Pamięć zwana imperium

Blood Red Sands

Artykuły

Blood Red Sands

Blood Red Sands

Heavy Metal RPG

03-04-2016 10:52 | AdamWaskiewicz | Komentarze: 0
Jakkolwiek, jeśli chodzi o mój erpegowy gust, zdecydowanie jestem tradycjonalistą, w głównej mierze ukształtowanym przez systemy należące do głównego nurtu, to co jakiś czas moją uwagę zwraca tytuł zaliczający się do gier indie – czy to tematem, stylistyką, czy konkretnymi rozwiązaniami mechan...

Noty

Blood Red Sands

23-01-2016 16:57 | Komentarze: 0
You are about to enter a savage and brutal world of dark sorcery, a world where the five Witch Kings of Abalahn slew the very gods and have reigned for a thousand years.

Blood Red Sands is a game of competitive role-playing, where powerful heroes confront the terrible might of the Witch Kings of ...