» Kaer Earthdawn » Przygody » Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy


wersja do druku

Wyróżnienie w Konkursie Jubileuszowym EARTHDAWN.PL

Redakcja: Wojciech 'Sethariel' Żółtański
Ilustracje: Johannes Bech

Tytułem wstępu

Bardzo ciężko pisze się przygody, gdy nie wie się, jaka drużyna będzie je rozgrywała. Domyślnie scenariusz stworzony został z myślą o pierwszej edycji Earthdawna, wydanej w 1998 roku. Celowo jednak nie umieszczam w nim żadnych charakterystyk ani mechaniki. Wiem, że niektórym nie spodoba się takie rozwiązanie, gdyż wymaga od Mistrza Gry dodatkowej pracy. Na swoją obronę mam kilka argumentów:

1. Nie wiadomo jak silna i jak liczna będzie drużyna. Tak czy inaczej Mistrz Gry musi pod nią sprofilować przeciwników.

2. W Polsce gra się w co najmniej kilka edycji Earthdawna. Dzięki temu, że przygoda nie posiada statystyk, każdy może ją bez problemu przystosować do prowadzonej przez siebie edycji.

Oczywiście wspominam tylko, że dalsze czytanie przygody przez Graczy całkowicie zepsuję im zabawę podczas sesji. Nic, co pojawia się dalej, nie jest przeznaczone dla ich oczu.

W przygodzie tej, przy odpowiednim podejściu, może praktycznie nie być żadnych starć zbrojnych. Umiejscowiona jest ona wśród rasy t'skrangów – niezwykle egzotycznej i nietypowej jak na światy fantasy – konkretniej powiązana jest z aropagoi V'strimon, z niall As'tan. Cała intryga krąży wokół zagadnienia przymuszenia T'seli przez Czcigodną do małżeństwa i rozpoczęcia regularnego rozpłodu.

Od razu także zaznaczę, że przygoda jest do bólu liniowa. Ciąg przyczynowo-skutkowy pozwala rozwiązać całą intrygę i choć przebieg przygody wydaje się swobodny, muszą zostać rozegrane pewne istotne dla fabuły elementy. Niestety przy pasywnej drużynie oznacza to, że przygoda niejako „dzieje się sama”. Dlatego zachęcam prowadzącego do zaktywizowania swoich graczy. Jeśli pójdą oni za ciosem i zaczną rozwiązywać zagadkę z własnej inicjatywy, być może odkryją jej wielotorowość i niejednoznaczność.


Streszczenie przygody

Tło historyczne
Przed Pogromem dom K'tenshin związany był z Therą. Starał się uzyskać monopol na Wężu, eliminując konkurencyjne aropagoi. Jego największym i najbliższym konkurentem był Dom V'strimon, władający Wiją i okolicami jeziora Ban. Gdy Pogrom dobiegł końca, a Thera przegrała wojnę z Throalem, nastało nowe prawo handlu rzecznego, przypisujące każdemu z Domów określone terytorium. W wyniku tego podziału Dom V'strimon utrzymał panowanie nad Urupą, jedynym portem dostarczającym materiały z morza Aras.

Intryga
Czcigodna z jednej z możnych rodzin Domu V'strimon - As'tanów - przygotowuje się do przymuszonego mariażu swojej następczyni, T'seli, z jedynym synem kolejnej dużej rodziny - N'sarów. Jako iż ród ten nie posiada żadnych potomków płci żeńskiej, mariaż taki będzie korzystny dla obu rodzin, znacząco zwiększając ich wpływy w aropagoi. Doprowadzi także do zacieśnienia więzów między tymi dwoma niall i przymusi nie najmłodszą już T'selę do rozpłodu. Jednak ta robi wszystko, żeby nie wyjść za Ar'ona N'sara. Oficjalnym powodem tego jest fakt, iż jest ona zakochana w Ur'nanie De'rius, jednym z członków pomniejszej rodziny Domu V'strimon. Nie trzeba chyba wspominać, że takie rozwiązania jest nie do pomyślenia dla T'reli, Czcigodnej z Domu As'tan, która nie dość, że nie uzyska żadnych profitów dla niall, to jeszcze może nie doczekać się nowych jaj. Nieoficjalnie chodzi o to, że T'sela jest bezpłodna, nie może mieć dzieci, Ukrywa jednak przed wszystkimi ten fakt, gdyż obawia się wykluczenia z Rady Kobiet. Dlatego też przyparta do muru przez okoliczności, znalazła sobie wybranka, którego Czcigodna z całą pewnością nie zaakceptuje.

Drugie dno
Wszystko byłoby jasne - dwoje zakochanych, a na ich drodze wymogi rodzinne i interesy. T'skrangi są jednak przebiegłe. T'sela udaje zakochaną, byle tylko nie rozpocząć rozpłodu. Nie wie przy tym, że Ur'nan został namówiony do rozkochana jej w sobie i buntowania przeciw matce. Oczywiście za wszystkim stoją K'tenshini, którzy nie mogąc uzyskać przewagi siłą, postanawiają rozpocząć zakulisową grę osłabiania konkurencyjnego aropagoi i uzyskania dostępu do morza Aras. Gdy dowiedzieli się, że T'sela ma niebawem zostać nową Czcigodną, zaczynają działać.

W planach plany w planach, czyli trzecie dno
Oczywiście wrogowie są nazbyt oczywiści. T'sela dzięki własnej siatce informatorów wie o tym, że Ur'nan jest podstawiony przez konkurencyjny Dom. Postanawia jednak grać w ich grę tak długo, jak to tylko możliwe. Dzięki temu, posiadając coraz więcej dowodów, ma zamiar zdemaskować spisek i tym samym oskarżyć Czcigodną o związaną ze jej podeszłym wiekiem ślepotę polityczną. Dzięki temu sama będzie mogła zająć jej miejsce jako najstarsza z Rady Kobiet i dopiero wtedy, już samodzielnie, doprowadzić do połączenia niall na własnych warunkach. Ma także nadzieję, że posiadając wszystkie wcielenia Czcigodnych, znajdzie rozwiązanie swojego problemu.

I gdy już ma być koniec...
Gdy T'sela postanawia wyjawić sekret i w dramatycznych okolicznościach przejąć władzę, T'rala ustępuje z pozycji. Wszystko to z jednego prostego powodu - cała intryga została zaplanowana przez Czcigodną. Postanowiła ona podstawić agentów Ur'nanunowi. Pozwoliło to zwiększyć rangę rodziny dzięki wykryciu spisku przez kandydatkę na Czcigodną oraz spełnić oczekiwania T'reli - doprowadzić do połączenia z rodziną N'sara.


Przebieg przygody

Przed rozpoczęciem
Drużyna, biorąca udział w przygodzie, przede wszystkim musi w jakiś sposób znać niall As'tan. Bardzo pomocny byłby fakt posiadania t'skranga w drużynie. Nie jest to jednak konieczne. Przygoda zakłada, że drużyna jest w przyjacielskich kontaktach zarówno z T'relą jak i T'selą, mimo iż dawno ich nie widziała.

Przygodę można poprowadzić dwiema drogami. Dla łatwiejszej orientacji nazwane zostały one: Droga Czcigodnej i Droga Kandydatki. Każda scena została rozpisana z punktu widzenia tych dwóch frakcji.

Zawiązanie akcji
Zawiązanie akcji jest praktycznie takie samo dla obu Dróg. Drużyna otrzymuje list od Czcigodnej albo T'seli, w którym zostaje zaproszona na ceremonię zaślubin tej drugiej. Dodatkowo, jako zaufanych przyjaciół, prosi się ich o jak najszybsze przybycie w celu pomocy przy dość drażliwej sprawie. Jak łatwo się domyślić, Czcigodna będzie chciała nasłać drużynę na kochanka i wyeliminować go z gry. T'sela zaś zrobi wszystko, aby Czcigodna jak najszybciej ustąpiła i pozwoliła jej samodzielnie decydować o swoim życiu.

Przybycie
Opis podróży do osady można pominąć. Wspomnieć należy, że rodziny zamieszkują osadę na zachodnim krańcu jeziora Ban, na północ od Alkosu. Dokładna lokacja nie gra w przygodzie większej roli. Sama osada to kilka wież pnących się z tafli jeziora ku niebu. Dwie centralne wieże należą do wspomnianych już rodzin – As'tan i N'sar. Trzy niższe wieże należą do pozostałych niall zamieszkujących osadę.

Zawiązanie akcji
Jedyny transport do osady odbywa się drogą wodną - kilkuosobowymi łodziami, sterowanymi przez t'skrangi. Po dopłynięciu drużynę w imieniu niall wita T'sela. Następne wydarzenia zależą od tego, kto był nadawcą zaproszenia wysłanego drużynie. Od tego momentu postacie graczy podążyć mogą jedną z dwóch wspomnianych wcześniej Dróg.

Droga Czcigodnej
Po zakwaterowaniu drużyny w którymś z porządniejszych pomieszczeń dla gości, posłaniec przynosi zaproszenie od Czcigodnej na spotkanie. W prywatnej salce, niewiele większej od kwatery bohaterów graczy, zostają przyjęci przez T'relę As'tan V'strimon. Wyniosła, wystrojona w zieleń kobieta t'skrang, o skórze w odcieniu brązu, pokrytej czerwonymi plamami, pomimo swoich osiemdziesięciu trzech lat nadal posiada bystry umysł i przenikliwe spojrzenie. Po powitaniu i wypytaniu bohaterów o ich ostatnie losy przechodzi do delikatnej sprawy. Wykłada drużynie obecną sytuację – sama przeczuwa, że zbliża się jej kres, niall z kolei coraz bardziej się kurczy z powodu małej ilości młodych t'skrangów. Postanowiła więc wzmocnić niall poprzez połączenie z sąsiednim. Rozpocząć ten długotrwały proces ma mariaż T'seli z A'ronen N'sarem. Ta jednak z niezrozumiałych powodów wzbrania się. Prosi więc drużynę, przez wzgląd na przyjaźń, o dyskretne obserwowanie T'seli i nakierowanie jej na właściwą drogę. By działała dla dobra niall.


Droga Kandydatki
Po ulokowaniu drużyny w jednym z pomieszczeń odwiedza ich T'sela. Ta wysoka t'skrandzka kobieta o zielonym ubarwieniu gładkiej skóry nosi się na niebiesko. Pomimo prawie czterdziestu lat, sprawia wrażenie speszonej i niepewnej. Po wspomnieniu starych czasów i upewnieniu się, że są sami, postanawia przejść do sedna. Wyjawia drużynie fakt, iż ma się poświęcić dla dobra niall. Zdradza także swoje uczucia względem Ur'nana De'riusa. Stara się wzbudzić w drużynie smutek i żal. Występuje z prośbą do bohaterów, aby ci postarali się znaleźć jakieś kompromitujące fakty dotyczące wybranka narzuconego przez Czcigodną.

Pozorny spokój
Gracze w poprzedniej scenie otrzymali sporą dawkę informacji, w której znalazło się wyjaśnienie pierwszej warstwy intrygi. Teraz Mistrzu Gry, daj im trochę odsapnąć. Niech pokręcą się po osadzie, odwiedzą port w którym dokonywane są transakcje handlowe, może spotkają jakichś dawnych znajomych. Jeśli wyraża taką chęć, niech zobaczą z oddali obiekt ich misji. Gdy wrócą do swojego pokoju w kieszeniach dwóch bohaterów odnajdą listy. Pierwszy będzie informował o konieczności obserwacji południowego pomostu najmniejszej wieży – jest to informacja od Czcigodnej. W drugim liście zaś bohaterowie poproszeni będą o pojawienie się przy południowym pomoście wieży As'tan – jest to przesłanie od T'seli. W zależności od dokonanego wyboru, drużyna będzie świadkiem jednej z dwóch scen.

Co mogą zrobić gracze?

Podzielenie drużyny
Gracze mogą się zdecydować na obserwację obu miejsc. W takim wypadku należy rozegrać obie drogi, starając się przeplatać wydarzenia. Oczywiście w przypadku niestandardowego zachowania którejś z grup należy brać poprawkę na przebieg fabuły drugiej grupy.

Droga Czcigodnej – obserwacja pomostu najmniejszej wieży
Niepodpisany kawałek papieru informuje drużynę, żeby wieczorem, gdy księżyc będzie mijał drugą wieżę, obserwowali południowy pomost najmniejszej wieży. Po przybyciu na miejsce zobaczą oni scenę spotkania T'seli z kochankiem. Kobieta wydaje się szczęśliwa jednak z obserwacji jej ruchów i zachowania można odnieść wrażenie, że jest strasznie spięta. Powodem tego jest fakt, iż na krótko przed spotkaniem dostała donos od swoich służek, że Ur'nan spotyka się z mężczyznami, którzy zostali zidentyfikowani jako agenci domu K'tenshin. Postanowiła jednak nie zdradzać tego, co wie i obserwować kochanka, zbierając wszelkie informacje na jego temat.

Gdy drużyna poczeka do końca spotkania zobaczy, jak kochanek odchodzi i po chwili do T'seli podchodzi kobieta t'skrang. Chwilę rozmawiają, po czym wracają do wieży.

Co mogą zrobić gracze?

1. Gracze atakują parę
W takim wypadku T'sela stanie w obronie kochanka, ten zaś będzie się starał przede wszystkim uciec. Gdyby jednak sytuacja była bez wyjścia – mianowicie Ur'nanowi groziłaby śmierć, T'sela wyjawi wszystko co o nim wie. Niestety, nie jestem w stanie przewidzieć, jak dalej postąpi drużyna W najlepszym wypadku może zacząć podążać Drogą Kandydatki.

2.Gracze ujawniają swoją obecność
T'sela będzie starała się wyjaśnić swoje postępowanie, odgrywając scenę wielkiej rozpaczy ukochanych. Podobnie jak wyżej, drużyna może dalej pomagać Czcigodnej lub przejść na stronę T'seli i pomóc uchronić ją przed małżeństwem. T'sela nie ma zamiaru wyjawiać postaciom graczy wszystkich informacji, jakie posiada o Ur'nanie.

3. Gracze będą śledzili kochanka
Ur'nan uda się do swojej siedziby. Złapany i przyciśnięty do muru wyjawi, że kontaktuje się z konkurencyjnym domem i że jeśli coś mu się stanie, T'sela zginie. Oczywiście jest to nieprawda, jednak będzie się on starał chronić własne życie za wszelką cenę.

4. Gracze pojmają kochanka i oddadzą w ręce Czcigodnej
Ur'nan będzie się zarzekał, że jeśli jemu się coś stanie, T'sela nie dożyje poranka. Oczywiście nie ma na to żadnego wpływu. Gdyby jednak gracze zaryzykowali, Czcigodna przyjmie „podarunek” dziękując postaciom graczy za wykrycie spisku. Poprosi drużynę o poinformowanie T'seli o odkryciu. Po tym sama odbędzie z kobietą rozmowę. Niestety, gracze raczej nie dowiedzą się, że T'rela stała za całą intrygą, gdyż ta nie ma w zwyczaju zdradzać własnych planów. Następnego dnia podczas ceremonii zaślubin i powitania nowego członka niall, wygłosi mowę w której oświadczy, że T'sela została oszukana przez wrogi dom, ale w porę dostrzegła pomyłkę. Jako świadków wskaże drużynę. T'sela weźmie ślub, by w niedługim czasie zastąpić Czcigodną.

Droga Kandydatki – obserwacja wieży As'tan
Niepodpisany kawałek papieru informuje drużynę, żeby wieczorem, gdy księżyc będzie mijał drugą wieżę, obserwowali południowy pomost wieży As'tan. O wskazanej porze pojawi się tam Czcigodna wraz z dwoma t'skrangami. Czcigodna przekaże im mieszek i zniknie w wieży.

Co mogą zrobić gracze?

1. Gracze atakują Czcigodną.
Czcigodna wezwie straże, które powinny zająć drużynę na tyle, żeby tajemnicze postacie się oddaliły.

2. Gracze ujawnią swoją obecność.
Dwie postacie będą się starały wykorzystać moment nieuwagi i oddalić się od Czcigodnej i drużyny. Sama T'rela będzie odgrywała przedstawienie o tym, jak to przeszkadza się jej w pełnieniu obowiązków. W końcu wyjawi, że sprowadza wyjątkowy prezent dla T'seli na ślub.

3. Gracze śledzą t'skrangi.
T'skrangi udają się na drugą stronę jeziora, do swojej osady. Jeśli drużyna nie dysponuje łodzią, podążanie ich tropem będzie niemożliwe. Złapani będą walczyli. Przyparci do muru będą grali w grę Czcigodnej i informowali, że prowadzą z nią interesy handlowe, co jest poniekąd prawdą. Czcigodna płaci im za udawanie agentów domu K'tenshin i okłamywanie Ur'nana.

4. Gracze łapią tajemniczych gości i odstawiają do T'seli.
Gdy t'skrangi zostaną pokazane T'seli, ta rozpozna w nich mieszkańców niall po przeciwnej stronie jeziora. Wyjawi graczom, iż bierze udział w spisku, mającym na celu wyeliminowanie jej w drodze do tytułu Czcigodnej.


Ceremonia
Sytuacja uległa mocnej komplikacji. W zależności od podjętych wyborów gracze otrzymali większą lub mniejszą porcję informacji. Na pewno jednak wiedzą, że cała sytuacja ma drugie dno. Każda ze stron prowadzi jakąś prywatną grę, w którą nie chce do końca wtajemniczać drużyny. Drugi dzień pobytu drużyny, po wydarzeniach nocnych, to dzień ceremonii zaślubin.

Sama ceremonia jest wydarzeniem doniosłym, odbywającym się w głównej sali. Przybędą na nią licznie t'skrangi z całego niall oraz okolicznych zaprzyjaźnionych wniosek. Jako Mistrz Gry postaraj się stworzyć atmosferę pełną napięcia i wyczekiwania. Sama sala została udekorowana żywymi barwami, jednak całość wpisuje się w kolorystykę aropagoi. Wytrawne potrawy, doskonałe trunki, skoczna i radosna muzyka. Wśród gości jednak można dostrzec wyczekiwanie i niepewność.

Niestety do tej pory wydarzyło się tyle rzeczy, że ciężko jest przewidzieć, jak przebiegnie ta scena. Domyślnie T'sela ma zamiar ujawnić fakt, iż jej ukochany jest agentem wrogiego domu. Oczywiście będzie on musiał uciekać z niall. Czcigodna zadba o to, by uciekł bezpiecznie. Gdyby jednak T'sela odkryła, że za całą aferą stoi T'rela, nie omieszka oświadczyć, że chce ona pozbyć się konkurentki. Gdyby jednak drużyna pozostała pasywna i nie angażowała się w pościgi i przesłuchania, cała ceremonia przebiegnie bez problemu. T'sela oskarży Czcigodną o brak przenikliwej oceny sytuacji i pozwolenie jej, by ślepa miłość do agenta zachwiała siłą ich niall. T'rela potwierdzi jej słowa i oświadczy, że niebawem funkcję Czcigodnej przejmie T'sela.

Co dalej?

Na jednej przygodzie cała akcja nie musi się skończyć. T'sela może zechcieć prosić drużynę o przysługę po śmierci T'reli. Możliwe, że po wchłonięciu świadomości wszystkich Czcigodnych natrafi na wskazówki dotyczące swojego problemu bezpłodności. Może nawet wyjawi drużynie fakt, iż cała intryga była z góry zaplanowana przez T'relę, o ile sami gracze tego nie odkryli. Wielce więc prawdopodobne, że drużynę czeka jeszcze sporo podróżowania w poszukiwaniu leku.


Oryginalny tekst
Dokąd Zmierzamy (380 KB)


Opinie jury

Mariusz 'MacKotek' Butrykowski
Wykonanie słabe - mało treści, zbyt wiele miejsca zajmują niepotrzebne wywody autora. Brak jakichkolwiek konkretnych opisów, poza tłem historycznym, tekst suchy i ubogi językowo. Scenariusz sztywny i z góry zakładający że gracze nie mają żadnego realnego wpływu na wydarzenia. Mało EDkowy, bo poza t'skrangowym tłem nie ma w nim zbyt wiele charakterystycznych dla ED elementów. Pomysł wtórny i wykonany w sposób, który sprawia że do ewentualnego poprowadzenia przygody potrzeba mnóstwo wkładu własnego. Poza tym wyjątkowo przewidywalny. Tylko therańskich agentów brakuje. Tekst ten był stanowczo jednym ze słabszych spośród nadesłanych i skreśliłem go niestety już w połowie czytania.

Piotr 'Piotrek' Hofman
Tekst zaczyna się źle. Wstęp w stylu - to będzie liniowy scenariusz do bani, nie zachęca do czytania. Stwierdzenia, że unikamy statystyk i mechaniki nastrajają negatywnie. Po zniechęcającym wstępie jest skrótowy opis intrygi i sensowne przedstawienie motywacji postaci, zaczyna być fajnie. Fabuła, której jeszcze nie znamy, ma być liniowa, ale na tej linii spodziewamy się kilku przystanków i zwrotów akcji, ze względu na warstwy intrygi. Z tego może wyjść bardzo grywalna przygoda, w której gracze przebijają się przez kolejne dna w dążeniu do prawdy.

Po nakreśleniu tła intrygi mamy sceny obserwacji. Koniec. No i co ja mam o tym napisać?
Problem tej przygody jest taki, że jej tu prawie nie ma. Tak ja to odbieram. Usiąść, zrobić kilka spotkań, kilku NPC, którzy kręcą się w okolicy, jakieś tropy i spisać, będzie świetnie. Teraz jest pomysł, brak wykonania.

Tomasz 'Kaduceusz' Pudło
Trudno napisać dobry scenariusz, który byłby krótki. Te sześć stron jest blisko, ale... byłoby lepiej, gdyby było ich dwanaście. Szkic intrygi bardzo mi się podoba, widzę tu spory potencjał dla sesji w odkrywanie tajemnicy. Realizacja już mniej, niestety. Myślę, że autor wpada trochę w pułapkę scenariusza z wyborami, w którym po dwóch krokach nie daje się przewidzieć przebiegu akcji. Ale można przecież proponować prawdopodobne sceny, nie trzeba wszystkiego rozpisywać w drzewku wyborów. Zresztą jak widać takie drzewko szybko staje się niefunkcjonalne.
Osobiście dodałbym kilka scen budujących klimat t'skrandzkiej wioski, jakieś wydarzenia rozbudowujące fabułę o środek (a nie tylko początek i koniec) oraz pełną akcji (pościg?) scenę finałową. Do tego potrzeba by jednak prawdziwych K'tenshinów, których niestety autor gdzieś po drodze gubi. A przecież K'tenshini mogliby w którymś momencie (na skutek działań bohaterów?) odkryć spisek t'skrandzkiej matki i zaatakować (a wtedy tylko obecność bohaterów pozwoli uratować uroczystość ;-) ).

Pewnym kłopotem jest też niezgodność z Mieszkańcami Barsawii, ale można by to odwrócić - niech ta niall będzie właśnie taka dziwna, inna, trochę na uboczu - można by wprowadzić w pewnym momencie wcale nie banalne pytanie czy może K'Tenshini mają rację próbując ją osłabić/zniszczyć.

Ogólnie bardzo sympatyzowałem z ta pracą i żałuję, że potknięcia w wykonaniu nie pozwoliły jej zdobyć należnego uznania u jury.

Przemysław 'Gerion' Kusiakiewicz
Językowo - porażka: "Wspomnieć należy, że wspomniane domy zamieszkują....". Poza tym, to nie do końca jest tak z życiem płciowym t'skrangów, jak autor napisał. Proponowałbym mu ponowną lekturę Mieszkańców Barsawii. Jaja są wspólnie traktowane. Matki nie wiedzą czyje jajo należy do której i to ojciec wychowuje dziecko, a my tu mamy wizję niejako z innej rasy.

Ocena 2 na 10.

Wojciech 'Sethariel' Żółtański
Pomijając kwestie językowe i rzeczowe (niezgodność z wizją rasy przedstawioną w Mieszkańcach Barsawii), które dość łatwo można naprawić, tekst ma potencjał. Niestety w ogóle go nie wykorzystuje. Po zarysowaniu wielowarstwowego tła wydarzeń, autor zamiast obrać swoją „cebulkę”, próbuje podać nam ją surową. Warstw intrygi przez nie najlepsze wykonanie po prostu nie widać. Autor swój czas, zamiast na zbyt rozbudowany wstęp, powinien był poświęcić na choćby próbę stworzenia jakichkolwiek pomocy dla Mistrza Gry, lub rozszerzonego opisu samej osady, jej mieszkańców, a co najważniejsze, głównych bohaterów intrygi.
Zaloguj się, aby wyłączyć tę reklamęCzytaj również

Konkurs Jubileuszowy EARTHDAWN.PL
Lista prac nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie
I miejsce w Konkursie Jubileuszowym EARTHDAWN.PL
II miejsce w Konkursie Jubileuszowym EARTHDAWN.PL
III miejsce w Konkursie Jubileuszowym EARTHDAWN.PL
Słowo o Raggoku
Wyróżnienie w Konkursie Jubileuszowym EARTHDAWN.PL

Komentarze


Jeszcze nikt nie dodał komentarza.

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.