» Blog » Degenesis: Rebirth - trzy kolejne walki szpitalników na sucho (dziennik konsumenta cz. 7)
17-10-2016 10:21

Degenesis: Rebirth - trzy kolejne walki szpitalników na sucho (dziennik konsumenta cz. 7)

W działach: degenesis, rpg, klanarchia | Odsłony: 216

Degenesis: Rebirth - trzy kolejne walki szpitalników na sucho (dziennik konsumenta cz. 7)

Przed tą sesją testową przygotowałem sobie ściągę do mechaniki walki:

ŚCIĄGA DO WALKI W DEGENESIS

 1. Czy wydaje EGO?
 2. PSYCHE + Reaction (+EGO)
 3. 2T = 1 Akcja
 4. +EGO D do pierwszej akcji
 5. Atak: BODY+Melee lub BODY+Brawl lub AGILITY+Projectiles
 6. Czy przeciwnik stosuje Active Defense? (Kosztuje go to 1 Akcję).
 7. Jaki jest stopień trudności trafienia?
 8. Obrażenia = Obrażenia Broni + Triggers – Pancerz.
 9. Flesh Wounds/Condition – Obrażenia.

Założenia kolejnych walk na sucho w ramach testowania mechaniki Degenesis: Rebirth były takie:

I. Jak z najprostszym potworem, czyli dzikim psem Gendo, radzi sobie najbardziej typowy Szpitalnik?

II. Jak radzi sobie przeciętny Polak/Pollener Szpitalnik?

III. Jak radzi sobie najbardziej napakowany Szpitalnik?

 

 

I. Typowy Szpitalnik wywodzi się z Kultury Borca i jest specjalistą w leczeniu. Dałem mu więc Koncept „Healer” („Leczący”) i przeznaczyłem w pierwszej kolejności jak najwięcej punktów się da na Inteligencję, Medycynę i Naukę, a dopiero potem na umiejętności bojowe. Nie zerowałem ich, broń boże – Szpitalnicy to organizacja bojowa więc minimalne cechy Body i Toughness muszą mieć. W efekcie powstał taki stereotypowy Szpitalnik, którego nazwałem roboczo Bob Szpitalniczy. Jego karta postaci jest do wglądu pod tym adresem: http://www.degenesis.com/character-en/index.html?id=0184a109-e447-41df-f44c-717ea4893120 lub po wpisaniu jego ID w okienko LOAD: 0184A109-E447-41DF-F44C-717EA4893120.

 

BOB VS GENDO

 

BOB VS GENDO – RUNDA 1.

INICJATYWA.

Bob EGO 10 – 3 = 7 EGO

Bob ma PSY+Rea = 5, rzuca więc 5D + 3D (za wydane 3 punkty EGO) = 8D : wynik to 5 sukcesów, w tym 1 Trigger (w skrócie 5S, 1T).

Gendo ma statystykę INITIATIVE: 8, rzuca więc 8D: jego wynik to 3S

Bob wygrywa Inicjatywę.

RUNDA 1. BOB.

Bob atakuje. BODY+Melee Bob’a wynosi 5, co daje mu 5D, +3D za 3 wydane EGO liczące się do pierwszej akcji i – 1D za nieporęczność Splayer’a = 7D.

Stopień Trudności (w skrócie St. Tr.): 2

Rzut Boba: 3S, 1T

Trafił. Dzięki Kalwarowi wiem teraz, że do obrażeń zadawanych Splayer’em nie liczy się samej umiejętności Force tylko kombinacji BODY+Force, zwanej w skrócie F (co nota bene łatwo pomylić z samym Force; powinni byli nazwać to chociażby B+F). Bob ma F = 5. Obrażenia Splayer’a to 4+F/3, czyli w przypadku Bob’a 4+5/3 = 4+1 = 5.

Obrażenia dla Gendo: 5 + 1 (za 1T) = 6 - 2 (pancerz Gendo) = 4

Kondycja Gendo: 10 – 4 = 6

RUNDA 1. GENDO.

Gendo atakuje. (Właściwie to nikt żadnej innej akcji w tych testach nie będzie wykonywał tylko atak, więc odtąd nie będę zaznaczał jaką akcję podejmuje).

St. Tr.: 2

Rzut Gendo: 5S, 2T.

Obrażenia: 2 + (1D =) 4 + 2 (2T) = 8 – 2 (Pancerz Boba) = 6

FW (Flesh Wounds, czyli Rany) Boba: 14 – 6 = 8

BOB VS GENDO – RUNDA 2

INICJATYWA

Bob: 7 EGO – 3 = 4 EGO

Rzut Boba: 4S, 1T

Rzut Gendo: 5S, 1T (wygrywa)

RUNDA 2. GENDO.

St. Tr.: 2

Rzut Gendo: 4S, 1T.

Obrażenia: 2 + (1D =) 6 + 1 (1T) = 9 - 2 (Pancerz Boba) = 7

FW Boba: 8 – 7 = 1.

RUNDA 2. BOB.

Atakuje rzutem 5D +3D (EGO) -1D (Splayer) = 7D.

St. Tr.:2

Rzut Boba: 2S. Wynik miał być równy lub większy od St. Tr. więc trafił.

Obrażenia: 5 - 2 (Pancerz Gendo) = 3

Kondycja Gendo: 6 – 3 = 3.

BOB VS GENDO – RUNDA 3

INICJATYWA

Bob 4 EGO – 3 = 1 EGO

Rzut Boba 5D (PSY+Rea) + 3D (3 EGO) = 8D : 2S.

Rzut Gendo 8D : 5S, 2T (wygrywa, ma 2 akcje).

RUNDA 3. GENDO. Akcja 1.

Rzut Gendo: 2S, 1T

Bob wykorzystuje swoją 1 Akcję by bronić się aktywnie. Aktywna Obrona kosztuje 1 Akcję i daje rzut przeciwstawny, czyli że trzeba wyrzucić tyle samo lub więcej sukcesów ile wyrzucił na Atak przeciwnik. Jeżeli to się uda to oznacza, że atak nie zadał obrażeń. Do rzutu przeciwstawnego można użyć albo kombinacji AGILITY + Mobility, który zakończony sukcesem oznacza unik; albo kombinacji walki wręcz np. BODY + Melee, który w wypadku gdy jest zakończony sukcesem i dodatkowo gracz wyrzucił 3T, to oznacza automatyczny kontratak, który zadaje takie same rany jak atak.

Bob kontruje swoim BOD+Mel = 5D +3 EGO (na każdą pierwszą akcję) = 8D [EDIT: Echh, znowu zapomniałem doliczyć -1D za Splayer].

St. Tr.: 2 (tutaj to 2 to nie dlatego, że zwykły stopień trudności tyle wynosi ale dlatego, że Gendo wyrzucił 2S i taką liczbę sukcesów trzeba zrównać lub przebić).

Rzut Boba: 5S, 3T (Bob obronił się i skontrował atak zadając obrażenia).

Obrażenia dla Gendo: 5 +3 (bo 3T) = 8 - 2 (Pancerz Gendo) = 6

Kondycja Gendo: 3 - 6 = -3.

Trauma Gendo: 5 – 3 = 2. Dostaje -3D do rzutów.

RUNDA 3. GENDO. Akcja 2.

St. Tr.: 2

Gendo rzuca teraz 7D – 3D (ujemny modyfikator za Traumę mniejszą o 3) = 4D : wyrzuca 3S. Trafił.

Obrażenia dla Boba: 2 + (1D=) 3 = 5 – 2 (pancerz Boba) = 3.

FW Boba: 1 – 3 = -2.

Trauma Boba: 6 – 2 = 4. Dostaje ujemny modyfikator -2D do akcji.

BOB VS GENDO – RUNDA 4.

INICJATYWA

Bob ma już tylko 1 EGO. Nie może go wydać bo zemdleje.

Jeżeli dobrze rozumiem, ujemne modyfikatory z Traumy liczą się do rzutów na INICJATYWĘ (Katharsys, ss. 100 - 101). 

Bob rzuca więc 5D - 2D = 3D: 3S, 1T

A Gendo rzuca 8D - 3D = 5D: 3S, 1T

Wynik: Remis.

RUNDA 4. BOB.

Nie atakuje, Broni się aktywnie.

RUNDA 4. GENDO

Rzut Gendo na atak 7D – 3D za Traumę = 4D: 1S. Nie trafił.

Tutaj nie bardzo wiem, co robić, gdy w sytuacji remisu gracz nie wykorzystał swojej akcji bo liczył, że będzie się bronił aktywnie a przeciwnik nie trafił. Wydaje się, że ma wciąż do wykorzystania swoją 1 akcję. Po dokładnym przeczytaniu paragrafu ACTIVE DEFENSE na s. 102 Katharsys, stwierdzam jednak, że aktywną obronę trzeba zadeklarować w momencie ataku przeciwnika i w momencie jej zadeklarowania traci się wydaną na nią akcję.

BOB VS GENDO – RUNDA 5.

INICJATYWA

Rzut Boba 3D: 2S, 2T. Ma dwie akcje.

Rzut Gendo 5D: 4S. Wygrywa inicjatywę.

RUNDA 5. GENDO.

Gendo atakuje 7D – 3D = 4D: 2S, 2T. Trafił.

Bob broni się aktywnie, rzuca BOD+Mel 5 – 2 ( za brakujące 2 z Traumy) = 3D: 1S. Potrzebował przebić 2S, które wyrzucił Gendo. Nie udało mu się.

Obrażenia dla Boba: 2 + (rzut 1D=) 1 + 2 (za 2T z rzutu Gendo na atak) = 5 – 2 (Pancerz Boba) = 3.

Trauma Boba: 4 – 3 = 1. Dostaje ujemny modyfikator -3D, w sumie ma więc -5D do akcji.

Ponieważ BOD+Mel Boba wynosi 5, dalsza walka nie ma sensu właściwie.

Pro forma mogę spróbować BOB VS GENDO – RUNDA 6.

Bob przez ujemną Traumę nie może jednak nic zrobić. Nie może nawet próbować rzutu na unik bo ma AGI+Mob = 5 - 5 (za Traumę) = 0. Bob nie może też rzucać na inicjatywę bo ma PSY+Rea = 5 ale ujemny modyfikator -5 je niweluje i nie może już wydawać EGO. Nigdzie też, przynajmniej w rozdziale o walce, nie znalazłem jakiejś zasady odnośnie próby "wyjścia" z walki i ucieczki, a la tej ze schematu pentagramu z Klanarchii.

Rzut Gendo 8 - 3 =5D: 3S. Właściwie to bez sensu rzucałem ale teoretycznie mógł mieć 0S, wtedy byłby remis. 

Gendo atak 7 – 3 = 4D: 2S.

Obrażenia dla Boba: 2 + (1D=) 6 = 8 – 2 (Pancerz Boba) = 6.

Bob umiera.

 

 

II. Teraz zobaczę jak naprzeciw Gendo radzi sobie typowy przedstawiciel naszych potomków w świecie Degenesis, po 500 latach od dziś. Typowy Pollener to nomada, który przemierza ze swoim klanem lodowe pustkowia. Dałem mu zgodnie z naszą cechą narodową Koncept „Martyr” („Męczennik”) i zbalansowałem umiejętności społeczno-lecznicze z jednej strony a obronne z drugiej, tak by w założeniach mógł obronić członków swojego klanu. Jego robocze imię to Obroński, a jego statystyki są tutaj: http://www.degenesis.com/character-en/index.html?id=71a1dbae-7fa1-450f-ab3c-f4a15f9413fb , ID: 71A1DBAE-7FA1-450F-AB3C-F4A15F9413FB.

 

OBROŃSKI VS GENDO

 

OBROŃSKI VS GENDO, RUNDA 1

INICJATYWA

Obroński 10 EGO – 3 = 7 EGO

Rzut Obrońskiego to PSY+Rea 6 + EGO 3 = 9D : 4S, 2T (ma 2 akcje w tej rundzie).

Rzut Gendo to 8D: 4S, 1T.

Wynik : Remis.

RUNDA 1. OBROŃSKI. Akcja 1.

St. Tr.: 2

Rzut Obrońskiego to 7D (za BODY+Melee =7) + 3D (za 3 EGO wydane, liczące się do pierwszej akcji) – 1D (za nieporęczność Splayer’a) = 9D : 5S, 1T.

Obrażenia dla Gendo: 4 +2 (F, czyli BODY+Force, Obrońskiego równa się 6; obrażenia Splayer’a to 4 + F/3, w tym wypadku 6/3=2) + 1(1T) = 7 - 2 (Pancerz Gendo) = 5.

Kondycja Gendo: 10 – 5 = 5.

RUNDA 1. GENDO.

Rzut: 4S, 1T.

Obrażenia dla Obrońskiego: 2 + (1D=) 1 + 1 (za 1T) = 4 – 2 (Pancerz Obrońskiego) = 2.

FW Obrońskiego: 16 – 2 =14.

RUNDA 1. OBROŃSKI. Akcja 2.

Rzut: 3S, 1T.

Obrażenia: 4 + 2 (F/3=2) + 1 (1T) = 7 - 2 (Pancerz Gendo) = 5.

Kondycja Gendo: 5 – 5 = 0.

OBROŃSKI VS GENDO, RUNDA 2

INICJATYWA.

Obroński EGO: 7 – 3 = 4.

Obroński rzut 9D: 6S, 1T (wygrywa).

Gendo rzut 8D: 3S, 1T.

RUNDA 2. OBROŃSKI.

Rzut (7 + 3 -1=)9D: 7S, 2T. [EDIT: Tutaj refleksja – szkoda, że ilość sukcesów w ogóle nie ma znaczenia powyżej stopnia trudności. Tylko Triggery się liczą.]

Obrażenia: 4 + 2 (F/3 = 2) + 2 (2T) = 8 – 2 (Pancerz Gendo) = 6.

Kondycja Gendo = 0 więc odejmuje się mu już od Traumy.

Trauma Gendo: 5 – 6 = Gendo umiera.

 

 

III. Z pobieżnego czytania podręcznika wywnioskowałem, że jeżeli chciałbym najbardziej napakować Szpitalnika umiejętnościami bojowymi to musiałbym mu dać Kulturę Hybrispania i Koncept „Conqueror” („Zdobywca”), które dają odpowiednie bonusy. Byłem na początku zdumiony i zawiedziony, że pomimo tego, taki Szpitalnik i tak nie osiąga Rangi 4: Preservist, która jest najbardziej bojową odmianą tego Kultu. Widać autorzy systemu nie chcieli by gracz zaczynał od tego poziomu tylko żeby go mógł osiągnąć jedynie w trakcie przygód. Niemniej jednak statystyki Messiego, jak roboczo nazwałem tego osobnika, zrobiły na mnie wrażenie : http://www.degenesis.com/character-en/index.html?id=6a7b83ca-6f88-4126-c03d-e60304a3bf18 , ID: 6A7B83CA-6F88-4126-C03D-E60304A3BF18. Liczyłem na dominowanie nad Gendo.

 

MESSI VS GENDO

 

MESSI VS GENDO. RUNDA 1

INICJATYWA.

Messi EGO: 12 – 3 = 9.

Rzut Messi (5D za PSY+Rea + 3D za EGO =) 8D: 3S.

Rzut Gendo 8D: 3S, 1T.

Wynik : Remis.

RUNDA 1. MESSI.

Rzut (7 +3 EGO -1 Splayer=)9D: 3S, 2T.

Obrażenia dla Gendo: 6 (Messi ma BODY+Force = 3 w skrócie F=3, Splayer zadaje obrażenia 4 + F/czyli 4 + 7/3 = 4 + 2 = 6) +2 (za 2T) = 8 – 2 (Pancerz Gendo) = 6.

Kondycja Gendo: 10 – 6 = 4.

RUNDA 1. GENDO.

Rzut 7D: 3S, 1T.

Obrażenia dla Messiego: 2 + 1 (1T) + (1D=) 3 = 6 – 2 (Pancerz Messiego) = 4.

FW Messiego: 16 – 4 = 12.

MESSI VS GENDO. RUNDA 2

INICJATYWA.

Messi EGO: 9-3=6.

Rzut Messi (5+3=)8D: 3S.

Rzut Gendo 8D: 5S, 2T. Wygrywa, ma dwie akcje w tej rundzie.

RUNDA 2. GENDO. Akcja 1.

Rzut 7D: 3S.

Messi broni się aktywnie (poświęca 1 akcję).

Rzut Messiego (7 + 3 EGO -1 Splayer =) 9D: 5S, 2T. Obronił się (bo ma 5S, czyli więcej niż 3S, które wyrzucił Gendo).

RUNDA 2. GENDO. Akcja 2.

Rzut 7D: 2S.

Obrażenia: 2 + (1D=) 5 = 7 - 2 (Pancerz Messiego) = 5.

FW Messiego: 12 – 5 = 7.

MESSI VS GENDO. RUNDA 3

INICJATYWA.

Messi EGO: 6-3=3.

Rzut Messiego (5D + 3D EGO=) 8D: 5S, 2T. Ma 1 dodatkową akcję, w sumie 2.

Rzut Gendo 8D: 6S, 4T. Wygrywa inicjatywę, ma 2 dodatkowe akcje, w sumie 3 akcje w tej rundzie.

RUNDA 3. GENDO. Akcja 1.

Rzut 7D: 4S, 1T.

Messi broni się aktywnie (poświęca 1 akcję).

Rzut Messiego to (7D + 3D EGO -1D Splayer =) 9D: 4S. Obronił się.

RUNDA 3. GENDO. Akcja 2.

Rzut 7D: 5S, 3T.

Messi broni się aktywnie (poświęca drugą i ostatnią akcję w tej rundzie).

Rzut Messiego to (7D – 1D Splayer=) 6D: 2S. Nie obronił się (bo musiał wyrzucić przynajmniej 5S bo tyle wyrzucił Gendo).

Obrażenia: 2 + 3 (3T) + (1D=) 4 = 9 - 2 (Pancerz Messiego) = 7.

FW Messiego: 7 - 7 = 0.

RUNDA 3. GENDO. Akcja 3.

Rzut 7D: 5S, 3T.

Obrażenia: 2 + 3 (3T) + (1D=) 4 = 9 – 2 (Pancerz Messiego) = 7.

FW Messiego: 0

TRAUMA Messiego: 7 – 7 = 0. Messi umiera.

 

Konkluzja z trzech kolejnych walk na sucho w świecie i mechanice Degenesis:

 • Strasznie długo taka zwykła, najprostsza walka najsłabszych przeciwników trwa.
 • Strasznie dużo modyfikatorów do uwzględnienia.
 • System jest przeważająco losowy; najsłabszy i najsilniejszy mechanicznie BG z tego Kultu mają takie same szanse przeżycia.
 • Pojedynczy BG praktycznie w takich warunkach nie ma szans przeżyć długo, zwłaszcza walcząc z wieloma przeciwnikami.
 • Sprawdziło się w 100% moje stwierdzenie z pierwszej walki: „nawet niemalże zdychający Gendo z ostatnim punktem TRAUMY, może przy nieszczęściu gracza w kościach zabić BG w dwóch akcjach”.

Ktoś mógłby powiedzieć żebym spędził trochę więcej czasu i powtórzył te wszystkie walki jeszcze raz lub dwa razy, żeby mieć lepszy ogląd. Jednakże prawda jest taka, że gdyby każda z nich to była walka w trakcie sesji to jej nieodwracane wyniki byłyby takie jak tutaj. Z resztą, jak ktoś ma ochotę to może sam porzucać kośćmi według tych zasad jakie tu podałem dla przykładu.

Przetestowałem już wszystkie warianty Szpitalników, jakie chciałem. W najbliższym czasie sprawdzę jak w walce z Gendo radzą sobie typowi przedstawiciele najbardziej nastawionych na walkę Kultów. Dopiero potem przejdę do silniejszych przeciwników.

2
Notka polecana przez: WekT, Z Enterprise
Poleć innym tę notkę

Komentarze


WekT
   
Ocena:
+1

Ja sobie zrobiłem prywatny ekranik MG na 2 a4- jeszcze tylko pościgi muszę tam upchnąć.

Nie widzę potrzeby kontynuoowania 1 walki po 3 rundzie- 3 traumy, to to zwierze leży i kwiczy- dałbym mu ew jedno agonalne dziabnięcie, lub wręcz ucieczkę w panice (test mental defense).

ucieczka to będzie ruch więcej niż dwa metry- w domyśle jest skuteczne, bo atakujący musiałby uderzać z ruchem czyli na -2 więc duża szansa że nie trafi/zabraknie akcji

Jeżeli liczymy to jako walka o życie lub na arenie, to aż prosi się o wrzucenie potencjałów Splaying (do obsługi splayera lub the last Farewell (do samotnej walki o życie) i byłoby łatwiej.

Twoje testy pokazują słusznie założenia systemu, że walka nie trwa raczej dłużej niż 2,3 rundy.

Ale idzie Ci coraz lepiej ;)

17-10-2016 16:48

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.