» Settingi » Forgotten Realms [NP] » Cyrrollalee

Cyrrollalee


wersja do druku

Dłoń Drużyny, Podtrzymująca ognisko

Autor: Redakcja: Mateusz 'Zsu-Et-Am' Kominiarczuk
Ilustracje: Marcin 'Verghityax' Pawłowski

Cyrrollalee


Dłoń Drużyny, Podtrzymująca ognisko
Pośrednie bóstwo
Symbol: otwarte drzwi
Ojczysty plan: Zielone Pola
Charakter: praworządny dobry
Dziedzina: przyjaźń, zaufanie, palenisko, gościnność, rzemiosła
Wyznawcy: rzemieślnicy, kucharze, strażnicy, niziołki, gospodarze, właściciele gospód
Charakter kleru: PD, PN, ND
Domeny: dobro, niziołek, prawo, rodzina
Ulubiona broń: Laga towarzyszy [drąg] (maczuga)

Cyrrollalee jest niziołczą boginią przyjaźni i zaufania. Podobnie jak Yondalla - głowa całego panteonu Niskiego Ludu - jest bóstwem niezwykle opiekuńczym, przy czym przykłada większą wagę do bardziej przyziemnych aspektów życia niziołków. Dłoń Drużyny, jak zwykło się ją nazywać, odpowiada za tak prozaiczne sprawy, jak wychowanie młodych czy też nauczanie ich szacunku i zrozumienia dla innych.

W zamierzchłych czasach Cyrrollalee była boginią, której jedynymi zadaniami było doglądanie niziołczych gospodarstw i pomaganie w ich prowadzeniu. Z czasem jednak, widząc, jak rozwijają się jej wyznawcy, doszła do wniosku, że będzie pomagać im w znajdywaniu nowych ziem, na których będą mogli założyć nowe domy. Kapłani bogini stali się z czasem pionierami i niezwykle zdolnymi skautami, potrafiącymi "wyczuć" teren, nadający się do zamieszkania.

Wszystkie niziołki charakteryzujące się szczodrością, dobrocią oraz tolerancją dla innych mogą być pewne, że zwrócą na siebie uwagę bogini, która uznaje takie osoby za wzory godne do naśladowania. Gardzi ona osobami nie wartymi zaufania, które zdradzają bliskich i włamują się do domów swych pobratymców.

Bogini jest niezwykle życzliwa, serdeczna i gościnna - do tego stopnia, że nawet istoty nie-boskie przebywając w jej pobliżu nie czują wielkiego dyskomfortu. Trzeba jednak przyznać, że nawet pomimo tego rzadko zdarza się, by towarzyszyli jej śmiertelnicy. Cyrrollalee jest spokojnym bóstwem, a jej głos zawsze oddaje ten stan ducha - nigdy jeszcze nie zdarzyło się, by pobrzmiewała w nim nuta gniewu. Mimo całej swej dobroci, doprowadzona do gniewu Cyrrollalee staje się niebezpiecznym przeciwnikiem - uważa się, że każdy niziołek któremu wyrządzona zostanie jakaś krzywda, wyczuwa w sobie podobną furię, bezwiednie dzieląc się z boginią swym smutkiem i chęcią rewanżu. Dłoń Drużyny nienawidzi wszelkiego rodzaju łgarzy, szwindlarzy i oszustów, na każdym kroku tępiąc ich razem z ich działalnością.

Gdy któryś z wyznawców bogini dokona czegoś szlachetnego, np. pomoże bliźniemu, dzieląc się z nim posiłkiem, Cyrollalee pomaga odkryć mu małą, aczkolwiek zadbaną norę - prawdziwy dar dla każdego niziołka. Nora taka posiada co najmniej dwa łóżka - zimą ciepłe, a latem orzeźwiająco chłodne, a także kominek z nieustająco płonącym ogniem. W momencie w którym któryś z jej wyznawców zachowa się niegodnie, bogini obdarza go dziwnym, niepokojącym uczuciem, przestrzegając go zarazem słyszalnym tylko dla niego samego dźwiękiem skrzypiących drzwi.

Bogini służy wiele stworzeń, spośród których wymienić należy aasimonów, archonów, brązowe smoki, koty i psy, einheriarów, fomorian, strażnicze nagi, ucieleśnione dobroczynność, wiarę i sprawiedliwość, a także kiiriny, lammasu, maruty, jeże, skunksy, wiewiórki, dzięcioły oraz t'uen-riny.

Historia/Związki: Jako bogini przyjaźni oraz towarzystwa, Cyrrollalee jest najbardziej popularną i lubianą spośród wszystkich niziołczych bóstw. Posiada sprzymierzeńców w niemal każdym rasowym panteonie Faerunu, za wyjątkiem bóstw orków, koboldów i goblinoidów. Przez złośliwców jest nazywana "kopią" Yondalli, a wielu uznaje ją raczej za aspekt patronki niziołków niż za osobne bóstwo - rzecz jasna głosy te nie zawierają w sobie nawet odrobiny prawdy. Mimo zbliżonych charakterów i zachowania, są to dwa odrębne byty, aczkolwiek pozostające w bardzo zażyłych stosunkach. Silne więzi przyjaźni łączą ją z Arvoreenenem oraz Sheelą Peryroyl, którzy często służą jej rada i pomocą. Trzeba przyznać, że wszystkich członków jej własnego panteonu można uznać za jej sprzymierzeńców - nawet Brandobarisa, który tylko czasami dokonuje czynów, które nie znajdują u niej poparcia, wzbudzając chwilową niechęć. Spośród panteonów bliskich niziołczemu - krasnoludzkiego Morndinsamman oraz elfiego Seldarine - tylko nieliczne bóstwa swymi zachowaniami wzbudzają niechęć Ręka Drużyny, przez co nie akceptuje i nie zabiega o ich przyjaźń. Do bóstw takich zaliczyć można Laduguera, Vergadaina, Shevarasha i Fenmarela Mestanne.

Mimo iż Cyrrollalee chętnie przebacza i zawiązuje nowe przyjaźnie, istnieje kilka bóstw, których zachowanie wręcz doprowadza ją do rozpaczy. W ich przypadku nie sposób mówić o przebaczeniu i przyjaźni. Należy do nich zaliczyć wszystkie cztery Furie - Talosa, Umberlee, Auril oraz Malara - których działania stanowią zaprzeczenie roli i myśli tej bogini. Talona oraz Urdlen - wróg chyba wszystkich bóstw, należą do grona jej przeciwników z powodu niezwykłej agresywności i stałego zagrożenia jakie stanowią dla wyznawców Ręki Drużyny. Bóstwa takie jak Cyric, Leira czy Maska z powodu częstych kłamstw i nieuczciwych zagrań nie mogą liczyć na jej przyjaźń, podobnie zresztą jak Abbathor i Vhearaun, lubujący się w kradzieżach i podobnych działaniach.

Dogmat: Bądź hojny i serdeczny, a wszystkich przyjaciół zapraszaj do swego domu i serca. Nigdy nie zdradź zaufania gospodarza, nie łam przysięgi ani nie naruszaj świętości czyjegoś domostwa. Zbliża się Dzień Odkrycia, kiedy wszystkie niziołki połączą się w nowej ojczyźnie zbudowanej na godności, współpracy i miłości.

Kler i świątynie: Poza społecznością niziołków, kler Cyrrollalee nie jest zbyt dobrze znany, jednak to właśnie nauki bogini, a także owoce jej działań, są odpowiedzialne za reputację niziołków jako tak przyjaznej i miłej rasy.

Pośród Niskiego Ludu prawie wszyscy szanują Podtrzymującą Ognisko. Wszyscy ci, którzy aktualnie budują lub remontują domy, prowadzą hotele i karczmy lub po prostu kierują się w życiu dobrocią i chęcią pomagania innym, oddają jej cześć, lub przynajmniej nieświadomie sprawiają jej radość, gdyż każdy przejaw dobra i serdeczności jest dla niej wiele wart. Bardzo często o pomoc i wstawiennictwo bogini ubiegają się zapracowani budowniczowie i wszyscy ci, którzy choć na chwilę chcą odetchnąć od natłoku pracy i wszelkich trudów. Co może wydawać się ciekawym, większość poszukiwaczy przygód, na co dzień oddających cześć Brandobarisowi oraz Tymorze, pochodzi właśnie z rodzin, gdzie kultywowało się wiarę w Cyrrollalee i obecnie w ich sercach nadal tli się mały płomyk wdzięczności do bogini za to, co dała im za młodu - wspaniałą rodzinę i wiernych przyjaciół.

Typowa siedziba kapłanów Cyrrollalee służy za świątynię zrzeszającą wszystkich niziołków z najbliższej okolicy, pozwalając także na odprawianie wewnątrz mszy na cześć innych Mocy Niskiego Ludu. Świątynie te charakteryzują się tym, że równie dobrze mogą służyć za hotele - wszystkie niziołki, a także przedstawiciele innych ras, którzy znajdą się w potrzebie i będą poszukiwali ciepłego łóżka na noc, mogą bez wahania kierować się do tych przybytków, gdzie pod czujnym okiem kleryków bezpiecznie będą mogli odpocząć i odzyskać siły przed podróżą.

Duchowieństwo Cyrollalee składa się wyłącznie z niziołków, a najliczniejszą grupę stanowią lekkostopi, których liczba prawie trzykrotnie przewyższa waleczniaków. Co dziesiątym członkiem kleru jest niziołek zjawomyślny. Liczba kobiet znacznie przewyższa mężczyzn - niemal 85% kleru stanowią przedstawicielki płci pięknej - choć w żaden sposób nie wpływa to na podział najwyższych stanowisk. Wyspecjalizowani kapłani Cyrrollalee noszą miano Domowników i stanowią oni niemal trzecią część kleru. Resztę stanowią zwykli kapłani duchowni oraz mistycy.

Duchowieństwo Cyrrollalee stara się nie wychylać ponad innych i nie różni się w tym względzie nawet w kwestii ubioru. Ceremonialne szaty kapłanów przypominają zwykłe ubrania niziołków. Składają się na nie proste koszule i brązowe habity, związane złotymi gorsetami. Święty symbol kleru - rzeźbiony drewniany żołądź - jest zazwyczaj przewieszony przez szyję na długim skórzanych sznurze. W nielicznych chwilach, gdy kapłani opuszczają miejsce swego zamieszkania udając się w podróż, starają się wyekwipować najlepiej jak to tylko możliwe. Najczęściej przywdziewają wówczas skórzane zbroje i uzbrajają się w typowo niziołcze bronie, takie jak maczuga, proca czy drąg.

W kolejności od najniższego do najwyższego rangą, w kościele Podtrzymującej ognisko są używane następujące tytuły: Zaprzyjaźniony (nowicjusze w wierze), Domowy Kamrat (pełnoprawni członkowie duchowieństwa), Wesoły Gospodarz, Rodzinny Opiekun, Dłoń Drużyny, Krzepki Gospodarz, Wiejski Kompan, Życzliwy Gospodarz, Drzwi Otwarte oraz Norzy Patriarcha lub Norza Matrona.

O ile kler i kapłani Yondalli bardzo często służą za przywódców społeczności niziołków, o tyle kler Cyrrollalee stara się pozostawać w cieniu, odpowiadając za najważniejsze w ich opinii sprawy - opiekę nad życiem rodzinnym oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych przyziemnych problemów. Serdeczni, mili i oddani, służą wszystkim tym, którzy są w potrzebie. Kapłani bogini odpowiadają za ochronę niziołczych domostw i postrzegają oni swą rolę na dwa sposoby - faktyczną ochronę domu (jako budynku) przed intruzami, ale i wzmacnianie więzów pomiędzy członkami rodzin zamieszkujących owe domy. Domownicy odpowiadają za rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów, służą również za nauczycieli dla małych niziołków, od najmłodszych lat wpajając im najlepsze nawyki. Kler bogini należy do wyjątkowo spokojnych i wszelakie podróże czy poszukiwanie przygód nie jest u nich popularne, aczkolwiek ostatnimi czasy coraz więcej kapłanów wędruje w dalekie regiony, poszukując nowych ziem, nadających się do zamieszkania.

Kler Cyrrollalee obchodzi jedno cykliczne święto. Pierwszego dnia każdego miesiąca niziołcze społeczności obchodzą Dzień Spotkań, będący najważniejszym i najpopularniejszym ze świąt w kalendarzu kleru. W tym dniu setki niziołków potykają się na wielkich zgromadzeniach, w czasie których modlą się i wspominają dawne czasy. Dla Cyrrollalee najwspanialszym uwieńczeniem takich spotkań powinno być nawiązanie nowej znajomości i przyjaźni.

Największa świątyni poświęcona bogini znajduje się nieopodal miasteczka Vineshade, położonego na Purpurowych Wzgórzach w Tethyrze. Nosi ona nazwę Korzenia Winnej Latorośli i jest zarazem winnicą. Cały kompleks składa się z sześciu połączonych dziedzińców, otoczonych kolumnadami pokrytymi winoroślami. Na terenie winnicy żyje kilka rodzin kapłanów Cyrrollalee, tworzących zgraną społeczność. Na czele świątyni stoi pochodząca z niezwykle starej rodziny Glissanda 'Trwały Rocznik' Homebody. Ta licząca blisko trzy stulecia Matrona zyskała na przestrzeni lat olbrzymi szacunek współbraci, a jej wiedza, dobroć i szczerość obrosły legendą. Wszystkie tragedie i radości, których była świadkiem, tylko wzmocniły jej nietuzinkowy charakter. Główna winnica, zwana Cyrroradośćią, pełni także rolę głównej świątyni i zrzesza wokół siebie wszystkie niziołki zamieszkujące olbrzymi region Purpurowych Wzgórz i okolicznych ziem.

Z klerem Cyrrollalee nie jest powiązana żadna formalna grupa, choć wielu jego członków przynależy do kapłańskich i wojskowych zakonów poświęconych Yondalli i Arvoreenowi. Zagłębiając się w starożytne teksty można jednak odkryć, iż w przeszłości to właśnie grupy kapłanów Podtrzymującej ognisko pełniły rolę pionierów, prowadzących całą niziołczą rasę na nowe bezpieczne ziemie. Opowieści o ich dokonaniach urosły do miana legend, choć od ostatnich takich wypraw minęło już bardzo dużo czasu i wydaje się, że w najbliższej przyszłości do podobnych nie dojdzie.

Cyrrollalee
Kapłan 20/Paladyn 20
Mały przybysz (praworządny, dobry)
Boska ranga: 12
Kostki Wytrzymałości: 20k8+200 (przybysz) plus 20k10+200 (Pld) plus 20k8+200 (Kap) (870 pw)
Inicjatywa: +12 (+8 Zr, +4 doskonalsza inicjatywa)
Prędkość: 15 m
KP: 78 (+1 rozmiar, +8 Zr, +10 kolczuga, +12 boski, +25 naturalny, +12 odbicie)
Bazowy atak/Zwarcie: +60/+67
Atak: Laga Towarzyszy +83 wręcz (1k4+17/18-20) lub czary +72 dotykowy wręcz lub +68 dotykowy na dystans
Całkowity atak: Laga Towarzyszy +83/+78/+73/+68 wręcz (1k4+17/18-20) lub czary +72 dotykowy wręcz lub +68 dotykowy na dystans
Przestrzeń/Zasięg: 1,5 m/1,5 m
Specjalne ataki: Moce domenowe, odpędzanie nieumarłych 13/dzień, wybitne boskie zdolności, zdolności czaropodobne.
Specjalne cechy: Potężniejsza teleportacja na życzenie, cechy rasowe niziołków, aura odwagi, boska aura (360 m, ST 34), boskie królestwo (1,5 kilometra na Planach Zewnętrznych, 360 m na Planie Materialnym), boskie niepodatności, boskie zdrowie, boska łaska, komunikacja na odległość 9,5 kilometra, nakładanie rąk, OC 44, odporność na ogień 17, RO 25/epicka, rozumienie, mówienie i czytanie we wszystkich językach oraz przemawianie bezpośrednio do wszystkich istot w promieniu 9,5 kilometra, specjalny wierzchowiec, spontaniczne rzucanie, szybkie leczenie 32, ugodzenie zła, usunięcie choroby 5/dzień, wykrycie zła, zamiana planów na życzenie.
Rzuty obronne: Wytr +72, Ref +64, Wola +65
Atrybuty: S 33, Zr 26, Bd 30, Int 23, Rzt 29, Cha 34
Umiejętności: Blefowanie +49, Czarostwo +55, Dyplomacja +65, Jeździectwo +55, Koncentracja +65, Leczenie +65, Nasłuchiwanie +59, Pływanie +48, Postępowanie ze zwierzętami +60, Przeszukiwanie +55, Rzemiosło (wykuwanie zbroi) +55, Rzemiosło (wykuwanie broni) +55, Skakanie +53, Spostrzegawczość +59, Sztuka przetrwania +57, Wiedza (historia) +60, Wiedza (tajemna) +55, Wiedza (religia) +60, Wspinaczka +53, Wyczucie pobudek +62, Wyzwalanie się +48, Zastraszanie +60, Zawód (hotelarz) +62, Zbieranie informacji +65.
Atuty: Błyskawiczny refleks, Boska potęga, czujność, Dociekliwość, Doskonalsza inicjatywa, Krzepa, Negocjowanie, Oczy z tyłu głowy, Potężny atak, Rozszczepienie, Samowystarczalność, Skrupulatność, Skupienie na umiejętności (Dyplomacja), Sugestywność, Twardość, Wszechstronność, Zawziętość, Zdolności przywódcze, Zwiększona wytrwałość, Żelazna wola.

Boskie niewrażliwości: Niepodatność na obniżenie wartości atrybutu, wysączenie atrybutu, kwas, zimno, efekty śmierci, choroby, dezintegrację, elektryczność, wysączenie energii, efekty wpływające na umysł, paraliż, truciznę, uśpienie, otumanienie, transmutację, uwięzienie i wygnanie.
Wybitne boskie zdolności: Awatar, Boska pamięć, Boska tarcza, Boski paladyn, Boskie przyspieszenie, Boskie szybkie leczenie, Dar Życia, Darmowy ruch, Mistrz rzemiosła, Odnowienie, Przenikliwość, Zlecenie misji, Zmiana rzeczywistości, Znajomość sekretów, Zwiększenie istoty.
Moce domenowe: Rzuca zaklęcia dobra i prawa na poziomie rzucającego czary o 1 wyższym; 12/dzień +12 do testów Wspinaczki, Ukrywania się, Skakania oraz Cichego poruszania się na czas 10 minut; 12/dzień: +4 do KP dla 12 stworzeń znajdujących się w odległości 3 metrów od Cyrrollalee.
Zdolności czaropodobne: Cyrrollalee używa tych zdolności jak czarujący 22. poziomu (23. dla czarów dobra i prawa). ST rzutów obronnych wynosi 34 + poziom czaru. Wszystkie zaklęcia domenowe (dobro, niziołki, prawo, rodzina).
Czary kapłana/dzień: 6/9/8/8/8/8/6/6/6/6; bazowy ST =18 + poziom czaru.
Czary paladyna/dzień: 6/6/6/6; bazowy ST = 22 + poziom czaru.
Wyposażenie: Cyrrollalee dzierży Lagę Towarzystwaaksjomatyczną maczugę świętości i ochrony + 5. Nosi także kolczugę skutecznej obrony +5.

Inne boskie moce
Cyrrollalee to pośrednie bóstwo, dlatego automatycznie uzyskuje 20 w każdym teście jaki wykonuje. Traktuje również wynik 1 w testach trafienia oraz rzutach obronnych normalnie - nie jako automatyczną porażkę. Jest nieśmiertelna.
Zmysły: Cyrrollalee widzi, słyszy i wyczuwa na odległość 19,5 kilometra. W ramach akcji standardowej może postrzegać wszystko w zasięgu 19,5 kilometra od swoich wyznawców, świętych miejsc, przedmiotów lub każdego miejsca, w którym jej imię lub tytuł zostały wypowiedziane w ciągu ostatniej godziny. W ten sposób może kontrolować nie więcej niż 10 miejsc na raz. Ma także prawo zablokować zdolność wyczuwania innych bóstw o randze równej lub niższej w dwóch odległych miejscach na raz na nie więcej niż 12 godzin.
Zmysł dziedziny: Cyrrollalee wyczuwa każde zdarzenie dotyczące patronowanych przez nią dziedzinom.
Akcje automatyczne: Cyrrollalee może wykorzystywać Dyplomacja, Leczenie, Rzemiosło oraz Wiedza (miejscowa) w akcji darmowej, jeśli ST zadania wynosi 25 lub mniej. Ma prawo do 10 takich darmowych akcji w każdej rundzie.
Tworzenie przedmiotów magicznych: Cyrrollalee może stworzyć dowolną magiczną broń lub rzecz która ma związek z niziołkami, którego cena rynkowa nie przekracza 200.000 sz.

Awatarowie

Cyrrollalee nie zsyła zbyt często awatara - czyni to tylko w sytuacjach wyjątkowych, takich jak dewastacja świątyń czy też złamanie ważnej przysięgi. Pojawia się wówczas, aby ukarać złoczyńców. Gdy odwiedza Plan Materialny przybiera zazwyczaj postać schorowanej i ubogo ubranej niziołki. Przemierza wówczas niziołcze społeczności, prosząc o gościnę, sprawdzając wierność swoich wyznawców. Biada tym, którzy ze względu na jej wygląd nie wpuszczą jej!

Awatar Cyrrollalee: Jak Cyrrollalee, ale boska ranga 6; Ini +12, KP 66, Atak Laga Towarzyszy +77/+72/+67/+62 wręcz lub czary: +66 dotykowy wręcz lub +62 dotykowy na dystans; SC Boska aura (180 m, ST 28), OC 38, odporność na ogień 11, RO 20/epicka; MRO Wytrw +66, Ref +58, Wola +59; wszystkie modyfikatory umiejętności zredukowane o 6.
Wybitne boskie zdolności: Boski paladyn, Boskie przyspieszenie, Dar Życia, Mistrz rzemiosła, Przenikliwość, Zlecenie misji, Zmiana rzeczywistości, Znajomość sekretów, Zwiększenie istoty.
Zdolności czaropodobne: Poziom czarującego 16 (17 dla czarów prawa i dobra), ST rzutu obronnego 28 + poziom czaru.


Komentarze


Corrick
    Brawo
Ocena:
0
Niziołcze bóstwa nie są zbyt dobrze rozpisane w podręcznikach więc WY jesteście nadzieją RPG-owych ludów tego kraju. Oby tak dalej!
15-10-2007 16:21
Merlin wszech
   
Ocena:
0
Zgaduję że autorzy bóstwa opierali się na pewnej Greckiej boginii ogniska domowego Herze... w Krainach uwielbiam min. za to że występuje tam również np. panteon Egipski.
15-10-2007 18:56
   
Ocena:
0
Hera,nie była boginią ogniska domowego;p tylko Hestia...ale spoks mylić zdarza się nawet najlepszym...
Ja już dawno umieściłem panteon grecki w FR
Co do bogini tu opisanej to nie źle;D
15-10-2007 21:37

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.

ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.