organizacja coraz bardzie pogrąża się w mroku.
Jest żonaty z Barbarą, ma trzy córki Chelsea, Erin i Taylor.
Wygląd: Dobrze zbudowany, rześki mężczyzna około pięćdziesiątki. Wąskie bystre oczy, ogolona na łyso czaszka, poorane zmarszczkami czoło i czarne wąskie wąsy, sprawiają, że sprawia odrobinę niepokojące wrażenie. Porusza się energicznie, pewność siebie potwierdza każdy jego ruch i donośny, głęboki głos. Nosi niczym nie wyróżniające go ubrania, najczęściej dżinsy, wygodne turystyczne buty i praktyczne, mocne koszule firmy Dickies.
Wskazówki: Watts jest już doświadczonym, zmęczonym człowiekiem, który widział w życiu wiele zła. Odgrywając go staraj się pokazać jego zmęczenie i szokująca dla niektórych rutynę kiedy opowiada o kolejnym makabrycznym śledztwie. W tej chwili jego rolą jest wyszukiwanie Konsultantów, i prowadzenie ich poprzez kandydatów aż do roli Agentów. Uważnie analizuję swojego rozmówce, wygląda jakby ważył każdy jego gest i słowo. Ktoś kto spotyka Wattsa, ma niemiłe wrażenie, że jest cały czas oceniany i testowany. Dylematy które przeżywa Peter w związku z działalnością w Grupie sprawiają, że jest on bardzo tajemniczy i nie wyjawia zbyt wieli informacji na jej temat. Przyjął strategię rekrutowania tylko osób którym Grupa jest w stanie więcej dać niż odebrać.
Profesja (Profession): Glina (Cop)
Organizacja (Organization): Grupa Millennium
Atrybuty Umysłowe: Inteligencja 4, Czujność: 3, Determinacja 4
Atrybuty Fizyczne: Siła 3, Zręczność 2, Wytrzymałość 3
Atrybuty Społeczne: Prezencja 3, Manipulacja 4, Opanowanie 4
Umiejętności Umysłowe: Dedukcja 4 (scena zbrodni), Informatyka 1, Medycyna 1, Nauka 3, Okultyzm 4, Polityka 3, Rzemiosło 1, Wykształcenia 4 (prawo karne)
Umiejętności Fizyczne: Bijatyka 1 (samoobrona), Broń biała 1, Broń palna 3, Prowadzenie 1, Przetrwanie 1, Skradanie się 1, Wysportowanie 2
Umiejętności Społeczne: Ekspresja 2, Empatia 4, Obycie 1, Oszustwo 3, Perswazja 3, Półświatek 1 (Nowy Jork), Zastraszanie 2, Zwierzęta 1.
Atuty: Status (Millennium) 5, Biblioteka Millennium 5, Wyczucie zagrożenia, Wyczucie nadnaturalnego (zjawy), Intuicja emocjonalna, Trening Profesjonalny (Professional Trening) 5, Zasoby 3
Siła Woli: 8
Moralność: 6
Cnota: Wiara
Skaza: Gniew
Atut: Intuicja emocjonalna **
"Tylko intuicja pozwala nam bezpośrednio obcować z istotą rzeczy." Henri Bergson
Wymagania: Empatia 3
BG posiada niezwykłą intuicję, dzięki której jest w stanie oceniać emocje i motywacje innych ludzi. Wystarczy mu spojrzenie, czytanie mowy ciała, chwila rozmowy aby był w stanie intuicyjnie ocenić stosunek tej osoby do siebie lub tematu o którym rozmawiają.
Gracz może wykonać test Czujności i Empatii, za każdym razem kiedy chce zaufać intuicji. Sukces w teście pozwoli mu uzyskać ogólne wrażenie na temat drugiej osoby, poznać jej stosunek do niego a nawet prawdziwy stosunek do tematu rozmowy, ewentualnie ocenić przydatność i możliwości badanego do podjęcia się omawianej misji.
Dramatyczna porażka oznacza, że intuicja dramatycznie zwiodła i wprowadziła BG w błąd.
Wyjątkowy sukces z kolei powoduje, że BG poznaje nie tylko stosunek drugiej osoby, ale też motywacje która za nim stoi.
Zasada opcjonalna: Intuicja potrafi zawieść. W około 2 na 10 przypadkach MG może podać BG nieprawdziwe lub niepełne informacje. MG wykonuje dodatkowy ukryty przed graczem rzut a wynik 1 i 2 oznacza, że bez względu na wynik testu gracza zachowuj się on tak jakby nastąpiła dramatyczna porażka.

John Blake
Cytat: „Gdybyśmy żyli pięć wieków temu, spaliliby mnie za to na stosie”.
Tło: John to aktywny agent FBI pracujący w Nowym Jorku. Niedawno skończył 30 lat, lecz sprawy którymi się zajmował, odcisnęły na nim swoje straszliwe piętno. John niemalże uwierzył, że wisi nad nim jakaś klątwa, gdyż każda sprawa, którą badał okazywała się krwawa, makabryczna, szalona. Blake, jako młody agent nie był w stanie oddzielić pracy od życia prywatnego, rozpamiętywał i analizował zbrodnie dwadzieścia cztery godziny na dobę, a ich mrok coraz bardziej wkraczał w jego życie. Aż w końcu Blake otrzymał dar albo przekleństwo. Na miejscu zbrodni nagle atakowały go wizje, widział dokładnie przebieg morderstwa, widział to oczyma mordercy. Zaczął zastanawiać się czy to nie on popełnia te zbrodnie? Jeśli nawet nie on, to co łączy go z tymi bestiami? Wtedy do Blake zgłosił się Abraham wyciągając do niego pomocną dłoń i proponując współpracę z organizacją która zrzesza ludzi o wyjątkowej wrażliwości, którzy życie poświecili na walkę ze złem. John zaangażował się w prace Millennium całym sercem i już po roku Abraham zarekomendował go jako Kandydata. Blake odbył już rozmowę ze Starym Człowiek, który przybliżył mu naturę Zła, i czeka teraz na misję, dzięki której udowodni, że należy mu się stałe miejsce w Grupie.
Jest osobą samotną.
Wygląd: Potężnie zbudowany murzyn. Blisko 190 cm wzrostu ponad 100 kilo mięśni. Smutne, poważne oczy, wyjątków zniszczona jak na trzydziestolatka twarz i całkiem już siwe krótkie, mocno kręcone włosy. Ubrany najczęściej w porządny garnitur, budzi respekt już samym swoim wyglądem.
Wskazówki: Blake jest niesamowicie wdzięczny Millennium, za to że pokazali mu Formę jaką ma podążać. Dla organizacji jest gotowy zrobić wszystko, jest jej w pełni lojalny, choć tak naprawdę jeszcze bardzo mało o niej wie. Jego celem jest jak najszybsze stanie się Agentem i temu podporządkowuje całe swoje życie i wszystkie działania.
Profesja: Glina (Cop)
Organizacja: Grupa Millennium
Atrybuty Umysłowe: Inteligencja 3, Czujność: 3, Determinacja 3
Atrybuty Fizyczne: Siła 4, Zręczność 3, Wytrzymałość 4
Atrybuty Społeczne: Prezencja 3, Manipulacja 2, Opanowanie 2
Umiejętności Umysłowe: Dedukcja 2, Informatyka 1, Medycyna 1, Nauka 2, Rzemiosło 1, Wykształcenia 3
Umiejętności Fizyczne: Bijatyka 3, Broń biała 2, Broń palna 3 (pistolet, karabin), Prowadzenie 1 (motocykl), Przetrwanie 2, Skradanie się 2, Wysportowanie 3
Umiejętności Społeczne: Ekspresja 1, Empatia 1, Obycie 1, Oszustwo 2, Perswazja 2, Półświatek 2, Zastraszanie 3
Atuty: Status (Millennium) 1, Szybkie dobycie (broń palna), Trening Profesjonalny (Professional Trening) 3, Oczyma Mordercy, Zasoby 2
Siła Woli: 5
Moralność: 7
Cnota: Sprawiedliwość
Skaza: Nieumiarkowanie
Atut: Oczyma mordercy ***
"Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy." Jose Saramago
BG posiada dar dzięki któremu będąc w miejscu gdzie ktoś wyrządzał krzywdę drugiej osobie nawiedzają go wizje. Ma przebłyski wydarzeń, które zaszły w danym miejscu, widzie je oczyma sprawcy. Są to szybkie, brutalne obrazy atakujące mózg i sprawiające wrażenie jakby to on sam dokonywał tych straszliwych czynów.
Aby uaktywnić wizję gracz wykonuje test Opanowania i Empatii. Sukces oznacza wizję z miejsca zbrodni. Dramatyczna porażka to straszliwy wstrząs, który sprawia, że BG pada nieprzytomny na kilkadziesiąt sekund i nie pamięta nic z tego co widział. Wyjątkowy sukces oprócz wrażeń czysto zmysłowych dostarcza jeszcze informacji co sprawca czuł w chwili dokonywania zbrodni.
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamęCzytaj również

Pierwsze miejsce w konkursie Ekwinocjum Wiosna 2009
Drugie miejsce w konkursie Ekwinocjum Wiosna 2009, cz.2

Komentarze


7254

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Bardzo dobry tekst.
13-10-2009 09:04
Kot
   
Ocena:
0
Przyda mu się więcej formatowania i poprawek na stronie. Jedna z gwiazdek zamieniła się w wypunktowanie.
13-10-2009 11:26
~Armiel

Użytkownik niezarejestrowany
    MURZYN
Ocena:
+2
Dowolna wariacja na temat serialu :-( Praca fajna, ale przez to, ze zmieniono bohaterów - nie podoba mi się. Pawle - kawał dobrej roboty i ten jeden zgrzyt - dla mnie poważny. John Black - murzynem.
13-10-2009 12:50
sskellen
   
Ocena:
0
Autor wspomniał, że całość jest oparta dość ściśle o serial. Czy ten fakt nie stanowi przypadkiem naruszenia regulaminu konkursu?
13-10-2009 15:05
Faviela
   
Ocena:
+1
Próby określania "jak bardzo" można się inspirować byłoby wchodzeniem na grząski grunt i często ciężko byłoby zdefiniować, czy umowna granica została przekroczona, czy jeszcze nie. Praca nie została zdyskwalifikowana :)
13-10-2009 17:04
sskellen
   
Ocena:
0
@Faviela
Jeśli nie została zdyskwalifikowana to trzeba poprawić regulamin imo, na przyszłość, o ile w ogóle będzie jeszcze Ekwinokcjum.

@autor
Jak wspomniał Armiel prawdziwi fani serialu nigdy nie wybaczą Ci przerobienia Blacka na Blake. Ja bym skazał na zesłanie (minimum) za takie świętokradztwo.
13-10-2009 19:16
markós
   
Ocena:
0
Bardzo fajny tekst, gratulacje. :)
13-10-2009 20:40
riotpunk
    Od autora :)
Ocena:
+1
Dzięki wszystkim, którzy przeczytali teks.
Co do opierania się na serialu. To raczej mocna inspiracja, w samym serialu o organizacji Millennium wiadomo bardzo niewiele, są jakieś niedopowiedzenia itp. Cała opowiedziana tu historia Millenium to tak naprawdę mój wymysł i nie ma żadnego potwierdzenia w serialu.
Co do opisu przykładowego agenta. To nie nie jest i nie miał być agent Frank Black. Z wielu powodów nie podejmowałem opisy tej postaci, po pierwsze każdy ma jego swoje wyobrażenia po drugie jak prawdziwi fani wiedzą Frank w Millennium już nie jest ;). Blake ma jedynie bardzo podobną co serialowy Frank moc.
Pozdrawiam!
14-10-2009 12:08
Gerard Heime
   
Ocena:
+1
Sskellen, a w którym punkcie wg Ciebie praca łamie regulamin?
15-10-2009 23:11
sskellen
   
Ocena:
0
@Gerard a czy ja napisałem, że łamie? Wyraziłem jedynie swoje zaniepokojenie dotyczące pewnej wtórności opublikowanego materiału.
16-10-2009 10:56
Gerard Heime
   
Ocena:
0
To może inaczej: jaką zmianę w regulaminie byś proponował?
17-10-2009 11:09
~sskellen

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Zmianę zapobiegającą popełnieniu tekstu j.w. Nie można powiedzieć, że to plagiat, bo autor napisał, ze to jego hymn pochwalny do serialu.

Chce pisać trybutki, niech pisze, ale nie pod sztandarem konkursu, który promuję wyobraźnię i pomysły (własne).
19-10-2009 18:01

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.